bien ban SKKN.doc

Đăng ngày 3/19/2011 10:54:41 AM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Tuấn Nguễn Văn | Lần tải: 93 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

Đường dẫn không hợp lệ hoặc file đã bị xóa (<b>d.violet.vn/uploads/resources/299/1770382/bien_ban_SKKN.doc</b>)<br>

Quay trở về <a href='http://violet.vn'>http://violet.vn</a>

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án bien ban SKKN.doc, . . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện bien ban SKKN.doc .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu bien ban SKKN.doc thuộc chủ đề được giới thiệu bởi thành viên Tuấn Nguễn Văn đến mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Giáo án ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Phòng gd & đt thanh sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Trường th cự đồng Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Biên bản phiên họp hội đồng đánh giá sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở Tên sáng kiến kinh nghiệm: “Kinh nghiệm chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vật dụng dạy học ở trường tiểu học Cự Đồng - Thanh Sơn- phú Thọ” Trường: Tiểu học Cự Đồng - Thanh Sơn- phú Thọ, nói thêm Họ và tên người viết SKKN: Đinh Thị Quỳnh Anh Thời gian thực hiện: từ tháng Thời gian đánh giá:……………………………………………………………… Địa điểm dánh giá:………………………………………………………………, tiếp theo là Thành phần dự đánh giá:………………………………………………………… Thành phần hội đồng: Theo https://nslide.com/giao-an/bien-ban-skkn-doc.aburwq.html