Chủ đề 10 Tiết 31
ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X

I.Mục tiêu
- Nhận biết tình hình nước ta từ sau khi Dương Đình Nghệ bị giết đến khi Ngô Quyền mang quân từ Ái Châu ( TH) ra Bắc, chuẩn bị chống quân xâm lược.
- Trận đánh trên sông Bạch Đằng của quân ta; diễn biến, kết quả và ý nghĩa.
- Rèn luyện các kỹ năng , năng lực trình bày về một vấn đề, sự kiện, nhân vật lịch sử ; Kỹ năng thực hành sử dụng lợc đồ lịch sử.
- Tự hào về truyền thống yêu nớc ,tinh thần đấu tranh giành và giữ độc lập dân tộc của nhân dân ta, có thái độ trân trọng và biết ơn, ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trớc
II. Chuẩn bị
GV : T liệu …
HS: chuẩn bị bài theo hớng dẫn của giáo viên
III. Tiến trình tổ chức các hoạt động

Hoạt động của thầy và trò
TG
 Nội dung

Hoạt động 1: HS điều khiển chơi trò chơi-KT bìa cũ, bài mới
Tìm hiểu tình hình nước ta từ sau khi D ĐN bị giết...
*Mục tiêu: Hiểu được ý nghĩa lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 938
HS hoạt động cặp đôi- chia sẻ- chốt KT
? Tại sao nói chiến thắng BĐ là chiến thắng vĩ đại dân
- HS: Là chiến thắng lớn nhất từ khi PK phương Bắc xâm lược nước ta . C/Thắng này chấm dứt hơn một nghìn năm PK phương Bắc đô hộ nước ta...
? Ngô Quyền có công ntn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán ?
- HS: ông là người tiêu diệt kẻ phản quốc KCT làm yên lòng dân, là người vạch kế hoạch đánh giặc trên sông BĐ, là người trực tiếp chỉ huy trận đánh trên sông BĐ . Việc làm của ông mở ra thời đại mới thời đại độc lập tự do cho Tổ quốc.
- Hãy đóng vai là một HD viên, giới thiệu cho du khách về sông Bạch Đằng và trận chiến LS…
HS diễn hoạt cảnh
GV chuyển ý
* HĐ 2: HĐ luyện tập


Phần 4 : Đọc và ghi vào vở

3. Tình hình nước ta từ sau khi Dương Đình Nghệ bị giết đến khi Ngô Quyền từ Ái Châu (TH) ra Bắc.

b. Tìm hiểu ý nghĩa lịch sử chiến thắng Bạch Đằng năm 938


* Ý nghĩa
- Chiến thắng 938 mở ra một thời đại mới - thời đại độc lập ,tự chủ lâu dài của dân tộc


Bài tập 1( TL- Tr 106)
Nối tên nhân vật với Sự kiện lịch sử
1-b, 2- d, 3- a, 4-c
Bài tập 2( TL- Tr 106)
Viết 1 bài ( khoảng 200) từ về tinh thần đấu tranh giành quyền tự chủ của nhân dan ta thế kỉ X
Bài tập 3( TL- Tr 106)
Kể câu chuyện về Dương Đình Nghệ
Bài tập 1( TL- Tr 107)
Tìm tên công trình, đường phố, trường học có tên nhân vật được nhắc đến trong bài
Bài tập 2( TL- Tr 107)
Kế sách đánh giặc của Ngô quyền...

4. Củng cố 3`
- GV: HS thuật lại chiến thắng BĐ trên lược đồ.
5. Hướng dẫn học bài và chuẩn bị bài
- Học nắm nội dung bài :
+ Tình hình nước ta khi Ngô Quyền từ Ái Châu (TH) ra Bắc?
+ Về nhà tập thuật lại chiến thắng BĐ trên lược đồ.
+ Tìm hiểu sâu về các anh hùng dân tộc
( Địa chỉ TL- Tr 107) Phần HĐ tìm tòi
- Chuẩn bị bài 21; Tìm hiểu quê hương em
Đọc kĩ nội dung bài chú ý nội dung phần 1,2