Tin học

Tin học

giáo án tin học 6 2016 - 2017

8/1/2017 11:38:59 PM

Bài tập thực hành excel 2003

7/28/2017 3:54:10 PM

Giáo án tổng hợp

7/23/2017 11:08:11 AM

Giáo án tổng hợp

7/20/2017 9:40:09 AM

Giáo án tổng hợp

7/20/2017 9:09:45 AM

Giáo án tổng hợp

7/10/2017 8:41:23 PM

Giáo án Tin 6

6/27/2017 4:50:45 PM

Giáo án Tin 6 - Học kỳ 2

6/27/2017 2:01:19 PM

Giáo án Tin 6 - Học kỳ 1

6/27/2017 2:00:19 PM

TINH NAM AM LICH

6/18/2017 5:56:08 AM

Giáo án tổng hợp

6/4/2017 10:44:54 AM

Giáo án tổng hợp

6/4/2017 10:41:54 AM

Giáo án tổng hợp

6/4/2017 10:39:44 AM

XAC NHẬN HTCT-TH

6/2/2017 9:06:17 PM

Giáo án tổng hợp

6/2/2017 2:50:50 PM

HUONG DAN SU DUNG VIOLET 1.9

5/26/2017 7:00:34 AM

Bài 9. Bài trình chiếu

5/20/2017 9:18:04 AM

Bài 1. Thông tin và tin học

5/18/2017 8:42:52 PM

MẪU BC DANH SÁCH HS THI LẠI

5/18/2017 9:06:53 AM

giáo án tin học 11

5/17/2017 8:41:50 AM

Báo cáo tổng kết chi bộ

5/16/2017 9:54:42 AM

Bài 4. Bài toán và thuật toán

5/14/2017 10:28:20 AM

giáo án khối 3,4,5 cả năm

5/12/2017 10:05:13 PM