Tin học

Tin học

KHDH.Tin học 8. Tuần 18

12/16/2017 10:38:05 PM

Tin học 7.trai nghien sang tao

12/15/2017 3:41:10 AM

PPCT LƠP 3,4,5 TIN HỌC

12/14/2017 9:06:11 PM

Giáo án tin 8

12/14/2017 8:47:16 PM

Giáo án cả năm

12/13/2017 2:54:21 PM

Tich hop mon tin 6

12/11/2017 9:09:27 AM

Giáo án học kì 1

12/10/2017 3:55:19 PM

KHDH-Tin học 8. Tuan 17

12/9/2017 11:27:42 PM

Giáo án học kì 1

12/8/2017 10:03:58 PM

Đề kiểm tra HKI

12/7/2017 3:30:06 PM

huong dan thay mau uy nhiem

12/6/2017 9:56:45 PM

Excel tong ket

12/6/2017 11:10:55 AM

KHDH-Tin học 8. Tuần 16, 17

12/5/2017 11:56:51 PM

Giáo án cả năm

12/5/2017 8:16:53 PM

Giáo án học kì 1

12/5/2017 8:11:15 PM

Giáo án học kì 1

12/5/2017 8:09:30 PM

Giáo án học kì 1

12/5/2017 8:00:58 PM

Giáo án cả năm

12/4/2017 10:02:47 AM

Giáo án cả năm

12/2/2017 8:02:58 AM

Giáo án học kì 1(mới)

11/30/2017 10:35:54 AM

Kiểm tra học kỳ I tin học 8

11/29/2017 9:17:38 PM