Vật lý 12

Vật lý 12

cong suat 12

4/20/2015 9:43:07 AM

Chương 8; VẬT LÝ HẠT NHÂN

4/16/2015 4:02:13 PM

Thuyết tương đối

4/16/2015 10:56:37 AM

Dao động điều hoà

4/8/2015 10:23:52 PM

Bài 8. Giao thoa sóng

3/31/2015 8:30:45 AM

Bài 20. Mạch dao động

3/25/2015 8:41:24 PM

Bài 22. Sóng điện từ

3/25/2015 8:38:48 PM

Bài 9. Sóng dừng

3/25/2015 8:37:38 PM

Bài 2. Con lắc lò xo

3/20/2015 4:20:21 PM

Bài 28. Tia X

1/23/2015 9:24:46 AM

Bài 26. Các loại quang phổ

1/23/2015 9:23:55 AM

Bài 26. Các loại quang phổ

1/23/2015 9:23:30 AM

BT: Quang pho- cac loai tia

1/16/2015 8:20:29 AM

Quang phổ- Các loại tia

1/16/2015 8:19:49 AM

Bài 1. Dao động điều hoà

1/14/2015 11:22:27 AM

GIAO THOA ÁNH SÁNG

1/13/2015 2:06:20 PM

Giao thoa ánh sáng (2)

1/10/2015 7:25:40 AM

Giao thoa ánh sáng (1)

1/10/2015 7:25:03 AM

TÁN SẮC ÁNH SÁNG..

1/10/2015 7:24:16 AM

ĐỀ KIỂM TRA HKI VẬT LÍ

12/25/2014 8:25:30 AM

hạt nhân

12/24/2014 9:15:44 AM

Bài 1. Dao động điều hoà

12/14/2014 12:03:10 PM