Hóa học 11

Hóa học 11

Giáo án ancol hay

8/5/2017 11:18:20 AM

Bài 32. Ankin

7/23/2017 9:58:06 AM

Bài 25. Ankan

7/21/2017 8:54:59 AM

Ankan

4/13/2017 7:08:37 PM

BÀI 40.ANCOL TIẾT 1

3/13/2017 10:20:30 PM

Bài 32. Ankin

3/11/2017 12:16:05 PM

Bài 29. Anken

3/3/2017 9:12:37 AM

giáo án ankin

3/3/2017 7:42:52 AM

Bài 40. Ancol

3/2/2017 4:25:30 PM

Bài 30. Ankađien

3/2/2017 9:29:31 AM

Ankin(2 tiết)

2/28/2017 11:00:58 AM

bài 29: anken

2/23/2017 10:56:10 PM

giáo án bài 30: ankadien

2/23/2017 10:42:16 PM

Bài 1. Sự điện li

4/23/2015 6:40:48 PM

bài tập andehit acid ccaboxylic

4/23/2015 5:51:27 PM

ĐỀ CƯƠNG HKII - HÓA 11 HAY

4/18/2015 4:01:51 PM

bài thi hiến pháp

4/13/2015 8:28:45 AM

Bài 40. Ancol

4/11/2015 5:28:42 AM

Bài 1. Sự điện li

4/10/2015 6:47:03 AM

Bài 40. Ancol

3/18/2015 12:42:55 AM

Bài 40. Ancol

3/17/2015 10:46:28 AM

ANCOL TIẾT 2

3/13/2015 12:57:55 AM

Bài 32. Ankin

3/12/2015 8:32:21 PM

Bài 45. Axit cacboxylic

2/8/2015 11:25:53 AM

chuyen đề: ha;ogen

2/7/2015 10:24:22 PM

BÀI TẬP HALOGEN HAY ĐÂY

2/3/2015 4:30:12 PM

Bài tập Hyđrocacbon

1/26/2015 2:38:50 PM

ĐỀ THI HSG- AN GIANG 2014

1/26/2015 1:58:48 PM

bài: oxi ozon

1/21/2015 10:16:04 AM

bai tap dai cuong hoa huu co

1/10/2015 4:11:39 PM

GIÚP THÚY LAN

12/29/2014 12:20:15 AM