Tin học 6

Tin học 6

Tich hop mon tin 6

12/11/2017 9:09:27 AM

Giáo án học kì 1

12/10/2017 3:55:19 PM

Đề kiểm tra HKI

12/7/2017 3:30:06 PM

Giáo án cả năm

12/4/2017 10:02:47 AM

Giáo án học kì 1(mới)

11/30/2017 10:35:54 AM

Le Van Luong-Tin hoc 7

11/23/2017 6:29:08 PM

Le Van Luong-Tihococ 67

11/23/2017 6:15:53 PM

Bài 12. Hệ điều hành Windows

11/22/2017 6:25:41 PM

Bài 5. Luyện tập chuột

11/22/2017 5:32:53 PM

Bài 1. Thông tin và tin học

11/22/2017 4:54:24 PM

Giáo án học kì 1

11/22/2017 2:57:53 PM

Đề kiêm tra tinh học 6

11/19/2017 8:11:45 PM

Giáo án cả năm

11/10/2017 9:16:24 AM

Giáo án học kì 1

11/10/2017 1:42:39 AM

(Vnen)

11/9/2017 7:03:36 PM

Kết quả HMNĐ đợt 4 /2017

11/7/2017 10:45:38 AM

Giáo án cả năm

11/2/2017 10:08:20 AM

BAI LIÊN MÔN

10/28/2017 9:04:35 PM

Giáo án cả năm

10/24/2017 9:26:56 AM

Bài 1. Thông tin và tin học

10/24/2017 1:11:05 AM

Giáo án cả năm

10/23/2017 11:46:49 PM

Giáo án tổng hợp

10/23/2017 3:00:43 AM

Giáo án tổng hợp

10/23/2017 2:56:25 AM

Bài Học gõ mườ ngón

10/18/2017 2:05:04 PM

Giáo án tổng hợp

10/11/2017 10:20:20 AM