Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Tin học 6

BDTX MODULE THCS 14

5/16/2018 8:57:30 PM

Giáo án cả năm

5/6/2018 9:03:27 PM

Giáo án tin 6-HKII-20172018

5/6/2018 8:44:09 PM

KHDH-Tin học 6. Tuan 36

5/6/2018 8:51:06 AM

Giáo án cả năm word 2010 OK

5/4/2018 9:09:14 PM

Giáo án cả năm

4/21/2018 9:08:53 PM

Giáo án cả năm

4/20/2018 3:21:26 PM

Giáo án tổng hợp

4/18/2018 2:57:21 PM

Giáo án cả năm

4/13/2018 8:22:49 AM

Giáo án học kì 2

4/11/2018 9:09:10 AM

Giáo án cả năm

4/6/2018 11:52:38 AM

Giáo án học kì 2

3/30/2018 1:53:24 PM

Giáo án học kì 2

3/22/2018 10:49:10 AM

Giáo án học kì 2

3/22/2018 10:46:33 AM

Giáo án học kì 2

3/22/2018 9:59:31 AM

Giáo án cả năm

3/14/2018 10:14:24 PM

15P TIN 6 TUAN 24 TIET 47 NH 17-18

3/12/2018 8:42:34 AM

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

3/11/2018 2:24:39 PM

Giáo án tin 6 tuần 23 mới

3/4/2018 7:35:03 AM

cách đổi đuôi clip

2/28/2018 5:36:59 AM

Giáo án cả năm

2/4/2018 10:41:04 PM

Bài 1. Thông tin và tin học

1/25/2018 11:36:31 AM

Bài 1. Thông tin và tin học

1/25/2018 11:35:05 AM

Giáo án học kì 1

1/24/2018 8:35:33 PM

Giáo án học kì 2

1/24/2018 10:53:44 AM

Bài 15. Chỉnh sửa văn bản

1/23/2018 11:05:16 PM