Công nghệ 8

Công nghệ 8

Giáo án học kì 1

12/11/2017 3:45:08 PM

TUAN 16

12/4/2017 3:54:18 PM

Bài 21. Cưa và đục kim loại

11/24/2017 7:47:06 AM

Le Van Luong-Mau giao an PTNLHS CN8

11/23/2017 6:46:25 PM

Le Van Luong-Cong nghe 8 Tuan 15

11/23/2017 6:10:06 PM

Bài 15. Bản vẽ nhà

11/22/2017 7:53:53 AM

Giáo án cả năm

11/6/2017 3:31:38 PM

Giáo án học kì 1

10/28/2017 7:41:21 AM

Giáo án học kì 1

10/28/2017 7:39:42 AM

Giáo án cả năm

10/25/2017 11:36:55 AM

Le luong Cong nghe 8

10/24/2017 8:57:17 AM

Giáo án học kì 1

10/23/2017 7:54:10 PM

Giáo án học kì 1

10/23/2017 7:50:28 PM

Giáo án tổng hợp

10/10/2017 8:45:59 AM

Giáo án tổng hợp

10/4/2017 3:24:19 PM

ppct môn công nghệ 8 (17-18 )

9/20/2017 10:00:54 PM

Giáo án tổng hợp

9/14/2017 9:38:47 AM

Giáo án CN 8 hết Tiết 10

9/6/2017 8:48:26 PM

Giáo án tổng hợp

7/1/2017 10:55:03 PM

Giáo án Công nghệ 8

6/30/2017 4:44:53 PM

Giáo án tổng hợp

6/15/2017 8:49:23 PM

Giáo án tổng hợp

6/15/2017 8:08:12 PM

GIAO AN CONG NGHE 8 CA NAM

5/30/2017 8:58:27 AM

Giáo án tổng hợp

5/27/2017 4:14:17 PM

Bài 2. Hình chiếu

5/17/2017 4:58:54 PM

Giáo án tổng hợp

5/14/2017 3:52:37 PM

Giáo án tổng hợp

5/14/2017 3:44:18 PM

Các bài ôn tập

5/11/2017 11:10:12 AM

Giáo án tổng hợp

5/8/2017 7:00:34 PM

Kiểm tra HKII công nghệ 8

4/23/2017 8:34:06 AM

Giáo án tổng hợp

4/21/2017 9:07:40 PM