Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Công nghệ 8

Giáo án cả năm

4/15/2018 1:37:15 PM

Công nghệ 8.Giáo án cả năm

4/9/2018 10:17:26 PM

Giáo án cả năm

3/14/2018 10:20:55 PM

Giáo án học kì 2

3/13/2018 9:40:33 PM

Giáo án cả năm

2/2/2018 3:50:13 PM

Giáo án học kì 1

1/30/2018 2:53:23 PM

Giáo án cả năm

1/30/2018 7:00:37 AM

Bài 39. Đèn huỳnh quang

1/10/2018 8:18:32 PM

Bài tập công nghệ 8

1/10/2018 8:17:02 PM

Ôn Tập HKI

12/21/2017 6:37:00 PM

Công nghệ 8.Ôn tập HKI

12/18/2017 6:42:41 PM

Giáo án học kì 1

12/11/2017 3:45:08 PM

TUAN 16

12/4/2017 3:54:18 PM

Bài 21. Cưa và đục kim loại

11/24/2017 7:47:06 AM

Le Van Luong-Mau giao an PTNLHS CN8

11/23/2017 6:46:25 PM

Le Van Luong-Cong nghe 8 Tuan 15

11/23/2017 6:10:06 PM

Bài 15. Bản vẽ nhà

11/22/2017 7:53:53 AM

Giáo án cả năm

11/6/2017 3:31:38 PM

Giáo án học kì 1

10/28/2017 7:41:21 AM

Giáo án học kì 1

10/28/2017 7:39:42 AM

Giáo án cả năm

10/25/2017 11:36:55 AM

Le luong Cong nghe 8

10/24/2017 8:57:17 AM

Giáo án học kì 1

10/23/2017 7:54:10 PM

Giáo án học kì 1

10/23/2017 7:50:28 PM

Giáo án tổng hợp

10/10/2017 8:45:59 AM

Giáo án tổng hợp

10/4/2017 3:24:19 PM