Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Kỹ thuật 5

Giáo án học kì 2

6/2/2018 10:10:29 AM

Giáo án cả năm

5/10/2018 8:41:53 PM

Giáo án cả năm

5/9/2018 9:48:18 PM

Giáo án cả năm

4/25/2018 7:23:00 PM

tuần 26 -> tuân 35

3/12/2018 8:40:54 PM

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

1/21/2018 2:12:41 PM

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

1/10/2018 9:39:46 PM

Bài 14. Chăm sóc gà

12/7/2017 10:14:40 AM

Bài 6. Luộc rau

11/24/2017 12:35:07 AM

Giáo án cả năm

11/10/2017 3:05:25 PM

Bài 5. Nấu cơm

11/9/2017 8:29:44 PM

Giáo án cả năm

11/2/2017 7:22:05 PM

GIAO AN HĐNGLL

8/30/2017 4:39:00 PM

Bài 12. Thức ăn nuôi gà

4/5/2017 9:33:19 AM

Bài 6. Luộc rau

4/3/2017 11:10:59 AM

Giáo án tổng hợp

2/27/2017 4:00:48 PM

Bài 5. Nấu cơm

4/15/2015 10:14:53 AM

Bài 5. Nấu cơm

4/15/2015 10:14:43 AM

Bài 2. Thêu dấu nhân

4/12/2015 9:47:46 PM

Bài 5. Nấu cơm

4/12/2015 9:46:59 PM

Bài 2. Thêu dấu nhân

4/12/2015 9:31:23 PM

Bài 1. Đính khuy hai lỗ

4/12/2015 9:30:20 PM

tuần 31

3/11/2015 8:08:13 AM

Bài 1. Đính khuy hai lỗ

1/25/2015 9:59:44 PM

Bài 13. Nuôi dưỡng gà

1/24/2015 7:00:38 PM

kĩ thuật 5

1/15/2015 6:38:35 PM

Giáo án tuần 10 & 11

10/24/2014 9:34:56 PM

TIEU SU CU HUYNH

10/24/2014 10:29:56 AM

THE DUC 5 KY 2

10/24/2014 10:29:19 AM

LS5HKII

10/24/2014 10:27:50 AM

KT5HKII

10/24/2014 10:27:14 AM

DL5HKII

10/24/2014 10:25:48 AM

DDHK II

10/24/2014 10:24:59 AM

KY THUAT 5

10/24/2014 10:21:42 AM