Tất cả giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Cùng học Tin học 4

Giáo án cả năm

6/6/2018 9:44:09 AM

Giáo án tổng hợp 3, 4, 5

5/7/2018 10:08:49 AM

giao án

4/5/2018 4:12:23 PM

GA TH4

4/4/2018 10:29:37 AM

Giáo án học kì 2

2/27/2018 10:33:03 AM

Giáo án cả năm

2/6/2018 3:41:15 PM

Giáo án học kì 1

11/10/2017 3:46:28 PM

Giáo án cả năm

10/25/2017 7:38:46 PM

Tuan 24

8/5/2017 11:38:00 AM

Giáo án tổng hợp

8/5/2017 11:33:19 AM

Giáo án tổng hợp

6/23/2017 2:28:59 PM

Giáo án tổng hợp

5/16/2017 3:13:56 PM

Giáo án tổng hợp

5/9/2017 10:21:36 AM

Giáo án tổng hợp

4/8/2017 9:12:01 AM

Chương V. Bài 2. Căn lề

3/15/2017 8:21:35 AM

Giáo án Tin học Q2

3/6/2017 9:43:51 AM

Giáo án tổng hợp

2/24/2017 3:43:14 PM

Giáo án tổng hợp

2/24/2017 3:42:24 PM

Giáo án tổng hợp

2/24/2017 3:40:33 PM

Giáo án tổng hợp

2/24/2017 3:38:26 PM

Giáo án tin lớp 3 + 4 + 5

4/13/2015 10:38:33 AM