HD học Tin học 3

HD học Tin học 3

đề kiểm tra học kì 1

11/30/2017 3:39:52 PM

Giáo án học kì 1

11/30/2017 9:01:17 AM

Giáo án học kì 1

11/23/2017 10:55:39 PM

ôn tập học kì 1

11/13/2017 10:48:31 PM

Giáo án T1 - T13

11/13/2017 9:27:52 AM

Giáo án học kì 1

11/10/2017 4:14:22 PM

CĐ1. Bài 6. Thư mục

11/9/2017 9:43:25 AM

CĐ1. Bài 5. Tập gõ bàn phím

11/9/2017 9:42:52 AM

CĐ1. Bài 3. Chuột máy tính

11/9/2017 9:39:59 AM

Em tập vẽ 3 cột - Tiết 1

11/8/2017 10:25:55 PM

giáo án 3 cột từ tuần 1-9

11/8/2017 10:20:56 PM

giáo án 3 cột từ tuần 1-9

11/8/2017 10:16:23 PM

PHAN PHOI CHUONG TRINH HDTH 3

11/5/2017 9:22:32 AM

Kế hoạch tin học 2017- 2018

11/5/2017 9:10:08 AM

huong dan hoc tin hoc 3

10/27/2017 3:46:32 PM