CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

giáo án Toán học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
auiwyq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
1/24/2013 7:58:27 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.38 M
Lần xem
1
Lần tải
5
File đã kiểm duyệt an toàn

GIÁO ÁN TOÁN 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 3: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG A. Mục tiêu 1. Kiến thức Học sinh hiểu được thế nào là góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phí,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG, Giáo Án Toán Học , Giáo án điện tử CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG, doc, 1 trang, 0.38 M, Toán học chia sẽ bởi Viet Ma Thi đã có 5 download

 
LINK DOWNLOAD

CAC-GoC-TAO-BoI-MoT-DUoNG-THANG-CAT-HAI-DUoNG-THANG.doc[0.38 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

GIÁO ÁN TOÁN 7
Ngày soạn:
Ngày giảng:
Bài 3: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
A. Mục tiêu
1. Kiến thức
Học sinh hiểu được thế nào là góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía.
Học sinh hiểu được tính chất sau:
Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong trong bằng nhau thì:
- Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau
- Hai góc đồng vị bằng nhau
- Hai góc trong cùng phía bù nhau.
2. Kĩ năng
- Học sinh có kĩ năng nhận biết:
+ Cặp góc so le trong
+ Cặp góc đồng vị
+ Cặp góc trong cùng phía
- Vận dụng tính chất của hai góc so le trong, hai góc đồng vị, hai góc trong cùng phía để giải các bài toán.
3. Thái độ
- Tích cực, tự giác, hăng hái xây dựng bài.
- Tư duy: tập suy luận.
B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên
SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm, máy chiếu.
2. Học sinh
SGK, thước thẳng, thước đo góc.

Thờigian
Nội dung
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Phươg pháp phương tiện

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ


7 phút

Yêu cầu HS 1:
+ Vẽ hai đường thẳng phân biệt a và
+ Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt tại A và B
+ Hãy cho biết có bao nhiêu góc tạo thành ở A, tạo thành ở B
+ Chỉ ra các cặp góc đối đỉnh trong hình vẽ
- Yêu cầu HS 2 nhắc lại định nghĩa và tính chất của hai góc đối đỉnh
- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của 2 bạn.
- GV nhận xét và cho điểm.
ĐVĐ: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành các cặp góc đối đỉnh vậy một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì sẽ tạo ra những cặp góc như thế nào và tính chất của chúng ra sao? Để trả lời cho câu hỏi đó chúng ta vào bài ngày hôm nay.
Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.
- HS 1:
+ Có 4 góc ở đỉnh A
Có 4 góc ở đỉnh B
+ Các cặp góc đối đỉnh là:
 = 
 = 
 = 
 = 
- HS 2 trả lời:
+ Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.
+ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

Kiểm tra đánh giá

Hoạt động 2: Góc so le trong. Góc đồng vị


16 phút

1. Góc so le trong. Góc đồng vị
Ta sắp xếp các góc thành từng cặp.
Mỗi cặp gồm 1 góc đỉnh A và một góc đỉnh B
a, Hai góc A1 và B3, cũng như hai góc A4 và B2 gọi là hai góc so le trong.
, Các cặp góc A1 và B1, A2 và B2, A3 và B3, A4 và B4 gọi là các cặp góc đồng vị.
?1
Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B.
a) Viết tên hai cặp góc so le trong.
) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.
- HĐ 2.1: Hai góc so le trong
GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ 12
+ GV giới thiệu: Hai đường thẳng a và b ngăn cách mặt phẳng thành dải trong (phần chấm chấm) và dải ngoài (phần còn lại). Đường thẳng c gọi là cát tuyến.
+ Ta sắp xếp các góc thành từng cặp, mỗi cặp gồm 1 góc ở đỉnh A và 1 góc ở đỉnh B.
- HĐ 2.1.1: Hãy nhận xét vị trí của các góc  và  so với cát tuyến c và với hai dải được tạo bởi 2 đường thẳng a, b.
Hai góc  và  ở vị

 


  GIÁO ÁN TOÁN 7

Ngày soạn:

Ngày giảng:

 

Bài 3: CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

 

A. Mục tiêu

1. Kiến thức

    Học sinh hiểu được thế nào là góc so le trong, góc đồng vị, góc trong cùng phía.

    Học sinh hiểu được tính chất sau:

    Nếu một đường thẳng c cắt hai đường thẳng a,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong trong bằng nhau thì:

     - Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau

     - Hai góc đồng vị bằng nhau

     - Hai góc trong cùng phía bù nhau.

2. Kĩ năng

    - Học sinh có kĩ năng nhận biết:

  + Cặp góc so le trong

  + Cặp góc đồng vị

  + Cặp góc trong cùng phía

    - Vận dụng tính chất của hai góc so le trong, hai góc đồng vị, hai góc trong cùng phía để giải các bài toán.

3. Thái độ

 - Tích cực, tự giác, hăng hái xây dựng bài.

 - Tư duy: tập suy luận.

B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Giáo viên

 SGK, thước thẳng, thước đo góc, bảng nhóm, máy chiếu.

2. Học sinh

 SGK, thước thẳng, thước đo góc.

 

 

 

 

 

 

 

1

 


Thờigian

Nội dung

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

Phươg pháp phương tiện

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 phút

 

Yêu cầu HS 1:

+ Vẽ hai đường thẳng phân biệt a và b

+ Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt tại A và B

+ Hãy cho biết có bao nhiêu góc tạo thành ở A, tạo thành ở B

+ Chỉ ra các cặp góc đối đỉnh trong hình vẽ

- Yêu cầu HS 2 nhắc lại định nghĩa và tính chất của hai góc đối đỉnh

- Yêu cầu HS nhận xét câu trả lời của 2 bạn.

- GV nhận xét và cho điểm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐVĐ: Hai đường thẳng cắt nhau tạo thành các cặp góc đối đỉnh vậy một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì sẽ tạo ra những cặp góc

- HS 1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Có 4 góc ở đỉnh A

   Có 4 góc ở đỉnh B

+ Các cặp góc đối đỉnh là:

    =

    =

   =

   =

 

- HS 2 trả lời:

+ Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

+ Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau

 

 

 

 

 

Kiểm tra đánh giá

1

 


 

 

như thế nào và tính chất của chúng ra sao? Để trả lời cho câu hỏi đó chúng ta  vào bài ngày hôm nay.

Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng.

 

 

Hoạt động 2: Góc so le trong. Góc đồng vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Góc so le trong. Góc đồng vị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HĐ 2.1: Hai góc so le trong

   GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ 12

+ GV giới thiệu: Hai đường thẳng a và b ngăn cách mặt phẳng thành dải trong (phần chấm chấm) và dải ngoài (phần còn lại). Đường thẳng c gọi là cát tuyến.

+ Ta sắp xếp các góc thành từng cặp, mỗi cặp gồm  1 góc ở đỉnh A và 1 góc ở đỉnh B.

-2.1.1: Hãy nhận xét vị trí của các  góc và so với cát tuyến c và với hai dải được tạo bởi 2 đường thẳng a, b.

 Hai góc và ở vị trí như vậy được gọi là hai góc so le trong.

- 2.1.2:

+Tương tự hãy chỉ ra các cặp góc so le trong còn lại trong hình 12

+ Hãy cho biết khi một đường thẳng cắt 2 đường thẳng thì sẽ có bao nhiêu cặp góc so le trong được tạo thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS: Hai và nằm ở hai phía của cát tuyến c và nằm ở dải trong.

 

 

 

 

 

- HS: cặp góc so le trong còn lại là: và

 

 

 

 

Phần mềm violet

 

Máy chiếu

1

 


 

 

 

 

 

Ta sắp xếp các góc thành từng cặp.

Mỗi cặp gồm 1 góc đỉnh A và một góc đỉnh B

 

a, Hai góc A1 và B3, cũng như hai góc A4 và B2  gọi là hai góc so le trong.

 

b, Các cặp góc A1 và B1, A2 và B2, A3 và B3, A4 và B4 gọi là các cặp góc đồng vị.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

GV nhấn mạnh: Cặp góc so le trong nằm ở dải trong và nằm về hai phía của cát tuyến. Khi một đường thẳng cắt 2 đường thẳng thì sẽ có hai cặp góc so le trong được tạo thành

 HĐ 2.2: Hai góc đồng vị

 - HĐ 2.2.1: Yêu cầu HS quan sát hai góc và , và trong hình 12

+ Nhận xét vị trí của những cặp góc này đối với cát tuyến c và hai đường thẳng a, b

 

 

 

 

Các cặp góc và , và ở vị trí như vậy được gọi là các cặp góc đồng vị

HĐ 2.2.2

Tương tự như vậy hãy chỉ ra các cặp góc đồng vị còn lại trên hình 2.

+ Hãy cho biết khi một đường thẳng cắt 2 đường thẳng thì sẽ có bao nhiêu cặp góc đồng vị được tạo thành?

- HS: Có 2 cặp góc so le trong được tạo thành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS: Hai và nằm cùng một phía đối với cát tuyến c và cùng nằm về phía dưới hai đường thẳng a, b. Hai góc và nằm cùng một phía với cát tuyến c và cùng nằm về phía trên hai đường thẳng a, b.

 

 

 

 

 

- HS: các cặp góc đồng vị còn lại là:

và , và

 

-  HS: Có 4 cặp góc đồng vị được tạo thành

 

 

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

?1

Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B.

a) Viết tên hai cặp góc so le trong.

b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.

 

 

 

GV nhấn mạnh: Khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì sẽ tạo thành 4 cặp góc đồng vị.

HĐ 2.3: Củng cố

Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng nhau tìm hiểu ?1

+ Yêu cầu 1 HS đọc đề bài

 ?1: Vẽ đường thẳng xy cắt hai đường thẳng zt và uv tại A và B.

a) Viết tên hai cặp góc so le trong.

b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.

Yêu cầu 2 HS thực hiện, HS 1 thực hiện ý a, HS 2 thực hiện ý b

+ Yêu cầu HS nhận xét

+ GV đưa ra kết quả

 

 

 

 

HĐ 2.4 Vận dụng

Cho hình vẽ sau (hình 14 SGK)

 

 

Hãy thực hiện ghép nối câu ở cột A với câu ở cột B

 

 

 

 

 

 

HS vẽ hình

 

HS 1: a) Hai cặp góc so le trong là: và , và

HS 2: b) Bốn cặp góc đồng vị là:

và , và , và , và

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

 

Cột A

là một cặp góc ……….

là một cặp góc ………

+là một cặp góc ……….

+là một cặp góc ……….

Cột B

Đồng vị

So le trong

Đối đỉnh

Đồng vị

Kề bù

So le trong

-GV đưa ra đáp án

Vậy các cặp góc so le trong và góc đồng vị có tính chất gì khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần 2: Tính chất.

là một cặp góc so le trong.

 

là một cặp góc đồng vị.

 

+là một cặp góc đồng vị.

 

+là một cặp góc so le trong.

 

 

 

Hoạt động 3: Tính chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ 3.1: Phát hiện quan hệ giữa các góc tạo bởi hai đường thẳng với cát tuyến

HĐ 3.1.1 Trên hình 13 cho = =

+Hãy đo các góc còn lại, sắp xếp các góc bằng nhau thành từng cặp

 

 

 

 

- HS thực hiện đo đạc

= 1350,= 450 = 1350

 = 1350, = 450           

 

 

 

 

Đo đạc

 

Hoạt động nhóm

 

1

 


 

 

16 phút

 

2. Tính chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?2

Trên hình 13 người ta cho = =

a) Hãy tính , .

b) Hãy tính ,

c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng.

 

 

+ Hãy chỉ ra các cặp góc so le trong, các cặp góc đồng vị trong các cặp góc bằng nhau đó?

 

 

 

 

HĐ 3.1.2: Dự đoán

Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì em có nhận xét gì về hai góc so le trong còn lại và các cặp góc đồng vị?

HĐ 3.2: Suy luận

HĐ 3.2.1: GV chia lớp thành 2 nhóm và thực hiện ?2

?2: Trên hình 13 người ta cho = =

a) Hãy tính , .

b) Hãy tính ,

c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng.

GV đưa ra kết quả

+ Yêu cầu 2 nhóm nhận xét chéo nhau.

 

 

 

 

 

 

= 1350

Cặp góc so le trong

Các cặp góc đồng vị:

,,,

 

-Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì cặp góc so le trong còn lại và các cặp góc đồng vị bằng nhau.

 

 

 

 

HS: a, Có là 2 góc kề bù (tính chất 2 góc kề bù) nên

Tương tự:

(tính chất 2 góc kề bù) nên

b, ( vì đối đỉnh)

Máy chiếu

 

Phiếu nhóm

1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tính chất:

Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

+ Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau.

+Các cặp góc đồng vị bằng nhau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ GV nhận xét bài làm của cả 2 nhóm.

HĐ 3.2.2: Yêu cầu HS nhận xét về vị trí và số đo của 2 cặp góc , số đo của các cặp góc , ,

 

 

 

 

+ Dựa vào kết quả trên em có nhận xét gì về dự đoán của bạn?

+ GV: Nếu đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì cặp góc so le trong còn lại và các cặp góc đồng vị bằng nhau.

Đây chính là nội dung của tính chất trong SGK/ 89

c, Ba cặp góc đồng vị còn lại là:

*

+(vì đối đỉnh)

+

*

+

+

*

+

+

 

 

- HS:

 Hai góc là 2 góc so le trong và có số đo bằng nhau

là hai góc so le trong và có số đo bằng nhau ,,

Dự đoán của bạn là đúng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

.

 

 

+ GV yêu cầu 1 HS đọc lại tính chất.

HĐ 3.4: Vận dụng

Chia lớp thành hai nhóm, các nhóm thảo luận và trả lời bài tập sau. Nhóm 1 áp dụng tính chất góc so le trong, góc đồng vị vừa học, nhóm 2 áp dụng các tính chất khác không phải 2 tính chất vừa học.

Bài tập: Cho hình vẽ sau (hình 15 SGK)

a, Ghi tiếp số đo tương ứng cho các góc còn lại.

b, Tính

A1 + B2, A4 + B3

Cặp góc A1, B2 và cặp góc A4, B3 được gọi là hai cặp góc trong cùng phía.

-Nhận xét gì về tổng số đo của hai góc trong  cùng phía

- Gv đưa ra đáp án để 2 nhóm nhận xét chéo nhau.

- HS đọc tính chất.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS: Tổng  số đo hai góc trong cùng phía bằng 1800.

 

 

 

 

 

Hoạt động 4: Củng cố

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tập 20 trang 105 SBT Toán 7- T1

 

 

Cho  hình vẽ sau

==300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máy chiếu

1

 


 

5 phút

 

 

 

 

 

a, Viết tên các cặp góc đồng  vị và số đo của mỗi góc?

 

c,Viết tên các cặp góc trong cùng phía và số đo mỗi góc?

 

 

- Các cặp góc đồng vị là:

cặp góc so le trong:

==300

Cặp góc trong cùng phía:

 

Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà

1 phút

Học thuộc tính chất trong SGK

Làm  bài tập 23 tr 89 SGK và bài 17, 19/104 SBT

Đọc trước bài “ Hai đường thẳng song song”

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU