Cắm trại

Đăng ngày 1/7/2011 11:20:15 AM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Thành Trần Trung | Lần tải: 25 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung
2 m1,0 m 450
/////////////////////////////////////////////////////////////

Lê văn tám

Cọc trâu

0,4 m Mặt đất

0,25 – 0,3 msơ đồ mô hình trại ngày 26 - 3