Cắt các bài nghe Tiếng Anh lớp 6,7,8,9.doc (Thành Đào Xuân)

Đăng ngày 8/10/2009 7:08:33 PM | Thể loại: Tiếng Anh 8 | Chia sẽ bởi: Thành Đào Xuân | Lần tải: 1364 | Lần xem: 1966 | Page: 1 | Kích thước: 0.13 M | Loại file: doc

 

Cắt các bài nghe Tiếng Anh 6,7,8,9 thành từng phần

Trong quá trình dạy tiếng Anh t lớp 6-9, việc m các bài nghe trong sách giáo khoa cho học sinh nghe gặp khá nhiều khó khăn. Đó là vì các bài nghe trong các băng cassette hoặc đĩa CD đều được đọc liền một mạch, khi m băng cassette hoặc đĩa CD giáo viên phải tua đi tua lại khá nhiều lấn, lúc thì tua b quá, lúc lại tua chưa đến. Đặc biệt là những bài nghe lớp 6, lớp 7 vì lớp 6 và lớp 7 các bài nghe quá nhiều và quá ngắn nên rất khó tua cho chính xác. Bạn đã bao gi gặp tình trạng đó chưa? Theo bạn gi pháp đ khắc phục điều này là gì?

Tôi đã b ra rất nhiều thời gian và công sức đ cắt các file audio trong các đĩa CD tiếng Anh  t 6-9 thành từng phần theo các đ mục trong sách giáo khoa, đồng thời đánh s và lập một danh mục th t các bài nghe trong sách giáo khoa. Như vậy khi dạy các bạn ch việc xem s th t bài nghe trong danh mục rồi bấm s của bài nghe là xong, muốn nghe đi nghe lại thì cũng chẳng còn khó khăn gì. Các bạn có th download các file audio lớp 6,7,8,9 tai http://prettyguy.violet.vn

 

(Vào mục ENGLISH TEACHING CỘT BÊN TRÁI)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Cắt các bài nghe Tiếng Anh lớp 6,7,8,9.doc, Tiếng Anh 8. . nslide.com giới thiệu đến đọc giả thư viện Cắt các bài nghe Tiếng Anh lớp 6,7,8,9.doc .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , giáo án Cắt các bài nghe Tiếng Anh lớp 6,7,8,9.doc trong chuyên mục Tiếng Anh 8 được chia sẽ bởi thành viên Thành Đào Xuân đến thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại Tiếng Anh 8 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiếng Anh Tiếng Anh 8 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Cắt những bài nghe Tiếng Anh 6,7,8,9 thành từng phần  Trong quá trình dạy tiếng Anh từ lớp 6-9, việc mở những bài nghe trong sách giáo khoa cho học sinh nghe gặp khá đa dạng khó khăn,còn cho biết thêm Đó là vì những bài nghe trong những băng cassette hoặc đĩa CD đều được đọc ngay lập tức một mạch, khi mở băng cassette hoặc đĩa CD cô giáo phải tua đi tua lại khá đa dạng lấn, lúc thì tua bị quá, lúc lại tua chưa tới, nói thêm là Đặc biệt là các bài nghe lớp 6, lớp https://nslide.com/giao-an/cat-cac-bai-nghe-tieng-anh-lop-6-7-8-9-doc.6dcpuq.html