Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng doc

 

Cắt các bài nghe Tiếng Anh 6,7,8,9 thành từng phần

Trong quá trình dạy tiếng Anh t lớp 6-9, việc m các bài nghe trong sách giáo khoa cho học sinh nghe gặp khá nhiều khó khăn. Đó là vì các bài nghe trong các băng cassette hoặc đĩa CD đều được đọc liền một mạch, khi m băng cassette hoặc đĩa CD giáo viên phải tua đi tua lại khá nhiều lấn, lúc thì tua b quá, lúc lại tua chưa đến. Đặc biệt là những bài nghe lớp 6, lớp 7 vì lớp 6 và lớp 7 các bài nghe quá nhiều và quá ngắn nên rất khó tua cho chính xác. Bạn đã bao gi gặp tình trạng đó chưa? Theo bạn gi pháp đ khắc phục điều này là gì?

Tôi đã b ra rất nhiều thời gian và công sức đ cắt các file audio trong các đĩa CD tiếng Anh  t 6-9 thành từng phần theo các đ mục trong sách giáo khoa, đồng thời đánh s và lập một danh mục th t các bài nghe trong sách giáo khoa. Như vậy khi dạy các bạn ch việc xem s th t bài nghe trong danh mục rồi bấm s của bài nghe là xong, muốn nghe đi nghe lại thì cũng chẳng còn khó khăn gì. Các bạn có th download các file audio lớp 6,7,8,9 tai http://prettyguy.violet.vn

 

(Vào mục ENGLISH TEACHING CỘT BÊN TRÁI)

Có thể download/tải file dạng doc bên dưới miễn phí

Cắt các bài nghe Tiếng Anh lớp 6,7,8,9.doc giáo án Tiếng Anh 8

Đăng ngày 8/10/2009 7:08:33 PM | Thể loại: Tiếng Anh 8 | Lần tải: 1364 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
0 lần xem


nslide.com trân trọng giới thiệu đến các bạn giáo án Cắt các bài nghe Tiếng Anh lớp 6,7,8,9.doc .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , giáo án Cắt các bài nghe Tiếng Anh lớp 6,7,8,9.doc trong chuyên mục Tiếng Anh 8 được chia sẽ bởi thành viên Thành Đào Xuân đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Tiếng Anh 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiếng Anh Tiếng Anh 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo

Cắt những bài nghe Tiếng Anh 6,7,8,9 thành từng phần  Trong quá trình dạy tiếng Anh từ lớp 6-9, việc mở những bài nghe trong sách giáo khoa cho học sinh nghe gặp khá đa dạng khó khăn, nói thêm là Đó là vì những bài nghe trong những băng cassette hoặc đĩa CD đều được đọc ngay lập tức một mạch, khi mở băng cassette hoặc đĩa CD cô giáo phải tua đi tua lại khá đa dạng lấn, lúc thì tua bị quá, lúc lại tua chưa tới, kế tiếp là Đặc biệt là các bài nghe lớp 6, lớp 7 vì ở lớp 6 và lớp 7 những bài nghe quá đa dạng và quá ngắn nên rất khó tua cho chính xác, tiếp theo là Bạn đã bao giờ gặp trạng thái ấy chưa? Theo bạn giả pháp để khắc phục điều này là gì?  T
https://nslide.com/giao-an/cat-cac-bai-nghe-tieng-anh-lop-6-7-8-9-doc.6dcpuq.html

Bình luận

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Tiếng Anh 8Cắt các bài nghe Tiếng Anh 6,7,8,9 thành từng phần

Trong quá trình dạy tiếng Anh từ lớp 6-9, việc mở các bài nghe trong sách giáo khoa cho học sinh nghe gặp khá nhiều khó khăn. Đó là vì các bài nghe trong các băng cassette hoặc đĩa CD đều được đọc liền một mạch, khi mở băng cassette hoặc đĩa CD giáo viên phải tua đi tua lại khá nhiều lấn, lúc thì tua bị quá, lúc lại tua chưa đến. Đặc biệt là những bài nghe lớp 6, lớp 7 vì ở lớp 6 và lớp 7 các bài nghe quá nhiều và quá ngắn nên rất khó tua cho chính xác. Bạn đã bao giờ gặp tình trạng đó chưa? Theo bạn giả pháp để khắc phục điều này là gì?

Tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức để cắt các file audio trong các đĩa CD tiếng Anh từ 6-9 thành từng phần theo các đề mục trong sách giáo khoa, đồng thời đánh số và lập một danh mục thứ tự các bài nghe trong sách giáo khoa. Như vậy khi dạy các bạn chỉ việc xem số thứ tự bài nghe trong danh mục rồi bấm số của bài nghe là xong, muốn nghe đi nghe lại thì cũng chẳng còn khó khăn gì. Các bạn có thể download các file audio lớp 6,7,8,9 tai http://prettyguy.violet.vn

(Vào mục ENGLISH TEACHING ở CỘT BÊN TRÁI)

Sponsor Documents