Cau hoi sinh hoc 6,7,8,9 giáo án Sinh học 8

Đăng ngày 1/7/2010 10:05:51 PM | Thể loại: Sinh học 8 | Lần tải: 112 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.28 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

SINH HỌC LỚP 6
Bài 1
Đặc điểm của cơ thể sống
Câu 1:Giữa vật sống và vật không sống có những điểm gì khác nhau?
Trả lời:
Vật sống Vật không sống
-Co trao đổi chất: lấy chất cần thiết -Đôi khi có trao đổi chất
và loại bỏ chất thải.
-Trao đổi chất để lớn lên,sinh sản -không lớn lên ,không sinh sản

Bài 2
Nhiệm vụ của sinh học
Câu 2: Kể tên một số sing vật sống trên cạn, dưới nước, và sinh vật sống kí sinh ở cơ thể con người?
Trả lời :
-Một số sinh vật sống trên cạn :cây ổi, cây soài, cây mận, con chó, con mèo, gà, lợn…
-Một số sinh vật sống dưới nước : rong, san hô, sao biển, các loại cá, rùa biển….
-Một số sinh vật ki sinh trên cơ thể người : con cái ghẻ, giun, sán, vi khuẩn….
Câu 3: Nhiệm vụ của thực vật học là gì ?
Trả lời:Thực vật học là một nghành khoa học có nhiệm vụ:
-Nghiên cứu tổ chức cơ thể, đặc điểm hình thái, câu tạo, hoạt động sống của thực vật.
-Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau.
-Tìm hiểu vai trò của thực vaatjtrong thiên nhiên và đối với con người, từ đó tìm cách sử dụng hợp li, bảo vệ phát triển và cải tạo chúng.

Bai 3
Đặc điểm chung của thực vật
Câu 4: Thực vật sống ở những nơi nào trên trái đất ?
Trả lời:
-Thực vật sống khắp nơi trên trái đất: đồng bằng, núi, ao, hồ, sông, biển, sa mạc.
-Thực vật không sống được ở nam cực , bắc cực vì băng giá.
Câu 5: Đặc điểm chung của thực vật là gì ?
Trả lời:
-Tự tạo ra chất hữu cơ
-Thường có màu xanh
-Không có khả năng di chuyền
-Phản ứng chậm với kích thích bên ngoài
Câu 6: Thực vật ở nước ta rất phong phú, nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng?
Trả lời:
Chúng ta cần trồng thêm cây và bảo vệ chúng vì vai trò của chúng đối với đời sống con người vô cùng lớn :
-Thực vật làm trong lành bầu không khí nhờ quang hợp (hút CO2 và nhả ra O2)
-Thực vật là nguồn thức ăn của vật nuôi và con người.
-thực vật là nguồn nhiên liệu.
-Thực vật là nguồn nguyên liệu làm nhiều vật dụng: bàn ghế ,nhà…
-Thực vật chống lũ lụt xói mòn
-Không có thực vật con người khó tồn tại.

Bai 4
Có phải thực vật đều có hoa
Câu 7 : Kể tên một vài cây có hoa, cây không có hoa.
Trả lời:
-Một vài cây có hoa: cây xoài , ổi, mận, mít…
-Một vài cây không có hoa: cây rêu, dương xỉ…

Câu 8: Kể tên 5 cây trồng làm lương thực. Theo em những cây lương thực thường là cây một năm hay lâu năm?
Trả lời :
-5 cây trồng làm lương thực: cây lúa, cây bắp, cây đậu, cây lạc, cây khoai mì.
-Đây là những cây một năm.

Bài 5
Cấu tạo tế bào thực vât
Câu 9: Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào?
Trả lời :
-Kích thước và hình dạng của tế bào thực vật rất khác nhau: có thể có hình chữ nhật, đa giác, hình cầu, bầu dục, hình sợi…

Câu 10 : Tế bào thưc vật gồm những thành phần chủ yếu nào ?
Trả lời:
-Ngoài cùng là vách tế bào
-Màng sinh chất
-Nhân
-Các bào quan: không bào, lục tạp.

Câu 11: Mô là gì? Kể tên một số loài mô thực vật.
Trả lời :
-Mô là một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau , cùng một thực hiện, một chức năng chung.
-Tên một số loại mô thực vât: + Mô biểu bì lá
+Mô phân sinh ngọn
+Mô mềm
+Mô nâng đỡ

Bài6
Sự lớn lên và phân chia của tế bào
Câu 12 :Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào?
Trả lời :
-Tế bào ở mô phân sinh:ngọn

Sponsor Documents