câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học

giáo án điện tử Ngữ văn
  Đánh giá    Viết đánh giá
 4       121      0
Ngày đăng 2014-10-08 12:29:13 Tác giả Ánh Vi Thị loại .docx kích thước 0.09 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Câu 1: Hiệu trưởng lựa chọn GVCNL từ GV đã qua giảng dạy ở trường theo mấy tiêu chí? A. 3 B. 4 C. 5 Câu 2: Thông tư 32/2009 của Bộ GD&ĐT, ý nào sau đây không phải là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp? A. Chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định. B. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực từng môn học, xếp loại giáo dục của học sinh cho CMHS hoặc người giám hộ. C. Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến của học sinh, khiếu nại của cha m

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Câu 1: Hiệu trưởng lựa chọn GVCNL từ GV đã qua giảng dạy ở trường theo mấy tiêu chí?
A. 3
B. 4
C. 5
Câu 2: Thông tư 32/2009 của Bộ GD&ĐT, ý nào sau đây không phải là trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp?
A. Chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định.
B. Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, xếp loại học lực từng môn học, xếp loại giáo dục của học sinh cho CMHS hoặc người giám hộ.
C. Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến của học sinh, khiếu nại của cha mẹ hoặc người giám hộ về đánh giá, nhận xét, xếp loại theo phạm vi quyền hạn của mình.
D. Hoàn thành hồ sơ về đánh giá, xếp loại học sinh; có trách nhiệm phối hợp với GVCN lớp trên hoặc lớp dưới trong việc nghiệm thu, bàn giao và tiếp nhận kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.
Câu 3: Theo Điều lệ trường tiểu học năm 2010, học sinh vi phạm các khuyết điểm trong qua trình học tập và rèn luyện thì tùy theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp nào sau đây?
A. Nhắc nhở, phê bình.
B. Thông báo với gia đình
C. Nhắc nhở, phê bình hoặc thông báo với gia đình.
Câu 4: Là GVCNL ở tiểu học, một tuần bạn phải trực tiếp giảng dạy bao nhiêu tiết thì đủ định mức quy định?
A. 20
B. 21
C. 23
Câu 5: Công tác GVCNL được tính theo khung thời gian nào?
A. 1 năm
B. 1 năm học
C. 1 học  kì
Câu 6: Đâu không phải là công việc của GVCNL?
A. Quản lý các loại hồ sơ, sổ sách của lớp. Thực hiện tốt sổ chủ nhiệm theo quy định.
B. Phối hợp với GV bộ môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để làm tốt công tác dạy và học.
C. Tập hợp hồ sơ, xét hình thức và ra quyết định kỉ luật đối với học sinh vi phạm nội quy ở mức độ nặng.
 Câu 7 : Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT) gồm mấy lĩnh vực, mấy yêu cầu và mấy tiêu chí?                                                   
  A. 3 lĩnh vực; 5 yêu cầu; 4 tiêu chí.  
  B. 3 lĩnh vực; 9 yêu cầu; 36 tiêu chí.  
  C. 3 lĩnh vực; 15 yêu cầu; 60 tiêu chí.
Câu 8: Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học hiện nay là có bằng tốt nghiệp:
A. Đại học sư phạm       
B. Cao đẳng sư phạm     
C. Trung học sư phạm.
Câu 9: Quyết định 14/ 2007/QĐ – BGD ĐT  của Bộ GD&ĐT ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm mấy mục đích?
A. 3                                 B. 4                                  C. 5
Câu 10: Quy trình đánh giá xếp loại giáo viên tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp là:
A. Hiệu trưởng thực hiện đánh giá xếp loại, tổ chuyên môn tham gia đánh giá, giáo viên tự đánh giá.
B. Tổ chuyên môn tham gia đánh giá, giáo viên tự đánh giá, hiệu trưởng thực hiện đánh giá xếp loại.
C. Giáo viên tự đánh giá, tổ chuyên môn tham gia đánh giá, hiệu trưởng thực hiện đánh giá xếp loại.
Câu 11: Tiêu chuẩn xếp loại chung giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo các loại  nào ?
A. Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém.
B. Tốt, Khá, Trung bình, Kém.
C. Tốt, Khá, Trung bình, Yếu.
D. Xuất sắc, Khá, Trung bình, Yếu.
Câu 12: Khi đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học trường hợp nào sau đâycần phải được ít nhất 50% số giáo viên trong tổ khối tán thành ?
A. Những tiêu chí đạt điểm 3, 10.
B. Những tiêu chí đạt điểm 3, 9.
C. Những tiêu chí đạt điểm 4, 9.
D. Những tiêu chí đạt điểm 4,10.
Câu 13: Đánh giá, xếp loại giáo viên Tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo định kì nào?
A. Vào cuối mỗi học kì.
B. Vào cuối năm học.              
C. Vào cuối năm tài chính.
Câu 14: Theo Quyết định 14/2007 nếu giáo viên vắng mặt không có lí do chính đáng trên 60%  tổng số thời lượng học tập bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ hoặc trên 60% các cuộc sinh hoạt chuyên môn định kì thì được xếp loại chung cuối năm học loại nào?
A. Loại Khá
B. Loại Trung bình.
C. Loại kém.
Câu 15: Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT, thời gian làm việc của giáo viên tiểu học trong năm học là:
A. 42 tuần                          B. 35 tuần                                         C. 36 tuần
Câu 16: Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT, thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là bao nhiêu ?
A. 01 tháng
B. 02 tháng
C. 03 tháng
Câu 17: Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT, định mức tiết dạy của giáo viên tiểu học là bao nhiêu tiết / tuấn?
A. 23 tiết
B. 22 tiết
C. 21 tiết
Câu 18. Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT,Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm bao nhiêu tiết/tuấn?
A. 1 tiết/ tuần
B. 2 tiết/tuần
C. 3 tiết/tuần
Câu 19: Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT, tổ trưởng bộ môn được giảm bao nhiêu tiết/tuần?
A. 1 tiết/tuần                        B. 2 tiết/tuần                          C. 3 tiết/tuần
Câu 20: Theo Thông tư 28 /2009/TT-BGDĐT, giáo viên kiêm bí thư chi bộ nhà trường, chủ tịch công đoàn trường hạng II được giảm bao nhiêu tiết/tuần?
A. 2 tiết /tuần                                     B. 3 tiết /tuần                                  C. 4 tiết/tuần
Câu21
Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông, Mục tiêu giáo dục tiểu học là:
a)
Tất cả trẻ em đều được đi học cấp tiểu học
b)
Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học
c)
Tất cả trẻ em khuyết tật được đi học cấp tiểu học
d)
Hình thành những cơ sở ban đầu về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ để tiếp tục học Trung học cơ sở
Câu22
Kế hoạch giáo dục tiểu học đối với lớp 5 được quy định bao nhiêu môn học?
a)
10 môn học
b)
9 môn học
c)
8 môn học
d)
11 môn học
Câu23
Ở cấp tiểu học, thời lượng mỗi năm học ít nhất là bao nhiêu tuần?
a)
35 tuần
b)
34 tuần
c)
33 tuần
d)
32 tuần
Câu24
Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông, mỗi tuần có ít nhất 2 tiết sinh hoạt tập thể là để:
a)
Chào cờ đầu tuần, nghe kể chuyện cuối tuần
b)
Tổ chức các phong trào thi đua học tập
c)
Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớp
d)
Sinh hoạt lớp, Sao nhi đồng, Đội thiếu niên, Sinh hoạt toàn trường
Câu25
Mục tiêu quan trọng nhất của môn Tiếng Việt là:
a)
Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết
b)
Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết, nghe, nói
c)
Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, nói
d)
Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, viết
Câu26
Nội dung chương trình Tiếng Việt được xây dựng theo nguyên tắc:
a)
Dạy học Tiếng Việt thông qua hoạt động giao tiếp
b)
Tận dụng những kinh nghiệm sử dụng Tiếng Việt của học sinh
c)
Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học Tiếng Việt
d)
Cả 3 câu trên
Câu27:
Đọc các đoạn văn bản có độ dài khoảng 250 chữ, tốc độ 90 – 100 chữ cái/ phút, đó là mức độ cần đạt của khối lớp nào?
a)
Lớp 2
b)
Lớp 3
c)
Lớp 4
d)
Lớp 5
Câu28:
Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông, mỗi tháng có bao nhiêu tiết Giáo dục ngoài giờ lên lớp?
a)
4 tiết
b)
6 tiết
c)
8 tiết
d)
10 tiết
Câu29:
Biết cộng, trừ, nhân, chia số thập phân là kiến thức cần đạt được của khối lớp nào?
a)
Lớp 4
b)
Lớp 3
c)
Lớp 5
d)
Lớp 2
Câu30
Môn Toán ở cấp tiểu học có những mạch kiến thức nào?
a)
Số học; Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học
b)
Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học; Giải toán có lời văn
c)
Số học;  Giải toán có lời văn ; Yếu tố hình học
d)
Số học; Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học; Giải toán có lời văn
Câu31:
Trong một năm học, môn Đạo đức có bao nhiêu tiết?
a)
40 tiết
b)
35 tiết
c)
70 tiết
d)
45 tiết
Câu32
Dạy học môn Đạo đức nhằm chuyển các giá trị đạo đức xã hội thành tình cảm, niềm tin và hành vi đạo đức của học sinh. Vì vậy phương pháp dạy học cơ bản của môn Đạo đức là:
a)
Giáo viên thuyết giảng
b)
Giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt động
c)
Giáo viên tổ chức cho học sinh tự học
d)
Giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ, học sinh hoạt động để chiếm  lĩnh nội dung bài học
Câu33
Môn Tự nhiên và Xã hội được dạy ở các khối lớp:
a)
Lớp 1, lớp 2
b)
Lớp 2, lớp 3
c)
Lớp 1, lớp 2, lớp 3
d)
Lớp 4, lớp 5
Câu34
Đánh giá kết quả học tập môn Tự nhiên và Xã hội cần quan tâm các mặt:
a)
Kiến thức
b)
Kĩ năng
c)
Thái độ
d)
Cả 3 câu trên
 
Câu35
Môn Khoa học được dạy ở khối lớp nào của cấp tiểu học?
a)
Lớp 1, lớp 2
b)
Lớp 2, lớp 3
c)
Lớp 1, lớp 2, lớp 3
d)
Lớp 4, lớp 5
Câu36
Mục tiêu môn Lịch sử và Địa lý giúp học sinh có một số kiến thức cơ bản:
a)
Giới thiệu những nhân vật lịch sử; các châu lục và một số quốc gia trên thế  giới
b)
Các sự kiện, hiện tượng, những nhân vật lịch sử tiêu biểu tương đối có hệ thống theo dòng thời gian lịch sử của Việt Nam trong buổi đầu dựng nước cho đến nay
c)
Các sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ địa lý đơn giản; các châu lục và một số quốc gia trên thế giới
d)
Câu b và câu c
Câu37
Về mặt kiến thức, mục tiêu của môn Âm nhạc nhằm giúp học sinh:
a)
Học hát, phát triển khả năng âm nhạc, tập đọc nhạc
b)
Tập đọc nhạc
c)
Phát triển khả năng âm nhạc, làm cơ sở trở thành ca sĩ
d)
Học hát, phát triển khả năng âm nhạc
Câu38
Nội dung dạy học môn Mĩ thuật cấp tiểu học:
a)
Vẽ theo mẫu, vẽ trang trí
b)
Vẽ tranh, thường thức mỹ thuật
c)
Tập nặn, tạo dáng
d)
Cả 3 câu trên
Câu39
Kĩ năng cần đạt của môn Thủ công, Kĩ thuật là:
a)
Làm được một số công việc lao động đơn giản trong gia đình là lắp ghép được một số mô hình kĩ thuật
b)
Xé, gấp, cắt, đan được một số hình, chữ cái và đồ chơi đơn giản từ giấy, bìa
c)
Làm được tất cả mọi việc
d)
Câu a và b
Câu40
Trong một năm học, môn Thể dục ở lớp 4 được giảng dạy bao nhiêu tiết?
a)
18 tiết
b)
17 tiết
c)
35 tiết
d)
70 tiết
Câu41
Số lần điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu trong một tháng của 2 môn Tiếng Việt và Toán là :
 
a)
Tiếng Việt 2 lần, Toán 2 lần
 
b)
Tiếng Việt 3 lần, Toán 2 lần
 
c)
Tiếng Việt 4 lần, Toán 2 lần
 
d)
Tiếng Việt 5 lần, Toán 2 lần
 
Câu 42
Học sinh được xếp loại hạnh kiểm vào cuối học kỳ I và cuối năm học theo các loại:
d
a)
Thực hiện đầy đủ (Đ)
 
b)
Chưa thực hiện đầy đủ (CĐ)
 
c)
Tốt, khá, trung bình, yếu
 
d)
a, b đúng
 
Câu43:
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về việc Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm bao gồm:
d
a)
Lập được kế hoạch dạy học - Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục - Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng  dạy
 
b)
Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới - Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp  - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục - Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng  dạy
 
c)
Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới - Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục - Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng  dạy
 
d)
 Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới - Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục - Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng  dạy
 
Câu44:
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bao gồm các tiêu chí sau:
c
a)
Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng nhà trường thành một môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần phát triển đời sống của tập thể giáo viên, giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn trong cuộc sống -  Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốtý nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.
 
b)
Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống -  Yêu nghề, yêu người; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.
 
c)
 Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống -  Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.
 
d)
Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống -  Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốtý nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu về chuyên môn nghiệp vụ
 
Câu45:
Chuẩn hiệu trưởng theo thông tư 14/2011/TT-BGDĐT bao Câu 17: Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT ngày 08 – 4 – 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người hiệu trưởng bao gồm các tiêu chí:
 
a)
Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong, chuyên môn vững vàng.
 
b)
Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong, giao tiếp và ứng xử, học tập bồi dưỡng
 
c)
Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong, giao tiếp và ứng xử, học tập bồi dưỡng, năng lực quản lý
 
d)
Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong, chuyên môn vững vàng, năng lực quản lý
 
Câu46:
Chuẩn hiệu trưởng tiểu học được ban hành theo:
 
a)
Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT, ngày 8 tháng 4 năm 2011.
 
b)
Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007
 
c)
Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 5 tháng 5 năm 2006
 
d)
Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 10 năm 2006
 
Câu47:
Điều lệ trường tiểu học quy định Phó hiệu trưởng tham gia giảng dạy bình quân:
 
a)
3 tiết trong một tuần.
 
b)
4 tiết trong một tuần.
 
c)
5 tiết trong một tuần.
 
d)
2 tiết trong một tuần.
 
Câu48:
Theo Điều lệ trường tiểu học, trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tiểu học là:
 
a)
Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm 12+2.
 
b)
Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm.
 
c)
Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm.
 
d)
Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm.
 
Câu49:
Khen thưởng học sinh, có các danh hiệu sau:
 
a)
Học sinh xuất sắc; Học sinh tiên tiến .
 
b)
Học sinh giỏi, Học sinh khá
 
c)
Học sinh giỏi; Học sinh tiên tiến
 
d)
Học sinh xuất sắc; Học sinh khá
 
Câu50:
Học sinh được đánh giá về hạnh kiểm theo kết quả rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống qua việc thực hiện:
 
a)
Hai nhiệm vụ của học sinh tiểu học
 
b)
Ba nhiệm vụ của học sinh tiểu học
 
c)
Bốn nhiệm vụ của học sinh tiểu học
 
d)
Năm nhiệm vụ của học sinh tiểu học
 
Câu51:
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về việc kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác. Bao gồm các tiêu chí sau:
 
a)
Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và các Nghị quyết của địa phương - Nghiên cứu tìm hiểu tình hình và nhu cầu phát triển giáo dục tiểu học của địa phương - Xác định được những ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh để có biện pháp thiết thực, hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục học sinh - Có hiểu biết về phong tục, tập quán, các hoạt động thể thao, văn hoá, lễ hội truyền thống của địa phương. 
 
b)
Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng của địa phương - Nghiên cứu tìm hiểu tình hình và nhu cầu phát triển giáo dục tiểu học của địa phương - Xác định được những ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh để có biện pháp thiết thực, hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục học sinh - Có hiểu biết về phong tục, tập quán, các hoạt động thể thao, văn hoá, lễ hội truyền thống của địa phương. 
 
c)
Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và các Nghị quyết của địa phương - Nghiên cứu tìm hiểu  giáo dục tiểu học của địa phương - Xác định được những ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh để có biện pháp thiết thực, hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục học sinh - Có hiểu biết về phong tục, tập quán, các hoạt động thể thao, văn hoá, lễ hội truyền thống của địa phương. 
 
d)
Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và các Nghị quyết của địa phương - Nghiên cứu tìm hiểu tình hình và nhu cầu phát triển giáo dục tiểu học của địa phương - Xác định được những ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh để có biện pháp thiết thực, hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục học sinh - Có hiểu biết về các hoạt động thể thao, văn hoá của địa phương. 
 
Câu52:
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về các lĩnh vực của chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học bao gồm:
 
a)
Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm.
 
b)
Tư tưởng chính trị; trình độ năng lực; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.
 
c)
Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; kỹ năng sư phạm; quan hệ quần chúng.
 
d)
Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao; quan hệ quần chúng
 
Câu53:
Mục đích ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng theo thông tư 14/2011/TT-BGDĐT  là:
 
a)
Để hiệu trưởng tự đánh giá và từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường.
 
b)
Làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phục vụ công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng.
 
c)
Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của hiệu trưởng
 
d)
Cả ba ý trên đều đúng
 
Câu54:
Chuẩn hiệu trưởng tiểu học chứa đựng các yêu cầu về:
 
a)
Đạo đức và sự tận tâm
 
b)
Kiến thức và kĩ năng
 
c)
Giao tiếp, sự hợp tác, sáng kiến và sự thích ứng
 
d)
Cả 3 yêu cầu nêu trên
 
Câu55:
Điều lệ trường tiểu học quy định trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở n­ước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi:
 
a)
Từ 7 đến 10 tuổi.
 
b)
Từ 8 đến 9 tuổi.
 
c)
Từ 7 đến 9 tuổi
 
d)
Từ 7 đến 11 tuổi
 
Câu56:
Điều lệ trường Tiểu học quy định số lượng thành viên của Hội đồng trường:
 
a)
Từ 5 đến 9 người.
 
b)
Từ 7 đến 11 người.
 
c)
Từ 9 đến 11 người .
 
d)
Từ 9 đến 13 người.
 
Câu57:
Đối với học sinh khuyết tật được đánh giá theo nguyên tắc:
 
a)
Động viên, khuyến khích sự nỗ lực và sự tiến bộ của học sinh là chính.
 
b)
Đảm bảo quyền được chăm sóc và giáo dục của tất cả học sinh.
 
c)
Xếp loại dựa theo các tiêu chí của học sinh bình thường .
 
d)
a, b đúng.
 
Câu58:
Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009, Thông tư ban hành qui định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, gồm:
 
a)
Bốn chương, mười sáu điều
 
b)
Bốn chương, mười bảy điều
 
c)
Năm chương, mười sáu điều
 
d)
Năm chương, mười bảy điều
 
Câu59:
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về việc kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc. Bao gồm các tiêu chí sau:
 
a)
Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định - Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận của trẻ em - Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
 
b)
Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định - Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội - Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
 
c)
Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định - Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội - Biết một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
 
d)
Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chính trị đúng với quy định - Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội - Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Câu60:
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về nội dung gì?
 
a)
Đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học
 
b)
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học
 
c)
Chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học
 
d)
Kiểm tra, công nhận Phổ cập giáo dục Tiểu học và Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi
 
Câu61:
Số lần điểm kiểm tra thường xuyên tối thiểu trong một tháng của 2 môn Tiếng Việt và Toán là :
c
a)
Tiếng Việt 2 lần, Toán 2 lần
 
b)
Tiếng Việt 3 lần, Toán 2 lần
 
c)
Tiếng Việt 4 lần, Toán 2 lần
 
d)
Tiếng Việt 5 lần, Toán 2 lần
 
Câu62:
Học sinh được xếp loại hạnh kiểm vào cuối học kỳ I và cuối năm học theo các loại:
d
a)
Thực hiện đầy đủ (Đ)
 
b)
Chưa thực hiện đầy đủ (CĐ)
 
c)
Tốt, khá, trung bình, yếu
 
d)
a, b đúng
 
Câu63:
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về việc Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm bao gồm:
d
a)
Lập được kế hoạch dạy học - Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục - Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng  dạy
 
b)
Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới - Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp  - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục - Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng  dạy
 
c)
Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới - Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục - Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng  dạy
 
d)
 Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới - Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh - Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp - Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dục - Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng  dạy
 
Câu64:
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bao gồm các tiêu chí sau:
c
a)
Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng nhà trường thành một môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần phát triển đời sống của tập thể giáo viên, giúp đỡ đồng nghiệp gặp khó khăn trong cuộc sống -  Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốtý nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.
 
b)
Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống -  Yêu nghề, yêu người; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.
 
c)
 Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống -  Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước.
 
d)
Tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, góp phần phát triển đời sống văn hoá cộng đồng, giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn trong cuộc sống -  Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốtý nhiệm vụ giáo dục học sinh - Qua hoạt động dạy học, giáo dục học sinh biết yêu thương và kính trọng ông bà, cha mẹ, người cao tuổi; giữ gìn truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, tự do, lòng tự hào dân tộc, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội - Tham gia học tập, nghiên cứu về chuyên môn nghiệp vụ
 
Câu65:
Chuẩn hiệu trưởng tiểu học được ban hành theo:
a
a)
Thông tư 14/2011/TT-BGDĐT, ngày 8 tháng 4 năm 2011.
 
b)
Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2007
 
c)
Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 5 tháng 5 năm 2006
 
d)
Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT, ngày 20 tháng 10 năm 2006
 
Câu66:
Điều lệ trường tiểu học quy định Phó hiệu trưởng tham gia giảng dạy bình quân:
b
a)
3 tiết trong một tuần.
 
b)
4 tiết trong một tuần.
 
c)
5 tiết trong một tuần.
 
d)
2 tiết trong một tuần.
 
Câu67
Học sinh được đánh giá về hạnh kiểm theo kết quả rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống qua việc thực hiện:
 
a)
Hai nhiệm vụ của học sinh tiểu học
 
b)
Ba nhiệm vụ của học sinh tiểu học
 
c)
Bốn nhiệm vụ của học sinh tiểu học
 
d)
Năm nhiệm vụ của học sinh tiểu học
 
Câu68:
Mục đích ban hành quy định Chuẩn hiệu trưởng theo thông tư 14/2011/TT-BGDĐT  là:
 
a)
Để hiệu trưởng tự đánh giá và từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện, tự hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường.
 
b)
Làm căn cứ để cơ quan quản lý giáo dục đánh giá, xếp loại hiệu trưởng phục vụ công tác sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng và đề xuất, thực hiện chế độ, chính sách đối với hiệu trưởng.
 
c)
Làm căn cứ để các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục xây dựng, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của hiệu trưởng
 
d)
Cả ba ý trên đều đúng
 
Câu 19:
Quyết định số 14/2007/QĐ.BGD.ĐT ngày 04/5/2007 quy định về việc kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc. Bao gồm các tiêu chí sau:
 
a)
Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định - Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận của trẻ em - Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
 
b)
Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định - Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội - Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
 
c)
Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định - Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội - Biết một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
 
d)
Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chính trị đúng với quy định - Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội - Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video - Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
 
 
 
 
ĐỀ BÀI VÀ ĐÁP ÁN
 
CÂU 1: Chuẩn KTKN là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về KT và kỹ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được.
- Chuẩn KTKN được cụ thể hóa ở các chủ đề của môn học theo từng lớp, ở các lĩnh vực học tập cho từng lớp và cho cả cấp học. Yêu cầu về thái độ được xác định cho từng lớp và cho cả cấp học.
- Chuẩn KTKN là cơ sở để biên soạn SGK, quản lý dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học và hoạt động giáo dục nhằm đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi của chương trình tiểu học; bảo đảm chất lượng và hiệu quả quá trình giáo dục ở Tiểu học.
Câu 2: Người giáo viên tiểu học cần có những kiến thức gì theo yêu cầu Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?
1. Kiến thức cơ bản. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Nắm vững mục tiêu, nội dung cơ bản của chương trình, sách giáo khoa của các môn học được phân công giảng dạy;
b) Có kiến thức chuyên sâu, đồng thời có khả năng hệ thống hoá kiến thức trong cả cấp học để nâng cao hiệu quả giảng dạy đối với các môn học được phân công giảng dạy;
c) Kiến thức cơ bản trong các tiết dạy đảm bảo đủ, chính xác, có hệ thống;
d) Có khả năng hướng dẫn đồng nghiệp một số kiến thức chuyên sâu về một môn học, hoặc có khả năng bồi dưỡng học sinh giỏi, hoặc giúp đỡ học sinh yếu hay học sinh còn nhiều hạn chế trở nên tiến bộ.
2. Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Hiểu biết về đặc điểm tâm lý, sinh lý của học sinh tiểu học, kể cả học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; vận dụng được các hiểu biết đó vào hoạt động giáo dục và giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh;
b) Nắm được kiến thức về tâm lý học lứa tuổi, sử dụng các kiến thức đó để lựa chọn phương pháp giảng dạy, cách ứng xử sư phạm trong giáo dục phù hợp với học sinh tiểu học;
c) Có kiến thức về giáo dục học, vận dụng có hiệu quả các phương pháp giáo dục đạo đức, tri thức, thẩm mỹ, thể chất và hình thức tổ chức dạy học trên lớp;
d) Thực hiện phương pháp giáo dục học sinh cá biệt có kết quả.
3. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Bao gồm các tiêu chí sau:
         a) Tham gia học tập, nghiên cứu cơ sở lý luận của việc kiểm tra, đánh giá đối với hoạt động giáo dục và dạy học ở tiểu học;
b) Tham gia học tập, nghiên cứu các quy định về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học theo tinh thần đổi mới; 
c) Thực hiện việc kiểm tra đánh giá, xếp loại học sinh chính xác, mang tính giáo dục và đúng  quy định;
d) Có khả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh. 
4. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định; 
b) Cập nhật được kiến thức về giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật, giáo dục môi trường, quyền và bổn phận của trẻ em, y tế học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội;
c) Biết và sử dụng được một số phương tiện nghe nhìn thông dụng để hỗ trợ giảng dạy như: tivi, cát sét, đèn chiếu, video; 
d) Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.
5. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác. Bao gồm các tiêu chí sau:
a) Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và các Nghị quyết của địa phương;
b) Nghiên cứu tìm hiểu tình hình và nhu cầu phát triển giáo dục tiểu học của địa phương;
c) Xác định được những ảnh hưởng của gia đình và cộng đồng tới việc học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh để có biện pháp thiết thực, hiệu quả trong giảng dạy và giáo dục học sinh;
d) Có hiểu biết về phong tục, tập quán, các hoạt động thể thao, văn hoá, lễ hội truyền thống của địa phương. 
Câu 3: Lớp (môn) đồng chí dạy hiện nay có những tồn tại gì, nguyên nhân của khó khăn đó và hướng khắc phục của đồng chí trong thời gian tới.
 
a)     Nêu được những tồn tại về kiến thức, kĩ năng, chất lượng học sinh.
b)    Chỉ ra được các nguyên nhân, mang tính  bản chất, trong đó đặc biệt chú trọng nguyên nhân từ phía giáo viên: về việc nắm kiến thức cần dạy, nắm đối tượng học sinh để hiểu và phân hoá đối tượng, hiểu về tâm sinh lí lứa tuổi…
c)     Nêu được các giải pháp phù hợp và có tính sáng tạo trong đó nêu bật được những tác động đối với bản thân mình trong vai trò chủ thể của quá trình dạy, với chức năng tổ chức, điều khiển quá trình học của học sinh.
Câu 4: Nêu những điểm mới của thông tư 32/2009/TT-BGD về đánh giá xếp loại học sinh TH?
Những điểm mới của thông tư 32/2009/TT-BGD là:
1.Nội dung bổ sung
-         Quy định về đánh giá kết quả học tập của học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ( Điều 10)
-         Quy định về xét hoàn thành chương trình tiều học ( Điều 12)
2.Những nội dung điều chỉnh
2.1.Về đánh giá, xếp loại hạnh kiểm
-         Học sinh được đánh giá về hạnh kiểm theo kết quả rèn luyện đạo đức và kỹ năng sống qua việc thực hiện 5 nhiệm vụ của HS tiểu học như quy định của Điều lệ trường TH ( Bổ sung nhiệm vụ góp phần bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường, địa phương)
2.2.Điểm học lực môn năm và xét lên lớp
Điểm kiểm tra định kì cuối học kì 2 là điểm học lực môn năm, đồng thời cũng là điểm xét lên lớp
2.3.Xếp loại học sinh khá
Tiêu chuẩn xếp loại học sinh khá: Là tất cả các môn đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét đạt loại khá và các môn đánh giá bằng nhận xét đạt loại hoàn thành.
Câu 5: Nêu 5 nội dung của phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ?
1, Xây dựng trường lớp xanh, sạch đẹp an toàn
-         đảm bảo trường an toàn, sạch sẽ có cây xanh thoáng mát… đủ ánh sáng, bàn ghé hợp lứa tuổi.
-         Có đủ nhà vệ sinh, cảnh quan sạch sẽ…
-         HS tích cự tham gia bảo vệ cảnh quan… giữ vệ sinh truờng lớp, cá nhân sạch sẽ.
2/ Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuối HS ở mối địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.
-         thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khíc sự chuyên cần, tích cực chủ động, sáng tạo và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.
-         Học sinh được khuyến khíc đề xuất sáng kiến và cùng các thầy cô giáo thực hiện các giải pháp để việc dạy và học có hiệu quả ngày càng cao
3/Rèn kỹ năng sống cho học sinh
-         Rèn kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm.
-         Rèn luyện sức khoẻ và ý thức bảo vệ sức khoẻ, phòng chống tai nạn giao thông, đuối nước và tai nạ khác.
-         Ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội
4/ tổ chức hoạt động tập thể vui chơi lành mạnh
-         Tổ chức các hoạt động văn nghệ, trhể thao, khuyến khích sự tham gia chủ động , tự giác của học sinh.
-         Tổ chức các trò chơi dân gain và các hoạt động vui chơi giải trí tích cực khác phù hợp với lứa tuổi học sinh
5/ Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá, cách mạng ở địa phương
-         Mối trường đều nhận chăm sóc một di tích lịch sử văn hoá hoặc di tích cách mạng ở địa phương, góp phần làm cho di tích ngày một sạch, hấp dẫn hơn. Tuyên truyền giới thiệu công trình, di tích của địa phương với bạn bè.
-         Giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc và tinh thần cách mạng cho học sinh; phối hợp với chính quyền đoàn thể và nhân dân địa phương, phát huy giá trị di tích lịch sử vaen hoá cách mang cho cuộc sống của cộng đồng ở địa phương và khách du lịch.
 
Câu 6: Hãy nêu tên của các TT sau: TT21, TT32, TT 41, công văn 896; công văn và TT đó ra ngày tháng năm nào và có hiệu lực kể từ ngày tháng năm nào?
Nêu tên gọi
-         Công văn 896/2006/GD - ĐT, hướng dẫn giảng dạy theo vùng miền, tháng 2 năm 2006
-         TT32/2009TT-BGD ĐT ngày 27 tháng 10/2009; hiệu lực ngày 1/12/2009; Hướng dẫn đánh giá xếp loại học sinh tiểu học
-         TT số 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 12/2010; hiệu lực ngày 15/2/2011; ban hành Điều lệ trường Tiểu học.
- TT 21/2010/TT- BGD ĐT, Ngày 20/7/2010; Hiệu lực 4/9/2010; Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
Câu 7: Đ/c hiểu thế nào là dạy học theo chuẩn KTKN?
Trả lời của câu 1 và thêm: Tuỳ theo đối tượng học sinh trong lớp mà GV có thể dạy trên chuẩn; nếu học sinh yếu chưa đáp ứng chuẩn thì phải dạy dưới mức chuẩn sau đó nâng dần lên chuẩn.
Câu 8: Đ/c hãy nêu chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ học sinh cần đạt sau khi học hết cấp tiểu học?
1.Biết các quy tắc chính tả của chữ viết tiếng Việt. Có vốn từ ngữ tương đối phong phú. Bước đầu phân biệt từ đơn, từ phức; danh từ động từ, tính từ, đại từ; từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. Nhận biết được câu đơn, câu ghép; câu kể, câu hỏi, câu cảm , câu khiến. Hiểu tác dụng của biện pháp so sánh, nhân hoá trong diễn đạt. Có kiến thức sơ giản về đặc điểm, cấu tạo của đoạn văn, bài văn kể chuyện, miêu tả.
Đọc đúng, lưu loát bài đọc có độ dài từ 250 đến 300 tiếng; biết đọc diễn cảm bài văn, bài thơ ngắn; hiểu nội dung, ý nghĩa bài đọc có nội dung bài đọc phù hợp với lứa . Biết viết thư, tin nhắn, đơn từ thông dụng; viết được bài văn kể chuyện, miêu tả có nội dung đơn giản, ít mắc lỗi chính tả, bước đầu thể hiện được khả năng quan sát, kết nối sự việc, hiện tượng… có khả năng nghe, hiểu và đối đáp trong giao tiếp thông thường. Kể lại , thuật lại được tương đối đầy đủ câu chuyện hoặc tin tức đã nghe, đã đọc. Biết nói thành đoạn, thành bài kể, tả, giới thiệu đơn giản về người, vật, sự việc , hoạt động; bước đầu biết thể hiện thái độ, tình cảm qua lời nói, giọng nói.
2. Có một số kiến thức ban đầu về số tự nhiên, phân số (Tử số và mẫu số không quá hai chữ số), số thập phân; về các phép tính (cộng, trừ, nhân, chia) với các số đã học; về một số đại lượng cụ thể và về một số hình hình học thường gặp trong đời sống.
Biết đọc, viết so sánh, tực hành tính cộng, trừ, nhân, chia với các số đã học. Biết sử dụng các đơn vị đo thông dụng trong thực hành tính cộng, trừ, nhân, chia với các số đã học. Biết sử dụng các đơn vị đo thông dụng trong thực hành tính và trong đo lường liên quan đến độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích, tiền Việt Nam. Biết tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình tam giác, hình thang, hình tròn; biết tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật; biết nhận dạng hình trụ, hình cầu. Biết giải các bài toán có nội dung thực tế có đến bốn bước tính; nhận biết được thông tin trên biểu đồ đơn giản.
3.Bước đầu biết :
- Chức năng của một số cơ quan trong cơ thể người;
- Giữ vệ sinh và bảo vệ sức khoẻ của bản thân;
- Đặc điểm bên ngoài của một số loài thực vật, động vật;
- Sự trao đổi chất, sự sinh sản và phát triển của người, của một số loài thực vật, động vật;
- Một số đặc điểm dễ nhận biết và ứng dụng của một số chất, vật liệu và nguòon năng lượng thường gặp trong đời sống và sản xuất.
- Một số đặc điểm của bề mặt trái đất; vị trí và sự chuyển động của trái đát trong hệ mặt trời.
- Quan sát và làm được một số thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu đặc điểm, tính chất, mối quan hệ của một số sự vật, hiện tượng gần gũi trong đời sống sản xuất.
- Biết cách sử dụng một số dụng cụ lao động đơn giản để: xé, cắt, đan, dán được một số hình đơn giản bằng giấy, bìa; cắt, khâu, thêu trên vải; nấu ăn; chăm sóc rau, hoa và vật nuôi; lắp ghép mô hình kỹ thuật.
- Xé, gấp, cắt, đan, dán được một số hình, chữ cái và đồ chơi đơn giản từ giấy, bìa.
- Biết và làm được một số công việc đơn giản trong gia đình: Cắt, khâu, thêu, nấu ăn, chăm sóc rau , hoa và vật nuôi
Lắp ghép được một số mô hình kỹ thuật đơn giản.
4. Biết và trình bày được một số sự kiện, nhân vật tiêu biểu trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc. Bước đầu biết một số đặc điểm chủ yếu về tự nhiên, dân cư, kinh tế của địa phương, Việt Nam, khu vực đông nam á, các châu lục và một số quốc gia trên thế giới. biết tìm tòi một số thông tin đơn giản về lịc sử và địa lý trong bản đồ, biểu đồ, tranh ảnh, bài viết trong sách giáo khoa.
5. Biết hát đúng và thuộc khoảng 40 bài hát quy định. Biết gọi tên các nốt nhạc và thực hành đọc một số bài nhạc ngắn, đơn giản không dài quá 16 nhịp. Biết nghe nhạc, nghe hát và hiểu một số nội dung bài hát. Biết vẽ và nặn được một số hình quả, đồ vật, con vật và người. Bước đầu biết quan sát, nhận xét vẻ và cảm thụ vẻ đẹp của một số trang, tượng. Bưýơc đầu biết được mối quan hệ mật thiết và tác dụng của nghệ thuật với đời sống.
6. Thực hiện được một số kỹ năng đội hình đội ngũ, một số bài thể dục phát triển chung, một số tư thế, kỹ năng vận động cơ bản, trò chơi vận động và bài tập đá cầu, ném bóng.
7. Yêu quê hương, đất nước. Yêu quý người thân trong gia đình, thầy cô giáo, bạn bè, trường lớp. Lễ phép với người trên; nhường nhịn em nhỏ; đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; thông cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực vượt khó trong học tập. Yêu lao động và quý trọng sản phẩm lao động. Tích cực tham gia công việc của gia đình và nhà trường phù hợp với khả năng. Mạnh dạn tự tin khi giao tiếp. Biết hợp tác với bạn bè trong công việc chung. Tôn trọng các quy định chung của cộng đồng . Biết quý trọng cái đẹp. Yêu thiên nhiên và có ý thức bảo vệ môi trường xung quanh.
Câu 9: Đ/c hãy nêu một sốchú ý khi giáo dụckĩ năng sống qua các môn học
Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở tiểu học
Thực hiện Quyết định số 2994/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kế hoạch tập huấn, triển khai giáo dục kỹ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục ở các cấp học; dựa trên cơ sở những định hướng của đợt tập huấn Tăng cường giáo dục kỹ năng sống trong các môn học của Bộ cho các cấp học trong hệ thống giáo dục phổ thông tại Hà nội trong tháng 8/2010 vừa qua,
Có nhiều quan niệm về kỹ năng sống, trên cơ sở những quan niệm, có thể hiểu: kỹ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Giáo dục kỹ năng sống trở thành xu thế chung của nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, để thực hiện việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và nhu cầu phát triển của người học. Giáo dục phổ thông đã và đang từng bước đổi mới theo hướng từ chủ yếu là trang bị kiến thức sang trang bị những năng lực cần thiết cho các em học sinh, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học, phù hợp với từng lớp học, tăng cường khả năng làm việc theo nhóm, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.
Giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở tiểu học nhằm đạt mục tiêu trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng phù hợp; tạo cơ hội thuận lợi cho học sinh sử dụng quyền và bổn phận của mình và phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và đạo đức. Tập huấn giáo dục kỹ năng sống trong các môn học ở tiểu học được chia thành 4 lớp theo 4 môn học: Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học và Tự nhiên xã hội.
Để có cơ sở chỉ đạo việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học ở các đơn vị cơ sở trong thời gian tới, Nhà trường có những định hướng, phương pháp thực hiện và quản lý chỉ đạo cơ bản như sau:
-  Định hướng chung: Tích cực chăm lo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; làm tốt công tác tuyên tuyền, tập huấn về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; thực hiện tích hợp giáo dục kỹ năng sống trong các môn học và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
- Phương pháp thực hiện: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động, để học sinh tự cảm nhận, đánh giá, nhận xét qua các hành vi và từ đó hình thành các kỹ năng; thực hiện sự phối hợp trong và ngoài nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.
- Về công tác chỉ đạo:  làm tốt công tác tuyên tuyền, nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo  viên, phụ huynh, xã hội, cộng đồng về giáo dục kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo đối với việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh  của các trường tiểu học.
Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh không phải là công việc “một sớm, một chiều” mà đòi hỏi phải có quá trình, kiên nhẫn và bằng cả tâm huyết và ở mọi lúc, mọi nơi, thực hiện càng sớm càng tốt đối với trẻ em. Kỹ năng sống rất đa dạng và mang đặc trưng vùng, miền đòi hỏi người giáo viên phải vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo cho phù hợp với nhu cầu, trình độ của học sinh và đặc điểm, hoàn cảnh của nhà trường, địa phương. Giáo dục kỹ năng sống không phải chỉ là công việc của giáo viên, nhà trường mà của cả xã hội, cộng đồng, có như vậy mới mong đào tạo ra được những thế hệ trẻ phát triển toàn diện, chuẩn bị tốt cho việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.
Câu 10: Đ/c hãy nêu một số Nhiệm vụ chung của năm học 2011 -2012 với cấp tiểu học
NHIỆM VỤ CHUNG
Năm học 2010-2011 có Chủ đề : “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, cấp tiểu học tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau: 1./ Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực” ở tất cả các trường tiểu học trong toàn huyện. 2./ Tập trung chỉ đạo và thực hiện công tác quản lí, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của HS theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, bước đầu thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; đổi mới đánh giá, xếp loại HS; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho HS; tăng cường tiếng Việt đối với HS dân tộc thiểu số; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lí; tiếp tục đánh giá sự phù hợp của chương trình, SGK cấp tiểu học. 3./ Củng cố thành tựu phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ (PCGDTH-CMC), nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi (PCGDTH ĐĐT); xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đặc biệt chú ý đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. B. NHIỆM VỤ CỤ THỂ I. Thực hiện ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”: 1.Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục thông qua cuộc vận động "Hai không” của ngành, thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Thực hiện nội dung giáo dục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các môn học và hoạt động giáo dục ở tiểu học. Thực hiện nghiêm túc các qui định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; khuyến khích CBQL, GV học tập và sáng tạo; đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lí
I. Phần trắc nghiệm
Câu1. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học gồm có :
a.3 lĩnh vực.
b.4 lĩnh vực.
c.5 lĩnh vực.
d.6 lĩnh vực.
Câu 2.Phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực gồm có:
a. 3 yêu cầu.
b. 4 yêu cầu.
c. 5 yêu cầu.
d. 6 yêu cầu.
Câu 3.Mục tiêu của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” là :
a. Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội.
b. Phát huy tính chủ động, tích cực sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.
c.Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục trong điều kiện hội nhập quốc tế.
d. Cả a và b.
Câu 4. “Rèn kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm”, là một trong các ý thuộc nội dung:
a. Xây dựng trường, lớp xanh, sạch đẹp, an toàn.
b. Rèn kỹ năng sống cho học sinh.
c. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm với lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập.
d. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh.
Câu 7.Theo điều 30 của Điều lệ trường Tiểu học:
a. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy học sinh trong trường tiểu học và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
b. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
c. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học và cơ sở giáo dục khác.
d. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
 
Câu 8. Theo quy định về đạo đức Nhà giáo: “ Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung”, ”, là 1 khoản thuộc quy định:
a. Phẩm chất chính trị.
b. Lối sống tác phong.
c. Đạo đức nghề nghiệp.
d. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.
 
Câu 9.Điều 41 của Điều lệ trường tiểu học. Khen thưởng và kỷ luật:Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các hình thức.
a. Khen trước lớp.
b. Khen thưởng danh hiệu học sinh giỏi, danh hiệu học sinh tiên tiến; khen thưởng học sinh đạt kết quả tốt cuối năm học về môn học hoặc hoạt động giáo dục khác.
c. Hai câu trên chưa đủ các hình thức khen thưởng.
d. Hai câu trên đã đủ các hình thức khen thưởng.
 
Câu 10.Điều 37 của Điều lệ trường tiểu học. Tuổi của học sinh tiểu học:
a. Tuổi của học sinh tiểu học từ 7 đến 13 tuổi ( tính theo năm).
b. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 14 tuổi ( tính theo năm).
c. Tuổi của học sinh tiểu học từ 6 đến 15 tuổi ( tính theo năm).
d. Tuổi của học sinh tiểu học từ 7 đến 14 tuổi ( tính theo năm).
 
Câu 11. Điều lệ Trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số:
a. Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
b. Quyết định số 51/2006/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
c. Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
d. Quyết định số 51/2005/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Câu 12: Điều lệ Trường tiểu học qui định hệ thống sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục trong trường thuộc điều:
Điều 26
Điều 27
Điều 28
Điều 29
 
Câu 13: Điều lệ Trường tiểu học qui định hệ thống sổ sách phục vụ hoạt động giáo dục của giáo viên trong trường phổ thông gồm:
Giáo án, sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn; sổ dự giờ, sổ chủ nhiệm. sổ công tác Đội.
Giáo án, sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, sổ chủ nhiệm.
Giáo án, sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, sổ chủ nhiệm, sổ thống kê.
Giáo án, sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và dự giờ, sổ chủ nhiệm, sổ tự học.
 
Câu 14: 6 hành vi giáo viên không được làm được Điều lệ Trường tiểu học của Bộ giáo dục và Đào tạo qui định tại điều:
Điều 33.
Điều 34.
Điều 35.
Điều 36.
 
Câu 15: Các điều khoản qui định về trách nhiệm, quyền hạn, khen thưởng, xử phạt của giáo viên tiểu học trong Điều lệ Trường tiểu học của Bộ giáo dục và Đào tạo thuộc:
Chương IV, từ điều 30 đến điều 35.
Chương IV, từ điều 29 đến điều 35.
Chương IV, từ điều 30 đến điều 36.
Chương IV, từ điều 37 đến điều 41.
 
Câu 16: Yêu cầu đối với nội dung giáo dục Tiểu học được Quyết định số 16 qui định:
Giáo dục Tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người. Có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán.
Có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh. Có hiểu biết ban đấu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật.
Cả a, b đúng.
Ý kiến khác.
 
Câu 17: Quyết định số 16 qui định chuẩn kiến thức, kỹ năng là cơ sở để:
Biên soạn sách giáo khoa, quản lí dạy học.
Đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học.
Quản lí dạy học và hoạt động giáo dục.
Biên soạn sách giáo khoa, quản lí dạy học, đánh giá kết quả giáo dục ở từng môn học và hoạt động giáo dục.
 
Câu 18: Quyết định số 16 qui định chuẩn kiến thức, kỹ năng nhằm:
Bảo đảm tính thống nhất và tính khả thi của Chương trình Tiểu học.
Bảo đảm chất lượng và hiệu quả của Chương trình Tiểu học.
Bảo đảm tính thống nhất, tính khả thi của Chương trình Tiểu học, bảo đảm chất lượng và hiệu quả của quá trình giáo dục ở Tiểu học.
A, B sai.
 
Câu 19: Quyết định số 16 qui định đánh giá kết quả giáo dục đối với học sinh ở các môn học, hoạt động giáo dục trong mỗi lớp và cuối cấp nhằm:
Xác định mức độ đạt được của mục tiêu giáo dục, làm căn cứ để điều chỉnh quá trình giáo dục.
Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, động viên, khuyến khích học sinh chăm học và tự tin trong học tập.
A đúng, b sai.
Cả a, b đúng.
Câu 20: Điều 3 Thông tư số  32 /2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10  năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định về nguyên tắc đánh giá và xếp loại gồm:
2 nguyên tắc.
3 nguyên tắc.
4 nguyên tắc.
5 nguyên tắc.
 
Câu 21: Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì là một nội dung đánh giá và xếp loại học lực của học sinh trong Thông tư số  32 /2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10  năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung này được qui định ở:
Điều 5.
Điều 6.
Điều 7.
Điều 8.
 
Câu 22: “Kết quả học tập của học sinh không ghi nhận bằng điểm mà bằng các nhận xét theo các mạch nội dung của từng môn học”, Nội dung này được Thông tư số  32 /2009/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 10  năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định tại:
Điều 5.
Điều 6.
Điều 7.
Điều 8.
 
Câu 23: Nội dung chỉ đạo của chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bi thư Trung ương Đảng là:
Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.
Xây dựng đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo dục và củng cố đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục.
Xây dựng phương pháp học tập tích cực, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.
Xây dựng, nâng cao chất lượng giảng dạy và cán bộ quản lí giáo dục.
 
Câu 24: Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bi thư Trung ương Đảng đã khẳng định:
Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng tiên phong, có vai trò chủ đạo.
Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò chủ đạo.
Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng tiên phong, có vai trò quan trọng.
Nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục là lực lượng nòng cốt, có vai trò quan trọng.
 
Câu 25: Giáo dục nước ta bước đầu triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&Đào tạo vào năm học:
2004 – 2005.
2005 – 2006.
2006 – 2007.
2007 – 2008.
 
Câu 26. Hưởng ứng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"năm học 2009-2010 toàn nghành GD tập trung thực hiện những nội dung trọng tâm nào? Trong đó nội dung nào được đặc biệt quan tâm?
 
Câu 27 : Anh (chị) hiểu thế nào là ngồi nhằm lớp?
 
Câu 29 : ( 2,5đ ) Đồng chí hãy nêu cụ thể chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ học sinh cần đạt sau khi học hết môn Toán và môn Tiếng Việt ở mỗi lớp ( nêu ở khối lớp mình phụ trách ).
Câu 31.Theo điều 30 của Điều lệ trường Tiểu học:
a. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy học sinh trong trường tiểu học và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
b. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
c. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học và cơ sở giáo dục khác.
d. Giáo viên là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học sinh trong trường tiểu học và cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học.
 
Câu 32:
Thời gian nghỉ hè dành cho giáo viên là:
a/ 1 tháng.
b/ 2 tháng.
3/ 3 tháng.
 
Câu 33:
Ngày kết thúc năm học cấp tiểu học vào ngày:
a/ 30/ 05/2011.
b/ 31/ 05/2011.
c/ 01/ 06/2011.
 
Câu 34:  Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng các đồng chí hãy cho biết tốc độ đọc của lớp mình chủ nhiệm đến thời điểm giữa học kì II  là ( đọc bao nhiêu tiếng /phút. Viết nhiêu chữ /15 phút.
 
Câu 35 :  đồng chí hãy nêu tiêu chuẩn xếp loại giáo dục cuối năm học cho học sinh  theo TT 32- BGD&ĐT
Xếp loại giỏi;
Xếp loại Khá:
 
Câu 36: Theo thông tư 32  xét khen thưởng cho hoc sinh gồm những danh hiệu và thành tích nào( nêu tên cụ thể).
 
Câu 37 : Theo thông tư 32 BGD&ĐT trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm trong việc đánh giá xếp loại học sinh gồm có mấy trách nhiệm ?
a/ 3 trách nhiệm.
b/ 4 trách nhiệm.
c/ 5 trách nhiệm.
c/ 6 trách nhiệm.
 
Câu 38 : Theo QĐ 16 BGD &ĐT về thực hiện chuẩn kiến thực kĩ năng. Vậy đồng chí
hãy cho biết chuẩn kiến thực kĩ năng xác định là gì?
 
Câu 39: Chuẩn nghề nghiệp theo quyết định 14 . đồng chí hãy điền  điểm của từng mức độ từ…đến ….theo mẫu sau:
Tốt  ( từ……….điểm đến………...điểm.)
Khá ( từ………. điểm đến………. điểm.)
TB ( từ………. điểm đến……….. điểm)
Kém   ( từ………. điểm đến……….. điểm)
 
Câu 40: Yêu cầu đối với nội dung giáo dục Tiểu học được Quyết định số 16 qui định:
a. Giáo dục Tiểu học phải bảo đảm cho học sinh có hiểu biết đơn giản, cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người. Có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán.
b. Có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh. Có hiểu biết ban đấu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật.
c. Cả a, b đúng.
d. Ý kiến khác.
 
Câu 41: Qui định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Kèm theo quyết định số:
a. Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 4 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng bộ Giáo dục đào tạo.
b Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng bộ Giáo dục đào tạo.
c. Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 4 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng bộ Giáo dục đào tạo.
d. Quyết định số 14/2009/QĐ-BGDĐT, ngày 4 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng bộ Giáo dục đào tạo.
 
Câu 42: Qui định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Gồm có mấy chương và bao nhiêu điều ?
3 chương, 10 điều.
3 chương, 14 điều.
5 chương, 14 điều.
4 chương, 14 điều.
 
Câu 43: Qui định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng bộ Giáo dục đào tạo. Gồm có mấy chương và bao nhiêu điều ?
4 chương, 13 điều.
5 chương, 13 điều.
5 chương, 17 điều.
4 chương, 17 điều.
 
Câu 44: Quy định sử dụng kết quả đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng bộ Giáo dục đào tạo thuộc:
Chương IV, từ điều 10 đến điều 12.
Chương IV, từ điều 11 đến điều 13.
Chương IV, từ điều 12 đến điều 14.
Chương IV, từ điều 13 đến điều 15.
Câu 45: Kết quả xét lên lớp được quy định tại chương IV theo thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng bộ Giáo dục đào tạo. Qui định tại:
Điều 10.
Điều 11
Điều 12
Điều 13
 
Câu 1/. Chủ đề năm học 2012-2013 là :
    A. Năm học "ứng dụng công nghệ thông tin".
   B. Năm học "Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
    C. Năm học "Xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực".
    D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 2/. Một trong những nhiệm vụ cơ bản mà nhà giáo phải thực hiện là :
A. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lí giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.
B. Thực hiện  nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch  giáo dục của nhà trường hoặc của cơ sở giáo dục.
C. Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.
D. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 3/. Theo Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT về đánh giá xếp loại HS tiểu học. Trong năm học, HS được xếp loại Hạnh kiểm vào những  thời điểm nào?
A. Cuối học kì I, cuối học kì II và cuối  năm học
B. Cuối năm học.
C. Cuối học kì I và cuối năm học.
Câu 4/. Theo Thông tư 32/2009/TT-BGDĐT về đánh giá xếp loại HS tiểu học.  Học sinh được xếp loại Giáo dục theo các mức độ nào?
A. Giỏi; Khá; Đạt yêu cầu; Chưa đạt yêu cầu.
B. Giỏi; Tiên tiến; Trung bình; Yếu.
C. Giỏi; Khá; Trung bình; Yếu.
Câu 5/. Đối với học sinh khuyết tật không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá dựa trên cơ sở :
A. Dựa  trên các tiêu chí của học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ về yêu cầu.
B. Dựa trên sự tiến bộ của học sinh và không xếp loại đối tượng này.
C. Chỉ đánh giá dựa trên kết quả của 2 môn Toán và Tiếng Việt, không đánh giá các môn còn lại.
Câu 6/. Anh (chị) hiểu thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học:
A. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học.
B. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là quy trình đánh giá, xếp loại  giáo viên tiểu học được áp dung với mọi loại hình giáo viên tiểu học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân.
C. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là cơ sở để đề xuất chế độ, chính  sách đối với giáo viên tiểu học  về mặt nghề nghiệp  đi kèm với  các điều kiện về văn bằng, chuẩn đào tạo.
Câu 7/. Theo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, quy định của Chuẩn bao gồm:
A.  3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có  5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 6 tiêu chí.
B.  3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có  5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.
C.  3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có  4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 3 tiêu chí.
Câu 8/. Thế nào là tổ chức dạy học theo nhóm?
     A. Là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, học sinh được tổ chức thành các nhóm thích hợp theo trình độ, giáo viên là người trực tiếp cùng tham gia vào các hoạt  động học tập của HS để giúp học sinh lĩnh hội kiến thức
     B. Là hình thức dạy học theo kiểu phân chia đối tượng học sinh thành các nhóm có cùng sở thích. Ở đó, học sinh được chọn lựa nội dung kiến thức vừa trình độ, nhằm tạo môi trường học tập gần gũi, giúp các em tự tin trong học tập.
    C. Là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, học sinh được tổ chức theo nhóm thích hợp, được kích thích thảo luận và hướng dẫn làm việc hợp tác với nhau.
Câu 1: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo – Đào tạo về đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, Quy định kết quả học tập của học sinh được ghi nhận bằng điểm kết hợp với nhận xét như thế nào ?
a/  Điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0
b/  Điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân ở các bài kiểm tra
c/  Điểm theo thang điểm 10, không cho điểm 0 và điểm thập phân ở các bài kiểm tra
Câu 2: Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT, ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo – Đào tạo về đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học, Quy định các môn học đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm:
a/ Tiếng Việt,Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí.
b/ Tiếng Việt,Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ.
c/ Tiếng Việt,Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, Tin học.
Câu 3: Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD ĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo – Đào tạo quy định các hành vi giáo viên không được làm gồm mấy ý ?
a/  6    b/ 7     c/ 8
Câu 4: Anh chị hiểu thế nào về Chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình Tiểu học ?
a/ Chuẩn kiến thức, kỹ năng là những kiến thức, kỹ năng được biên soạn trong tài liệu “Chuẩn kiến thức, kỹ năng” các môn học cho từng khối lớp mà giáo viên chỉ được phép dạy đúng và đủ theo đó.
b/ Chuẩn kiến thức, kỹ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được.
c/ Chuẩn kiến thức, kỹ năng là những môn học, bài học đã được giảm nhẹ yêu cầu về kiến thức, kỹ năng để học sinh dễ dàng đạt được.
Câu 6: Theo Điều lệ Trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo – Đào tạo quy định giáo viên tiểu học có mấy nhiệm vụ ?
a/  4 nhiệm vụ   b/  5 nhiệm vụ   c/  6 nhiệm vụ
Câu 9: Tỷ lệ điểm dành cho các mức độ nhận thức so với tổng số điểm phù hợp theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu về thái độ ở từng bộ môn ở tiểu học đảm bảo tỉ lệ chung theo quy định nào sau đây ?
a/ NhËn biÕt 40%, th«ng hiÓu 40%, vËn dông 20%
b/ NhËn biÕt 50%, th«ng hiÓu 30%, vËn dông 20%
c/ NhËn biÕt 60%, th«ng hiÓu 30%, vËn dông 10%
Câu 10: Anh, chị hiểu thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ?
a/ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là cơ sở để đề xuất chế độ, chính  sách đối với giáo viên tiểu học về mặt nghề nghiệp đi kèm với các điều kiện về văn bằng, chuẩn đào tạo.
b/ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là quy trình đánh giá, xếp loại  giáo viên tiểu học được áp dụng với mọi loại hình giáo viên tiểu học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân.
 c/ Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học.
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Điều nào không thuộc nguyện tắc đánh giá và xếp loại học sinh:
a. Thực hiện công khai, công bằng, khách quan, chính xác và toàn diện.
b. Coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của HS.
c. Phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu.
d. Kết hợp đánh giá định lượng và định tính trong đánh giá và xếp loại.
 
Câu 2: Ý nào sau đây đúng khi nói về “Hội đồng trường” ở cấp Tiểu học:
a. Chủ tịch Hội đồng trường công lập không nhất thiết là Hiệu trưởng.
b. Chủ tịch Hội đồng trường công lập không đồng thời là Hiệu trưởng.
c. Chủ tịch Hội đồng trường công lập đồng thời là Hiệu trưởng trường.
d. Chủ tịch Hội đồng trường công lập nhất thiết là Hiệu trưởng trường.
 
Câu 3 : Trong trường hợp chưa đồng ý với kết luận của hiệu trưởng, GV có quyền khiếu nại với :
a. Chủ tịch công đoàn                         b. Thanh tra nhân dân
c. Chủ tịch hội đồng trường                d. Hội đồng sư phạm
Câu 4 : Câu nào sau đây “sai” :
a. Đánh giá hạnh kiểm HKII của HS cũng là đánh giá hạnh kiểm cuối năm học HS đó
b. Đối với môn được đánh giá bằng nhận xét, HLM.N chính là HLM.KII
c. Môn tin học, tiếng Anh không tham vào xét lên lớp HS.
Câu 5: Câu nào sâu đây “sai ” :
a. Hạnh kiểm HS được đánh giá gồm hai loại: Đ và CĐ.
b. HS được đánh giá hạnh kiểm ba lần: HKI, HKII và cả năm học.
c. HS được đánh giá hạnh kiểm hai lần: cuối HKI và cuối năm học.
d. Đánh giá hạnh kiểm cuối năm là quan trọng nhất.
Câu 6 : Giáo dục hòa nhập được hiểu là :
a. Giáo dục cho trẻ khuyết tật                                 b. GD cho trẻ khiếm khuyết về ngôn ngữ, trẻ em đường phố
c. Giáo dục hòa nhập là dành cho tất cả mọi trẻ em, kể cả trẻ khuyết tật
Câu 10 : Các mô hình giáo dục HS khuyết tật :
a. Giáo dục chuyên biệt, giáo dục hội nhập            b. Giáo dục chuyên biệt, giáo dục hòa nhập
c. Giáo dục chuyên biệt, giáo dục hội nhập, giáo dục hòa nhập
Câu 11 : Quy định chuẩn nghề nghiệp theo QĐ 14/BGD-ĐT áp dụng :
a. Cho tất cả GV thuộc loại hình GD quốc dân        b. Cho GV đang dạy tại các trường phổ thông
c. Cho GVTH tại cơ sở GD phổ thông trong hệ thống GD quốc dân
Câu 12 : Chuẩn nghề nghiệp GVTH có ba lĩnh vực : phẩm chất chính trị đạo đức lối sống – kiến thức – kĩ năng sư phạm; xếp loại kém khi :
a. Có 3 lĩnh vực xếp loại kém         b. Có 2 lĩnh vực xếp loại kém   
c. Có 1 trong 3 lĩnh vực xếp loại kém
Câu 13 : Đánh giá kết quả GD đối với HS ở các môn học và hoạt động GD trong mỗi lớp được căn cứ vào : a. QĐ 30/ BGD-ĐT   b. QĐ 14/BGD-ĐT     c. QĐ 16/BGD-ĐT  d. QĐ 32/ BGD-ĐT
Câu 14 : Điều gì có thể giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm của mình :
a. Sự mẫu mực của bản thân và tấm lòng yêu thương học sinh của thầy cô giáo .Và sự giáo dục hạnh kiểm cho các em hằng ngày.
b. Sự giúp đỡ của phụ huynh và hỗ trợ của BGH cùng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
c. Bằng  uy thế của bản thân và những danh hiệu mà người thầy được khen tặng .
d. Bằng kỷ cương nề nếp của lớp và của nhà trường.
Câu 15 : Biện pháp nào sau đây có thể  hữu hiệu đối với những học sinh lười học hoặc thường xuyên có hành vi vi phạm nề nếp kỷ cương :
a. Cảnh cáo trước lớp và toàn trường.
b. Phân tích lỗi lầm , bắt quỳ gối hoặc đánh đòn.
c. Phân tích lỗi lầm và dọa sẽ đuổi học.
d. Phân tích lỗi lầm và buộc phải chép nhiều lần bài đã học.
Câu 16 : Giáo viên tiểu học thường kính phục xếp mình bởi điều gì sau đây :
a. Thân thế .            b. Tài năng.              c. Yêu thương đồng nghiệp.            d. Yêu thương học sinh.
TT
Nội dung
Đ
S
1
Giáo viên cho điểm KTTX môn Toán lớp Hai 3 lần trong một tháng.
 
 
2
Môn tiếng nước ngoài đánh giá bằng điểm số.
 
 
3
QĐ 30/BGD-ĐT quy định học sinh được đánh giá hạnh kiểm vào thời điểm cuối kỳ I và cuối năm học.
 
 
4
Chuẩn kiến thức, kĩ năng HS tiểu học được biên soạn trên cơ sở QĐ 30/BGD-ĐT.
 
 
5
Rèn luyện kĩ năng sống cho HS là một trong năm nội dung của trường học thân thiện.
 
 
6
Mô hình trường học thân thiện được Bộ GD-ĐT áp dụng đại trà cho các trường TH và THCS trên toàn quốc vào năm học 2008 – 2009.
 
 
7
Môn Tiếng Việt có 2 lần kiểm tra Đọc – Viết, điểm của 2 lần này được làm tròn và quy về một điểm chung là trung bình cộng (làm tròn 0,5 thành 1).
 
 
8
QĐ 30/BGD-ĐT qui định khen thưởng cho HS đạt HLM.N của từng môn đạt loại giỏi.
 
 
9
HS khuyết tật học hòa nhập được đánh giá KTTX và định kỳ nếu HS có khả năng học tập môn đó một cách bình thường.
 
 
10
Kiểm tra, đánh giá thường xuyên môn Tiếng Việt bao gồm những hình thức : kiểm tra miệng, quan sát HS học tập, thông qua bài tập, kiểm tra viết.
 
 
PHẦN TRẮC NGHIỆM
            Câu 4 : Trong điều 10 luật Phổ cập GDTH có nêu “học sinh phải đạt trình độ giáo dục Tiểu học” trước độ
             tuổi nào (không kễ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ).
a.  12 tuổi.             b.  13 tuổi                          c.  14 tuổi.                     d.  15 tuổi.
Câu 5 :  Nghị định 35/2005/NĐ-CP, ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức qui định có mấy hình thức kỷ luật  ?
             a. 4 hình thức.               b. 5 hình                        c. 6 hình thức.                        d. 7 hình thức.
             Câu 6 : Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số  
            14/2007/QĐ-QĐ- ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) gồm các lĩnh vực nào ?                                                   
             a.  - Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. c. - Đạt hiệu quả giảng dạy
                  - Kiến thức         - Giữ gìn đạo đức nhà giáo
                  - Kĩ năng sư phạm        - Có tinh thần trách nhiệm
             b.  - Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. d .- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.
                  - Kiến thức         - Hoàn thành nhiệm vụ đựơc giao
                  - Kĩ năng sư phạm                   - Khả năng phát triển
                  - Khả năng phát triển       - Có tinh thần trách nhiệm
           Câu 7 : Nếu là giáo viên vi phạm kỷ luật thì căn cứ vào Nghị định 35/2005/NĐ-CP, ngày 17 tháng 3 năm 2005 của chính phủ về việc xử lí kỷ luật cán bộ, công chức thì có mấy hình thức kỷ luật?
            a. 4 hình thức.              b. 5 hình thức.  c. 6 hình thức.                d. 7 hình thức.
        Câu 8 : Nghị định 35/2005/NĐ-CP, ngày 17 tháng 3 năm 2005 của chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật quy định mấy tháng ?(Không tính những tình tiết phức tạp)
             a. 1 tháng.              b. 2 tháng.   c.  3 tháng.                         d. 4 tháng.
            Câu 9 : Cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD" của Bộ Giáo 
            dục và Đào tạo có ý nghĩa:
            a. Đánh giá thực chất công tác thi đua của các trường.
            b. Lập lại kỷ cương trong dạy và học.
            c. Nâng cao chất lượng giảng dạy của các giáo viên.
            d. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
            Câu 10; Tiêu chí có ý nghĩa thiết thực nhất trong việc nhận diện 1 giờ dạy tốt là:
            a. Giáo viên nắm vững nội dung, chương trình môn học.            b. Học sinh nắm kiến thức, hiểu bài.
            c. Giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.              d. Giáo viên sử dụng linh hoạt đồ dùng dạy học.
          Câu 11: Đánh giá tiết dạy ở cấp tiểu học theo tinh thần công văn số 10358/BGDĐT-GDTH, ngày 28/09/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm các lĩnh vực nào?
            a. 2 lĩnh vực( kiến thức, kỹ năng).                                    b. 3 lĩnh vực( kiến thức, kỹ năng, thái độ)
            c. 4 lĩnh vực( kiến thức, kỹ năng, thái độ và hiệu quả)
            d. 5 lĩnh vực( kiến thức, kỹ năng, thái độ, hiệu quả và đúng thời gian)
Câu 12: Theo thông tư liên tịch số 35/2006/TTL-BGDĐT, ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định giáo viên tiểu học phải dạy đủ số tiết chuẩn là:
            a. 20 tiết             b. 21 tiết   c. 22 tiết                            d. 23 tiết
            Câu 13 : Năm học 2009-2010 đánh giá xếp loại học sinh tiểu học theo thông tư số?
            a. Số 28/TT-BGD ĐT.  b. Số 29/TT-BGD ĐT.         c. Số 32/TT-BGD ĐT.         d. Số 30/TT-BGD ĐT
Câu 14 : Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT được xác định?
             a. 3 lĩnh vực 4 yêu cầu, 4 tiêu chí.  c. 3 lĩnh vực 5 yêu cầu, 4 tiêu chí.
             b. 3 lĩnh vực 4 yêu cầu, 5 tiêu chí.  d. 4 lĩnh vực 4 yêu cầu, 4 tiêu chí.
Câu 15: Điều nào không thuộc nguyện tắc đánh giá và xếp loại học sinh:
a. Thực hiện công khai, công bằng, khách quan, chính xác và toàn diện.
b. Coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của HS.
c. Phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu.
d. Kết hợp đánh giá định lượng và định tính trong đánh giá và xếp loại.
Câu 18 : Câu nào sau đây “sai” :
a. Đánh giá hạnh kiểm HKII của HS cũng là đánh giá hạnh kiểm cuối năm học HS đó
b. Đối với môn được đánh giá bằng nhận xét, HLM.N chính là HLM.KII
c. Môn tin học, tiếng Anh không tham vào xét lên lớp HS.
Câu 19: Câu nào sâu đây “sai ” :
a. Hạnh kiểm HS được đánh giá gồm hai loại: Đ và CĐ.
b. HS được đánh giá hạnh kiểm ba lần: HKI, HKII và cả năm học.
c. HS được đánh giá hạnh kiểm hai lần: cuối HKI và cuối năm học.
d. Đánh giá hạnh kiểm cuối năm là quan trọng nhất.
Câu 21 : Xếp thường làm gì để đầu tư cho giáo viên của mình dự thi dạy giỏi ?
a. Cho chủ nhiệm lớp có tỉ lệ chuyên cần cao.
b. Cho chủ nhiệm lớp có nhiều học sinh ngoan, khá, giỏi.
c. Cho chủ nhiệm lớp có nhiều học sinh yếu, cá biệt.
Câu 22 : Khi phải chủ nhiệm một lớp có nhiều đối tượng “hột cóc”.Thầy(Cô) cảm thấy thế nào ?
a.Buồn chán, bực bội.        b.Bình thản,chẳng có vấn đề gì                      c.Hài lòng và vui sướng.
Câu 23 : Thành công của Thầy (Cô) hôm nay,chính là nhờ :
a.Trải nghiệm nghề nghiệp.                                   b.Sự quan tâm ưu ái của cấp trên
c.Năng lực và kiến thức được trang bị.                 d.Nhờ vào học sinh thân yêu.
Câu 24 :Công lao đóng góp của quý Thầy(Cô) phải được ai đánh giá thì mới xứng đáng ?
a.Nhà nước công nhận.                    b.Quần chúng công nhận                 c.Ngành giáo dục công nhận.
Câu 25 : Nguyên nhân nào làm cho giáo viên xử lý các tình huống không được sáng suốt và bế tắc trong dạy học và giáo dục học sinh ?
a.Sự việc xảy ra ngoài dự kiến.
b.Hạn chế về trình độ hiểu biết về tâm sinh lý của đối tượng học sinh.
c.Sự rập khuôn máy móc trong nghề nghiệp.
Câu 26 : Khi gặp phải một lớp có quá nhiều học sinh yếu, cá biệt. Nếu muốn trách thì ta nên trách ai ?
a.Giáo viên chủ nhiệm cũ của lớp đó.   b.Học sinh.     c.Ban Giám Hiệu nhà trường.
Câu 27 : Tình trạng học sinh có giấy khen mà chẳng biết gì cả. Lỗi nầy do ai ?
a.Giáo viên chủ nhiệm.                                  b.Ban Giám Hiệu.                             c.Cha mẹ học sinh.
Câu 28 : Tội nào nặng nhất đối với giáo viên dạy lớp ?
a.Cắt xén chương trình.                          b.Thiếu lòng nhiệt tình.                   c.Hạn chế về trình độ chuyên môn.
Câu 29 : Sự hấp dẫn của một sáng kiến kinh nghiệm dạy học là :
a.Mới lạ, dễ áp dụng.                  b.Cầu kỳ nhưng rất hiệu quả.
c.Là bài bản sư phạm mà mọi người, ai cũng được trang bị.
Câu 30 : Điều gì giúp ta hiểu được và đánh giá chính xác một người hết lòng với nghề nghiệp ?
a.Có chức vụ.                       b.Có nhiều thành tích.                      c.Có uy tín với cha mẹ học sinh.
A/ Hãy chọn (khoanh tròn) một đáp án đúng nhất cho từng câu dưới đây:
Câu 1: Điều nào không thuộc nguyện tắc đánh giá và xếp loại học sinh:
a. Thực hiện công khai, công bằng, khách quan, chính xác và toàn diện.
b. Coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của HS.
c. Phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu.
d. Kết hợp đánh giá định lượng và định tính trong đánh giá và xếp loại.
Câu 3: Ý nào sau đây đúng khi nói về “Hội đồng trường” ở cấp Tiểu học:
a. Chủ tịch Hội đồng trường công lập không nhất thiết là Hiệu trưởng.
b. Chủ tịch Hội đồng trường công lập không đồng thời là Hiệu trưởng.
c. Chủ tịch Hội đồng trường công lập đồng thời là Hiệu trưởng trường.
d. Chủ tịch Hội đồng trường công lập nhất thiết là Hiệu trưởng trường.
Câu 9 : Trong trường hợp chưa đồng ý với kết luận của hiệu trưởng, GV có quyền khiếu nại với :
a. Chủ tịch công đoàn         b. Thanh tra nhân dân    c. Chủ tịch hội đồng trường                d. Hội đồng sư phạm
Câu 15 : Câu nào sau đây sai :
a. Đánh giá hạnh kiểm HKII của HS cũng là đánh giá hạnh kiểm cuối năm học HS đó
b. Đối với môn được đánh giá bằng nhận xét, HLM.N chính là HLM.KII
c. Môn tin học, tiếng Anh không tham vào xét lên lớp HS.
Câu 2: Câu nào sâu đây sai:
a. Hạnh kiểm HS được đánh giá gồm hai loại: Đ và CĐ.
b. HS được đánh giá hạnh kiểm ba lần: HKI, HKII và cả năm học.
c. HS được đánh giá hạnh kiểm hai lần: cuối HKI và cuối năm học.
d. Đánh giá hạnh kiểm cuối năm là quan trọng nhất.
Câu 7 : Giáo dục hòa nhập được hiểu là :
a. Giáo dục cho trẻ khuyết tật      b. GD cho trẻ khiếm khuyết về ngôn ngữ, trẻ em đường phố
c. Giáo dục hòa nhập là dành cho tất cả mọi trẻ em, kể cả trẻ khuyết tật
Câu 5 : Trình độ chuẩn được đào tạo của GV tiểu học hiện nay là :
a. Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm               b. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm
c. Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm                  d. Một đáp án khác
Câu 13 : Quy định chuẩn nghề nghiệp theo QĐ 14/BGD-ĐT áp dụng :
a. Cho tất cả GV thuộc loại hình GD quốc dân        b. Cho GV đang dạy tại các trường phổ thông
c. Cho GVTH tại cơ sở GD phổ thông trong hệ thống GD quốc dân
Câu 10 : Chuẩn nghề nghiệp GVTH có ba lĩnh vực : phẩm chất chính trị đạo đức lối sống – kiến thức – kĩ năng sư phạm; xếp loại kém khi :
a. Có 3 lĩnh vực xếp loại kém         b. Có 2 lĩnh vực xếp loại kém   
c. Có 1 trong 3 lĩnh vực xếp loại kém
Câu 14 : Đánh giá kết quả GD đối với HS ở các môn học và hoạt động GD trong mỗi lớp được căn cứ vào :     a. QĐ 30/ BGD-ĐT              b. QĐ 14/BGD-ĐT                 c. QĐ 16/BGD-ĐT
B/ Bạn hãy đọc kĩ 10 nội dung dưới đây điền dấu chéo vào ô trống tương ứng với ý mà anh (chị) cho là đúng (Đ) hoặc sai (S). Mỗi ý chỉ đánh chéo vào một ô, không được tẩy xóa bỏ.
2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là:
a.  Những yêu cầu của Bộ GD-ĐT đối với người giáo viên tiểu học.
b. Các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học.
c. Hệ thống các yêu cầu cơ bản về chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học.
d. Tất cả các ý trên.
3. Mục đích của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?
a. Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học. Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện và phấn đấu.
b. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên tiểu học hằng năm phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học.
c. Làm cơ sở để giáo viên đăng kí giáo viên dạy giỏi các cấp.
d. Ý a và ý b đúng
5. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm các lĩnh vực sau:
a. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm
b. Phẩm chất chính trị; kiến thức và kỹ năng sư phạm
c. Phẩm chất về kiến thức và kỹ năng sư phạm
d. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kỹ năng sư phạm
6. Tiêu chí “Phối hợp với gia đình và các đoàn thể địa phương để theo dõi, làm công tác giáo dục học sinh” thuộc lĩnh vực nào của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?
a. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống    b. Kiến thức    c. Kỹ năng sư phạm  d. Không thuộc lĩnh vực nào cả
7. Tiêu chí “Có khả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiền thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh” thuộc lĩnh vực nào của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?
a. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống    b. Kiến thức   c. Kỹ năng sư phạm      d. Không thuộc lĩnh vực nào cả
10. Một giáo viên được đánh giá, xếp loại chung theo Chuẩn nghề nghiệp đạt loại Xuất sắc cần phải:
a. Cả 3 lĩnh vực đều phải được xếp loại tốt
b. Các lĩnh vực đều xếp loại tốt, trong đó phải có 1 lĩnh vực xếp loại xuất sắc
c. Có 2 lĩnh vực xếp loại tốt, 1 lĩnh vực xếp loại khá                    d. Có 2 lĩnh vực xếp loại xuất sắc
11. Giáo viên bị xếp loại “Kém” theo Chuẩn nghề nghiệp khi:
a. Có một trong 3 lĩnh vực xếp loại kém
b. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác
c. Gian lận trong thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập của học sinh           d. Các ý trên đều đúng
12. Một giáo viên được hiệu trưởng dự giờ 1 tiết Tiếng Việt, 1 tiết Toán, 1 tiết trong các môn còn lại đều không đạt yêu cầu. Cuối năm học, hiệu trưởng xếp loại giáo viên này loại “Kém” là đúng hay sai?
a. Đúng                         b. Sai
13. Trong trường hợp chưa đồng ý với đánh giá, xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng, giáo viên có quyền khiếu nại lần đầu tiên với:
a. Hiệu trưởng      b. Hội đồng trường       c. Chủ tịch công đoàn cơ sở  
d. Trưởng phòng Phòng GD-ĐT
14. Trong trường hợp giáo viên được đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp cận với mức độ tốt, khá hoặc trung bình, việc xem xét nâng mức hay giữ nguyên dựa trên sự phấn đấu của mỗi giáo viên, hiệu trưởng nhà trường quyết định những trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đều này đứng hay sai?
a. Đúng                                       b. Sai
15. Tiêu chuẩn để xếp loại “Tốt” các lĩnh vực của Chuẩn nghề nghiệp là:
a. 200 điểm             b. 180 điểm             c. Từ 140 đến 179 điểm                  d. Từ 180 đến 200 điểm
16. Một giáo viên được xếp loại cả ba lĩnh vực là loại “Tốt”, vậy xếp loại chung Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên này là:
a. Tốt                      b. Khá                         c. Xuất sắc                    d. Trung bình
17.  Một giáo viên có hành vi xâm phạm thân thể học sinh, giáo viên này đã nhận lỗi với gia đình học sinh và trước hội đồng trường. Giáo viên này nên tự đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp là:
a. Trung bình                          b. Tốt                     c. Khá                        d. Kém
18. Hiệu trưởng xếp loại chung Chuẩn nghề nghiệp của một giáo viên là “Tốt”, kết quả xếp loại này là:
a. Đúng                                      b. Sai
19. Điểm tối đa mỗi tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp là:
a. 40                  b. 100                          c. 10                                 d. 200
20. Một giáo viên tự xếp loại có hai lĩnh vực loại “Tốt” và một lĩnh vực loại “Trung bình”, xếp loại chung của Chuẩn nghề nghiệp là:
a. Tốt                        b. Trung bình                  c. Khá                      d. Xuất sắc
Câu 2: Một trong những nhiệm vụ cơ bản mà nhà giáo phải thực hiện là :
a/ Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lí giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.
b/ Thực hiện  nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch  giáo dục của nhà trường hoặc của cơ sở giáo dục.
c/ Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.                                                               d/ Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 4: Quan điểm nào dưới đây được chọn làm định hướng cơ bản trong việc biên soạn chương trình thay sách Tiếng Việt ở bậc tiểu học:
a) Quan điểm dạy học tích hợp và giao tiếp.   b) Quan điểm dạy học giao tiếp. c) Quan điểm dạy học tích hợp.
    d) Quan điểm đổi mới phương pháp theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh.
Câu 6: Đối với học sinh khuyết tật không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá dựa trên cơ sở :
a/ Dựa  trên các tiêu chí của học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ về yêu cầu.
b/ Dựa trên sự tiến bộ của học sinh và không xếp loại đối tượng này.
c/ Chỉ đánh giá dựa trên kết quả của 2 môn Toán và Tiếng Việt, không đánh giá các môn còn lại.
Câu 11:Các phương pháp cơ bản để dạy Tiếng Việt theo chương trình và sách giáo khoa mới là:
a/  Phương pháp  thực hành;  Phương pháp sử dụng tình huống  có vấn đề;  Phương pháp thảo luận nhóm;  Phương pháp sử dụng trò chơi học tập.
b/  Phương pháp  diễn giải;  Phương pháp sử dụng tình huống có vấn đề;  Phương pháp kể chuyện;  Phương pháp sử dụng trò chơi học tập.
c/ Phương pháp  diễn giải; Phương pháp đàm thoại;  Phương pháp quan sát;  Phương pháp kể chuyện;  Phương pháp sử dụng trò chơi học tập.
Câu 12:Dạy học môn Tiếng Việt theo chương trình và sách giáo khoa mới có hai yêu cầu quan trọng cơ bản là:
a/ Bảo đảm mục tiêu học tập và giao tiếp của từng cá nhân trong môi trường học tập chung; Kích thích tư duy sáng tạo và nỗ lực học tập của mỗi học sinh.
b/ Nắm được mục tiêu chương trình, hiểu cấu trúc chương trình và nội dung sách giáo khoa; Vận dụng linh hoạt các PPDH tích cực phù hợp với từng nội dung.
c/ Cả hai ý trên.
Câu 13: Thế nào là tổ chức dạy học theo nhóm?
     a) Là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, học sinh được tổ chức thành các nhóm thích hợp theo trình độ, giáo viên là người trực tiếp cùng tham gia vào các hoạt  động học tập của học sinh để giúp học sinh lĩnh hội kiến thức .
     b) Là hình thức dạy học theo kiểu phân chia đối tượng học sinh thành  các nhóm có cùng sở thích. Ở đó, học sinh được chọn lựa nội dung kiến thức vừa trình độ, nhằm tạo môi trường học tập gần gũi, giúp các em tự tin trong học tập.
    c) Là hình thức dạy học đặt học sinh vào môi trường học tập tích cực, học sinh được tổ chức theo nhóm thích hợp, được kích thích thảo luận và hướng dẫn làm việc hợp tác với nhau.
Câu 14: Phương pháp quan sát là gì?
a/ Là phương pháp sử dụng các giác quan để tri giác trực tiếp, có mục đích các đối tượng tự nhiên và xã hội mà không có sự can thiệp vào quá trình diễn biến cúa các hiện tượng hoặc sự vật đó.
b/ Là phương pháp, mà theo sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh có thể sử dụng một hay nhiều giác quan và sử dụng dụng cụ làm tăng thêm khả năng của giác quan đó để thu nhận thông tin.
c/ Cả hai ý trên.
Câu 15:Anh, chị hiểu thế nào là hoạt động giáo dục NGLL?
a/ Hoạt động giáo dục NGLL là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học của các môn học.
b/ Hoạt động giáo dục NGLL là sự tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động dạy học, tạo điều kiện gắn lí thuyết với thực hành, góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của học sinh.
c/ Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 16: Về mặt dạy học, phương pháp đàm thoại giúp giáo viên đạt được những mục đích như sau:
    a) Tạo khả năng cho giáo viên hiểu và gần gũi với học sinh.
    b) Thu được những thông tin ngược nhanh, gọn từ học sinh để biết kết quả dạy học và kịp thời điều chỉnh quá trình dạy học
    c)  Cả 2 ý trên đều đúng
Câu 17: Những tác dụng của việc khai  thác kênh hình trong dạy học Lịch sử ở Tiểu học là :
    a) Giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu những kiến thức lich sử mà học sinh thu nhận được; góp phần tạo biểu tượng và khái niệm lich sử; phát triển óc quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ học sinh; phát huy tính tích cực, chủ động và độc lập suy nghĩ của học sinh, tạo tính tự tin trong học tập.
    b) Giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu những kiến thức lich sử mà học sinh thu nhận được; góp phần tạo biểu tượng và khái niệm lich sử.
    c) Góp phần tạo biểu tượng và khái niệm lich sử; phát triển óc quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ học sinh; phát huy tính tích cực, chủ động và độc lập suy nghĩ của học sinh, tạo tính tự tin trong học tập.
Câu 18: Theo luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào sau đây:
a/ Phẩm chất đạo đức tư tưởng tốt; Lí lịch bản thân rõ ràng.
b/ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ; Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.
c/ Cả hai ý trên đều đúng.                                  d/ Chỉ có câu b đúng
Câu 19:Những nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học được thể hiện ở các loại hình hoạt động sau:
    a) Hoạt động văn hoá - nghệ thuật; hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao; hoạt động thực hành khoa học - kĩ thuật; hoạt động lao động công ích.
    b) Hoạt động văn hoá - nghệ thuật; hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao; hoạt động thực hành khoa học - kĩ thuật; hoạt động lao động công ích; hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh; các hoạt động mang tính xã hội.
    c) Hoạt động văn hoá - nghệ thuật; hoạt động lao động công ích; hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh; các hoạt động mang tính xã hội.
Câu 20: Yêu cầu của việc dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Toán là:
    a) Góp phần tạo ý thức tự chủ, độc lập cho học sinh.
    b) Tạo cơ hội để học sinh hoà nhập cộng đồng, tập lắng nghe ý kiến của người khác, tập thể hiện ý kiến của bản thân.
    c) Tạo cơ hội để học sinh nâng cao năng lực hợp tác, biết đánh giá ý kiến của bạn, xác định trách nhiệm của cá nhân trong tập thể.
    d) Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 1: Điều nào không thuộc nguyện tắc đánh giá và xếp loại học sinh:
a. Thực hiện công khai, công bằng, khách quan, chính xác và toàn diện.
b. Coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của HS.
c. Phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu.
d. Kết hợp đánh giá định lượng và định tính trong đánh giá và xếp loại.
 
Câu 11 : Quy định chuẩn nghề nghiệp theo QĐ 14/BGD-ĐT áp dụng :
a. Cho tất cả GV thuộc loại hình GD quốc dân        b. Cho GV đang dạy tại các trường phổ thông
c. Cho GVTH tại cơ sở GD phổ thông trong hệ thống GD quốc dân
 
Câu 12 : Chuẩn nghề nghiệp GVTH có ba lĩnh vực : phẩm chất chính trị đạo đức lối sống – kiến thức – kĩ năng sư phạm; xếp loại kém khi :
a. Có 3 lĩnh vực xếp loại kém         b. Có 2 lĩnh vực xếp loại kém   
c. Có 1 trong 3 lĩnh vực xếp loại kém
 
Câu 13 : Đánh giá kết quả GD đối với HS ở các môn học và hoạt động GD trong mỗi lớp được căn cứ vào : a. QĐ 30/ BGD-ĐT   b. QĐ 14/BGD-ĐT     c. QĐ 16/BGD-ĐT  d. QĐ 32/ BGD-ĐT
 
Câu 14 : Điều gì có thể giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm của mình :
a. Sự mẫu mực của bản thân và tấm lòng yêu thương học sinh của thầy cô giáo .Và sự giáo dục hạnh kiểm cho các em hằng ngày.
b. Sự giúp đỡ của phụ huynh và hỗ trợ của BGH cùng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
c. Bằng  uy thế của bản thân và những danh hiệu mà người thầy được khen tặng .
d. Bằng kỷ cương nề nếp của lớp và của nhà trường.
 
Câu 15 : Biện pháp nào sau đây có thể  hữu hiệu đối với những học sinh lười học hoặc thường xuyên có hành vi vi phạm nề nếp kỷ cương :
a. Cảnh cáo trước lớp và toàn trường.
b. Phân tích lỗi lầm , bắt quỳ gối hoặc đánh đòn.
c. Phân tích lỗi lầm và dọa sẽ đuổi học.
d. Phân tích lỗi lầm và buộc phải chép nhiều lần bài đã học.
 
Câu 16 : Giáo viên tiểu học thường kính phục xếp mình bởi điều gì sau đây :
a. Thân thế .
b. Tài năng.
c. Yêu thương đồng nghiệp.
d. Yêu thương học sinh.
 
B/ Bạn hãy đọc kĩ 10 nội dung dưới đây điền dấu chéo vào ô trống tương ứng với ý mà anh (chị) cho là đúng (Đ) hoặc sai (S). Mỗi ý chỉ đánh chéo vào một ô, không được tẩy xóa bỏ.
 
TT
Nội dung
Đ
S
1
Giáo viên cho điểm KTTX môn Toán lớp Hai 3 lần trong một tháng.
 
 
2
Môn tiếng nước ngoài đánh giá bằng điểm số.
 
 
3
QĐ 30/BGD-ĐT quy định học sinh được đánh giá hạnh kiểm vào thời điểm cuối kỳ I và cuối năm học.
 
 
4
Chuẩn kiến thức, kĩ năng HS tiểu học được biên soạn trên cơ sở     QĐ 30/BGD-ĐT.
 
 
5
Rèn luyện kĩ năng sống cho HS là một trong năm nội dung của trường học thân thiện.
 
 
6
Mô hình trường học thân thiện được Bộ GD-ĐT áp dụng đại trà cho các trường TH và THCS trên toàn quốc vào năm học 2008 – 2009.
 
 
7
Môn Tiếng Việt có 2 lần kiểm tra Đọc – Viết, điểm của 2 lần này được làm tròn và quy về một điểm chung là trung bình cộng (làm tròn 0,5 thành 1).
 
 
8
QĐ 30/BGD-ĐT qui định khen thưởng cho HS đạt HLM.N của từng môn đạt loại giỏi.
 
 
9
HS khuyết tật học hòa nhập được đánh giá KTTX và định kỳ nếu HS có khả năng học tập môn đó một cách bình thường.
 
 
10
Kiểm tra, đánh giá thường xuyên môn Tiếng Việt bao gồm những hình thức : kiểm tra miệng, quan sát HS học tập, thông qua bài tập, kiểm tra viết.
 
 
 
 
 
2. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là:
a.  Những yêu cầu của Bộ GD-ĐT đối với người giáo viên tiểu học.
b. Các yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học.
c. Hệ thống các yêu cầu cơ bản về chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học.
d. Tất cả các ý trên.
3. Mục đích của việc ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là gì?
a. Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học. Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện và phấn đấu.
b. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên tiểu học hằng năm phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học.
c. Làm cơ sở để giáo viên đăng kí giáo viên dạy giỏi các cấp.
d. Ý a và ý b đúng
5. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm các lĩnh vực sau:
a. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm
b. Phẩm chất chính trị; kiến thức và kỹ năng sư phạm
c. Phẩm chất về kiến thức và kỹ năng sư phạm
d. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kỹ năng sư phạm
6. Tiêu chí “Phối hợp với gia đình và các đoàn thể địa phương để theo dõi, làm công tác giáo dục học sinh” thuộc lĩnh vực nào của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?
a. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
b. Kiến thức
c. Kỹ năng sư phạm
d. Không thuộc lĩnh vực nào cả
7. Tiêu chí “Có khả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiền thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh” thuộc lĩnh vực nào của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?
a. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
b. Kiến thức
c. Kỹ năng sư phạm
d. Không thuộc lĩnh vực nào cả
10. Một giáo viên được đánh giá, xếp loại chung theo Chuẩn nghề nghiệp đạt loại Xuất sắc cần phải:
a. Cả 3 lĩnh vực đều phải được xếp loại tốt
b. Các lĩnh vực đều xếp loại tốt, trong đó phải có 1 lĩnh vực xếp loại xuất sắc
c. Có 2 lĩnh vực xếp loại tốt, 1 lĩnh vực xếp loại khá
d. Có 2 lĩnh vực xếp loại xuất sắc
11. Giáo viên bị xếp loại “Kém” theo Chuẩn nghề nghiệp khi:
a. Có một trong 3 lĩnh vực xếp loại kém
b. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác
c. Gian lận trong thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập của học sinh
d. Các ý trên đều đúng
12. Một giáo viên được hiệu trưởng dự giờ 1 tiết Tiếng Việt, 1 tiết Toán, 1 tiết trong các môn còn lại đều không đạt yêu cầu. Cuối năm học, hiệu trưởng xếp loại giáo viên này loại “Kém” là đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai
13. Trong trường hợp chưa đồng ý với đánh giá, xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng, giáo viên có quyền khiếu nại lần đầu tiên với:
a. Hiệu trưởng
b. Hội đồng trường
c. Chủ tịch công đoàn cơ sở
d. Trưởng phòng Phòng GD-ĐT
14. Trong trường hợp giáo viên được đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp cận với mức độ tốt, khá hoặc trung bình, việc xem xét nâng mức hay giữ nguyên dựa trên sự phấn đấu của mỗi giáo viên, hiệu trưởng nhà trường quyết định những trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đều này đứng hay sai?
a. Đúng
b. Sai
15. Tiêu chuẩn để xếp loại “Tốt” các lĩnh vực của Chuẩn nghề nghiệp là:
a. 200 điểm
b. 180 điểm
c. Từ 140 đến 179 điểm
d. Từ 180 đến 200 điểm
16. Một giáo viên được xếp loại cả ba lĩnh vực là loại “Tốt”, vậy xếp loại chung Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên này là:
a. Tốt
b. Khá
c. Xuất sắc
d. Trung bình
17.  Một giáo viên có hành vi xâm phạm thân thể học sinh, giáo viên này đã nhận lỗi với gia đình học sinh và trước hội đồng trường. Giáo viên này nên tự đánh giá, xếp loại Chuẩn nghề nghiệp là:
a. Trung bình
b. Tốt
c. Khá
d. Kém
18. Hiệu trưởng xếp loại chung Chuẩn nghề nghiệp của một giáo viên là “Tốt”, kết quả xếp loại này là:
a. Đúng
b. Sai
19. Điểm tối đa mỗi tiêu chí của Chuẩn nghề nghiệp là:
a. 40
b. 100
c. 10
d. 200
20. Một giáo viên tự xếp loại có hai lĩnh vực loại “Tốt” và một lĩnh vực loại “Trung bình”, xếp loại chung của Chuẩn nghề nghiệp là:
a. Tốt
b. Trung bình
c. Khá
d. Xuất sắc
 
II. CÂU HỎI TỰ LUẬN
1. Theo anh (chị) hiểu như thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? Việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học hiện nay là cần thiết hay không? Vì sao?
2. Có người nói Chuẩn nghề nghiệp giáo viên chủ yếu dùng để làm điều kiện được dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Anh (chị) có đồng tình với quan điểm trên không? Vì sao?
3. Anh (chị) hãy trình bày quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ở đơn vị trong thời gian qua. Điểm nào phù hợp, chưa phù hợp, những đề xuất của anh (chị) để việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp mang lại hiệu quả cao như mục đích khi ban hành Chuẩn. .
             Câu 6 : Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học (Ban hành kèm theo Quyết định số  
            14/2007/QĐ-QĐ- ngày 4/5/2007 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo) gồm các lĩnh vực nào ?                                                   
             a.  - Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. c. - Đạt hiệu quả giảng dạy
                  - Kiến thức         - Giữ gìn đạo đức nhà giáo
                  - Kĩ năng sư phạm        - Có tinh thần trách nhiệm
             b.  - Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống. d .- Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống.
                  - Kiến thức         - Hoàn thành nhiệm vụ đựơc giao
                  - Kĩ năng sư phạm                   - Khả năng phát triển
                  - Khả năng phát triển       - Có tinh thần trách nhiệm
           Câu 7 : Nếu là giáo viên vi phạm kỷ luật thì căn cứ vào Nghị định 35/2005/NĐ-CP, ngày 17 tháng 3 năm  2005 của chính phủ về việc xử lí kỷ luật cán bộ, công chức thì có mấy hình thức kỷ luật?
            a. 4 hình thức.              b. 5 hình thức.  c. 6 hình thức.                d. 7 hình thức.
        Câu 8 : Nghị định 35/2005/NĐ-CP, ngày 17 tháng 3 năm 2005 của chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ,công chức quy định về thời hiệu xử lý kỷ luật quy định mấy tháng ?(Không tính những tình tiết phức tạp)
             a. 1 tháng.              b. 2 tháng.   c.  3 tháng.                         d. 4 tháng.
            Câu 9 : Cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD" của Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý nghĩa:
            a. Đánh giá thực chất công tác thi đua của các trường.
            b. Lập lại kỷ cương trong dạy và học.
            c. Nâng cao chất lượng giảng dạy của các giáo viên.
            d. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
            Câu 10; Tiêu chí có ý nghĩa thiết thực nhất trong việc nhận diện 1 giờ dạy tốt là:
            a. Giáo viên nắm vững nội dung, chương trình môn học.            b. Học sinh nắm kiến thức, hiểu bài.
            c. Giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học.        d. Giáo viên sử dụng linh hoạt đồ dùng dạy học.
          Câu 11: Đánh giá tiết dạy ở cấp tiểu học theo tinh thần công văn số 10358/BGDĐT-GDTH, ngày 28/09/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm các lĩnh vực nào?
            a. 2 lĩnh vực( kiến thức, kỹ năng).                                    b. 3 lĩnh vực( kiến thức, kỹ năng, thái độ)
            c. 4 lĩnh vực( kiến thức, kỹ năng, thái độ và hiệu quả)
            d. 5 lĩnh vực( kiến thức, kỹ năng, thái độ, hiệu quả và đúng thời gian)
            Câu 13 : Năm học 2009-2010 đánh giá xếp loại học sinh tiểu học theo thông tư số?
            a. Số 28/TT-BGD ĐT.  b. Số 29/TT-BGD ĐT.         c. Số 32/TT-BGD ĐT.    d. Số 30/TT-BGD ĐT
Câu 14 : Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-
Câu 15: Điều nào không thuộc nguyện tắc đánh giá và xếp loại học sinh:
a. Thực hiện công khai, công bằng, khách quan, chính xác và toàn diện.
b. Coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của HS.
c. Phát hiện và bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu.
d. Kết hợp đánh giá định lượng và định tính trong đánh giá và xếp loại.
Câu 21 : Xếp thường làm gì để đầu tư cho giáo viên của mình dự thi dạy giỏi ?
a. Cho chủ nhiệm lớp có tỉ lệ chuyên cần cao.
b. Cho chủ nhiệm lớp có nhiều học sinh ngoan, khá, giỏi.
c. Cho chủ nhiệm lớp có nhiều học sinh yếu, cá biệt.
Câu 22 : Khi phải chủ nhiệm một lớp có nhiều đối tượng “hột cóc”.Thầy(Cô) cảm thấy thế nào ?
a.Buồn chán, bực bội.        b.Bình thản,chẳng có vấn đề gì                      c.Hài lòng và vui sướng.
Câu 23 : Thành công của Thầy (Cô) hôm nay,chính là nhờ :
a.Trải nghiệm nghề nghiệp.                                                  b.Sự quan tâm ưu ái của cấp trên
c.Năng lực và kiến thức được trang bị.                                 d.Nhờ vào học sinh thân yêu.
6. Tiêu chí “Phối hợp với gia đình và các đoàn thể địa phương để theo dõi, làm công tác giáo dục học sinh” thuộc lĩnh vực nào của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?
a. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống    b. Kiến thức    c. Kỹ năng sư phạm  d. Không thuộc lĩnh vực nào cả
7. Tiêu chí “Có khả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiền thức, kỹ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh” thuộc lĩnh vực nào của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?
a. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống    b. Kiến thức   c. Kỹ năng sư phạm      d. Không thuộc lĩnh vực nào cả
10. Một giáo viên được đánh giá, xếp loại chung theo Chuẩn nghề nghiệp đạt loại Xuất sắc cần phải:
a. Cả 3 lĩnh vực đều phải được xếp loại tốt
b. Các lĩnh vực đều xếp loại tốt, trong đó phải có 1 lĩnh vực xếp loại xuất sắc
c. Có 2 lĩnh vực xếp loại tốt, 1 lĩnh vực xếp loại khá                    d. Có 2 lĩnh vực xếp loại xuất sắc
11. Giáo viên bị xếp loại “Kém” theo Chuẩn nghề nghiệp khi:
a. Có một trong 3 lĩnh vực xếp loại kém
b. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác
c. Gian lận trong thi cử, cố ý đánh giá sai kết quả học tập của học sinh           d. Các ý trên đều đúng
12. Một giáo viên được hiệu trưởng dự giờ 1 tiết Tiếng Việt, 1 tiết Toán, 1 tiết trong các môn còn lại đều không đạt yêu cầu. Cuối năm học, hiệu trưởng xếp loại giáo viên này loại “Kém” là đúng hay sai?
a. Đúng                         b. Sai
13. Trong trường hợp chưa đồng ý với đánh giá, xếp loại theo Chuẩn nghề nghiệp của hiệu trưởng, giáo viên có quyền khiếu nại lần đầu tiên với:
a. Hiệu trưởng      b. Hội đồng trường       c. Chủ tịch công đoàn cơ sở    d. Trưởng phòng Phòng GD-ĐT
14. Trong trường hợp giáo viên được đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp cận với mức độ tốt, khá hoặc trung bình, việc xem xét nâng mức hay giữ nguyên dựa trên sự phấn đấu của mỗi giáo viên, hiệu trưởng nhà trường quyết định những trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về quyết định đó, đều này đứng hay sai?
a. Đúng                                       b. Sai
Câu 1/ Chủ đề năm học 2010-2011 là :
    a) Năm học ứng dụng công nghệ thông tin.
    b) Năm học tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.
    c) Năm học Xây dựng Trường học thân thiện- học sinh tích cực.                       d) Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 2: Một trong những nhiệm vụ cơ bản mà nhà giáo phải thực hiện là :
a/ Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lí giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục.
b/ Thực hiện  nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch  giáo dục của nhà trường hoặc của cơ sở giáo dục.
c/ Tự đánh giá chất lượng giáo dục và chịu sự kiểm định chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng giáo dục.                                                               d/ Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 4: Quan điểm nào dưới đây được chọn làm định hướng cơ bản trong việc biên soạn chương trình thay sách Tiếng Việt ở bậc tiểu học:
a) Quan điểm dạy học tích hợp và giao tiếp.   b) Quan điểm dạy học giao tiếp. c) Quan điểm dạy học tích hợp.
    d) Quan điểm đổi mới phương pháp theo hướng tích cực hoá hoạt động học tập của học sinh.
Câu 6: Đối với học sinh khuyết tật không đủ khả năng đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung được đánh giá dựa trên cơ sở :
a/ Dựa  trên các tiêu chí của học sinh bình thường nhưng có giảm nhẹ về yêu cầu.
b/ Dựa trên sự tiến bộ của học sinh và không xếp loại đối tượng này.
c/ Chỉ đánh giá dựa trên kết quả của 2 môn Toán và Tiếng Việt, không đánh giá các môn còn lại.
Câu 12:Dạy học môn Tiếng Việt theo chương trình và sách giáo khoa mới có hai yêu cầu quan trọng cơ bản là:
a/ Bảo đảm mục tiêu học tập và giao tiếp của từng cá nhân trong môi trường học tập chung; Kích thích tư duy sáng tạo và nỗ lực học tập của mỗi học sinh.
b/ Nắm được mục tiêu chương trình, hiểu cấu trúc chương trình và nội dung sách giáo khoa; Vận dụng linh hoạt các PPDH tích cực phù hợp với từng nội dung.
c/ Cả hai ý trên.
Câu 14: Phương pháp quan sát là gì?
a/ Là phương pháp sử dụng các giác quan để tri giác trực tiếp, có mục đích các đối tượng tự nhiên và xã hội mà không có sự can thiệp vào quá trình diễn biến cúa các hiện tượng hoặc sự vật đó.
b/ Là phương pháp, mà theo sự hướng dẫn của giáo viên, học sinh có thể sử dụng một hay nhiều giác quan và sử dụng dụng cụ làm tăng thêm khả năng của giác quan đó để thu nhận thông tin.
c/ Cả hai ý trên.
Câu 15:Anh, chị hiểu thế nào là hoạt động giáo dục NGLL?
a/ Hoạt động giáo dục NGLL là những hoạt động được tổ chức ngoài giờ học của các môn học.
b/ Hoạt động giáo dục NGLL là sự tiếp nối và thống nhất hữu cơ với hoạt động dạy học, tạo điều kiện gắn lí thuyết với thực hành, góp phần quan trọng vào sự hình thành và phát triển nhân cách toàn diện của học sinh.
c/ Cả hai ý trên đều đúng.
Câu 16: Về mặt dạy học, phương pháp đàm thoại giúp giáo viên đạt được những mục đích như sau:
    a) Tạo khả năng cho giáo viên hiểu và gần gũi với học sinh.
    b) Thu được những thông tin ngược nhanh, gọn từ học sinh để biết kết quả dạy học và kịp thời điều chỉnh quá trình dạy học
    c)  Cả 2 ý trên đều đúng
Câu 17: Những tác dụng của việc khai  thác kênh hình trong dạy học Lịch sử ở Tiểu học là :
    a) Giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu những kiến thức lich sử mà học sinh thu nhận được; góp phần tạo biểu tượng và khái niệm lich sử; phát triển óc quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ học sinh; phát huy tính tích cực, chủ động và độc lập suy nghĩ của học sinh, tạo tính tự tin trong học tập.
    b) Giúp học sinh nhớ kĩ, hiểu sâu những kiến thức lich sử mà học sinh thu nhận được; góp phần tạo biểu tượng và khái niệm lich sử.
    c) Góp phần tạo biểu tượng và khái niệm lich sử; phát triển óc quan sát, trí tưởng tượng, tư duy và ngôn ngữ học sinh; phát huy tính tích cực, chủ động và độc lập suy nghĩ của học sinh, tạo tính tự tin trong học tập.
Câu 18: Theo luật giáo dục năm 2005, Nhà giáo phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào sau đây:
a/ Phẩm chất đạo đức tư tưởng tốt; Lí lịch bản thân rõ ràng.
b/ Đạt trình độ chuẩn được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ; Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp.
c/ Cả hai ý trên đều đúng.                                  d/ Chỉ có câu b đúng
Câu 19:Những nội dung của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp trong trường tiểu học được thể hiện ở các loại hình hoạt động sau:
    a) Hoạt động văn hoá - nghệ thuật; hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao; hoạt động thực hành khoa học - kĩ thuật; hoạt động lao động công ích.
    b) Hoạt động văn hoá - nghệ thuật; hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao; hoạt động thực hành khoa học - kĩ thuật; hoạt động lao động công ích; hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh; các hoạt động mang tính xã hội.
    c) Hoạt động văn hoá - nghệ thuật; hoạt động lao động công ích; hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh; các hoạt động mang tính xã hội.
Câu 20: Yêu cầu của việc dạy học hợp tác theo nhóm trong môn Toán là:
    a) Góp phần tạo ý thức tự chủ, độc lập cho học sinh.
    b) Tạo cơ hội để học sinh hoà nhập cộng đồng, tập lắng nghe ý kiến của người khác, tập thể hiện ý kiến của bản thân.
    c) Tạo cơ hội để học sinh nâng cao năng lực hợp tác, biết đánh giá ý kiến của bạn, xác định trách nhiệm của cá nhân trong tập thể.
    d) Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 13 : Đánh giá kết quả GD đối với HS ở các môn học và hoạt động GD trong mỗi lớp được căn cứ vào : a. QĐ 30/ BGD-ĐT   b. QĐ 14/BGD-ĐT     c. QĐ 16/BGD-ĐT  d. QĐ 32/ BGD-ĐT
 
Câu 14 : Điều gì có thể giúp giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm của mình :
a. Sự mẫu mực của bản thân và tấm lòng yêu thương học sinh của thầy cô giáo .Và sự giáo dục hạnh kiểm cho các em hằng ngày.
b. Sự giúp đỡ của phụ huynh và hỗ trợ của BGH cùng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
c. Bằng  uy thế của bản thân và những danh hiệu mà người thầy được khen tặng .
d. Bằng kỷ cương nề nếp của lớp và của nhà trường.
 
Câu 15 : Biện pháp nào sau đây có thể  hữu hiệu đối với những học sinh lười học hoặc thường xuyên có hành vi vi phạm nề nếp kỷ cương :
a. Cảnh cáo trước lớp và toàn trường.
b. Phân tích lỗi lầm , bắt quỳ gối hoặc đánh đòn.
c. Phân tích lỗi lầm và dọa sẽ đuổi học.
d. Phân tích lỗi lầm và buộc phải chép nhiều lần bài đã học.
 
Câu 16 : Giáo viên tiểu học thường kính phục xếp mình bởi điều gì sau đây :
a. Thân thế .
b. Tài năng.
c. Yêu thương đồng nghiệp.
d. Yêu thương học sinh.
Câu 1: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông, Mục tiêu giáo dục tiểu học là:a) Tất cả trẻ em đều được đi học cấp tiểu họcb) Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu họcc) Tất cả trẻ em khuyết tật được đi học cấp tiểu họcd) Hình thành những cơ sở ban đầu về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ để tiếp tục học Trung học cơ sở
Câu 2: Kế hoạch giáo dục tiểu học đối với lớp 5 được quy định bao nhiêu môn học?a) 10 môn họcb) 9 môn họcc) 8 môn họcd) 11 môn học
Câu 3: Ở cấp tiểu học, thời lượng mỗi năm học ít nhất là bao nhiêu tuần?a) 35 tuầnb) 34 tuầnc) 33 tuầnd) 32 tuần
Câu 4: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông, mỗi tuần có ít nhất 2 tiết sinh hoạt tập thể là để:a) Chào cờ đầu tuần, nghe kể chuyện cuối tuầnb) Tổ chức các phong trào thi đua học tậpc) Chào cờ đầu tuần, sinh hoạt lớpd) Sinh hoạt lớp, Sao nhi đồng, Đội thiếu niên, Sinh hoạt toàn trường
Câu 5: Mục tiêu quan trọng nhất của môn Tiếng Việt là:a) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viếtb) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng đọc, viết, nghe, nóic) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, nóid) Hình thành và phát triển ở học sinh kỹ năng nghe, viết
Câu 6: Nội dung chương trình Tiếng Việt được xây dựng theo nguyên tắc:a) Dạy học Tiếng Việt thông qua hoạt động giao tiếpb) Tận dụng những kinh nghiệm sử dụng Tiếng Việt của học sinhc) Vận dụng quan điểm tích hợp trong dạy học Tiếng Việtd) Cả 3 câu trên
Câu 7: Đọc các đoạn văn bản có độ dài khoảng 250 chữ, tốc độ 90 – 100 chữ cái/phút, đó là mức độ cần đạt của khối lớp nào?a) Lớp 2b) Lớp 3c) Lớp 4d) Lớp 5
Câu 8: Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông, mỗi tháng có bao nhiêu tiết Giáo dục ngoài giờ lên lớp?a) 4 tiếtb) 6 tiếtc) 8 tiếtd) 10 tiết
Câu 9: Biết cộng, trừ, nhân, chia số thập phân là kiến thức cần đạt được của khối lớp nào?a) Lớp 4b) Lớp 3c) Lớp 5d) Lớp 2
Câu 10: Môn Toán ở cấp tiểu học có những mạch kiến thức nào?a) Số học; Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình họcb) Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học; Giải toán có lời vănc) Số học; Giải toán có lời văn ; Yếu tố hình họcd) Số học; Đại lượng và đo đại lượng; Yếu tố hình học; Giải toán có lời văn
Câu 11: Trong một năm học, môn Đạo đức có bao nhiêu tiết?a) 40 tiếtb) 35 tiếtc) 70 tiếtd) 45 tiết
Câu 12: Dạy học môn Đạo đức nhằm chuyển các giá trị đạo đức xã hội thành tình cảm, niềm tin và hành vi đạo đức của học sinh. Vì vậy phương pháp dạy học cơ bản của môn Đạo đức là:a) Giáo viên thuyết giảngb) Giáo viên tổ chức cho học sinh hoạt độngc) Giáo viên tổ chức cho học sinh tự họcd) Giáo viên hướng dẫn, giúp đỡ, học sinh hoạt động để chiếm lĩnh nội dung bài học
Câu 13: Môn Tự nhiên và Xã hội được dạy ở các khối lớp:a) Lớp 1, lớp 2b) Lớp 2, lớp 3c) Lớp 1, lớp 2, lớp 3d) Lớp 4, lớp 5
Câu 14: Đánh giá kết quả học tập môn Tự nhiên và Xã hội cần quan tâm các mặt:a) Kiến thứcb) Kĩ năngc) Thái độd) Cả 3 câu trên
Câu 15: Môn Khoa học được dạy ở khối lớp nào của cấp tiểu học?a) Lớp 1, lớp 2b) Lớp 2, lớp 3c) Lớp 1, lớp 2, lớp 3d) Lớp 4, lớp 5
Câu 16: Mục tiêu môn Lịch sử và Địa lý giúp học sinh có một số kiến thức cơ bản:a) Giới thiệu những nhân vật lịch sử; các châu lục và một số quốc gia trên thế giớib) Các sự kiện, hiện tượng, những nhân vật lịch sử tiêu biểu tương đối có hệ thống theo dòng thời gian lịch sử của Việt Nam trong buổi đầu dựng nước cho đến nayc) Các sự vật, hiện tượng và các mối quan hệ địa lý đơn giản; các châu lục và một số quốc gia trên thế giớid) Câu b và câu c
Câu 17: Về mặt kiến thức, mục tiêu của môn Âm nhạc nhằm giúp học sinh:a) Học hát, phát triển khả năng âm nhạc, tập đọc nhạcb) Tập đọc nhạcc) Phát triển khả năng âm nhạc, làm cơ sở trở thành ca sĩd) Học hát, phát triển khả năng âm nhạc
Câu 18: Nội dung dạy học môn Mĩ thuật cấp tiểu học:a) Vẽ theo mẫu, vẽ trang tríb) Vẽ tranh, thường thức mỹ thuậtc) Tập nặn, tạo dángd) Cả 3 câu trên
Câu 19: Kĩ năng cần đạt của môn Thủ công, Kĩ thuật là:a) Làm được một số công việc lao động đơn giản trong gia đình là lắp ghép được một số mô hình kĩ thuậtb) Xé, gấp, cắt, đan được một số hình, chữ cái và đồ chơi đơn giản từ giấy, bìac) Làm được tất cả mọi việcd) Câu a và b
Câu 20: Trong một năm học, môn Thể dục ở lớp 4 được giảng dạy bao nhiêu tiết?a) 18 tiếtb) 17 tiếtc) 35 tiếtd) 70 tiết
B. Câu hỏi tự luận Câu 1: Theo quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông, phần những vấn đề chung đã xác định “Chuẩn kiến thức, kĩ năng là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức và kĩ năng của môn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được”. Thầy (cô) hiểu như thế nào về vấn đề trên?
Câu 2: Thầy (cô) hãy trình bày mục tiêu, nguyên tắc tích hợp nội dung giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào giảng dạy các môn học. Cho một ví dụ cụ thể.
Câu 3: Thầy (cô) đã thực hiện tự chủ chương trình dạy học như thế nào? Cho một ví dụ cụ thể.
PHẦN 2: QUYẾT ĐỊNH SỐ 14/2007/QĐ-BGDĐT NGÀY 04/5/2007 CỦA BỘ GDĐT VỀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC A. Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, thành phần nào tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên.a) Tổ chuyên môn, Hiệu trưởng, Hội đồng trườngb) Giáo viên tự đánh giá, Tổ chuyên môn, Hiệu trưởngc) Tổ chuyên môn, Tổ Công đoàn, Hiệu trưởngd) Hiệu trưởng
Câu 2: Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định về nội dung gì?a) Trình độ đào tạo của giáo viên tiểu họcb) Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu họcc) Chuẩn đạo đức giáo viên tiểu họcd) Năng lực hiểu biết của giáo viên tiểu học
Câu 3: Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học bao gồm các yêu cầu về:a) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạmb) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn xếp loại giáo viênc) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn xếp loại; quy trình đánh giá giáo viên tiểu họcd) Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm và tiêu chuẩn xếp loại; quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học
Câu 4: Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, quy định:a) Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; kiến thức; kỹ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu họcb) Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và mục tiêu của giáo dục tiểu học ở từng giai đoạnc) Cả a và b đều đúngd) Cả a và b đều sai
Câu 5: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, mỗi yêu cầu có bao nhiêu tiêu chí?a) 6 tiêu chíb) 5 tiêu chíc) 4 tiêu chíd) 3 tiêu chí
Câu 6: Yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc lĩnh vực kiến thức?a) Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộcb) Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tácc) Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mớid) Cả a, b đều đúng
Câu 7: Yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm?a) Kĩ năng lập kế hoạch và soạn bài. Kĩ năng tổ chức dạy học trên lớpb) Kĩ năng làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpc) Kĩ năng giao tiếp, ứng xử. Kĩ năng lập, bảo quản, sử dụng hồ sơ giáo dục, giảng dạyd) Cả a,b,c
Câu 8: Tiêu chí: Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu,công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học?a) Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáob) Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao độngc) Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáod) Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh
Câu 9: Tiêu chí: “Tổ chức các buổi ngoại khóa hoặc tham quan học tập, sinh hoạt tập thể thích hợp; phối hợp với Tổng phụ trách, tạo điều kiện để Đội thiếu niên, Sao nhi đồng thực hiện các hoạt động tự quản” trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc yêu cầu nào?a) Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao độngb) Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dụcc) Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpd) Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh
Câu 10: Tiêu chí: “Họp phụ huynh học sinh đúng quy định, có sổ liên lạc thông báo kết quả học tập của từng học sinh, tuyệt đối không phê bình học sinh trước lớp hoặc toàn thể phụ huynh; lắng nghe và cùng phụ huynh điều chỉnh biện pháp giúp đỡ học sinh tiến bộ” trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc yêu cầu nào?a) Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao độngb) Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lý chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hoá và mang tính giáo dụcc) Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớpd) Lập được kế hoạch dạy học
Câu 11: Tiêu chí: “Có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện sức khoẻ” trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc yêu cầu nào?a) Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao độngb) Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nướcc) Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu họcd) Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng
Câu 12: Tiêu chí: “Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ” trong chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học thuộc yêu cầu nào?a) Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tácb) Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nướcc) Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu họcd) Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc
Câu 13: Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước là:a) Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nướcb) Có thái độ lao động đúng mực; hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; cải tiến công tác quản lý học sinh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dụcc) Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia đình và khu vựcd) Cả 2 câu b và c
Câu 14: Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động là:a) Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nướcb) Đảm bảo ngày công; lên lớp đúng giờ, không tuỳ tiện bỏ lớp học, bỏ tiết dạy; chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy và giáo dục ở lớp được phân côngc) Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia đình và khu vựcd) Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương
Câu 15: Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo là:a) Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinhb) Tham gia đóng góp xây dựng các hoạt động của xã hộic) Có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệpd) Cả 2 câu b và c
Câu 16: Một trong những Tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học là:a) Nắm vững trình tự bài giảng vững vàngb) Soạn giảng đảm bảo đầy đủ nội dung và kiến thức ở các môn họcc) Thực hiện phương pháp giáo dục học sinh cá biệt có kết quảd) Lên lớp đúng giờ quy định
Câu 17: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, xếp loại chung cuối năm của giáo viên gồm có các loại:a) Đạt yêu cầu; Chưa đạtb) Tốt; Khá; Trung bình; Yếuc) Tốt; Khá; Trung bình; Kémd) Xuất sắc; Khá; Trung bình; Kém
Câu 18: Điểm tối đa ở mỗi tiêu chí trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học là:a) 10b) 40c) 100d) 200
Câu 19: Điểm tối đa ở mỗi yêu cầu trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học là:a) 10b) 40c) 100d) 200
Câu 20: Điểm tối đa ở mỗi lĩnh vực trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học là:a) 10b) 40c) 100d) 200
B. Câu hỏi tự luận Câu 1: Hãy nêu mục đích ban hành Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học .
Câu 2: Quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được thực hiện như thế nào?
Câu 3: Xử lý tình huống sư phạm:
Một hôm, thầy giáo đang say sưa giảng bài cho cả lớp:
Mỗi năm có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đôngMùa xuân thì trời đẹp, thời tiết ấm áp
“Cỏ non xanh rợn chân trờiCành lê trắng điểm một vài bông hoa”
Mùa hạ nóng nực. Quả chín trĩu trên cành. Đó là thời điểm tốt nhất để chúng ta hái quả.Mùa thu mát mẻ. Lá vàng rơi. Trời trong xanh, cao vời vợi:
“Long lanh đáy nước in trờiThành xây khói biếc, non phơi bóng vàng!’
Mùa đông giá lạnh. Mưa phùn gió buốt.
- Các em thích mùa nào nhất trong năm? Thầy đặt câu hỏi,
Cùng lúc đó, thầy giáo đưa mắt nhìn một học sinh ở cuối lớp:
- Em Nam! Em không chú ý nghe lời giảng của thầy phải không?- Thưa thầy! Em có... chứ ạ! Em nghe lời thầy đấy ạ!- Vậy em hãy trả lời: Thời điểm tốt nhất để em hái quả là lúc nào?
Nam đứng dậy và dõng dạc trả lời:
- Thưa thầy, phải chọn thời điểm tốt nhất là lúc trong vườn trĩu quả chín ạ, và người chủ vườn bận ở trong nhà, còn trong vườn không có con chó nào ạ.
Cả lớp cười...
Trong tình huống Học sinh không chú ý nghe giảng này, thầy (cô) xử lý như thế nào cho sư phạm nhất?
 
 

Nguồn:Ánh Vi Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngon_tap_GVCNG.docx[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
id3zzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2014-10-08 12:29:13
Loại file
docx
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần tải
4
Lần xem
121
giáo án điện tử câu hỏi trắc nghiệm thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan