Câu hỏi và đáp án Hội thi vẻ đẹp học sinh dân tộc Liên đội Trường PTDT Nội Trú Quản Bạ giáo án Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh

Đăng ngày 4/24/2012 5:04:05 PM | Thể loại: Tài liệu đội TNTP Hồ Chí minh | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

đội tntp hồ chí minh
Liên đội trường ptdt nội trú

Câu hỏi hội thi “Nét đẹp học sinh dân tộc”
Năm học 2011 - 2012Câu 1: Thế nào là ngày hội văn hoá các dân tộc ?

Câu 2: Tại sao phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ?

Câu 3:Tại sao học sinh, thanh niên phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc?

Câu 4: Là một người học sinh đang sống và học tập trong mái trường Nội trú, em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc ?

Câu 5: Em hãy nêu đặc điểm chung của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam ?

Câu 6: Tỉnh Hà Giang gồm có bao nhiêu Huyện, Thành phố ? Em hãy kể tên các Huyện, Thành phố mà em biết ?

Câu 7: Em hãy kể tên 5 danh lam thắng cảnh hoặc di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh ta mà em biết ?

Câu 8: Là một học sinh Nội trú, em cần làm gì để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình hướng thành quả cao nhất vào phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ?

Câu 9: Tỉnh Hà Giang có bao nhiêu dân tộc anh em ? Hãy kể tên một số dân tộc mà em biết?

Câu 10: Nếu như có một người bạn ở Huyện (Tỉnh) khác đến thăm, em sẽ giới thiệu cho họ về bản sắc văn hoá, dân tộc nơi mà em đang sống như thế nào ?

Câu 11: Lễ hội chợ tình “Khau vai” được tổ chức thường niên ở đâu ?Vào thời gian nào ? Với kiến thức mà em biết, hãy kể và tóm tắt sơ lược về lễ hội đó ?


Câu 12: Kể tên một số sản phẩm thủ công, nông sản, món ăn tiêu biểu của các dân tộc ở địa phương mà em biết ?
Câu 13: Bằng kiến thức của bản thân, hãy kể những nét văn hoá đặc sắc của các dân tộc ít người trên địa bàn tỉnh ta mà em biết ?

Câu 14: Với vấn đề hiện nay, cùng sự phát triển của công nghệ thông tin và văn hoá xã hội, nhiều bạn cùng lứa tuổi với em đã dần lãng quên nét đẹp, bản sắc văn hoá của dân tộc mình, học đòi theo những thói hư tật xấu (Hút thuốc lá, uống rượu, bia, chơi điện tử . . .). Là một học sinh trường Nội trú, em cần phải làm gì để giúp đỡ những bạn ấy bỏ những thói hư tật xấu đó, phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá của dân tộc mình ?

Xác nhận của bgh t/m ban tổ chức

Sponsor Documents