CĐ1. Bài 3. Thư điện tử (email)

giáo án HD học Tin học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       13      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
lxvz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/2/2018 12:33:24 PM
Loại file
docx
Dung lượng
1.14 M
Lần xem
13
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

BÀI 3: GHI LỜI NHẠC, THAY ĐỔI NỐT NHẠC THÊM Ô NHỊP (Tiết 1) I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Biết ghi lời nhạc, biết cách thay đổi các nốt nhạc đã nhập, thêm ô nhịp. 2. Kỹ năng: HS nắm được thao tác sử dụng ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử CĐ1. Bài 3. Thư điện tử (email), Giáo Án Hd Học Tin Học 5 , Giáo án điện tử CĐ1. Bài 3. Thư điện tử (email), docx, 1 trang, 1.14 M, HD học Tin học 5 chia sẽ bởi Phới Võ Văn đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

CD1.-Bai-3.-Thu-dien-tu-email.docx[1.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

BÀI 3: GHI LỜI NHẠC, THAY ĐỔI NỐT NHẠC
THÊM Ô NHỊP (Tiết 1)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Biết ghi lời nhạc, biết cách thay đổi các nốt nhạc đã nhập, thêm ô nhịp.
2. Kỹ năng: HS nắm được thao tác sử dụng phần mềm. Biết cách lưu lại thay đổi thành bản nhạc mới. Hoàn thành được bài tập thực hành.
3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ
GV: Giáo án, phòng máy
HS: Dụng cụ học tập
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Ổn định lớp:
- Nhắc lại kiến thức cũ:
+ Nêu cách để mở một bản nhạc đã có sẵn trong máy tính.
+ Em hãy nêu các bước để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN
HĐ1: Ghi lời vào bản nhạc
- GV hướng dẫn học sinh khởi động Musescode, chép đoạn nhạc Múa vui.
- Yêu cầu HS làm việc nhóm:
- Quan sát kết hợp với nghiên cứu trong sách SGK.Trình bày cho thầy biết các bước để thực hiện nhập lời cho đoạn nhạc.
- Gọi đại diện nhóm lên trình bày.
- Đại diện nhóm khác nhận xét.
- Gv chốt:
- Để thực hiện nhập lời cho đoạn nhạc, ta thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Nháy chọn nốt nhạc cần ghi lời.
Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L, ta sẽ thấy con trỏ soạn thảo xuất hiện phía bên dưới nốt nhạc đó.
Bước 3: Gõ lời cho nốt nhạc đó, rồi nhấn phím Space để chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo.
Bước 4: Nhấn phím ESC để hoàn thành hoặc tạm dừng quá trình ghi lời cho đoạn nhạc đó.
- Yêu cầu HS thực hành.
- Yêu cầu học sinh thực hiện lại.
HĐ 2: Thay đổi nốt nhạc đã nhập:
- GV hướng dẫn học sinh thao tác để thay đổi nốt nhạc trong quá trình nhập nếu bị nhập sai.
- HS thực hiện theo sự hướng dẫn.
- Gọi học sinh nhắc lại cách làm.
- GV chốt:
Bước 1: Chọn nốt nhạc cần thay đổi.
Bước 2: Nhấn phím Delete để xóa nốt nhạc.
Bước 3: Nhấn phím N để chuyển sang chế độ nhập nốt nhạc.
Bước 4: Chọn trường độ trên thanh công cụ.
Bước 5: Nhấn vào khuông nhạc tại vị trí cao độ của nốt nhạc muốn nhập lại.
- Yêu cầu 1HS lên bảng thực hiện lại.
- HS nhận xét. Ghi bài.
HĐ3: Thêm ô nhịp
- GV hướng dẫn học sinh cách thêm ô nhịp vào cuối đoạn nhạc.
- Một học sinh lên thực hiện thao tác vừa hướng dẫn.
- HS nhận xét.
- Gọi 1-2 nêu lại các thao tác vừa thực hiện.
- GV chốt:
Bước 1: Nháy chuột chọn vị trí ô nhịp cuối cùng.
Bước 2: Nháy vào Thêm – Ô nhịp – Nối thếm một ô nhịp(Hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + B).
- Và một ô nhịp mới được tạo ra:
- Sau khi có một ô nhịp, chúng ta có thể thực hiện các thao tác nhập nốt nhạc như đã học.
- HS thực hành.
HĐ4: Lưu những hay đổi thành bản nhạc mới.
- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.
Bước 1: Nháy chuột vào Menu “Tập tin” trên thanh công cụ.
Bước 2: Nháy chuột chọn Lưu một bản sao.
Bước 3: Chọn nơi để lưu trữ bản nhạc, đặt tên cho bản nhạc, sau đó nhấn nút Save.
- 2 HS nêu lại.
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
- Hướng dẫn học sinh thực hiện bài thực hành: Chép đoạn nhạc Nắng Vàng và ghi lời cho đoạn nhạc đó.
- Yêu cầu HS thực hiện bài thực hành.
- Yêu cầu HS thêm 8 ô nhịp vào cuối đoạn nhạc và chép lại thêm đoạn nhạc đó. (Chú ý nhắc học sinh sử dụng tổ hợp phím khi chèn ô nhịp Ctrl + B).
- Hướng dẫn HS yếu.
- Yêu cầu HS báo kết quả thực

 


BÀI 3: GHI LỜI NHẠC, THAY ĐỔI NỐT NHẠC

THÊM Ô NHỊP (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Biết ghi lời nhạc, biết cách thay đổi các nốt nhạc đã nhập, thêm ô nhịp.

2. Kỹ năng: HS nắm được thao tác sử dụng phần mềm. Biết cách lưu lại thay đổi thành bản nhạc mới. Hoàn thành được bài tập thực hành.

3. Thái độ: HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ

GV: Giáo án, phòng máy

HS: Dụng cụ học tập

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRÊN LỚP

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Ổn định lớp:

- Nhắc lại kiến thức cũ:

+ Nêu cách để mở một bản nhạc đã có sẵn trong máy tính.

+ Em hãy nêu các bước để nhập nốt nhạc vào khuông nhạc.

- Nhận xét.

2. Các hoạt động:

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

HĐ1: Ghi lời vào bản nhạc

- GV hướng dẫn học sinh khởi động Musescode, chép đoạn nhạc Múa vui.

 

 

 

 

 

 

 

- Yêu cầu HS làm việc nhóm:

- Quan sát kết hợp với nghiên cứu trong sách SGK.Trình bày cho thầy biết các bước để thực hiện nhập lời cho đoạn nhạc.

- Gọi đại diện nhóm lên trình bày.

- Đại diện nhóm khác nhận xét.

 

 

- Lắng nghe. Trả lời câu hỏi.

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện.

 

 

- Đại diện 2 nhóm lên trình bày.

 


- Gv chốt:

- Để thực hiện nhập lời cho đoạn nhạc, ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nháy chọn nốt nhạc cần ghi lời.

 

 

 

Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + L, ta sẽ thấy con trỏ soạn thảo xuất hiện phía bên dưới nốt nhạc đó.

 

 

 

 

Bước 3: Gõ lời cho nốt nhạc đó, rồi nhấn phím Space để chuyển và ghi lời cho nốt nhạc tiếp theo.

 

 

 

 

Bước 4: Nhấn phím ESC để hoàn thành hoặc tạm dừng quá trình ghi lời cho đoạn nhạc đó.

 

 

 

 

 

 

 

- Yêu cầu HS thực hành.

- Yêu cầu học sinh thực hiện lại.

 

HĐ 2: Thay đổi nốt nhạc đã nhập:

- GV hướng dẫn học sinh thao tác để thay đổi nốt nhạc trong quá trình nhập nếu bị nhập sai.

- HS thực hiện theo sự hướng dẫn.

- Gọi học sinh nhắc lại cách làm.

- GV chốt:

- HS lắng nghe, ghi bài.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hành trên máy.

- 2 HS nhắc lại.

 

 

- HS lắng nghe.

 

- GV thực hành.

- 2 HS nhắc lại.

 

 


Bước 1: Chọn nốt nhạc cần thay đổi.

 

 

 

 

Bước 2: Nhấn phím Delete để xóa nốt nhạc.

 

 

 

 

Bước 3: Nhấn phím N để chuyển sang chế độ nhập nốt nhạc.

 

 

 

 

 

Bước 4: Chọn trường độ trên thanh công cụ.

 

 

 

 

Bước 5: Nhấn vào khuông nhạc tại vị trí cao độ của nốt nhạc muốn nhập lại.

 

 

 

 

- Yêu cầu 1HS lên bảng thực hiện lại.

- HS nhận xét. Ghi bài.

 

3: Thêm ô nhịp

- GV hướng dẫn học sinh cách thêm ô nhịp vào cuối đoạn nhạc.

- Một học sinh lên thực hiện thao tác vừa hướng dẫn.

- HS nhận xét.

- Gọi 1-2 nêu lại các thao tác vừa thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện.

- HS chốt.

 

 

- HS lắng nghe.

 

- HS thực hiện.

 

- HS nêu.

 


- GV chốt:

Bước 1: Nháy chuột chọn vị trí ô nhịp cuối cùng.

 

 

 

 

Bước 2: Nháy vào ThêmÔ nhịpNối thếm một ô nhịp(Hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + B).

 

 

 

 

 

- Và một ô nhịp mới được tạo ra:

 

 

 

 

- Sau khi có một ô nhịp, chúng ta có thể thực hiện các thao tác nhập nốt nhạc như đã học.

 

 

 

 

- HS thực hành.

HĐ4: Lưu những hay đổi thành bản nhạc mới.

- GV hướng dẫn học sinh thực hiện.

Bước 1: Nháy chuột vào Menu “Tập tin” trên thanh công cụ.

 

 

Bước 2: Nháy chuột chọn Lưu một bản sao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện

 

 

- HS vừa nghe giảng, vừa thực hành trên máy tính.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Bước 3: Chọn nơi để lưu trữ bản nhạc, đặt tên cho bản nhạc, sau đó nhấn nút Save.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 HS nêu lại.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

- Hướng dẫn học sinh thực hiện bài thực hành: Chép đoạn nhạc Nắng Vàng và ghi lời cho đoạn nhạc đó.

- Yêu cầu HS thực hiện bài thực hành.

 

 

 

 

 

- Yêu cầu HS thêm 8 ô nhịp vào cuối đoạn nhạc và chép lại thêm đoạn nhạc đó. (Chú ý nhắc học sinh sử dụng tổ hợp phím khi chèn ô nhịp Ctrl + B).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hiện.

 

- HS lắng nghe.

 

- HS thực hành.

 

 

 

 

 

- HS nêu lại cách thêm ô nhịp. Thực hiện theo yêu cầu.

 

 

 

 

 

 

 


 

- Hướng dẫn HS yếu.

- Yêu cầu HS báo kết quả thực hành với GV.

-  Nhắc học sinh lưu lại thành nắng vàng 2.

 

 

 

 

 

 

 

 

B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG MỞ RỘNG

- Yêu cầu học sinh mở bản nhạc Nắng vàng 2 lên, sửa 5 nốt nhạc và lưu lại với tên Nắng vàng 3.

 

 

 

 

 

 

 

- GV nhận xét.

 

 

 

- HS thực hiện.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lắng nghe.

 

3. Củng cố - dăn dò

Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về CĐ1. Bài 3. Thư điện tử (email)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

LIÊN QUAN