CĐ2. Bài 4. Định dạng văn bản, đánh số trang trong văn bản

Đăng ngày 10/28/2017 8:39:50 PM | Thể loại: HD học Tin học 5 | Chia sẽ bởi: Huệ Nguyễn Thị | Lần tải: 1 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 1.44 M | Loại file: docx

 


Tröôøng TH Caùt Tieán  Khoái 5

TUAÀN 9

Ngày dạy 

Tiết :17

CHỦ ĐỀ 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN

Bài 4: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN, ĐÁNH SỐ TRANG TRONG VĂN BẢN (tiết 1)

 

A. MỤC TIÊU:

- Biết cách định dạng trang văn bản.

- Biết cách đánh số trang trong văn bản.

- Rèn luyện cho các em tính làm việc độc lập, ham hiểu biết, ham học hỏi và có thái độ yêu thích bộ môn tin học.

B. CHUẨN BỊ:

1. GV:Giáo án, máy tính, Sách HDHTH, các hình ảnh minh họa, bảng phụ.

2. HS: Sách HDHTH, dụng cụ học môn tin học, đọc trước nội dung bài học.

C.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1’

I-ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC:

  - GV kiểm tra sỉ số.

- GV cho HS hát

 

- Lớp trưởng báo cáo SS.

- Lớp hát một bài hát tập thể.

3’

II-KIỂM TRA BÀI CŨ:

? GV cho HS lên mở một bài soạn thảo có sẵn, rồi thực hiện thao tác đổi kiểu trình bày sang kiểu Heading 2?

-         GV cho HS nhận xét.

-         GV nhận xét.

 

- HS lên thực hiện theo yêu cầu của GV.

 

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- HS nghe.

28

1’

III-BÀI MỚI:

1. Giới thiệu bài: Ở tiết học trước chúng ta tìm hiểu về cách chọn kiểu trình bày có sẵn cho đoạn văn bản.Hôm nay chúng ta tìm hiểu sang một kiến thức mới đó là: Định dạng trang văn bản, đánh số trang trong văn bản.

Gv nêu mục tiêu và ghi đề bài lên bảng

 

-         HS lắng nghe và ghi đề bài vào vở.

27’

 

4’

2.Các hoạt động

A. Hoạt động cơ bản

* Hoạt động1  Gv cho HS khởi động máy, khởi động phần mềm Word, soạn thảo văn bản mới với tiêu đề “ Tập định dạng và đánh số trang văn bản”

- GV hướng dẫn HS tạo các trang trắng liên tiếp bằng cách nhấn giữ phím Ctrl và nhấn thêm phím Enter vài lần.

- GV cho HS quan sát lại văn bản mình vừa

 

 

-HS khởi động máy, khởi động phần mềm Word, soạn thảo văn bản theo yêu cầu của GV.

 

-HS thực hiện theo yêu cầu của GV.

 

 

-         HS quan sát và nêu nhận xét.

: Nguyeãn Thò Kim Hueä  Trang 1

 


Tröôøng TH Caùt Tieán  Khoái 5

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 

thực hiện và nêu nhận xét bài làm của mình.

- Nhân xét và khen thưởng.

 

 

-         HS nghe.

16’

* Hoạt động2 : Định dạng trang văn bản

a. - GV cho HS thảo luận nhóm đôi, đọc nội dung hoạt động 2- SGK trang 47, thảo luận và tìm ra các bước tạo đường viền cho văn bản.

- Cho đại diện các nhóm lần lượt báo cáo.

- Cho đại diện nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- Gv nhận xét, khẳng định lại các bước tạo đường viền cho văn bản và thực hiện thao tác cho HS quan sát.

 

- HS thảo luận nhóm đôi  tìm ra các bước tạo đường viền cho văn bản.

 

 

- Đại diện nhóm lần lượt báo cáo.

- Đại diện nhóm khác nhận xét và bổ sung.

- Lắng nghe, quan sát thao tác của GV.

 

Bước 1: Chọn thẻ Page Layout

Bước 2: Nháy chuột vào biểu tượng Page Borders . Hộp thoại Border and Shading xuất hiện.

 

Bước 3:

 Chọn dạng đường viền ở khung Style

Bước 4:

Nháy chuột vào đường viền ở khung Preview để tạo đường viền.

 

 

b. Thay đổi màu nền của trang soạn thảo văn bản.

- Gv cho HS thảo luận nhóm đôi, đọc nội dung SGK và thực hiện thao tác thay đổi màu nền của trang soạn thảo.

- GV cho HS báo cáo.

- GV nhận xét, chốt lại và thực hiện thao tác cho HS quan sát.

Tương tự ta nháy chuột vào biểu tượng Page Colors . Nháy chọn vào một màu tùy ý trong hộp thoại Theme Colors để thay đổi màu nền của trang

 

 

- HS thảo luận nhóm và thực hiện thao tác.

 

- HS báo cáo.

- Lắng nghe và quan sát thao tác của GV.

 

 

 

 

 

 

 

: Nguyeãn Thò Kim Hueä  Trang 1

 


Tröôøng TH Caùt Tieán  Khoái 5

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 

soạn thảo.

- GV lưu ý thêm: Mặc định màu nền của trang hiển thị là màu trắng.

 

- Lắng nghe.

 

c. Thay đổi hướng trang giấy.

Gv cho HS tham khảo SGK và thực hiện thao tác thay đổi hướng trang giấy.

- GV cho HS báo cáo kết quả.

- Nhận xét, khẳng định lại và thực hiện thao tác cho HS quan sát.

-Nháy chuột vào biểu tượng Orientation

+ Chọn Portrait:

hướng giấy theo chiều dọc.

+ Chọn Landscape:

Hướng giấy theo chiều ngang.

 

- HS thực hiện theo  yêu cầu của GV.

- HS báo cáo.

- Lắng nghe và quan sát thao tác của GV.

 

d.Thay đổi kích cỡ trang giấy.

-Gv cho HS tham khảo SGK và thực hiện thao tác thay đổi kích cỡ trang giấy.

- GV cho HS báo cáo kết quả.

- Nhận xét, khẳng định lại và thực hiện thao tác cho HS quan sát.

+ Nháy chuột chọn biểu tượng Size.

+ Chọn khổ giấy  Letter hoặc A4

 

- HS thực hiện theo  yêu cầu của GV.

- HS báo cáo.

- Lắng nghe và quan sát thao tác của GV.

 

 

 

 

 

7’

* Hoạt động3 Đánh số trang

- Khi văn bản nhiều hơn 1 trang, em cần đánh số trang để tiện theo dõi và tìm kiếm.

- GV cho HS tham khảo SGK, thảo luận nhóm, thực hiện thao tác đánh số trang cho văn bản.

- GV cho các nhóm báo cáo.

- Cho đại diện nhóm khác nhận xét và bổ sung.

 

- HS lắng nghe.

 

 

-HS thảo luận nhóm, thực hiện thao tác đánh số trang cho văn bản.

 

- Đại diện báo cáo.

- Đại diện nhóm khác nhận xét và bổ sung.

 

- Nhận xét, khẳng định lại các bước đánh số trang và thực hiện thao tác cho HS quan sát.

- Lắng nghe và quan sát thao tác của GV.

 

Bước 1: Chọn thẻ Insert.

Bước 2: Chọn ,

chọn Bottom of Page

để chọn vị trí số trang ở phía dưới của trang.

 

: Nguyeãn Thò Kim Hueä  Trang 1

 


Tröôøng TH Caùt Tieán  Khoái 5

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

 

Bước 3: Chọn vị trí số trang trong hộp thoại Simple.

 

3’

IV-CỦNG CỐ-DẶN DÒ:

- GV cho HS nhắc lại nội dung chính của bài.

- GV cho HS đọc phần em cần ghi nhớ

- Về nhà xem lại bài, chuẩn bị nội dung còn lại để hôm sau thực hành.

 

- HS nhắc lại.

 

- HS đọc phần ghi nhớ.

- HS nghe, ghi nhớ và thực hiện.

 Rút kinh nghiệm:

..............................................................

 ________________________________

 

: Nguyeãn Thò Kim Hueä  Trang 1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án CĐ2. Bài 4. Định dạng văn bản, đánh số trang trong văn bản, HD học Tin học 5. . nslide giới thiệu tới đọc giả giáo án CĐ2. Bài 4. Định dạng văn bản, đánh số trang trong văn bản .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện CĐ2. Bài 4. Định dạng văn bản, đánh số trang trong văn bản trong thể loại HD học Tin học 5 được chia sẽ bởi bạn Huệ Nguyễn Thị đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào chủ đề HD học Tin học 5 , có 1 trang, thuộc file .docx, cùng mục còn có Giáo án Tiểu Học Lớp 5 Hướng dẫn học Tin học 5 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu TUẦN 9 Ngày dạy: Tiết:17 CHỦ ĐỀ 2: SOẠN THẢO VĂN BẢN Bài 4: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN, ĐÁNH SỐ TRANG TRONG VĂN BẢN (tiết 1) , bên cạnh đó MỤC TIÊU - Biết cách định dạng trang văn bản, nói thêm - Biết cách đánh số trang trong văn bản, nói thêm là - Rèn luyện cho những em tính làm việc độc lập, say mê hiểu biết, say mê học hỏi https://nslide.com/giao-an/cd2-bai-4-dinh-dang-van-ban-danh-so-trang-trong-van-ban.mhhw0q.html