Tuần 15 Lớp 3

Ngày soạn: 12/12/2019

Bài 7: Thực hành tổng hợp (Tiết 1)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức – kĩ năng

- Ôn tập kiến thức đã học.

- Vận dụng kiến thức đã học để vẽ bức tranh về chủ đề tự chọn.

2. Năng lực

- HS tự kiểm tra, đánh giá kết quả học tập để điều chỉnh việc học.

3. Phẩm chất

- HS luôn nỗ lực, có trách nhiệm trong học tập, rèn luyện bản thân.

II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Paint.

2. Học sinh: SGK, vở ghi bài.

III. Các hoạt động dạy học

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Bài cũ:

- Em hãy cho biết các bước để tô màu cho tranh vẽ.

- Yêu cầu HS nhận xét

- GV nhận xét.

2. Các hoạt động:

a. Thực hiện thao tác tạo bài vẽ mới, lưu bài vẽ, mở bài vẽ có sẵn:

- GV gọi một vài em nêu lại cách khởi động phần mềm Paint?

- Nhận xét và ôn lại cho học sinh cách khởi động phần mềm, phóng to, thu nhỏ trang vẽ.

- GV gọi HS nhắc lại các công cụ có trong hộp công cụ.

- GV hỏi học sinh cách lưu bài vẽ, cách mở bài vẽ có sẵn.

- Nhận xét và ôn lại cách sử dụng công cụ để vẽ những hình vẽ đơn giản.

* Học sinh tiến hành thực hành lại toàn bộ thao tác.

b. Thay đổi độ dày nét vẽ, chọn màu cho nét vẽ:

- GV gọi một vài em nêu lại cách thay đổi độ dày cho nét vẽ.

- Nhận xét.

- GV hỏi học sinh cách chọn màu cho nét vẽ.

- Nhận xét.

* Học sinh tiến hành thực hành lại thao tác thay đổi độ dày cho nét vẽ và chọn màu cho nét vẽ.

 

- Trả lời.

- Một vài học sinh nhận xét.

 

- Lắng nghe.

 

 

 

- HS trả lời.

- HS nhận xét.

 

 

- HS trả lời.

 

 

 

- Lắng nghe.

 

- Thực hành trên máy.

 

 

 

- HS trả lời.

- HS nhận xét.

 

 

 

- Thực hành trên máy.

 

 


c. Tẩy, xóa, sao chép và di chuyển tranh vẽ:

- GV gọi một vài em nêu lại cách tẩy, xóa, sao chép và di chuyển tranh vẽ.

- Nhận xét, tuyên dương.

* Học sinh tiến hành thực hành lại thao tác.

d. Tô màu cho tranh bằng các màu có sẵn:

- GV gọi một vài em nêu lại cách tô màu cho tranh bằng màu có sẵn.

- Nhận xét.

* Học sinh tiến hành thực hành tô màu.

 

 

 

- HS trả lời.

- HS nhận xét.

 

- Thực hành trên máy

 

- HS trả lời.

- HS nhận xét.

 

- Thực hành trên máy.

IV. Củng cố, dặn dò:

- Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát nội dung đã học.

- Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện.

- Chuẩn bị bài mới.

 

Bài 7: Thực hành tổng hợp (Tiết 2)

I. Mục tiêu

1. Kiến thức – kĩ năng

- Nắm được các bước thực hành và công dụng của các công cụ đã học trong phần mềm Paint. Tư duy sáng tạo, hình dung được hình khối và đường nét trong quá trình thực hành hoàn thiện bức tranh.

- Sử dụng thành thạo các công cụ trong phần mềm Paint, thao tác nhanh nhẹn. Thái độ tích cực trong học tập.

2. Năng lực

- HS có kĩ năng giao tiếp, sẵn sàng giúp đỡ bạn.

3. Phẩm chất

- HS tự giác, tập trung cho các nhiệm vụ học tập, không cần nhắc nhở.

II. Đồ dùng dạy học

1. Giáo viên: Giáo án, phòng máy, phần mềm Paint.

2. Học sinh: SGK, vở ghi bài.

III. Các hoạt động dạy học:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

1. Ổn định lớp:

2. Các hoạt động thực hành:

a. Hoạt động 1- Trang 54 (SGK):

- GV gọi một vài em tiến hành điền tên vào ô trống trong bảng (trang 54- SGK).

- Nhận biết lại tên các công cụ sau: , , , , , .

- Gọi học sinh nhận xét.

- GV nhận xét, tuyên dương.

b. Hoạt động 2 – Trang 54 (SGK):

 

 

- Lắng nghe.

 

 

- HS trả lời.

 

- HS nhận xét.

 

 

 

 


- GV cho học sinh thực hành trên máy vẽ màn hình và thân máy tính để bàn.


- Quan sát, nhận xét.

c. Hoạt động 3 – Trang 55 (SGK):

- GV cho học sinh vẽ hình rồi tô màu theo mẫu.

- Nhận xét, tuyên dương.


d. Hoạt động ứng dụng, mở rộng:

- GV hướng dn học sinh thực hiện các yêu cầu:

+ Tạo bài vẽ mới, vẽ hình tròn trong trang vẽ.

+ Nháy chuột vào , chọn

+ Chọn màu, chọn công cụ rồi tô màu cho hình tròn.

* Học sinh nhận xét vùng được tô màu.

- GV nhận xét, tuyên dương HS làm tốt.

- Thực hành trên máy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS quan sát

- Hs quan sát và vẽ hình

- HS nhận xét.

 

 

 

 

 

 

 

- Lắng nghe, thực hiện theo yêu cầu.

 

 

 

 

- HS nhận xét.

IV. Củng cố, dặn dò:

- Tóm tắt nội dung bài học: Khái quát nội dung đã học.

- Ghi nhớ công cụ và thao tác thực hiện.

- Chuẩn bị bài mới “tập vẽ với phần mềm Tux Paint”