Giáo Án Hd Học Tin Học 3:Cđ4. Bài 3. Chèn Hình, Tranh Ảnh Vào Trang Trình Chiếu

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Hướng dẫn học Tin học 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
nzvz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-02 13:21:23
Loại file
docx
Dung lượng
0.62 M
Trang
1
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án môn Tin học lớp 3 Tuần : 30 Ngày dạy: 03/ 04 /2018 Tiết : 59 BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Chèn được hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu. Thay đổi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

Tuần         :  30       Ngày dạy:  03/ 04 /2018
Tiết           :  59     
BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH
VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Chèn được hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu. Thay đổi được vị trí của hình, tranh ảnh trong trang trình chiếu.
- Học sinh nắm được cách sử dụng nút lênh để chèn tranh ảnh vào bài tập. Em biết di chuyển vị trí của hình, tranh ảnh vào vị trí thích hợp để trang trình chiếu rõ ràng, đẹp mắt.
- HS nắm được cách thao tác sử dụng phần Power Point. Rèn luyện tư duy.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 
 
5phút
 
 
 
 
 
1. Bài cũ :
- Em hãy tạo bố cục hợp lí cho trang trình chiếu đã cho sẵn.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu :
- Đọc yêu cầu và nối chức năng với nút lệnh:
 
- HS lắng nghe.
- Hs thực hành.
 
 
 
 
 
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

 
 
 
25 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu Power point thực hiện tương tự chèn hình, tranh ảnh vào trang soạn thảo Word.
- HS thực hành chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu.
- Gv nhận xét chung.
- Hs thực hiện tạo một trang trình chiếu mới. Thực hiện gõ nội dung rồi chèn vào trang trình chiếu theo mẫu.

* Để hình và chữ không đè lên nhau em nên bố trí phần chữ ở ô riêng, phần hình ở ô riêng.
- HS thực hành chèn hình vào trang trình chiếu.
- Gv nhận xét chung.
b. Thay vị trí, kích thước của tranh, ảnh:
 
 
 
 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
 
 
 
 
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
 
 
 
 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5phút
- GV hướng dẫn các bước thay đổi kích thước của tranh ảnh.
+ Bước 1: Nháy chuột lên tranh ảnh cần thay đổi.
+ Bước 2: Di chuyển con trỏ chuột vào góc bất kì trên tranh, con trỏ sẽ hiện lên hình mũi tên hai chiều, kéo để thay đôi kích thước của hình rồi thả nút chuột.
- GV hướng dẫn các bước thay đổi vị trí của tranh ảnh.
+ Bước 1: Nháy chuột lên tranh ảnh cần thay đổi vị trí.
+ Bước 2: Nhấn giữ nút trái chuột, kéo đến vị trí mong muốn rồi thả nút chuột.

- HS thực hành.
- GV quan sát, nhận xét.
3. Củng cố và dặn dò:
 - Tóm tắt nội dung bài học
- Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới.
 
 
 
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe.
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

Tuần         :  30       Ngày dạy:  04/ 04 /2018
Tiết           :  60     
BÀI 3: CHÈN HÌNH, TRANH ẢNH
VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Chèn được hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu. Thay đổi được vị trí của hình, tranh ảnh trong trang trình chiếu.
- Học sinh nắm được cách sử dụng nút lênh để chèn tranh ảnh vào bài tập. Em biết di chuyển vị trí của hình, tranh ảnh vào vị trí thích hợp để trang trình chiếu rõ ràng, đẹp mắt.
- HS nắm được cách thao tác sử dụng phần Power Point. Rèn luyện tư duy.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 
 
5phút
 
 
 
 
 
1. Bài cũ :
- Em hãy thay đổi kích thước của một ảnh cho trước.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1 :
- GV yêu cầu HS vẽ bức tranh có chủ đề “ Ngôi nhà của em” bằng chương trình Paint. Chèn
 
- HS lắng nghe.
- Hs thực hành.
 
 
 
 
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

 
 
 
25 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bức tranh vào bài trình chiếu rồi viết thêm lời giới thiệu về ngôi nhà đó.
VD

- HS thực hành.
- Gv nhận xét chung.
* Để chèn bức tranh em tự vẽ bằng chương trình Paint vào trang trình chiếu. Em có thể thực hiện như sau.
+ Tự vẽ tranh minh họa bằng chương trình Paint, lưu vào thư mục trên máy tính.
+ Soạn bài trình chiếu trên phần mềm Power point, chèn tranh đã vẽ vào trang trình chiếu.
b. Hoạt động 2:
- GV yêu cầu HS soạn bài trình chiếu có chủ đề “ Nơi em ở” (làng, phố.....)gồm 3 trang, chèn vào một số hình minh họa mà em thích.
+ Trang 1: Giới thiệu nơi em ở (nhà, làng, phố...).
+ Trang 2: Chèn hình minh họa.
 
 
 
 
 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
 
 
 
 
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
 
 
 
 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
 
 
 
 
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5phút
+ Trang 3: Em sẽ làm gì để bảo vệ nơi em ở luôn được sạch sẽ, vệ sinh.
- HS thực hành.
- GV quan sát, nhận xét.
c. Hoạt động 3:
- GV yêu cầu học sinh soạn bài trình chiếu có hai trang theo mẫu.


- HS thực hành.
- GV quan sát, nhận xét.
3. Củng cố và dặn dò:
 - Tóm tắt nội dung bài học
 
 
 
 
 
 
 
 
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe.
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

 
- Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới.
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử CĐ4. Bài 3. Chèn hình, tranh ảnh vào trang trình chiếu
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngtuan_30.docx[0.62 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự