Giáo Án Hd Học Tin Học 3:Cđ4. Bài 4. Thay Đổi Nền Và Bổ Sung Thông Tin Vào Trang Trình Chiếu

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 3 Hướng dẫn học Tin học 3
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
6zvz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-02 14:15:33
Loại file
docx
Dung lượng
0.16 M
Trang
1
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giáo án môn Tin học lớp 3 Tuần : 31 Ngày dạy: 10/ 04 /2018 Tiết : 61 BÀI 4: THAY ĐỔI NỀN VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Biết cách chọn nền trang trình chiếu từ mẫu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

Tuần         :  31       Ngày dạy:  10/ 04 /2018
Tiết           :  61     
BÀI 4: THAY ĐỔI NỀN VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách chọn nền trang trình chiếu từ mẫu có sẵn. Thêm được các thông tin về trang trình chiếu như: tác giả, ngày tháng soạn bài trình chiếu, số thứ tự trang trình chiếu.
- Học sinh nắm được các bước soạn bài trình chiếu. Dự kiến được số trang, chọn bố cục từng trang, biết chỉnh sửa và thên thông tin vào bài trình chiếu.
- HS nắm được cách thao tác sử dụng phần Power Point. Rèn luyện tư duy.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 
 
5phút
 
 
 
 
 
1. Bài cũ :
- Em hãy chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu và thay đổi kích thước của tranh, ảnh đó.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Thay đổi nền trang trình chiếu :
- GV hướng dẫn HS cách thay đổi nền trong trang trình chiếu:d
 
- HS lắng nghe.
- Hs thực hành.
 
 
 
 
 
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

 
 
 
25 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ Bước 1: Nháy chuột vào trang trình chiếu cần thay đổi.
+ Bước 2: Nháy chọn thẻ Design xuất hiện trên danh sách nền.
+ Bước 3: Nháy chọn vào một nền trong danh sách.
* Có rất nhiều nền trang trình chiếu bị ẩn, để xem thêm các nền này em hãy chọn nút lệnh hoăc nút lệnh bên phải danh sách nền.
- HS thực hành.
- Gv nhận xét chung.
b. Bổ sung thông tin vào trang trình chiếu:
- GV hướng dẫn hs các bước bổ sung thông tin tác giả, ngày soạn thảo, số trang theo hướng dẫn.
+ Bước 1: Trong thẻ Insert, nháy chọn Header&Footer, cửa sổ Header&Footer xuất hiện như hình dưới.
+ Bước 2: Thực hiện các thao tác sau.
 
 
 
 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
 
 
 
 
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
 
 
 
 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
 
 
 
 
 
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5phút
 
Nháy chọn Date and Time để chèn ngày, tháng, năm soạn bài trình chiếu.
Nháy chọn Slide number để chèn số trang cho bài trình chiếu.
Nháy chọn Footer rồi gõ tên người soạn vào ô trống.
+ Bước 3: Nháy chọn Apply để thêm thông tin cho trang trình chiếu được chọn, nháy chọn Apply to all để thêm thông tin cho toàn bộ các trang có trong bài trình chiếu.
- HS thực hành.
- GV quan sát, nhận xét.
3. Củng cố và dặn dò:
 - Tóm tắt nội dung bài học
- Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới.
 
 
 
 
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe.
 
 
 
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

Tuần         :  31       Ngày dạy:  11/ 04 /2018
Tiết           :  62     
BÀI 4: THAY ĐỔI NỀN VÀ BỔ SUNG THÔNG TIN VÀO TRANG TRÌNH CHIẾU (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách chọn nền trang trình chiếu từ mẫu có sẵn. Thêm được các thông tin về trang trình chiếu như: tác giả, ngày tháng soạn bài trình chiếu, số thứ tự trang trình chiếu.
- Học sinh nắm được các bước soạn bài trình chiếu. Dự kiến được số trang, chọn bố cục từng trang, biết chỉnh sửa và thên thông tin vào bài trình chiếu.
- HS nắm được cách thao tác sử dụng phần Power Point. Rèn luyện tư duy.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Chuẩn bị đầy đủ giáo án và đồ dùng dạy học, hệ thống máy tính.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 
 
5phút
 
 
 
 
 
1. Bài cũ :
- Em hãy thay đổi nền trang trình chiếu.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1 :
- GV yêu cầu HS soạn bài trình chiếu gồm 4 trang có chủ đề” Các cơ quan trong cơ thể người”.
 
 
- HS lắng nghe.
- Hs thực hành.
 
 
 
 
 
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

 
 
 
25 phút
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Trang 1: Tên chủ đề.
+ Trang 2: Ghi nôi dung:
- Cơ quan tiêu hóa và cơ quan tuần hoàn.
Cơ quan tiêu hóa gồm: miêng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già và các tuyến tiêu hóa.
Cơ quan tuần hoàn gồm: tim, các mạch máu (gồm động mạch, tĩnh mạch và các mao mạch).
+ Trang 3: Ghi nội dung:
- Cơ quan hô hấp và cơ quan bài tiết nước tiểu.
Cơ quan hô hấp gồm: mũi, hầu, khí quẩn và hai lá phổi.
Cơ quan bài tiết nước tiểu gồm: hai quả thận, hai ống dẫn nước tiểu và bàng quang.
+ Trang 4: Ghi lời cảm ơn người theo dõi.
Yêu cầu: - Lựa chọn bố cục từng trang cho phù hợp.
               - Chèn hình ảnh minh họa và từng trang trình chiếu.
               - Bổ sung thông tin người soạn, ngày soạn bài trình chiếu.
               - Đặt tên bài trình chiếu rồi lưu vào thư mục máy tính.
- HS thực hành.
- Gv nhận xét chung.
 
 
 
 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
 
 
 
 
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
 
 
 
 
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
 
 
 
 
 
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Giáo án môn Tin học lớp 3                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5phút
b. Hoạt động 2:
- GV yêu cầu hs thực hiện:
+ Tạo bài trình chiếu mới có 2 trang.
+ Trong thẻ Design nháy nút phải chuột lên một màu nên trong danh sách sẽ xuất hiện hộp thoại như hình dưới.

+ Nháy chọn Apply to all slides, quan sát rồi nhận xét sự tah đổi của bài trình chiếu.
+ Nháy chọn Apply to select slides, quan sát rồi nhận xét sự tah đổi của bài trình chiếu.
- HS thực hành.
- GV quan sát, nhận xét.
3. Củng cố và dặn dò:
 - Tóm tắt nội dung bài học
- Ghi nhớ thao tác thực hiện. Chuẩn bị bài mới.
 
 
 
 
- Quan sát giáo viên làm mẫu.
- Vừa nghe giảng vừa thực hành trên máy.
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lắng nghe.
 
 
 
 
Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018
1


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử CĐ4. Bài 4. Thay đổi nền và bổ sung thông tin vào trang trình chiếu
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngtuan_31.docx[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự