CĐ5. Bài 3. Lệnh viết chữ, tính toán

giáo án HD học Tin học 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       168      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
nawz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/2/2018 8:08:45 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.18 M
Lần xem
168
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

Tuần : 30Ngày dạy: 03/ 04 /2018 Tiết : 59 BÀI 3: LỆNH VẾT CHỮ, TÍNH TOÁN (tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo. Sử dụng được câu lệnh của Logo để điều khiển Rùa viết chữ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử CĐ5. Bài 3. Lệnh viết chữ, tính toán, Giáo Án Hd Học Tin Học 4 , Giáo án điện tử CĐ5. Bài 3. Lệnh viết chữ, tính toán, docx, 1 trang, 0.18 M, HD học Tin học 4 chia sẽ bởi Xuân Đặng Thị đã có 6 download

 
LINK DOWNLOAD

CD5.-Bai-3.-Lenh-viet-chuA-tinh-toan.docx[0.18 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Tuần : 30 Ngày dạy: 03/ 04 /2018
Tiết : 59
BÀI 3: LỆNH VẾT CHỮ, TÍNH TOÁN (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
- Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo. Sử dụng được câu lệnh của Logo để điều khiển Rùa viết chữ, để thực hiện các phép tính số học.
- Hs nắm được các câu lệnh viết chữ, tính toán trong logo. Thực hiện được câu lệnh trên logo.
- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.
II. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.
- Học sinh: Máy tính, tập, bút.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS


5phút
25 phút
5phút
1. Bài cũ:
-Em hãy viết câu lệnh để điều khiển Rùa vẽ hình vuông cạnh 100 bước trên cùng một dòng lệnh.
- Nhận xét.
2. Các hoạt động:
a. Các lệnh em đã biết:
- GV yêu cầu học sinh làm hoạt động 1. Điền hành động của rùa để hoàn thành ô trống.
TT
Lệnh đầy đủ
Lệnh viết tắt
Hành động của rùa

1
ForwarD n
FD n
Tiến về phía trước n bước

2
BacK n
BK n
Lùi lại n bước

3
RighT n
RT k
Quay phải k độ

4
LefT k
LT k
Quay trái k độ

5
PenUp
PU
Nhấc bút

6
PenDown
PD
Hạ bút

7
ClearSreen
CS
Về vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi

8
Clean

Xóa màn hình, Rùa vẫn ở vị trí hiện tại.

9
HideTurtle
HT
Rùa ẩn mình

10
ShowTurtle
ST
Rùa hiện hình

11
Home

Về vị trí xuất phát

- HS thực hành.
- GV nhận xét.
. Lệnh viết chữ
- GV hướng dẫn học sinh cách sử dụng câu lệnh để viết chữ.
* Thực hiện lệnh:
- Label [noidung] để viết chữ lên sân chơi, trong đó:
+ label: tên lệnh;
+ noi dung: nội dung cần biết.
- GV yêu cầu học sinh hoàn thành hoạt động điền vào chỗ chấm để hoàn thành bài tập sau.
Lệnh
Kết quả

Label [logo viet chu]
Rùa viết ra dòng chữ: logo viet chu
Hướng của dòng chữ: theo hướng đầu của rùa
Bắt đầu từ vị trí: bắt đầu tại vị trí rùa xuất phát.

- HS thực hành.
- GV quan sát, nhận xét.
c. Lệnh thực hiện phép tính:
- GV hướng dẫn học sinh câu lệnh mới: print 2*5.
/
* Logo thực hiện phép tính 2x5 và hiển thị kết quả là 10 trong cửa sổ lệnh. Khác với lệnh viết chữ, rùa không viết kết quả lên sân chơi.
- HS thực hành các lệnh mới và điền vào chỗ chấm để hoàn thành hoạt động 3 trang 109 SGK.
- GV quan sát, nhận xét.
4. Củng cố - Dặn dò:
- Tóm tắt lại nội dung chính.
- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới.

- HS lắng nghe. Thực hành.
- HS thực hành
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- HS thực hành
- HS làm theo hướng dẫn của GV
- Lắng nghe.


Tuần : 30 Ngày dạy: 04/ 04 /2018
Tiết : 60
BÀI 3: LỆNH VẾT CHỮ, TÍNH TOÁN (tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
- Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo. Sử dụng được câu lệnh của Logo để điều khiển Rùa viết chữ, để thực hiện các phép tính số học.
- Hs nắm được các câu lệnh viết chữ, tính toán

 


Giáo án môn Tin học lớp 4                                                                                                     

 

Tuần         : 30       Ngày dạy:  03/ 04 /2018

Tiết           : 59       

BÀI 3: LỆNH VẾT CHỮ, TÍNH TOÁN (tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

- Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo. Sử dụng được câu lệnh của Logo để điều khiển Rùa viết chữ, để thực hiện các phép tính số học.

- Hs nắm được các câu lệnh viết chữ, tính toán trong logo. Thực hiện được câu lệnh trên logo.

- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

 

5phút

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bài cũ:

- Em hãy viết câu lệnh để điều khiển Rùa vẽ hình vuông cạnh 100 bước trên cùng một dòng lệnh.

- Nhận xét.

2. Các hoạt động:

a. Các lệnh em đã biết:

- GV yêu cầu học sinh làm hoạt động 1. Điền hành động của rùa để hoàn thành ô trống.

 

 

- HS lắng nghe. Thực hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018

1


Giáo án môn Tin học lớp 4                                                                                                     

 

25 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT

Lệnh đầy đủ

Lệnh viết tắt

Hành động của rùa

1

ForwarD n

FD n

Tiến về phía trước n bước

2

BacK n

BK n

Lùi lại n bước

3

RighT n

RT k

Quay phải k độ

4

LefT k

LT k

Quay trái k độ

5

PenUp

PU

Nhấc bút

6

PenDown

PD

Hạ bút

7

ClearSreen

CS

Về vị trí xuất phát, xóa toàn bộ sân chơi

8

Clean

 

Xóa màn hình, Rùa vẫn ở vị trí hiện tại.

9

HideTurtle

HT

Rùa ẩn mình

10

ShowTurtle

ST

Rùa hiện hình

11

Home

 

Về vị trí xuất phát

- HS thực hành.

- GV nhận xét.

b. Lệnh viết chữ

- GV hướng dẫn học sinh cách sử dụng câu lệnh để viết chữ.

 

* Thực hiện lệnh:

 

 

- HS thực hành

- HS làm theo hướng dẫn của GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hành

- HS làm theo hướng dẫn của GV

 

 

 

 

 

 

Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018

1


Giáo án môn Tin học lớp 4                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Label [noidung] để viết chữ lên sân chơi, trong đó:

       + label: tên lệnh;

       + noi dung: nội dung cần biết.

- GV yêu cầu học sinh hoàn thành hoạt động điền vào chỗ chấm để hoàn thành bài tập sau.

Lệnh

Kết quả

Label [logo viet chu]

Rùa viết ra dòng chữ: logo viet chu

Hướng của dòng chữ: theo hướng đầu của rùa

Bắt đầu từ vị trí: bắt đầu tại vị trí rùa xuất phát.

- HS thực hành.

- GV quan sát, nhận xét.

c. Lệnh thực hiện phép tính:

- GV hướng dẫn học sinh câu lệnh mới: print 2*5.

 

 

 

- HS thực hành

- HS làm theo hướng dẫn của GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hành

- HS làm theo hướng dẫn của GV

 

 

- HS thực hành

- HS làm theo hướng dẫn của GV

 

Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018

1


Giáo án môn Tin học lớp 4                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

5phút

* Logo thực hiện phép tính 2x5 và hiển thị kết quả là 10 trong cửa sổ lệnh. Khác với lệnh viết chữ, rùa không viết kết quả lên sân chơi.

- HS thực hành các lệnh mới và điền vào chỗ chấm để hoàn thành hoạt động 3 trang 109 SGK.

- GV quan sát, nhận xét.

4. Củng cố - Dặn dò:

- Tóm tắt lại nội dung chính.

- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới.

 

 

 

- Lắng nghe.

 

 

 

Tuần         : 30       Ngày dạy:  04/ 04 /2018

Tiết           : 60       

BÀI 3: LỆNH VẾT CHỮ, TÍNH TOÁN (tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

- Biết lệnh đầy đủ và lệnh viết tắt trong Logo. Sử dụng được câu lệnh của Logo để điều khiển Rùa viết chữ, để thực hiện các phép tính số học.

- Hs nắm được các câu lệnh viết chữ, tính toán trong logo. Thực hiện được câu lệnh trên logo.

- HS hứng thú thực hành, ý thức tốt trong khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Giáo án, phòng máy.

- Học sinh: Máy tính, tập, bút.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018

1


Giáo án môn Tin học lớp 4                                                                                                     

 

TG

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

 

5phút

 

 

 

 

 

 

 

 

25 phút

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bài cũ:

- Em hãy viết câu lệnh để điều khiển Rùa thực hiện phép tính 10*5

- Nhận xét.

2. Các hoạt động:

a. Chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ:

- GV hướng dẫn hs cách chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ.

+ Bước 1: Chọn Set rồi chọn Label Font.

+ Bước 2: Trong cửa sổ Font.

  • Font: chọn kiểu chữ.
  • Font style: chọn hình thức chữ (đậm, nghiêng....)
  • Size: chọn cỡ chữ.

 

- HS lắng nghe. Thực hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hành

- HS làm theo hướng dẫn của GV

 

 

 

 

 

 

 

 

Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018

1


Giáo án môn Tin học lớp 4                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hành.

- GV nhận xét.

b. Thực hành hoạt động 1

- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 trang 110 SGK. Viết lệnh để rùa viết các dòng chữ.

 

-         LABEL [Chao cac ban]

-         RT 90 LABEL [Chao cac ban]

-         label [THU DO HA NOI] RT 90 label [THU DO HA NOI]

- HS thực hành.

- GV quan sát, nhận xét.

c. Thực hành hoạt động 2:

- GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 2 trang 110 SGK. Viết lệnh thực hiện biểu thức.

Biểu thức

Câu lệnh

10 + 4 x 25 =

print 10+4*25

80 + 45 + 55 =

Print 80 + 45 + 55

2015 + 2016 =

Print 2015 + 2016

6768 + 150366 =

Print 6768 + 150366

 

 

 

- HS thực hành

- HS làm theo hướng dẫn của GV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hành

- HS làm theo hướng dẫn của GV

 

 

 

 

Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018

1


Giáo án môn Tin học lớp 4                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5phút

456 x 67 =

Print 456 * 67

9669 – 6783 =

Print 9669 – 6783

10 + 50 x (7 – 5) – 10 =

Print 10 + 50 * (7 – 5) – 10

(30 :2 – 5 x2) x5 – 10 =

Print (30/2 – 5 *2) *5 – 10

- HS thực hành

- GV quan sát, nhận xét.

d. Thực hành hoạt động 3:

- GV hướng dẫn học sinh làm hoạt động ứng dụng mở rộng trang 111 SGK. Viết lệnh hiển thị hình theo mẫu.

label [HA NOI]

PU FD 100 RT 90 FD 30 PD

label [HA NOI]

PU FD 100 RT 90 FD 30 PD

label [HA NOI]

PU FD 100 RT 90 FD 30 PD

label [HA NOI]

4. Củng cố - Dặn dò:

- Tóm tắt lại nội dung chính.

- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thực hành

- HS làm theo hướng dẫn của GV

 

 

 

 

 

 

 

- Lắng nghe.

 

 

 

Giáo viên: Đặng Thị Xuân  Năm học: 2017-2018

1

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về CĐ5. Bài 3. Lệnh viết chữ, tính toán
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN