CĐN ĐCN16A KCD

Đăng ngày 7/7/2017 11:02:15 AM | Thể loại: Tin học | Chia sẽ bởi: Thường Ngô Phi | Lần tải: 1 | Lần xem: 6 | Page: 8 | Kích thước: 0.18 M | Loại file: pdf

BẢNG NHẬP ĐIỂM MÔN HỌC  
Lớp học phần:  
CÐN ĐCN 16A-Khí cụ điện  
NGÔ PHI THƯỜNG  
Giáo viên:  
STT  
Mã SV  
0466161002  
0466161003  
0466161005  
0466161007  
0466161010  
0466161011  
0466161012  
0466161015  
0466161016  
Họ  
Tên  
Ngày Sinh  
Chuyên Cần  
TB Kiểm Tra  
5,5  
7,0  
4,5  
7,0  
7,8  
7,0  
7,3  
6,3  
7,8  
6,3  
7,0  
7,0  
7,8  
0,3  
0,3  
6,5  
5,5  
7,8  
6,5  
5,5  
6,5  
7,8  
7,8  
1,5  
7,8  
5,8  
8,0  
7,8  
7,0  
7,8  
7,0  
5,5  
7,0  
7,0  
5,8  
Thi Lần 1  
Tổng Kết 1  
5,0  
6,6  
0,0  
6,6  
7,4  
6,6  
7,1  
5,8  
7,4  
5,8  
6,6  
6,6  
7,4  
0,0  
0,0  
6,3  
5,0  
7,4  
6,3  
5,0  
6,3  
7,4  
7,4  
0,0  
7,4  
5,0  
7,9  
7,4  
6,6  
7,4  
6,6  
3,5  
6,6  
6,6  
5,5  
1
Đỗ Gia  
Lê Hoàng  
Nguyễn Thái  
Đꢀo Bá Dꢁng  
Trần Khánh  
Đoꢀn Việt  
Bảo  
Bảo  
14/06/98  
23/01/98  
07/02/98  
16/04/95  
13/02/98  
21/03/98  
25/06/97  
17/12/97  
26/11/98  
23/07/98  
21/10/98  
10/12/98  
21/04/96  
03/01/95  
03/12/98  
15/07/98  
30/04/98  
01/04/98  
13/08/98  
19/11/98  
09/07/98  
19/08/98  
05/06/98  
05/07/98  
18/02/98  
10/01/97  
11/03/96  
06/08/98  
20/03/97  
20/10/97  
09/11/97  
09/12/98  
21/04/98  
12/10/97  
09/06/98  
8
8
6
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
0
0
7
8
8
7
8
7
8
8
5
8
7
7
8
8
8
8
8
8
8
7
4
6
2
3
4
5
6
7
8
9
Bình  
Chính  
Duy  
Dꢁng  
Dương  
Đạt  
Đăng  
Đông  
Đức  
6
7
6
7
5
7
5
6
6
7
Nguyễn  
Lê Trần Thương  
Hồ Hải  
10 0466161018  
11 0466161019  
12 0466161020  
13 0466161021  
14 0466161022  
15 0466161026  
16 0466161027  
17 0466161029  
18 0466161030  
19 0466161031  
20 0466161032  
21 0466161033  
22 0466161034  
23 0466161035  
24 0466161036  
25 0466161037  
26 0466161038  
27 0466161039  
28 0466161040  
29 0466161042  
30 0466161043  
31 0466161044  
32 0466161045  
33 0466161046  
34 0466161048  
35 0466161049  
Trần Hiểu  
Nguyễn Trần Trung  
Nguyễn Văn  
Nguyễn Xuân  
Nguyễn Đinh Hoꢀng  
Nguyễn Quang  
Phạm Đức  
Trần Quốc  
Huỳnh Quang  
Huỳnh Bá  
Đức  
Đức  
Giang  
Hậu  
Hiếu  
Hiệp  
Huy  
Huyện  
Hùng  
Khanh  
Khánh  
Khoa  
Khoa  
Khuyên  
Lành  
Linh  
6
4
7
6
4
6
7
7
Đinh Mạnh  
Nguyễn Trọng  
Lê Minh  
Huỳnh Anh  
Nguyễn Trọng  
Ngô Đề  
7
4
8
7
6
7
6
1
6
6
5
Dương Hiển  
Từ Vꢁ  
Nguyễn Văn Vương  
Ngô Kế  
Long  
Lộc  
Võ Hữu  
Hồ Vꢁ  
Lộc  
Luân  
Luân  
Mẫn  
Mưn  
Mỹ  
Ngꢁ Nguyễn Anh  
Lê Minh  
Nhri Lơ  
Nguyễn Hữu  
1/8  
STT  
Mã SV  
Họ  
Tên  
Ngân  
Nguyên  
Phát  
Ngày Sinh  
02/12/98  
26/10/96  
10/05/98  
26/09/98  
30/11/98  
02/10/98  
11/10/98  
27/03/98  
30/07/96  
17/10/98  
06/09/98  
07/10/98  
08/12/98  
16/03/92  
15/09/98  
11/08/98  
07/09/98  
20/06/98  
14/03/96  
08/02/98  
21/02/97  
05/01/98  
12/11/97  
08/03/98  
14/09/98  
19/03/95  
16/04/97  
13/05/97  
09/08/1996  
Chuyên Cần  
TB Kiểm Tra  
8,0  
Thi Lần 1  
Tổng Kết 1  
7,9  
5,8  
8,2  
8,2  
6,6  
7,4  
5,5  
6,6  
5,8  
5,8  
5,0  
6,6  
7,4  
7,1  
0,0  
7,4  
6,6  
6,6  
5,8  
5,8  
5,0  
7,4  
7,4  
7,4  
6,6  
0,0  
6,3  
6,3  
5,5  
36 0466161052  
37 0466161054  
38 0466161058  
39 0466161059  
40 0466161060  
41 0466161061  
42 0466161062  
43 0466161064  
44 0466161065  
45 0466161066  
46 0466161068  
47 0466161069  
48 0466161070  
49 0466161071  
50 0466161073  
51 0466161075  
52 0466161077  
53 0466161078  
54 0466161081  
55 0466161082  
56 0466161083  
57 0466161085  
58 0466161088  
59 0466161089  
60 0466161091  
61 0466151339  
62 0466151387  
63 0466151388  
64 0466151430  
Trần Hoꢀng  
Lê Nhựt  
Lê Châu Tấn  
Nguyễn Tấn  
7
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
7
5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
0
7
7
7
8
5
8
8
6
7
5
6
5
5
4
6
7
7
6,3  
8,5  
8,5  
7,0  
7,8  
5,8  
7,0  
6,3  
6,3  
5,5  
7,0  
7,8  
7,3  
5,0  
7,8  
7,0  
7,0  
6,3  
6,3  
5,5  
7,8  
7,8  
7,8  
7,0  
0,0  
6,5  
6,5  
5,8  
Phát  
Đoꢀn Trương Thanh  
Trần Minh  
Phong  
Phúc  
Phúc  
Phước  
Quang  
Qúi  
Sơn  
Tài  
Tâm  
Tâm  
Tâm  
Thanh  
Thái  
Thạch  
Trọng  
Tuấn  
Tuấn  
Tùng  
Vinh  
Vinh  
Vꢁ  
Thiên  
Hòa  
Huy  
Vòong Mã  
Phạm Hoꢀng  
Lê Hồng  
Đặng Đinh Minh  
Nguyễn Hồng  
Lê Tấn  
Lê Châu Thành  
Nguyễn Trần Thiện  
Nguyễn Thꢀnh  
Nguyễn Trần Nhựt  
Nguyễn Vꢁ Thꢀnh  
Trần Vĩnh  
7
6
6
5
5
4
7
7
7
6
Lê Minh  
Bùi Anh Minh  
Lê Hữu  
Huỳnh Thanh  
Lê Quang  
Ngô Tấn  
Lê Tuấn  
Nguyễn Thạch  
Vꢁ Thanh  
Đinh Chấn  
Nguyễn Quốc  
6
6
5
Thông  
2/8  
STT  
Mã SV  
Họ  
Tên  
Ngày Sinh  
Chuyên Cần  
TB Kiểm Tra  
Thi Lần 1  
Tổng Kết 1  
3/8  
STT  
Mã SV  
Họ  
Tên  
Ngày Sinh  
Chuyên Cần  
TB Kiểm Tra  
Thi Lần 1  
Tổng Kết 1  
4/8  
Ghi Chú  
V
V
V
V
R
5/8  
Ghi Chú  
V
V
6/8  
Ghi Chú  
7/8  
Ghi Chú  
8/8  
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf