Chất rắn-Chất lỏng và Nhiệt động lực học

Đăng ngày 4/12/2015 5:28:37 PM | Thể loại: Vật lý 10 | Chia sẽ bởi: Sơn Lê Thanh | Lần tải: 4 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: docx

 


 

Chất rắn-chất lỏng nhiệt động lực học

A/ Tóm tắt thuyết:

1. Ứng suất kéo nén pháp tuyến định luật Húc:

* Ứng suất kéo nén pháp tuyến: lực kéo nén ứng với một đơn vị diện tích vuông góc với lực.

σn =

 * Định luật Húc: “Trong giới hạn đàn hồi,độ biến dạng tương đối ứng suất làm biến dạng tỉ lệ với nhau”.

  ~  hay = E..l F = k.l

Trong đó: E đàn hồi hay suất Iâng (Young).

k: hệ số đàn hồi (độ cứng: N/m)   k = E.

2. Sự nở nhiệt:

 * Sự nở dài: l = l0 + l   l = α.l0.Δt l = l0 (l + α.Δt)

Trong đó Δt = t0C – t00C

l0: Chiều dài của thanh ở t­0 0C

l: Chiều dài của thanh ở t­ 0C

lđộ nở dài của thanh

α hệ số nở dài của thanh (K-1 hay độ-1) : Phụ thuộc vào bản chất làm thanh.

 * Sự nở khối (sự nở thể tích):

V = V0 + V V = β.V0.Δt V = V0 (l + β.Δt)

Trong đó: V0 thể tích của vậtnhiệt độ t0C  

V thể tích của vậtnhiệt độ t0C

V độ nở thể tích của vật  

β hệ số nở khối của vật, β = 3α

3. Lực căng mặt ngoài:

Lực căng mặt ngoài đặt lên đường giới hạn của mặt ngoài vuông góc với , phương tiếp tuyến với mặt ngoài của khối chất lỏng chiều sao cho lực tác dụng thu nhỏ diện tích mặt ngoài của chất lỏng.”

 * Công thức tính lực căng mặt ngoài:

Độ lớn của lực căng mặt ngoài F tỉ lệ với độ dài l của đường giới hạn mặt ngoài của khối chất lỏng: F = σ.l

Trong đó σ hệ số căng mặt ngoài (suất căng mặt ngoài của chất lỏng).

F lực căng mặt ngoài (N).

l độ dài giới hạn của mặt ngoài

 


 

4. Công thức tính độ chênh lệch mực chất lỏnghiện tượng mao dẫn

h =

Trong đó d đường kính trong của ống.

5. Nguyên thứ nhất nhiệt động lực học

Độ biến thiên nội năng của hệ bằng tổng đại số nhiệt lượng công hệ nhận được.

Công thức: U = Q + A Với U = U2 – U1 độ biến thên nội năng của hệ.

Trong đó Q, U, A là các giá trị đại số: Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng

Q < 0: Hệ tỏa nhiệt lượng

U > 0: Nội năng của hệ tăng.

U < 0: Nội năng của hệ giảm.

A > 0: Hệ nhận công.

A < 0: Hệ sinh công .

B/ Hệ thống bài tập:

1. Một thanh hình trụ bằng đồng thau tiết diện 25 cm2 được nung nóng từ 00C đến 1000C. Cần tác dụng vào 2 đàu thanh những lực bằng bao nhiêu để chiều dài vẫn không đổi? Biết hệ số nở dài của đồng thau α = 18.10 6 K-1 suất đàn hồi E = 9,8.1010 Pa.

    ĐS: 441000 N.

2. Một dụng cụ 2 thanh đồng thau thép, ở bất nhiệt độn nào trong khoảng  - 1000C đến 1000C hiệu chiều dài giữa 2 thanh đều bằng 2 cm. Tìm chiều dài của mỗi thanh ở 00C. Biết hệ số nở dài của thép đồng thau lần lượt α1 = 18.10-6  K-1.                                                        ĐS: 3,1 cm 5,1 cm.

3. Một cái thép tiết diện 26 cm2 được gắn chặt vào 2 bức tường. Xác định lực sẽ tác dụng lên tường nếu nhiệt độ của tăng thêm 200C . Hệ số nở dài của thép 10-5 K-1 suất đàn hồi của 2.1011 Pa.

    ĐS: 105 N.

4. Một đồng hình chữ nhật dài 60 cm, rộng 50 cm khi ở 500C.Biết hệ số nở dài của đồng 17.10-6 K-1. Hỏi khi nung nóng đồng đến 6000C thì diện tích của bằng bao nhiêu?

    ĐS: 3058 cm2.

5. Người ta dùng một nhiệt lượng bằng 1672 kJ để nung một khối sắt kích thước 60 cm; 20 cm 5 cm. Cho khối lượng riêng của sát 7,8.103 kg/m3. Hệ số nở dài của sắt 12.10-6 K-1 nhiệt dung riêng cùa sắt 460 J/kg.K. Hỏi thể tích của khối sắt thay đổi như thế nào?

    ĐS: Tăng 16,8 cm3.

 


 

6. Đem nung nóng một quả cầu bằng đồng bán kính 5 cm từ 250C đến 1250C. Tìm độ tăng thể tích của quả cầu. Biết hệ số nở dài của đồng α = 1,7.10-5 K-1

    ĐS: 2,67 cm3.

7. Một dây nhôm dài 2 m, tiết diện 8 mm2 nhiệt độ 200C. Biết suất đàn hồi hệ số nở dài của dây E = 7.1010Pa α = 2,3.10-5K-1.

a) Tìm lực kéo ở 2 đầu dây để giãn ra 0,8 mm.

b) Nếu không kéo dây ra muốn giãn 0,8 mm thì phải tăng nhiệt độ của dây thêm bao nhiêu độ?

    ĐS: a) 224 N. b) 17,4 0C

8*. Một băng kép kim loại,làm bằng một sắt một đồng cùng bề dày a cùng chiều dài l0nhiệt độ 00C. Hai được hàn với nhauhai đầu khe hở 1 mmgiữa. Băng kép được làm nóng dến 3000C thì bán kính trung bình của băng ngoài 2 m. Biết hệ số nở dài của đồng của sắt lần lượt α1 = 1,7.10-5 K-1 α2 = 1,2.10-5 K-1. Tìm a.

    ĐS: 1.98 mm.

9. Một vòng nhôm bán kính 7,8 cm trọng lượng bằng 6,9.10-2 N tiếp xúc với dung dịch phòng. Muốn nâng vòng ra khỏi dung dịch thì phải dùng một lực tối thiểu bao nhiêu? Biết suất căng mặt ngoài của dung dịch 4.10-2 N/m.

    ĐS: 11.10-2 N.

10. Một que diêm dài 4 cm nổi trên mặt nước, nhiệt độ của nước 200C. Nếu đổ nhẹ nước phòng về một phía của que diêm thì chuyển động. Tính lực làm que diêm chuyển động que diêm chuyển động về phía nào? Biết suất căng mặt ngoài của nước dung dịch phòng lần lượt σ1 = 0,072 N/m; σ2 = 0,04 N/m.

    ĐS: 1,3.10-3 N.

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx