chu de gia dinh giáo án Lớp 5 tuổi

Đăng ngày 12/16/2011 12:31:13 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Chủ đề ; Gian đình
Thời gian thực hiện từ;………………………………………….

Mục tiêu ;
1.phát triển thể chất ;
- Giáo dục dịnh dưỡng,sức khỏe
Ăn hết phần hàng ngày của trẻ đúng qui định

Trẻ ngủ đúng giờ giấc qui định

 Giáo dục trẻ nắm vững các bước rửa tay

 Dạy trẻ nắm vững các bước chảy răng

Giáo dục trẻ ăn chín uống sôi -Phát triển vận động ;
Trẻ mạnh dạng tự tin khi tham gia vận động

Trẻ thực hiện đúngchín xác các bài tập cơ bản

Tích cực tham gia tốt vào hoạt động của lớp của gia đình

Trẻ biết chăm sóc hoa kiển của nhà của lớp

 2.Phát triển ngôn ngữ;
Cháu gọi đúng tên mẹ tên cha người thân trong gia đình

 Trẻ nhân biết công việc của những người thân trong gia đình

Biết so sánh số lượng người thân trong gia đình bé với gia đình bạn

Trẻ gọi đúng tên các kiểu nhà,các bộ phận của nhà, các kiểu nhà.

So sánh sự khác và giống nhau của các kiểu nhà

Trẻ gọi đúngtên ,tác dụng của đồdùng trong gia đình, Biết miêu tả đồ dùng bằng

ngôn ngữ mach lạc chín xác.

Biết hát kể chuyện,đọcthơ đồng dao về chủ đề gia đình ,ngày 20-11

Sponsor Documents