BÀI THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU KHỐI 11
Tiết 12 PPCT:
( Tiết 2 chuyên đề bài thể dục)

1. Mục tiêu dạy học
a. Về kiến thức
- Ôn tập động tác 1-3 bài TDNĐ của Nữ, động tác 1-20 bài TDNĐ của Nam
Học mới từ động tác 4-6 bài TDNĐ của Nữ, động tác 21-35 bài TDNĐ của Nam
- Chạy bền
b. Kĩ năng
- Thuộc và thực hiện thuần thục được tất cả các động tác bài TDNĐ một cách liên tục, nhịp nhàng.
- Có thể hô, điều hành và hỗ trợ người khác tập, nhận xét đánh giá được bài tập của người khác.
- Dựa vào cấu trúc của bài có thể tự xây dựng và sáng tác được một bài TDNĐ mới với một số động tác đơn giản
c. Về thái độ
- Có thái độ nghiêm túc và tích cực trong quá trình tập luyện .
d. Các năng lực chính hướng tới hình thành và phát triển ở học sinh:
* Năng lực chung
- Có thể điều hành và hỗ trợ người khác tập, nhận xét đánh giá được bài tập của người khác một cách chính xác.
* Năng lực chuyên biệt
- Vận dụng chính xác các kỹ năng đã học vào các hoạt động trong thực tế.
- Dựa vào cấu trúc của bài có thể tự xây dựng và sáng tác được một bài TDNĐ mới đơn giản hoặc phức tạp trên cơ sở các động tác cơ bản của bài học phù hợp với cơ thể.
2. Nội dung dạy học.
- Ôn tập động tác 1-3 bài TDNĐ của Nữ, động tác 1-20 bài TDNĐ của Nam
Học mới từ động tác 4-6 bài TDNĐ của Nữ, động tác 21-35 bài TDNĐ của Nam
- Chạy bền
3. Phương tiện dạy học
a. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án
- Tranh ảnh.
b. Chuẩn bị của học sinh
- Trang phục học tập(giày)
4. Tiến trình dạy học
Nội dung
Định lượng
Hoạt động của GV và HS

A.Hoạt động phần khởi động(Phần mở đầu):
1. Tập trung lớp ổn định tổ chức
Phổ biến nhiệm vụ, nội dung, yêu cầu giờ học
2. Các động tác và bài tập khởi động :
- Tập bài thể dục tay không
- Xoay các khớp tay, chân, từ trên xuống
-ép dây chằng ngang, dọc
- tại chỗ thực hiện động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, đá lăng sau
3. Kiểm tra bài cũ:
Bài TDNĐ Nữ và bài TD liên hoàn Nam
5 phút2x8
2x8

2x8
2x20”
Tập trung lớp 4 hàng ngang
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X

(GV
Cự ly giãn cách: Đảm bảo mỗi HS cách nhau 2m, hàng cách hàng 2m
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
X X X X X X
(GV

-Gọi 1 hs Nam, 1hs Nữ lên kiểm tra
-GV quan sát nhận xét cho điểm

B.Hoạt động hình thành kiến thức mới(Phần cơ bản):
1. Bài thể dục.
a,Bài TDNĐ Nữ:
- Ôn từ động tác 1-3 


- Học mới động tác 4-6
+ Động tác 4: Nhảy

+ Động tác 5: Di chuyển ngang

+ Động tác 6:Động tác lưng

Ôn từ động tác 1-6
b, Bài TD Nam:
Ôn từ động tác 1-20Học từ động tác 21-35
-Ôn từ động tác 1-35
10ph
2x8


2x8
2x8
2x8


2x8

2x8

4l
4l

4l4l


4l


4l
- Chia 2 nhóm nam, nữ khác nhau để ôn và học mới

(Nữ)
((((((((((
((((((((((

(

GV quan sát sửa sai hs thường mắc


- GV giới thiệu chung sau đó làm mẫu thị phạm kết hợp phân tích động tác.

+ Lần 1 GV giới thiệu nhanh

+ Lần 2 GV giới thiệu chậm
nguon VI OLET