Chương 5. Chạy bền giáo án Thể dục 9

Đăng ngày 2/24/2017 10:38:23 AM | Thể loại: Thể dục 9 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

BÀI 50: ĐÁ CẦU- CHẠY BỀN I. Mục tiêu: - Kiến thức: Hoàn thiện một số nội dung đã học, đấu tập. Một số điểm trong luật đá cầu. - Kỹ năng: Vận dụng được các kỹ thuật đã học vào trong đấu tập. - Thái độ: Nhiệt tình sôi nổi, ý thức tổ chức kỷ luật. II. Chuẩn bị: - GV: Còi, đồng hồ. - HS: Mỗi em một quả..

Bình luận

Nội dung


BÀI 50: ĐÁ CẦU- CHẠY BỀN

I. Mục tiêu:
- Kiến thức: Hoàn thiện một số nội dung đã học, đấu tập. Một số điểm trong luật đá cầu.
- Kỹ năng: Vận dụng được các kỹ thuật đã học vào trong đấu tập.
- Thái độ: Nhiệt tình sôi nổi, ý thức tổ chức kỷ luật.
II. Chuẩn bị:
- GV: Còi, đồng hồ.
- HS: Mỗi em một quả cầu, dọn vệ sinh sân tập.
III. Tổ chức các hoạt động học tập:
1/ Ổn định: 9A1………..……;9A2………………….;9A3……………..9A4……………..
2/ Kiểm tra kiến thức cũ: Nêu 1 số chiến thuật trong thi đấu đôi
3/ Giảng kiến thức mới:
Phương pháp
Định lượng
Nội dung

(GV
LT((((((((((
(((((((((
(((((((((
(((((((((- GV nhắc lại những kỹ thuật cơ bản sau đó cho HS luyện tập ở những nơi có căng dây cao su và trên sân đá cầu.- GV giới thiệu phần luật xen trong lúc học sinh đấu tập.
- HS đấu tập theo tổ (mỗi tổ 1 sân) trên sân đá cầu.
- Mỗi tổ một đợt.

(((((((((((
(((((
((((((

(
10 phút

30 phút
25 Phút


5phút

5phút

I. Phần mở đầu:
1. Phổ biến nội dung yêu cầu bài học.
2. Khởi động .
- Khởi động chung:
Xoay các khớp cổ tay,cổ chân, vai, hông, gối, ép ngang, ép dọc,..
II. Phần cơ bản:
1. Đá cầu:
* Các động tác bổ trợ:
- Bước trượt ngang
- Bước trượt chếch trái, phải


- Tâng cầu tự do
* Hoàn thiện một số nội dung đã học:
- Tâng – chuyền cầu qua lưới (dây cao su)
- Phát cầu thấp chân, cao chân kết hợp đỡ phát cầu
* Một số điểm trong luật đá cầu
* Đấu tập


2. Chạy bền: Chạy vòng sân trường

III.Phần kết thúc:
- Thả lỏng: một số động tác thả lỏng.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò: Cho bài tập về nhà,luyện tâng cầu, kt phát cầu..

IV. Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sponsor Documents