Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh

Đăng ngày 8/20/2015 8:50:31 AM | Thể loại: Hình học 7 | Lần tải: 67 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.70 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh, Hình học 7. . nslide giới thiệu đến đọc giả giáo án Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh trong danh mục Hình học 7 được giới thiệu bởi thành viên Lam Vi tới bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Hình học 7 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Giáo án Toán học Toán 7 Hình học 7 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Ngày biên soạn :13/08/2015 Ngày giảng: 19/08/2015 Chương I : ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG TIẾT 1, tiếp theo là HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH I, nói thêm MỤC TIÊU 1,còn cho biết thêm Kiến thức: - Biết khái niệm hai góc đối đỉnh - Nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, ngoài ra 2,còn cho biết thêm Kỹ năng: - HS vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước, ngoài ra - Nhận biết những cặp góc đối đỉnh trong một hình, ngoài ra 3,còn cho biết thêm Thái độ: Bước đầu tập

https://nslide.com/giao-an/chuong-i-1-hai-goc-doi-dinh.jlyb0q.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Hình học 7


Ngày soạn :13/08/2015
Ngày giảng: 19/08/2015
Chương I : ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

TIẾT 1. HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Biết định nghĩa hai góc đối đỉnh
- Nêu được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
2.Kỹ năng:
- HS vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước.
- Nhận biết các cặp góc đối đỉnh trong một hình.
3.Thái độ:
Bước đầu tập suy luận.
II.CHUẨN BỊ
1.Giáo viên
Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ, giáo án, SGK.
2.Học sinh
Thước thẳng, thước đo góc, SGK, đọc trước bài.
III. TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định tổ chức:
Lớp: 7B Sĩ số: Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ: không
3. Tiến trình dạy và học:

Hoạt động của GV và HS
Nội dung


GV: Giới thiệu kiến thức chương I cần nghiên cứu và các yêu cầu về đồ dùng của môn học.
HS: Nghe GV giới thiệu chương I, mở mục lục trang 143 SGK theo dõi.GV: YC HS quan sát hình 1 (SGK/81)
GV: ở hình 1, hai đường thẳng xy, x’y’ cắt nhau tại O. Hai góc Ô1, Ô3 được gọi là hai góc đối đỉnh.
? Hãy nhận xét quan hệ về cạnh, về đỉnh của Ô1 và Ô3 .
HS: Hai góc Ô1, Ô3 có đỉnh O chung và mỗi cạnh của góc này là tia đối của mỗi cạnh của góc kia.

? Thế nào là hai góc đối đỉnh?
HS: hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của mỗi cạnh của góc kia.
GV: đưa ra định nghĩaGV: Khi hai góc Ô1 và Ô3 đối đỉnh ta còn nói góc  đối đỉnh với góc  hoặc góc  đối đỉnh với góc  hoặc hai góc  và  đối đỉnh với nhau.

GV: treo bảng phụ

H1 H2

? Hai góc Ĝ 1 và Ĝ 2 có đối đỉnh với nhau không?
HS: Ĝ 1 và Ĝ 2 không đối đỉnh.
? Hai góc  và Ê có đối đỉnh với nhau không?
HS: Â và Ê không phải là hai góc đối đỉnh
GV: YC HS làm ?2


? Vậy hai đường thẳng cắt nhau sẽ tạo thành mấy cặp góc đối đỉnh?
HS: hai cặp góc đối đỉnh

GV: vẽ góc xOy
? Hãy nêu cách vẽ góc đối đỉnh với góc xÔy?
HS: +Vẽ tia Ox’là tia đối của tia Ox.
+ Vẽ tia Oy’là tia đối của tia Oy
? Góc nào đối đỉnh với góc xOy?
HS: góc x’Oy’GV: Yêu cầu xem hình 1: Quan sát các cặp góc đối đỉnh. Hãy ước lượng bằng mắt và so sánh độ lớn của các cặp góc đối đỉnh?
HS:
HS: dự đoán
GV: YC HS làm ?3
GV: YC 1 HS lên bảng thực hành
: Dựa vào tính chất của hai góc kề bù đã học ở lớp 6 hãy giải thích vì sao Ô1 = Ô3 ?
(GV gợi ý:
Ô1+ Ô2=? Vì sao?
Ô3+ Ô2=? Vì sao?
Từ (1) và (2) hãy so sỏnh Ô1với Ô3)

? Từ đó suy ra được điều gì?
HS: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau
GV: kết luận
1.Thế nào là hai góc đối đỉnh:?1 (SGK/81)

x y’
2
3 1
4 O
x’ y
Hình 1

Ô1 và Ô3 đối đỉnh
* Định nghĩa:
Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của mỗi cạnh của góc kia.


?2 Có vì mỗi cạnh của Ô2 là tia đối của mỗi cạnh của góc Ô4
2.Tính chất của hai góc đối đỉnh:


?3 Hình 1
Đo góc:
a. Ô1= 30o, Ô3 = 30o ( Ô1= Ô3
b. Ô2=150o, Ô4=150o( Ô2= Ô4
c. Hai

Sponsor Documents