Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh

Đăng ngày 8/18/2015 3:19:12 PM | Thể loại: Hình học 7 | Chia sẽ bởi: Nguyễn Thị Thúy Tươi | Lần tải: 29 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 1.04 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

Ngày soạn:.../.../2010
Ngày giảng:.../.../2010
Tiết 5


§3. các góc tạo bởi một đường thẳng
cắt hai đường thẳng
1.Mục tiêu:
1.1. Kiến thức:
- Học sinh hiểu được các tính chất sau: Cho 2 đường thẳng và một cát tuyến. Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
+ Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau
+ Hai góc đồng vị bằng nhau
+ Hai góc trong cùng phía bù nhau
1.2. Kĩ năng:
- Rèn cho học sinh có kỹ năng nhận biết: Cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị,cặp góc trong cùng phía
1.2. Thái độ:
- Bước đầu tập suy luận.
2. Chuẩn bị:
2.1. GV: thước thẳng, thước đo góc, phấn màu, bảng phụ nội dung bài 21 - tr89
2.2. HS: thước thẳng, thước đo góc
3. Phương pháp:
- Thảo luận nhóm.
- Vấn đáp, trực quan.
- Làm việc với sách giáo khoa.
4. Tiến trình bài dạy
4.1.định tổ chức:(1Phút) - định trật tự
- Kiểm tra sĩ số
4.2. Kiểm tra bài cũ: (Kết hớp bài mới)
4.3. Nội dung bài mới:

Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
Ghi bảng

? Vẽ 2 đường thẳng phân biệt a, b
? vẽ đường thẳng c cắt cả 2 đường thẳng a, b tại A, B

? Có bao nhiêu góc có đỉnh là A và B.
- Giáo viên nêu ra các cặp góc so le, đồng vị.

- GV giải thích các thuật ngữ góc so le trong, đồng vị:(Các cặp góc có vị trí tương tự nhau gọi là đồng vị)- Yêu cầu học sinh làm ?1
- Gọi HS lên bảg vẽ hình và viết tên các cặp góc so le trong. Các cặp góc đồng vị.- Giáo viên đưa bảng phụ bài tập 21- tr89 SGK , yêu cầu HS lần lượt điền vào chỗ trống.


- GV uốn nắn, sửa chữa những sai sát cho học sịnh.
- Giáo viên yêu cầu cả lớp
làm ?2


- Giáo viên kiểm tra các nhóm, gợi ý nếu không làm được.
- Y/c các nhóm phải tóm tắt ?2 dưới dạng cho và tìm. Có vẽ hình, KH đầy đủ.
- Sau 7’ y/c các nhóm treo bảng phụ.
? Nếu đt c cắt hai đường thẩng, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì các cặp góc so le trong còn lại và cặp góc động vị ntn?

- Giáo viên chốt kết quả nhận xét tổng quát.
- 1 học sinh làm theo yêu cầu của giáo viên .
- Cả lớp làm bài vào vở.


- Học sinh quan sát và trả lời.
- HS nghe và ghi nhớ.


- Cả lớp làm bài vào vở. 1 học sinh lên bảng vẽ hình và viết ….

- Học sinh nêu các cặp so le trong
- Học sinh khác nêu các cặp góc đồng vị.
- Học sinh quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:
a) và là 1 cặp góc so le trong
b) và là 1 cặp góc đồng vị
c) và là 1 cặp góc đồng