Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh

Đăng ngày 8/18/2015 3:19:12 PM | Thể loại: Hình học 7 | Chia sẽ bởi: Nguyễn Thị Thúy Tươi | Lần tải: 29 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 1.04 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh, Hình học 7. . Chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc giáo án Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Chương I. §1. Hai góc đối đỉnh trong danh mục Hình học 7 được giới thiệu bởi thành viên Nguyễn Thị Thúy Tươi đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Hình học 7 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Toán học Toán 7 Hình học 7 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Ngày soạn:, cho biết thêm /,còn cho biết thêm /2010 Ngày giảng:, tiếp theo là /, ngoài ra /2010 Tiết 5   §3, thêm nữa những góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 1,còn cho biết thêm Mục tiêu: 1, nói thêm 1, nói thêm là Kiến thức: - Học sinh hiểu được những thuộc tính sau: Cho 2 đường thẳng và một cát tuyến, bên cạnh đó Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì: + Cặp góc so le trong còn lại bằng https://nslide.com/giao-an/chuong-i-1-hai-goc-doi-dinh.sbxb0q.html

Nội dung

Ngày soạn:.../.../2010
Ngày giảng:.../.../2010
Tiết 5


§3. các góc tạo bởi một đường thẳng
cắt hai đường thẳng
1.Mục tiêu:
1.1. Kiến thức:
- Học sinh hiểu được các tính chất sau: Cho 2 đường thẳng và một cát tuyến. Nếu có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
+ Cặp góc so le trong còn lại bằng nhau
+ Hai góc đồng vị bằng nhau
+ Hai góc trong cùng phía bù nhau
1.2. Kĩ năng:
- Rèn cho học sinh có kỹ năng nhận biết: Cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị,cặp góc trong cùng phía
1.2. Thái độ:
- Bước đầu tập suy luận.
2. Chuẩn bị:
2.1. GV: thước thẳng, thước đo góc, phấn màu, bảng phụ nội dung bài 21 - tr89
2.2. HS: thước thẳng, thước đo góc
3. Phương pháp:
- Thảo luận nhóm.
- Vấn đáp, trực quan.
- Làm việc với sách giáo khoa.
4. Tiến trình bài dạy
4.1.định tổ chức:(1Phút) - định trật tự
- Kiểm tra sĩ số
4.2. Kiểm tra bài cũ: (Kết hớp bài mới)
4.3. Nội dung bài mới:

Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
Ghi bảng

? Vẽ 2 đường thẳng phân biệt a, b
? vẽ đường thẳng c cắt cả 2 đường thẳng a, b tại A, B

? Có bao nhiêu góc có đỉnh là A và B.
- Giáo viên nêu ra các cặp góc so le, đồng vị.

- GV giải thích các thuật ngữ góc so le trong, đồng vị:(Các cặp góc có vị trí tương tự nhau gọi là đồng vị)- Yêu cầu học sinh làm ?1
- Gọi HS lên bảg vẽ hình và viết tên các cặp góc so le trong. Các cặp góc đồng vị.- Giáo viên đưa bảng phụ bài tập 21- tr89 SGK , yêu cầu HS lần lượt điền vào chỗ trống.


- GV uốn nắn, sửa chữa những sai sát cho học sịnh.
- Giáo viên yêu cầu cả lớp
làm ?2


- Giáo viên kiểm tra các nhóm, gợi ý nếu không làm được.
- Y/c các nhóm phải tóm tắt ?2 dưới dạng cho và tìm. Có vẽ hình, KH đầy đủ.
- Sau 7’ y/c các nhóm treo bảng phụ.
? Nếu đt c cắt hai đường thẩng, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì các cặp góc so le trong còn lại và cặp góc động vị ntn?

- Giáo viên chốt kết quả nhận xét tổng quát.
- 1 học sinh làm theo yêu cầu của giáo viên .
- Cả lớp làm bài vào vở.


- Học sinh quan sát và trả lời.
- HS nghe và ghi nhớ.


- Cả lớp làm bài vào vở. 1 học sinh lên bảng vẽ hình và viết ….

- Học sinh nêu các cặp so le trong
- Học sinh khác nêu các cặp góc đồng vị.
- Học sinh quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:
a) và là 1 cặp góc so le trong
b) và là 1 cặp góc đồng vị
c) và là 1 cặp góc đồng