Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ (VNEN)

Đăng ngày 8/27/2016 4:44:28 PM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: Binh Kim Văn | Lần tải: 174 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

SỔ TAY LÊN LỚP MÔN TOÁN 7  THM NĂM HỌC 2016-2017

 

Ngày soạn:    28/8/2016

Ngày  giảng:  01/9/2016

 

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

 

§1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ

 

 

I/ MỤC TIÊU.

-         Biết được số hữu tỉ số viết được dưới dạng  với a, b Z, b ≠ 0.

-         Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số biết cahcs so sánh hai số hữu tỉ.

-         Bước đầu biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số: N Z Q

II/ CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: Sách hướng dẫn học, phiếu học tập, thước chia khoảng.

2. Học sinh: Sách hướng dẫn học, đồ dùng học tập, đọc trước nội dung bài học.

III/CÁC HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP

-          

Hoạt động của học sinh

Hoạt động của giáo viên

Thời gian

(phút)

A. Hoạt động khởi động

HĐ 1: Trả lời câu hỏi

- Hoạt động cặp đôi, nhóm

- Thảo luận

- Trả lời câu hỏi, lấy dụ

- GV Tổ chức cho HS trả lời câu hỏi

- Gọi 02HS  đại diện trả lời

- GV cho lớp thảo luận đánh giá các ý kiến

- GV nhận xét , giải thích, biểu dương HS

5

2: Viết các số dưới dạng phân số.

- Hoạt động  nhân, nhóm

- Thảo luận

- Trình bày kết quả

- GV Tổ chức cho HS trả lời câu hỏi

- Gọi HS  đại diện trả lời KQ

   ;    ;  ;

 

- GV cho lớp thảo luận đánh giá các ý kiến

- GV nhận xét , giải thích, biểu dương HS

- GV: ĐVĐ về số hữu tỉ

 

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu ĐN số hữu tỉ

- Hoạt động chung: Cả lớp đọc nội dung mục 1 a SHD/6

- T làm mục b, sau đó thảo luận nhóm trả lời câu hỏi của muc c.

 

 

 

- Giao nhiệm vụ chung cho cả lớp, quan sát các em thực hiện.

- GV Tổ chức cho HS phát biểu ĐN số hữu tỉ trả lời câu hỏi c

- GV quan sát, theo dõi, giúp đỡ học sinh.

- GV quan sát, giúp đỡ các nhóm thực hiện.

 

- Yêu cầu  HS báo cáo KQ, kiểm tra chéo

- GV cho lớp thảo luận đánh giá các ý kiến

- GV nhận xét , giải thích, biểu dương HS

- GV: Chốt ĐN về số hữu tỉ

20

HĐ2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.

- Hoạt động chung: Cả lớp đọc nội dung mục 2/ a SHD/6

 

- Tự làm mục b, sau đó thảo luận nhóm trả lời câu hỏi của muc c,d.

 

- Vẽ biểu diễn các điểm đã cho trên trục số.

- Trả lời các câu hỏi

 

- GV Tổ chức cho HS phát biểu cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.

- GV quan sát, theo dõi, giúp đỡ học sinh.

- Giáo viên quan sát, giúp đỡ các nhóm thực hiện.

 

- Yêu cầu  HS báo cáo KQ, kiểm tra chéo

- GV cho lớp thảo luận đánh giá các ý kiến

- GV nhận xét , giải thích, biểu dương HS

- GV: Chốt cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.

 

HĐ3. So sánh hai số hữu tỉ.

3.a/ HS đọc nội dung mục 3a)-SGK/7.

-HS đọc 3b)

Hoạt động cặp đôi so sánh hai số hữu tỉ mục c.

4.

- Đọc thảo luận nhóm mục 4a) thực hiện mục 4b)-SGK/7.

 

 

- GV Tổ chức cho HS so sánh 2 số hữu tỉ.

Phát biểu cách so sánh 2 số hữu tỉ.

- Giáo viên quan sát, giúp đỡ các nhóm thực hiện.

- Yêu cầu  HS báo cáo KQ, phát biểu

- GV cho lớp thảo luận đánh giá các ý kiến

- GV nhận xét , giải thích, biểu dương HS

- GV: Chốt cách HS so sánh 2 số hữu tỉ. Yêu cầu HS ghi vở giải bài tập vận dụng

 

C. Hoạt động luyện tập.

- Làm các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 SGK/8.

 

- Thảo luận cặp đôi làm bài tập

 

- Cho học sinh làm bài tập ra phiếu học tập sẵn nội dung

 

- HS báo cáo kết quả thực hiện

- GV Tổ chức cho HS luyện tập.

 

- Giáo viên quan sát, giúp đỡ các nhóm thực hiện.

 

- Yêu cầu  HS báo cáo KQ, phát biểu

 

- GV cho lớp thảo luận đánh giá các ý kiến

- GV nhận xét , giải thích, biểu dương HS

- Chấm điểm 1 vài HS

- Cho học sinh chấm chéo giữa các nhóm

15

D.E Hoạt động vận dụng tìm tòi mở rộng

 

-HS thảo luận tìm hiểu cách giải bài 1-3 SHD/9

-Tìm hiểu Số hữu tỉ Py -ta- go

 

 

- Nhận nhiệm vụ về nhà

- GV HD HS v nhà.

- HD các học sinh khá giỏi biết sử dụng t/của BĐT khi so sánh 2 số hữu tỉ.

- Sử dụng số trung gian khi so sánh.

- Cử thêm HS giỏi hướng dẫn HS yếu tìm hiểu

- Giao nhiệm vụ về nhà:

Các nhóm cùng làm các bài tập 1, 2 –SGK/9 vào vở bài tập về nhà.

HD

Học

nhà

IV- Rút kinh nghiệm, ghi chép bổ sung:

 

 

       Giáo viên: Kim Văn Bình       -       Trường THCS Đồng Cương   1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ (VNEN), Đại số 7. Ngày soạn: 28/8/2016 Ngày giảng: 01/9/2016 CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC §1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ   I/ MỤC TIÊU. Biết được số hữu tỉ là số viết được dưới dạng  với a, b ( Z, b ≠ 0. Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số và biết cahcs so sánh hai số hữu tỉ. Bước đầu biết được mối quan hệ giữa... nslide.com chia sẽ tới bạn đọc giáo án Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ (VNEN) .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ (VNEN) thuộc thể loại Đại số 7 được giới thiệu bởi bạn Binh Kim Văn tới mọi người nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Đại số 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Giáo án Toán học Toán 7 Đại số 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Ngày soạn: 28/8/2016 Ngày giảng: 01/9/2016 CHƯƠNG I, nói thêm là SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC https://nslide.com/giao-an/chuong-i-1-tap-hop-q-cac-so-huu-ti-vnen.265m0q.html