Chương I. §1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Đăng ngày 1/10/2016 6:09:09 PM | Thể loại: Đại số 7 | Chia sẽ bởi: Huệ Vũ Thị Bích | Lần tải: 20 | Lần xem: 17 | Page: 1 | Kích thước: 1.39 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung


Ngày soạn: / 8 / 2015
Ngày dạy: ......./......./ 2015

Tiết 1
HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH

I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:HS hiểu được thế nào là hai góc đối đỉnh, nắm được tính chất của hai góc đối đỉnh.
2. Kỹ năng:Rèn luyện kỹ năng về hình vẽ góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết được các cặp góc đối đỉnh. Bước đầu làm quen với suy luận.
3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập.
II. Chuẩn bị:
GV: Thước thẳng, thước đo góc.
HS: Thước thẳng, thước đo góc.
III.Phương pháp: Trực quan, vấn đáp
IV. Tiến trình lên lớp:
Ổn định lớp
Kiểm tra: Không
Bài mới:
Phương pháp
Nội dung

GV: Đặt vấn đề: Khi ta xét về vị trí hai góc chúng có thể có chung đỉnh kề nhau, bù nhau, kề bù. Hôm nay ta xét vị trí mới về hai góc:
* HĐ1:
GV: Yêu cầu HS quan sát thao tác vẽ hình của GV
Gv:Có nhận xét gì về cạnh OX và OX’, OY và OY’
Hs:
* HĐ2:
GV: 1 và 3 có chung đỉnh, một cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia, được gọi là hai góc đối đỉnh.
Thế nào là hai góc đối đỉnh?
Hs
GV: cho HS đọc trong SGK
Hs:
GV: Nêu một cách định nghĩa sai khác “thay từ mỗi bằng từ một” để khắc sâu cho HS.
* HĐ3: Cho HS làm bài tập 1,2 được chép sẵn vào bảng phụ.
* GV vẽ góc AB và nêu vấn đề: vẽ góc đỉnh của AB
Hs:
* GV: Hai góc đỉnh này có tính chất gì?
Hs:
GV: Cho HS kiểm tra quan sát của mình bằng thước đo.
Hs:
GV: - Cho HS làm bài tập ?3
Nhận xét về số đo của hai góc đối đỉnh
Hs:
* HĐ4:
-GV: hướng dẫn để HS suy luận
Hs:
-Có nhận xét gì về góc 1 và 2?
3 và 2?
Hs:-Qua bài tập rút ra kết luận
* HĐ5:
-Luyện tập:
-Bài tập 3, bài tập 41/ Thế nào là hai góc đối đỉnh:

* Định nghĩa: (SGK - 81)
VD: 1 và 3; 2 và 4 là cặp góc đối đỉnh.

2. Tính chất của hai góc đối đỉnh
Ta có: 1 và 2 kề bù nên
1+2=1800 (1)
2+3=1800 (2) (vì kề bù)
Từ (1) và (2) =>1=3
3 và 4 kề bù nên
3+4=1800 (3)

2+4=1800 (kề bù) (4)
Từ (3) và (4) =>4=2
T/c: (SGK)

Củng cố:
Thế nào là hai góc đối đỉnh?
Hai góc đối đỉnh có tính chất nào?
Hướng dẫn học ở nhà:
Thuộc tính chất của hai góc đối đỉnh.
Làm bài tập: 5,6,7,8,9 / 82;83
IV. RÚT KINH NGHIỆM.
.............................................................................................................................................
...........................................................
BGH kí duyệt
Ngày tháng 8 năm 2015


Trịnh Phong Quang
Ngày soạn: 22 / 8 / 2015
Ngày dạy: ......./......./ 2015

Tiết 2
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:HS hiểu được thế nào là hai góc đối đỉnh, nắm được tính chất của hai góc đối đỉnh.
2. Kỹ năng:Luyện cho học sinh thành thạo cách nhận biết hai góc đối đỉnh, cách vẽ góc đối đỉnh với góc cho trước. Biết vận dụng tính chất của hai góc đối đỉnh để giải bài tập, tập suy luận.
3. Thái độ: Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học. Nghiêm túc khi học tập.
II. Tiến trình lên lớp:
Ổn định lớp
Kiểm tra bài cũ
Đề bài
Đáp án
Biểu điểm

Hs1: Em hãy nêu định nghĩa hai góc đối đỉnh? Cho ví dụ?
Hs2:Em hãy nêu định nghĩa hai góc đối đỉnh? Cho ví dụ?
Hai góc đối đỉnh là hai góc có cạnh góc này là tia đối của cạnh góc kia.

10

Luyện tập:
Phương