Chương I. §1. Tứ giác

giáo án Hình học 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 217       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
1q3u0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 8:18:56 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.70 M
Lần xem
1
Lần tải
217
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn: 11/8/2017. Ngày dạy: /08/2017 Tuần 1: CHƯƠNG I : TỨ GIÁC. Tiết 1: §1. TỨ GIÁC. I.Mục tiêu: KT:- HS nắm vững các định nghĩa về tứ giác.tứ giác lồi, các khái niệm : hai đỉnh kề nhau, hai đỉnh,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Chương I. §1. Tứ giác, Giáo Án Hình Học 8 , Giáo án điện tử Chương I. §1. Tứ giác, doc, 1 trang, 0.70 M, Hình học 8 chia sẽ bởi TRẠCH TRẦN TÔNG đã có 217 download

 
LINK DOWNLOAD

Chuong-I.-1.-Tu-giac.doc[0.70 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày soạn: 11/8/2017. Ngày dạy: /08/2017
Tuần 1:
CHƯƠNG I : TỨ GIÁC.
Tiết 1: §1. TỨ GIÁC.
I.Mục tiêu: KT:- HS nắm vững các định nghĩa về tứ giác.tứ giác lồi, các khái niệm : hai đỉnh kề nhau, hai đỉnh đối nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác, và tính chất của tứ giác. Tổng bốn góc của tứ giác bằng 3600.
KN:- HS tính được só đo một góc của tứ giác khi biết ba góc còn lại ; vẽ được một tứ giác khi biết số đo của bốn cạnh và một đường chéo ( dựa trên cách vẽ tam giác khi biết các số đo của ba cạnh).
TD – TĐ:- HS biết v/dụng các KTCB trong bài vào t/huống thực tiễn đ/giản.
II.Phương tiện: - Thước thẳng,đo độ.
- Bảng phụ vẽ hình 1,2 SGK/64.

III.Tiến trình dạy – học:
Hoạt động 1: Hình thành khái niệm tứ giác:
-Cho HS quan sát hình 1,2
SGK/64 ở bảng phụ.
Trong những h/vẽ trên hình
nào t/mãn t/chất:
-Hình tạo bởi 4 đoạn thẳng ?
-Bất kì 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên 1đường thẳng ?
- Chốt lại vấn đề và hỏi :
Tứ giác là 1 hình ntn ?
*Nhấn mạnh 2 tính chất trên.
- Giới thiệu đỉnh,cạnh của tứ giác như SGK.
-Quan sát & trả lời :
-Tất cả các hình vẽ có trong hình vẽ.
- Chỉ trừ hình 2.

1-Định nghĩa : SGK/64
A
B
D C
Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD và DA trong đó bất cứ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.


Hoạt động 2 : Xây dựng khái niệm tứ giác lồi :
*Hđtp1: - Trong tất cả các tứ giác trên, tứ giác nào t/mãn t/chất : « Nằm trên cùng 1 nửa m/p,bờ là đ/thẳng chứa b/kì cạnh nào của tứ giác » ?
- Nêu k/niệm tứ giác lồi.
- Cho vài HS nhắc lại k/n.
*Hđtp2 :- Cho HS đọc chú ý SGK/65

- Chỉ có tứ giác ABCD
- HS nhắc lại k/n tứ giác lồi.
- Đọc chú ý SGK/65

*Tứ giác lồi : SGK/65
*Chú ý : SGK/65.

 Hoạt động 3 : Bài tập củng cố khái niệm :
Cho HS làm  SGK.
- Đề bài ở bảng phụ.
- Cho 1 HS lên bảng.
- Hs làm .
- 1 HS lên bảng làm.
- 1 HS nhận xét bài làm của bạn.

A
.M .N
.Q .PHoạt động 4 : Tìm tổng các góc trong của tứ giác.
- Cho HS thực hiện ?3 theo nhóm theo câu hỏi sau :
a. Tổng 3 góc trong 1 tam giác bằng bao nhiêu độ ?
. Muốn tính tổng 4 góc trong của 1 tứ giác ABCD mà không cần đo từng góc thì ta phải làm gì ?
c.Kết quả :
?
Hãy phát biểu định lí tìm được qua chứng minh ?
- Hoạt động nhóm ?3 SGK.
- HS 1 : = 180o
- HS 2 : chia tứ giác làm 2 tam giác rồi tính tổng số đo các góc của 2 tam giác.
- HS 3 :
360o
- Phát biểu và ghi vào vở.
2. Tổng các góc trong tứ giác:


A
D C
Định lí: Tổng các góc trong của 1 tứ giác bằng 3600.


Hoạt động 5: Luyện tập củng cố.
- Cho HS làm bài 1 SGK/ 66.
- Hình vẽ ở bảng phụ.
- Gọi HS đứng tại chỗ trả lời.
- HS đứng tại chỗ trả lời.
Hình a: x = 50o.
Hình b: x = 90o.
Hình c: x = 115o.
Hình d: x = 105o.
Ở hình 6:
a. x = 100o.
. x = 36o.


 *HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Nêu sự khác nhau giữa tứ giác lồi và tứ giác không phải là tứ giác

 


Ngày soạn: 11/8/2017      Ngày dạy:      /08/2017                                                               

Tuần 1:

                                       CHƯƠNG I :  TỨ GIÁC.

        Tiết 1:                                         §1.  TỨ GIÁC.

I.Mục tiêu: KT:- HS nắm vững các định nghĩa về tứ giác.tứ giác lồi, các khái niệm : hai đỉnh kề nhau, hai đỉnh đối nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác, và tính chất của tứ giác. Tổng bốn góc của tứ giác bằng 3600.

                    KN:- HS tính được só đo một góc của tứ giác khi biết ba góc còn lại ; vẽ được một tứ giác khi biết số đo của bốn cạnh và một đường chéo ( dựa trên cách vẽ tam giác khi biết các số đo của ba cạnh).                                      

                    TD – TĐ:- HS biết v/dụng các KTCB trong bài vào t/huống thực tiễn đ/giản.

II.Phương tiện: - Thước thẳng,đo độ.

- Bảng phụ vẽ hình 1,2 SGK/64.

                   

III.Tiến trình dạy – học:

                                            Hoạt động 1: Hình thành khái niệm tứ giác:

 

-Cho HS quan sát hình 1,2

SGK/64 ở bảng phụ.

Trong những h/vẽ trên hình

nào t/mãn t/chất:

-Hình tạo bởi 4 đoạn thẳng ?

-Bất kì 2 đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên 1đường thẳng ?

- Chốt lại vấn đề và hỏi :

   Tứ giác là 1 hình ntn ?

*Nhấn mạnh 2 tính chất trên.

- Giới thiệu đỉnh,cạnh của tứ giác như SGK.

-Quan sát & trả lời :

 

 

 

-Tất cả các hình vẽ có trong hình vẽ.

- Chỉ trừ hình 2.

 

 

1-Định nghĩa : SGK/64

       A

 B

 

 

    D C

Tứ giác ABCD là hình gồm bốn đoạn thẳng AB, BC, CD và DA trong đó bất cứ hai đoạn thẳng nào cũng không cùng nằm trên một đường thẳng.

 

                               Hoạt động 2 : Xây dựng khái niệm tứ giác lồi :

 

*Hđtp1: - Trong tất cả các tứ giác trên, tứ giác nào t/mãn t/chất : « Nằm trên cùng 1 nửa m/p,bờ là đ/thẳng chứa b/kì cạnh nào của tứ giác » ?

- Nêu k/niệm tứ giác lồi.

- Cho vài HS nhắc lại k/n.

*Hđtp2 :- Cho HS đọc chú ý SGK/65

 

 

- Chỉ có tứ giác ABCD

 

- HS nhắc lại k/n tứ giác lồi.

 

- Đọc chú ý SGK/65

 

*Tứ giác lồi : SGK/65

 

 

 

 

*Chú ý : SGK/65.

1

 


  Hoạt động 3 : Bài tập củng cố khái niệm :

 

Cho HS làm  SGK.

- Đề bài ở bảng phụ.

- Cho 1 HS lên bảng.

- Hs làm .

- 1 HS lên bảng làm.

- 1 HS nhận xét bài làm của bạn.

 

                                

         A

                    .M                 .N

.Q          .P

                                    

 

                                  Hoạt động 4 : Tìm tổng các góc trong của tứ giác.

 

- Cho HS thực hiện ?3 theo nhóm theo câu hỏi sau :

a. Tổng 3 góc trong 1 tam giác bằng bao nhiêu độ ?

b. Muốn tính tổng 4 góc trong của 1 tứ giác ABCD mà không cần đo từng góc thì ta phải làm gì ?

c.Kết quả :    

   ?

Hãy phát biểu định lí tìm được qua chứng minh ?

- Hoạt động nhóm ?3 SGK.

 

- HS 1 : = 180o

 

- HS 2 : chia tứ giác làm 2 tam giác rồi tính tổng số đo các góc của 2 tam giác.

 

- HS 3 :

   360o

- Phát biểu và ghi vào vở.

2. Tổng các góc trong tứ giác:

                                        

                                 

      A

 

 

  D                                   C

 

Định lí: Tổng các góc trong của 1 tứ giác bằng 3600.

 

                                         Hoạt động 5: Luyện tập củng cố.

 

- Cho HS làm bài 1 SGK/ 66.

- Hình vẽ ở bảng phụ.

- Gọi HS đứng tại chỗ trả lời.

 

- HS đứng tại chỗ trả lời.

Hình a: x = 50o.

Hình b: x = 90o.

Hình c: x = 115o.

Hình d: x = 105o.

 Ở hình 6:

a. x = 100o.

b. x = 36o.

 

                                         *HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

                 - Nêu sự khác nhau giữa tứ giác lồi và tứ giác không phải là tứ giác lồi.

                 - Tự chứng minh định lí tổng 4 góc trong của 1 tứ giác = 360o.

                 - BTVN: 2, 3, 4 SGK/ 66 – 67 và 2, 4, 7, 8  SBT/ 61.

IV. RÚT KINH NGHIỆM :

 

 

 

 

 

1

 


Ngày soạn: 11/8/2017.                    Ngày dạy:      /08/2017                                                   

Tuần 1:                     

                                       Tiết 2.       § 2. HÌNH THANG.

I. Mục tiêu:

KT:- HS nắm được định nghĩa hình thang, hình thang vuông, các yếu tố của hình thang biết cách c/m 1 tứ giác là hình thang, là hình thang vuông.

KN:- Biết vẽ hình thang, hình thang vuông; biết tính số đo góc của hình thang, hình thang vuông.

TD – TĐ:- Biết vận dụng toán học vào thực tế.

II. Phương tiện:  

GV: Bảng phụ, thước thẳng, đo độ.

HS: SGK, Thước, nháp, đo độ.

III. Tiến trình dạy – học:

                                Hoạt động 1: Kiểm  tra bài cũ – Hình thành khái niệm.

 

a) Dựa vào số đo các góc đã cho có trên hình vẽ. Hãy tính số đo các góc G và H biết rằng = 2/3.

b) Nhận xét gì về hai đoạn thẳng FG và EH và nêu lí do vì sao có nhận xét đó?

- Chốt vấn đề: Tứ giác có 2 cạnh đối // là hình thang.

- Cho HS nêu định nghĩa SGK/ 69.

- Hướng dẫn HS vẽ hình:

- Lấy A & B; C&D 2 đt //

(dựa vào các dòng kẻ).

Nối A, B, C, D.

- Nêu k/n: 2 cạnh // gọi là 2 cạnh đáy, 2 cạnh còn lại là 2 cạnh bên. Từ A kẻ AH DC

(HDC). Suy ra: AH là 1 đ/cao của h/thang. Lưu ý: Khi độ dài 2 đáy khác nhau người ta phân biệt đáy lớn đáy nhỏ.

-1 HS lên bảng làm bài.

- HS dưới lớp làm.

 

 

 

Tứ giác EFGH có 2 cạnh đối FG và EH song song vì:

+ = 180o.

 

 

- HS nêu đ/n.

- Vẽ hình vào vở.

 

 

          F                    G

              120o

 

         

E                                 

 

 

1. Định nghĩa: SGK/ 69.

        A                   B

 

    

  C                                

Tứ giác có 2 cạnh đối // hình thang.

*H/thang ABCD( AB//CD)

- AB, CD là 2 cạnh đáy.

- AD, BC là 2 cạnh bên.

- AH là 1 đường cao của hình thang.  

 

                                         Hoạt động 2: Bài tập củng cố khái niệm.

 

- Cho HS làm ?1 SGK/ 69.

Hình vẽ ở bảng phụ.

? Muốn chỉ ra tg là 1 h/thang ta cần chỉ ra tg t/m đ/k gì?

N/mạnh: Muốn chỉ ra tg ko là h/thang cần chỉ ra cả 2 cặp cạnh đối không //.

- HS làm bài.

 

- Tứ giác có 1 cặp cạnh đối //.

 

 

 

?1a) ABCD là hthang vì có AD//BC (2 góc SLT = nhau)

b) EFGH là hthang vì có

GF//HE(2 góc trong cùng phía bù nhau)

c) IMKN không là hthang vì ko có 1 cặp cạnh đối nào //.

1

 


? Vậy để nhận biết 1 tg là hthang ta cần cm điều gì ?

- Trả lời.

N/x: 2 góc kề 1 cạnh bên của h/thang bù nhau.

                                         Hoạt động 3: HS làm ?2 để c/m nhận xét.

 

*Hđtp1:

- Đưa đề bài bảng phụ.

BT 1: Hthang ABCD có 2 đáy AB, CD, biết AD//BC.

C/m: AD = BC; AB = CD.

 

 

 

 

 

Hđtp2:

BT 2: Hthang ABCD có 2 đáy AB, CD biết AB = CD.

C/m: AD // BC; AD = BC.

 

 

 

 

 

Chốt lại vấn đề:

- Cho HS rút ra n/xét.

- Cho HS đọc n/xét SGK/ 70.

- Chia lớp thành 2 nhóm.

Nhóm 1: BT1.

Nhóm 2: BT2.

- Vẽ hình ghi GT, KL.

- C/m bài toán.

- Đại diện mỗi nhóm lên bảng trình bày.

 

 

 

 

Bài toán 1:

A                     B        GT   AB//CD

                                           AD//BC

                                   KL  AD=BC

                                           AB=CD

- Kẻ đ/chéo AC.

AB//CD = (SLT)

AD//BC = (SLT)

AC chung∆ABC=∆CDA (g.c.g)

AD = BC; AB = CD.

Bài toán 2:

      A                 B      GT  AB// CD

                                          AB= CD

D                   C          KL   AD//BC

                                          AD= BC

- Kẻ đ/chéo AC.

AB//CD = (SLT)

AB = CD (gt); AC chung

∆ BAC = ∆DCA (c.g.c)

BC = AD và =.

AD//BC (dấu hiệu nhận biết…)

N/xét:   SGK/ 70

                            Hoạt động 4: Hình thành khái niệm đ/n hình thang vuông

 

- Cho  HS  quan sát hình 18 SGK với AB//CD, = 90o

Hãy tính ?

Giới thiệu định nghĩa hình thang vuông.

Hỏi: ABCD là hình thang vuông phải t/m đ/k gì?

 

- Quan sát hình 18 SGK/ 70.

= 90o.

- Đọc đ/n SGK/ 70.

 

- Là hình thang có 1 góc  vuông.

2. Hình thang vuông:

* Định  nghĩa: SGK/ 70:

A                 B

 

                         

ABCD là hình thang vuông

 ABCD là hình thang có 1 góc vuông.

                                               Hoạt động 5: Củng cố

-GV cho HS làm BT 7 SGK/ 71.                H.21a) x = 100o; y= 140o.

Hình vẽ bảng phụ.                                       H.21b) x = 70o; y = 50o.

Cho HS lên bảng trình bày.                         H. 21c) x = 90o; y = 115o

                     *HDVN:                  - BTVN: 6, 8, 9, 10 SGK/ 71;   11, 12, 17 SBT/ 62.

IV.  RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY

1

 


 Ngày soạn: 11/8/2017.                    Ngày dạy:      /08/2017.                                                           

Tuần 2:                     

                                      Tiết 3:          §3. HÌNH THANG CÂN.

I.Mục tiêu: KT:- HS nắm được đ/n,các t/chất,các dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

                    KN:- HS biết vẽ hình thang cân, biêt sử dụng đ/n,t/chất của hình thang cân trong tính toán và chứng minh;biết chứng minh 1tứ giác là hình thangcân.

                    TD – TĐ: - Rèn luyện tính chính xác& cách lập luận,chứng minh hình học.   

II.Phương tiện:

GV- Bảng phụ vẽ trước các hình & hệ thống câu hỏi.

HS- Thước thẳng , đo độ.

III.Tiến trình dạy – học:

                                            Hoạt động 1: Kiểm tra:

 

- Nêu câu hỏi. Gọi HS lên bảng.

       A                     B

          

 

                           600

D                                C    

1- P/ biểu đ/nghĩa về hình thang và nêu rõ các k/niệm về cạnh đáy, cạnh bên, đ/cao của hình thang. Vẽ hình.

2- Hình vẽ bên cho biết ABCD là hình thang có đáy làAB,CD. Tính số đo x , y của ?

3- Muốn chứng minh 1 tứ giác là hình thang ta phải chứng minh ntn?

                             

                                           Hoạt động 2: Hình thành khái niệm:

 

-*Hđtp1:

- Cho HS thực hiện ?1 SGK.

-Chốt: Một hình thang như vậy gọi là hình thang cân.

?:-Vậy hình thang cân là gì?

   -Nếu ABCD là hình thang cân đáy AB,CD ?

   -Ngược lại , nếu tứ giác ABCD có AB // CD &  = (hay =) thì ?

- Ghi bảng

-*Hđtp 2: - Nêu chú ý.

- Muốn vẽ hình thang cân ABCDđáyAB,CD ta vẽ ntn?

*Hđtp3:

- Cho HS thảo luận nhóm ?2

?:-Căn cứ vào đâu để khẳng định các h/t trên là h/t cân?

- Căn cứ vào đâu để tính số đo các góc còn lại của h/t cân?

 

-Trả lời: 2 góc kề 1 đáy  -bằng nhau.

 

-Trả lời:

 

 

 

 

 

 

- Ghi vở.

 

- Vẽ đáy CD hoặc AB.

- Vẽ = (vẽ tiaCx,Dy)

- Lấy ADy;BCx/AB//CD

- Làm ?2 theo nhóm.

- Căn cứ vào định nghĩa.

 

- Dựa vào đ/n h/thang cân có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau.

1-Định nghĩa:  SGK/72.

 

    ABCD là hình thang cân đáy AB , CD AB // CD & = (hay =)

 

 

 

 

 

 

 

*Chú ý: SGK/72.

1

 


*Chốt lại vấn đề.

 

 

                                 

                          Hoạt động 3:Tìm tính chất 2 cạnh bên của hình thang cân:

 

*Hđtp1:

- Cho HS đo độ dài các cạnh bên của hình thang cân.

?:-Cho n/xét về độ dài các cạnh bên của h/thang cân?

- Nêu đ/lí 1 SGK/72.

- Cho HS vẽ hình ghi GT-KL.

*Hđtp2:

- Cho HS chia nhóm c/m đ/lí

*-T/hợp AD,BC kéo dài cắt nhau ở O.Khi đó     OAB ;

    ODC là tam giác gì?Vì sao ?Hãy giải thích rõ vì sao AD = BC?

*Hđtp3:

-T/hợp AD // BC AD=BC

Vì sao?

- H/thang có 2 cạnh bên = nhau có phải là h/t cân ko?

- Cho HS đọc chú ý SGK/73

- Tự đo và nêu nhận xét: 2 cạnh bên của h/t cân = nhau.

- Đọc đ/lí 1 SGK/72.

- HS vẽ hình ,ghi GT-KL.

-C/m d/lí theo nhóm.

- ABCD là h/thang cân

 =& =

=     ODC cân

OD = OC.

. = =

     OAB cân OA = OB

Từ các c/m trên

   OD – OA = OC – OB

Hay AD = BC (đpcm)

- Trả lời.

- Nêu t/hợp hình 27.

- Ghi chú ý vào vở.

2-Tính chất:

*Định lí 1: SGK/72.

GT   ABCD là h/thang cân

         AB // CD

KL    AD = BC

 

               O

 

                

        A                B

 

 

   D                           C

*T/ hợp AD cắt BC ở O:

 

* Trường hợp AD // BC

AD = BC.( N/xét §2-H/t)

 

 

*Chú ý: SGK/73

 

                        

      Hoạt động 3: Tìm t/c hai đường chéo của h/thang cân:

 

*Hđtp1:

?:- Em có dự đoán ntn về 2 đ/chéo AC & BD?

- Nêu nội dung định lí.

?:- Muốn c/m AC = BD ta phải c/m 2     nào = nhau ?

- 2     đó có = nhau không ? vì sao?

*Hđtp2 :- Hãy c/m đ/lí.

- AC = BD.

 

- Vẽ hình ,ghi GT – KL.

.      ADC =    BCD (c.g.c)

         AD = BC (…)

  = (…)

         DC chung.

 

*Định lí 2: SGK/73

Gt    ABCD là h/thangcân

         AB // CD

Kl     AC = BD

    A                B

 

 

D                          C

 

                                Hoạt động 4 : Tìm kiếm dấu hiệu nhận biết h/thang cân :

 

*Hđtp1:

- Cho HS làm ?3 theo các bước :

- Vẽ A , B (= com pa)

- AB // CD.

- Đo nhận thấy = có cùng số đo.

3-Dấu hiệu nhận biết hình thang cân: 

a)Định lí: SGK/74.

1

 


.Vẽ 2 điểm A& B.

- Đo 2 góc C & D.

- Rút ra kết luận.

- K/l; H/thang có 2 đ/chéo…

 

 

*Hđtp2:- Cho HS nêu dấu hiệu n/biết.

- HS phát biểu.

b)Dấu hiệu nhận biết h/t cân         (SGK/74)

  Hoạt động 5: Củng cố - Luyện tập:

 

- Đưa ra trên bảng phụ vẽ h/thang cân ABCD có 2 đường chéo AC và BD và hệ thống câu hỏi để HS trả lời:

  .Cho h/thang cân ABCD có 2 đ/chéo cắt nhau ở E.

a)     Trong h/vẽ có những cặp đ/thẳng nào = nhau? Vì sao?

b)    Có những góc nào = nhau? Vì sao?

c)     Có những      nào = nhau? Vì sao?

         A                     B

 

                         E

 

 

  D                                     C

                

         *GV chốt lại vấn đề

                  - Về KTCB:              AD = BC  (t/c cạnh bên của h/thang cân)

                                             (1)   AC = BD   (t/c đg/chéo của h/thang cân)

                                              (2)   =; = (t/c đ/chéo của h/thang cân 

                 -Về KT suy luận:           ACD =     BDC (c.c.c) =

                                                        EDC cân tại E EA = EB.

                                                   Từ đó      AED =      BEC (c.g.c)

       *HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:

                                        - Học thuộc đ/n , đ/lí , dấu hiệu nhận biết h/thang cân.

                                        - Xem lại cách c/m các định lí. - BTVN: 11 , 12 , 15 SGK/74 -75.                                                       22 , 23 , 24 , 25 SBT/63.

IV.  RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


 

Ngày soạn: 11/8/2017.                    Ngày dạy:      /08/2017

 Tuần 2:                                      

                                                 Tiết 4:       LUYỆN TẬP.

 

I.Mục tiêu :  KT:-HS được củng cố ,hoàn thiện lí thuyết , ghi nhớ các t/chất và dấu hiệu nhận biết hình thang cân.

KN:- HS biết vận dụng các t/chất của h/thang cân để giải 1số bài tập tổng hợp

TD – TĐ: Tiếp tục rèn luyện thao tác phân tích , tổng hợp.Ý thức học tập .

II.Phương tiện: 

GV: - Thước thẳng , phấn màu , bảng phụ ghi dề bài và lời giải 1số bài tập.

HS: SGK, nháp, thước.

III.Tiến trình dạy – học:             

                                                    Hoạt động 1: Kiểm tra – Chữa bài tập:

*Hđtp 1:

- Cho HS lên bảng chữa bài 12 SGK/74.

- HS cả lớp theo dõi.

- HS lớp nhận xét ,đánh giá.

- Sửa nếu sai.

 

 

 

 

*Hđtp2:

- Cho HS lên bảng chữa bài 15 SGK/75. 

Gt         ABC (AB = AC)

        DAB , EAC

        AD = AE , = 500

Kl    BDEC là h/thang cân.

      = ,=?, =?

 

 

 

 

- ChoHS nhận xét

- Sửa nếu sai ; cho điểm.

 

- Lên bảng chữa bài.

 

 

- N/xét , đánh giá.

 

 

 

 

 

 

- Lên bảng chữa :

A

 

 

     D  1     1  E

         2       2

 

B                       C

Bài 12 SGK/74:

Gt    h/t ABCD cân        A              B

      AB//CD,AB<CD

     AECD,BFCD

Kl    DE = CF

                                   D       E     F     C

Ta có AECD,BFCD (gt)

    AED ,      BFC vuông tại E , Fcó :

 AD = BC (2 cạnh bên của h/thang cân)

(2 góc kề đáy của h/th cân)

     AED =    BFC (ch–gn) DE = CF.

Bài 15 SGK/75 :

   ∆ADE cân vì AD = AE (gt)

        == , (1)

  ∆ABC cân (gt) ==

Từ 1 và 2 = =

Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị nên theo dấu hiệu nhận biết… DE // BC

BDEC là h/thang có 2góc kề 1 đáy =    BDEC lả h/thang cân.

Với = 500 = 650 =1800 – 650 =1150== 1150

                                               Hoạt động 2: Luyện tập:

*Hđtp1: Bài 16SGK/75.

- Cho HS đọc đề bài.

- Đọc đề bài.

- Vẽ hình ,ghi GT – KL.

Bài 16 SGK/75:

 

1

 


- Vẽ hình ,HS ghi GT – KL.

?:-Muốn c/m BEDC là h/thg

cân , ta phải làm gì?

.BEDC là h/th cân khi nào ?

.C/m 2 góc nào = nhau ?

.ED // BC khi nào?

. = ? Vì sao?

. = khi nào?

.  ∆ AED cân khi nào?

.AE = AD?

- Hãy c/m  ∆AEC = ∆ ADB?

- Trả lời:

 

 

. ED // BC &.

 

- Trả lời:

 

 

Gt      ∆ABC cân(AB =AC)

         BD là p/giác

          CE là p/giác

Kl     BEDC là h/thang cân.

          BE = ED = DC.

                  A

 

 

          E   1           1  D

                          2

 

         2                         2

  B      1                        1   C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?:-Muốn c/m BE =ED ta phải c/m gì ?

?:      BED cân khi nào?

?: Khi nào BE = ED =DC?

- HS c/m .Cả lớp ghi vở.

 

*Hđtp 2 :

               Bài 17SGK/75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trả lời.

 

 

 

 

a)        BEDC là h/thang cân

                         

BEDC là h/thang có  =

                                    

     ED // BC                 Δ ABC

          

=

          

= =

          

      Δ AED cân

          

     AE = AD

          

Δ AEC =  ΔADB (g.cg)

          

chung ;  AC = AB (gt)

    =

          

== =

b) ED // BC (cmt) =

(slt) mà: = (vì BD…)

1

 


- Cho HS hoạt động nhóm.

- Cho đại diện nhóm t/bày.

-*N/xét – sửa chữa nếu sai.

- Cho HS chép bài vào vở.

 

-Hoạt động nhóm.

- Đại diện nhóm t/bày

 

- Chép bài vào vở.

 

 

= Δ BED cân

BE = ED = DC.

Bài 17SGK/75:

Gt  ht ABCD(AB//CD)

      =

Kl   ABCD là h/t cân

          A                  B

                          E

 

   D                                C

     *HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ : 

                                   - Xem lại các bài tập đã chữa,

                                   - BTVN : 14 ,18 ,19 SGK/75 ; 26 , 30 , 31 , 32 , 33 SBT /64 .                                                      

IV. RÚT KINH NGHIỆM GIỜ DẠY :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày soạn: 11/8/2017.                    Ngày dạy:      /08/2017 

Tuần 3 :

                   Tiết 5 :           §4- ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC.

I.Mục tiêu : KT : -HS nắm vững định nghĩa về đường trung bình của tam giác, nội dung của định lí 1 và định lí 2.

                KN : -HS biết vễ đường trung bình của tam giác ,vận dụng các đ/lí 1 , đ/lí 2 để tính độ dài các đoạn thẳng. C/m 2 đoạn thẳng = ,2 đường thẳng // .

                TD – TĐ :- HS thấy được ứng dụng thực tế của đường tr/bình trong tam giác .

II.Phương tiện : - Bảng phụ , đồ dùng dạy học , phấn màu .

III.Tiến trình dạy – học :                     Hoạt động 1 : Kiểm tra :

 

- Nêu câu hỏi ở bảng phụ :

    *Các câu sau đây , câu nào đúng ?câu nào sai ?Hãy giải thích hoặc c /m điều kết luận của mình :                        

1- Hình thang có 2 góc kề 1 đáy bằng nhau là hình thang cân .          2- Tứ giác có 2 đường chéo bằng nhau là hình thang cân .                 3- T/ giác có 2góc kề 1cạnh bù nhau và có 2 đ/chéo = là h/t cân.

4- Tứ giác có 2 góc kề 1cạnh bằng nhau là hình thang cân.                5- T/giác có 2 góc kề 1cạnh bù nhau và 2 góc đối bù nhau là h/t cân.

- Lên bảng trả lời .

 

 

1-Đ   (giảithích)

2-S    (……….)

3-Đ    (……….)

4-S     (……….)
5-Đ     (………)

1

 


- Đưa bảng phụ ghi đáp án – hình vẽ minh hoạ.

 

 

                     Hoạt động 2 :(P/hiện t/c- k/niệm đường t/bình của tam giác) :

 

*Hđtp 1 :

- Cho HS làm ?1

- Từ n/xét của HS g/thiệu đ/lí 1. Cho HS đọc đ/lí 1.

- Vẽ hình ,ghi GT – KL.  

?:-Làm t/nào để c/m AE=EC.

-AE là cạnh của      ADE .Vậy

EC phải là cạnh của 1     nào

đó =     ADE ?

- Hãy tạo ra      =      ADE

Gợi ý:- Nêu cách vẽ thêm  EF//AB.

?Hãy c/m      ADE =     EFC.

- Chốt lại = cách nêu c/m như SGK.

 *Hđtp 2:

- Trong h/vẽ c/m đ/lí1 ta có:D là trung điểm của AB , E là trung điểm của AC. Ta nói: : Đoạn thẳng DE là đường trung bình của . Vậy đường trung bình của tam giác là gì ?

- Thực hiện ,n/xét : E là là trung điểm của AC.

- Đọc đ/lí 1SGK/76.

- Vẽ hình ,ghi GT- KL.

-Suy nghĩ –trả lời.

- Kẻ EF//AB.

H/thg BDEF(vìDE//BC)

cóDB//EFDB = EF

(n/xét bài hình thang) mà

AD = BD AD = EF

(đồng vị) ;

Vậy:

∆ADE = ∆EFC(g.c.g)

AE = EC

- Ghi c/m vào vở.

 

 

 

- Suy nghĩ – trả lời.

1-Định lí : SGK/76.

Gt  Δ ABC ; AD = DB

        DE // BC ; DE

Kl     AE = EC

             A

               =   

         D     1              E

               2               1 

        =

   B                   F  1              C

2-Định nghĩa : SGK/77.

DE là đường trung bình của ∆ ABCD , E là trung điểm của AB , AC.

             A

 

                      *

       D                     E

 

                                      *

  B                                        

 

?: - DE là đường trung bình của ∆ ABC ta điều gì?

D & E là trung điểm của AB ,AC ta điều gì?

 

- Ghi khái quát và vẽ hình vào vở.

 

 Hoạt động 3 : P/hiện t/chất đường t/bình và c/m đ/lí 2 :

 

*Hđtp2 :

- Cho HS thực hiện ?2 và cho biết kết quả.

- Chốt lại vấn đề và nêu định lí 2.

*Hđtp2 :

- Cho HS vẽ hình, ghi GT-KL.

- Hướng dẫn HS c/m đ/lí 

. Vẽ điểm F sao cho E là trung điểm của DF.

- Thực hiện ?2và trả lời :

DE // BC và DE = BC.

- Đọc định lí 2.

- Vẽ hình ,ghi GT-KL.

. ED = EF (cách vẽ…)

(đ/đỉnh)

. EA = EC (gt)

Vậy : ∆ADE = ∆ CEF(cgc)

AD = CF và

 

-Định lí 2 : SGK /77

Gt   ∆ABC ;AD = DB ;AE = EC

Kl     DE // BC ; DE = BC

          A

                      E/      a

      D                   E              F

                                  

   B                                   C

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Chương I. §1. Tứ giác
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • Chương I. §1. Tứ giác
  Hình học 8

  Chương I. §1. Tứ giác

  Giáo án điện tử Hình học 8

  Chương I: Tứ giác Ngày soạn : 16 / 8 /2014 Ngày dạy: 19 /8/2014 Tiết 1: Tứ giác i- mục tiêu: + Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về tứ giác, tứ giác lồi, các khái niệm: Hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác & các tính chất của tứ giác. Tổng..

 • Chương I. §1. Tứ giác
  Hình học 8

  Chương I. §1. Tứ giác

  Giáo án điện tử Hình học 8

  Ngày soạn: 28/8/2016 Ngày dạy: 3/9(Lớp 8A) 9/9(Lớp 8C) CHƯƠNG I: TỨ GIÁC Tiết 1: TỨ GIÁC A- MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - HS nắm vững các định nghĩa về tứ giác, tứ giác lồi, các khái niệm : Hai đỉnh kề nhau, hai cạnh kề nhau, hai cạnh đối nhau, điểm trong, điểm ngoài của tứ giác & các tính chất của tứ..

 • Chương I. §1. Tứ giác
  Hình học 8

  Chương I. §1. Tứ giác

  Giáo án điện tử Hình học 8

  Lớp dạy : 8 Tiết(TKB) ............ Ngày dạy ......................... sĩ số ......... Vắng........... Chương I :TỨ GIÁC Tiết 1 §1. TỨ GIÁC 1. Mục tiêu: a)Kiến thức: HS nắm được định nghĩa tứ giác, tứ giác lồi, tự tìm ra tính chất tổng các góc trong tứ giác lồi. b)Kĩ năng: HS biết vẽ và gọi tên các..

 • Chương I. §1. Tứ giác
  Hình học 8

  Chương I. §1. Tứ giác

  Giáo án điện tử Hình học 8

 • Chương I. §1. Tứ giác
  Hình học 8

  Chương I. §1. Tứ giác

  Giáo án điện tử Hình học 8

 • Chương I. §1. Tứ giác
  Hình học 8

  Chương I. §1. Tứ giác

  Giáo án điện tử Hình học 8

 • Chương I. §1. Tứ giác
  Hình học 8

  Chương I. §1. Tứ giác

  Giáo án điện tử Hình học 8

 • Chương I. §1. Tứ giác
  Hình học 8

  Chương I. §1. Tứ giác

  Giáo án điện tử Hình học 8

 • Chương I. §1. Tứ giác
  Hình học 8

  Chương I. §1. Tứ giác

  Giáo án điện tử Hình học 8

 • Chương I. §1. Tứ giác
  Hình học 8

  Chương I. §1. Tứ giác

  Giáo án điện tử Hình học 8

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU