Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Giáo án hình học 7 Năm học: 2016 - 2017

Ngày dạy:………………Ngày soạn:………………..

Tuần 3 - Tiết 5:

§3 CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG

 CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

I. Mục tiêu:

- Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc sole trong, góc đồng vi, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía.

- Nhận biết được cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía.

II. Chuẩn bị:

- GV: Bài soạn, SGK, SGV.

-HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.

III: Tiến trình dạy học:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảng

Hoạt động 1: Góc so le trong. Góc đồng vị 

GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng c cắt a và b tại A và B.

GV: Em nào tìm cặp góc so le trong và đồng vị khác?

GV: Khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì tạo thành mấy cặp góc đồng vị? Mấy cặp góc so le trong?

Củng cố: GV yêu cầu HS làm ?1

Vẽ đường thẳng xy cắt xt và uv tại A và B.

a) Viết tên hai cặp góc so le trong.

b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.

 

HS: Hai cặp góc so le trong và bốn cặp góc đồng vị.

?1

a) Hai cặp góc so le trong:

42; 31

b) Bốn cặp góc đồng vị:

11; 22; 33; 44

 

I) Góc so le trong. Góc đồng vị:

- 13; 42 được gọi là hai góc so le trong.

- 11; 22; 33; 44 được gọi là hai góc đồng vị.

Hoạt động 2: Tính chất

GV cho HS làm ?2:

Trên hình 13 cho 4 = 2 = 450.

a) Hãy tính 1, 3

b) Hãy tính 2, 4

c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng.

GV cho HS so sánh và nhận xét kết quả.

=> Rút ra tính chất.

 

?2

a) Tính 13:

-Vì 1 kề bù với 4

nên 1 = 18004 = 1350

-Vì 3 kề bù với 2

=> 3 + 2 = 1800

=> 3 = 1350

=> 1 = 3 = 1350

b) Tính 2, 4:

-Vì 2 đối đỉnh 4; 4 đối đỉnh 2

=> 2 = 450; 4 = 2 = 450

c) Bốn cặp góc đồng vị và số đo:

2 = 2 = 450; 1 = 1 = 13503 = 3 = 1350; 4 = 4 = 450

II) Tính chất:

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố:

Bài 21 SGK/89:

a) và góc là một cặp góc sole trong.

b) góc và góc là một cặp góc đồng vị.

c) góc và góc là một cặp góc đồng vị.

d) góc và góc là một cặp góc sole trong.

GV cho HS xem hình và đứng tại chỗ đọc.

Bài 17 SBT/76:

Vẽ lại hình và điền số đo vào các góc còn lại.

GV gọi HS điền và giải thích.

 

Bài 21 SGK/89:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 17 SBT/76

:

 

Bài 21 SGK/89:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 17 SBT/76

:

5/ Hướng dẫn về nhà:

 - Học bài, làm bài 22 SGK; 18, 19, 20 SBT/76, 77

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Đăng ngày 9/1/2016 4:47:02 PM | Thể loại: Hình học 7 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, Hình học 7. Ngày dạy:………………Ngày soạn:……………….. Tuần 3 - Tiết 5: §3 CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I. Mục tiêu: - Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc sole trong, góc đồng vi, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía. - Nhận biết được cặp... nslide chia sẽ đến cộng đồng thư viện Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng thuộc chuyên mục Hình học 7 được giới thiệu bởi thành viên Xịn Giáo án đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Hình học 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .docx, cùng thể loại còn có Giáo án Lớp 7 Toán học 7 Hình học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Ngày dạy:………………Ngày soạn:………………,còn cho biết thêm Tuần 3

https://nslide.com/giao-an/chuong-i-3-cac-goc-tao-boi-mot-duong-thang-cat-hai-duong-thang.y58m0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Hình học 7


Ngày dạy:………………Ngày soạn:………………..
Tuần 3 - Tiết 5:
§3 CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG
CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
I. Mục tiêu:
- Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc sole trong, góc đồng vi, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía.
- Nhận biết được cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía.
II. Chuẩn bị:
- GV: Bài soạn, SGK, SGV.
-HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.
III: Tiến trình dạy học:

Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

Hoạt động 1: Góc so le trong. Góc đồng vị
GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng c cắt a và b tại A và B.
GV: Em nào tìm cặp góc so le trong và đồng vị khác?
GV: Khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì tạo thành mấy cặp góc đồng vị? Mấy cặp góc so le trong?
Củng cố: GV yêu cầu HS làm ?1
Vẽ đường thẳng xy cắt xt và uv tại A và B.
a) Viết tên hai cặp góc so le trong.
b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.

HS: Hai cặp góc so le trong và bốn cặp góc đồng vị.
?1

a) Hai cặp góc so le trong:
4 và 2; 3 và 1
b) Bốn cặp góc đồng vị:
1 và 1; 2 và 2; 3 và 3; 4 và 4

I) Góc so le trong. Góc đồng vị:

- 1 và 3; 4 và 2 được gọi là hai góc so le trong.
- 1 và 1; 2 và 2; 3 và 3; 4 và 4 được gọi là hai góc đồng vị.

Hoạt động 2: Tính chất
GV cho HS làm ?2:
Trên hình 13 cho 4 = 2 = 450.
a) Hãy tính 1, 3
b) Hãy tính 2, 4
c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng.

GV cho HS so sánh và nhận xét kết quả.
=> Rút ra tính chất.

?2
a) Tính 1 và 3:
-Vì 1 kề bù với 4
nên 1 = 1800 – 4 = 1350
-Vì 3 kề bù với 2
=> 3 + 2 = 1800
=> 3 = 1350
=> 1 = 3 = 1350
b) Tính 2, 4:
-Vì 2 đối đỉnh 4; 4 đối đỉnh 2
=> 2 = 450; 4 = 2 = 450
c) Bốn cặp góc đồng vị và số đo:
2 = 2 = 450; 1 = 1 = 1350; 3 = 3 = 1350; 4 = 4 = 450
II) Tính chất:
Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
b) Hai góc đồng vị bằng nhau.


4. Củng cố:
Bài 21 SGK/89:
a)  và góc  là một cặp góc sole trong.
b) góc  và góc  là một cặp góc đồng vị.
c) góc  và góc  là một cặp góc đồng vị.
d) góc  và góc  là một cặp góc sole trong.
GV cho HS xem hình và đứng tại chỗ đọc.
Bài 17 SBT/76:
Vẽ lại hình và điền số đo vào các góc còn lại.
GV gọi HS điền và giải thích.

Bài 21 SGK/89:

Bài 17 SBT/76
:

Bài 21 SGK/89:

Bài 17 SBT/76
:

5/ Hướng dẫn về nhà:
- Học bài, làm bài 22 SGK; 18, 19, 20 SBT/76, 77

Sponsor Documents