Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

giáo án Hình học 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
y58m0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
9/1/2016 4:47:02 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.00 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày dạy:………………Ngày soạn:……………….. Tuần 3 - Tiết 5: §3 CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I. Mục tiêu: - Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc sole trong, góc đồng vi, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía. - Nhận biết được cặp..,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, Giáo Án Hình Học 7 , Giáo án điện tử Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, docx, 1 trang, 0.00 M, Hình học 7 chia sẽ bởi Xịn Giáo án đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

Chuong-I.-3.-Cac-goc-tao-boi-mot-duong-thang-cat-hai-duong-thang.docx[0.00 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Ngày dạy:………………Ngày soạn:………………..
Tuần 3 - Tiết 5:
§3 CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG
CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG
I. Mục tiêu:
- Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc sole trong, góc đồng vi, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía.
- Nhận biết được cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía.
II. Chuẩn bị:
- GV: Bài soạn, SGK, SGV.
-HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.
III: Tiến trình dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

Hoạt động 1: Góc so le trong. Góc đồng vị
GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng c cắt a và b tại A và B.
GV: Em nào tìm cặp góc so le trong và đồng vị khác?
GV: Khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì tạo thành mấy cặp góc đồng vị? Mấy cặp góc so le trong?
Củng cố: GV yêu cầu HS làm ?1
Vẽ đường thẳng xy cắt xt và uv tại A và B.
a) Viết tên hai cặp góc so le trong.
) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.

HS: Hai cặp góc so le trong và bốn cặp góc đồng vị.
?1

a) Hai cặp góc so le trong:
4 và 2; 3 và 1
) Bốn cặp góc đồng vị:
1 và 1; 2 và 2; 3 và 3; 4 và 4

I) Góc so le trong. Góc đồng vị:

- 1 và 3; 4 và 2 được gọi là hai góc so le trong.
- 1 và 1; 2 và 2; 3 và 3; 4 và 4 được gọi là hai góc đồng vị.

Hoạt động 2: Tính chất
GV cho HS làm ?2:
Trên hình 13 cho 4 = 2 = 450.
a) Hãy tính 1, 3
) Hãy tính 2, 4
c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng.

GV cho HS so sánh và nhận xét kết quả.
=> Rút ra tính chất.

?2
a) Tính 1 và 3:
-Vì 1 kề bù với 4
nên 1 = 1800 – 4 = 1350
-Vì 3 kề bù với 2
=> 3 + 2 = 1800
=> 3 = 1350
=> 1 = 3 = 1350
) Tính 2, 4:
-Vì 2 đối đỉnh 4; 4 đối đỉnh 2
=> 2 = 450; 4 = 2 = 450
c) Bốn cặp góc đồng vị và số đo:
2 = 2 = 450; 1 = 1 = 1350; 3 = 3 = 1350; 4 = 4 = 450
II) Tính chất:
Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:
a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
) Hai góc đồng vị bằng nhau.

4. Củng cố:
Bài 21 SGK/89:
a)  và góc  là một cặp góc sole trong.
) góc  và góc  là một cặp góc đồng vị.
c) góc  và góc  là một cặp góc đồng vị.
d) góc  và góc  là một cặp góc sole trong.
GV cho HS xem hình và đứng tại chỗ đọc.
Bài 17 SBT/76:
Vẽ lại hình và điền số đo vào các góc còn lại.
GV gọi HS điền và giải thích.

Bài 21 SGK/89:

Bài 17 SBT/76
:

Bài 21 SGK/89:

Bài 17 SBT/76
:

5/ Hướng dẫn về nhà:
- Học bài, làm bài 22 SGK; 18, 19, 20 SBT/76, 77

Giáo án hình học 7 Năm học: 2016 - 2017

Ngày dạy:………………Ngày soạn:………………..

Tuần 3 - Tiết 5:

§3 CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG

 CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

I. Mục tiêu:

- Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc sole trong, góc đồng vi, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía.

- Nhận biết được cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía.

II. Chuẩn bị:

- GV: Bài soạn, SGK, SGV.

-HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.

III: Tiến trình dạy học:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảng

Hoạt động 1: Góc so le trong. Góc đồng vị 

GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng c cắt a và b tại A và B.

GV: Em nào tìm cặp góc so le trong và đồng vị khác?

GV: Khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì tạo thành mấy cặp góc đồng vị? Mấy cặp góc so le trong?

Củng cố: GV yêu cầu HS làm ?1

Vẽ đường thẳng xy cắt xt và uv tại A và B.

a) Viết tên hai cặp góc so le trong.

b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.

 

HS: Hai cặp góc so le trong và bốn cặp góc đồng vị.

?1

a) Hai cặp góc so le trong:

42; 31

b) Bốn cặp góc đồng vị:

11; 22; 33; 44

 

I) Góc so le trong. Góc đồng vị:

- 13; 42 được gọi là hai góc so le trong.

- 11; 22; 33; 44 được gọi là hai góc đồng vị.

Hoạt động 2: Tính chất

GV cho HS làm ?2:

Trên hình 13 cho 4 = 2 = 450.

a) Hãy tính 1, 3

b) Hãy tính 2, 4

c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng.

GV cho HS so sánh và nhận xét kết quả.

=> Rút ra tính chất.

 

?2

a) Tính 13:

-Vì 1 kề bù với 4

nên 1 = 18004 = 1350

-Vì 3 kề bù với 2

=> 3 + 2 = 1800

=> 3 = 1350

=> 1 = 3 = 1350

b) Tính 2, 4:

-Vì 2 đối đỉnh 4; 4 đối đỉnh 2

=> 2 = 450; 4 = 2 = 450

c) Bốn cặp góc đồng vị và số đo:

2 = 2 = 450; 1 = 1 = 13503 = 3 = 1350; 4 = 4 = 450

II) Tính chất:

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố:

Bài 21 SGK/89:

a) và góc là một cặp góc sole trong.

b) góc và góc là một cặp góc đồng vị.

c) góc và góc là một cặp góc đồng vị.

d) góc và góc là một cặp góc sole trong.

GV cho HS xem hình và đứng tại chỗ đọc.

Bài 17 SBT/76:

Vẽ lại hình và điền số đo vào các góc còn lại.

GV gọi HS điền và giải thích.

 

Bài 21 SGK/89:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 17 SBT/76

:

 

Bài 21 SGK/89:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 17 SBT/76

:

5/ Hướng dẫn về nhà:

 - Học bài, làm bài 22 SGK; 18, 19, 20 SBT/76, 77

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU