Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Đăng ngày 9/1/2016 4:47:02 PM | Thể loại: Hình học 7 | Chia sẽ bởi: Xịn Giáo án | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

Giáo án hình học 7 Năm học: 2016 - 2017

Ngày dạy:………………Ngày soạn:………………..

Tuần 3 - Tiết 5:

§3 CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG

 CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

I. Mục tiêu:

- Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc sole trong, góc đồng vi, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía.

- Nhận biết được cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị, cặp góc trong cùng phía.

II. Chuẩn bị:

- GV: Bài soạn, SGK, SGV.

-HS: SGK, SBT, đồ dùng học tập.

III: Tiến trình dạy học:

 

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảng

Hoạt động 1: Góc so le trong. Góc đồng vị 

GV yêu cầu HS vẽ đường thẳng c cắt a và b tại A và B.

GV: Em nào tìm cặp góc so le trong và đồng vị khác?

GV: Khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng thì tạo thành mấy cặp góc đồng vị? Mấy cặp góc so le trong?

Củng cố: GV yêu cầu HS làm ?1

Vẽ đường thẳng xy cắt xt và uv tại A và B.

a) Viết tên hai cặp góc so le trong.

b) Viết tên bốn cặp góc đồng vị.

 

HS: Hai cặp góc so le trong và bốn cặp góc đồng vị.

?1

a) Hai cặp góc so le trong:

42; 31

b) Bốn cặp góc đồng vị:

11; 22; 33; 44

 

I) Góc so le trong. Góc đồng vị:

- 13; 42 được gọi là hai góc so le trong.

- 11; 22; 33; 44 được gọi là hai góc đồng vị.

Hoạt động 2: Tính chất

GV cho HS làm ?2:

Trên hình 13 cho 4 = 2 = 450.

a) Hãy tính 1, 3

b) Hãy tính 2, 4

c) Hãy viết tên ba cặp góc đồng vị còn lại với số đo của chúng.

GV cho HS so sánh và nhận xét kết quả.

=> Rút ra tính chất.

 

?2

a) Tính 13:

-Vì 1 kề bù với 4

nên 1 = 18004 = 1350

-Vì 3 kề bù với 2

=> 3 + 2 = 1800

=> 3 = 1350

=> 1 = 3 = 1350

b) Tính 2, 4:

-Vì 2 đối đỉnh 4; 4 đối đỉnh 2

=> 2 = 450; 4 = 2 = 450

c) Bốn cặp góc đồng vị và số đo:

2 = 2 = 450; 1 = 1 = 13503 = 3 = 1350; 4 = 4 = 450

II) Tính chất:

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị bằng nhau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Củng cố:

Bài 21 SGK/89:

a) và góc là một cặp góc sole trong.

b) góc và góc là một cặp góc đồng vị.

c) góc và góc là một cặp góc đồng vị.

d) góc và góc là một cặp góc sole trong.

GV cho HS xem hình và đứng tại chỗ đọc.

Bài 17 SBT/76:

Vẽ lại hình và điền số đo vào các góc còn lại.

GV gọi HS điền và giải thích.

 

Bài 21 SGK/89:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 17 SBT/76

:

 

Bài 21 SGK/89:

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 17 SBT/76

:

5/ Hướng dẫn về nhà:

 - Học bài, làm bài 22 SGK; 18, 19, 20 SBT/76, 77

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng, Hình học 7. Ngày dạy:………………Ngày soạn:……………….. Tuần 3 - Tiết 5: §3 CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG I. Mục tiêu: - Biết và sử dụng đúng tên gọi của các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng: góc sole trong, góc đồng vi, góc trong cùng phía, góc ngoài cùng phía. - Nhận biết được cặp... nslide chia sẽ tới các bạn giáo án Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Chương I. §3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng trong chủ đề Hình học 7 được giới thiệu bởi thành viên Xịn Giáo án tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Hình học 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng danh mục còn có Giáo án Toán học Toán học 7 Hình học 7 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Ngày dạy:………………Ngày soạn:………………,còn cho biết thêm Tuần 3 - Tiết 5: §3 CÁC GÓC TẠO BỞI https://nslide.com/giao-an/chuong-i-3-cac-goc-tao-boi-mot-duong-thang-cat-hai-duong-thang.y58m0q.html