Chương I. §3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Đăng ngày 10/3/2015 12:23:54 PM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: chương siu | Lần tải: 16 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.21 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

Tuần 4 Ngày soạn: 08/09/2015
Tiết 7 Ngày dạy: …/09/2015
LUYỆN TẬP
I . MỤC TIÊU.
1.Kiến thức : - Khắc sâu kiến thức đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang cho học sinh.
2.Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, hiểu rõ các kí hiệu giả thiết của bài toán, rèn luyện kĩ năng giải toán và áp dụng vào các bài toán liên quan cho HS.
3.Thái độ: - Tích cực, sôi nổi và ham học hỏi.
II . CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Bảng phụ, phiếu học tập, phấn màu.
Học sinh: Bút dạ, bảng phụ , bài tập về nhà.
III. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
- Đặt vấn đề ,giảng giải vấn đáp,nhóm.
IV .TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Bài giảng.
HOẠT ĐỘNG GV VÀ HS
NỘI DUNG

GV: Làm bài tập 20/SGK
GV: Gọi HS lên vẽ hình
HS lên bảng

GV: Gọi HS viết giả thiết kết luận của bài toán dựa vào hình vẽ.
HS: lên bảng làm.
GT ∆ABC: KA=KC=8cm, BI=10cm

KL IA=?
GV: hướng dẫn làm bài.
Ta nhận thấy rằng KA=KC nên K là tđ của AC.
tiếp tục  2 góc đồng vị bằng nhau nên IK//BC. Theo định lí 1: IB=IA.
GV: gọi học sinh lên bảng làm.
HS lên bảng làm.
GV nhận xét và sửa.
HS ghi bài vào vở.
GV: yêu cầu HS làm bài 22/80.
GV hướng dẫn.
Theo giả thiết DA=DE, cần chứng minh CD//EM.
Để áp dụng định li1 suy ra được AI=IM.
HS chú ý lắng nghe.
GV: gọi HS lên bảng làm.
HS: sau khi nghe GV hướng lên bảng làm bài.
GV nhận xét kết quả.
HS: chép bài vào vở.GV yêu cầu HS làm bài 26/80.
GV hướng dẫn.
Từ giả thiết chúng ta hãy chỉ ra rằng ABDC, ABFE, ABHG, CDHG, CDFE là hình thang.
Chứng minh CD là đường trung bình của hình thang ABEF.
EF là ĐTB Của hình thang CDHG.
Từ đó áp dụng định lí 4 trang 78 để tính CD=?, GH=?
HS: chú ý lắng nghe.
GV: gọi HS lên bảng làm.
HS:sau khi GV hướng dẫn lên bảng làm bài
GV nhận xét
HS ghi bài vào vở.


Bài 20:

GT ∆ABC: KA=KC=8cm, BI=10cm, 
KL IA=?

Bài làm:


Xét ∆ABC:
Ta có: + KA=KC=8cm (gt)
=>K là trung điểm của AC.
+ (Gt) hai góc 2 góc đồng vị bằng nhau. Suy ra IK//BC.
Theo định lí 1 (bài 4/76) thì IK đi qua trung điểm của AB có nghĩa là IA=IB=10cm.
Vậy x=10cm.

Bài 22:GT ∆ABC: BM=MC
AD=DE=EB.
KL AI=IM
Bài làm:
Ta có: AD=DE (Gt)
Ta cần chứng minh DC//EM.
Thật vậy ∆BEM(∆BDC (C.G.C)
=> (đồng vị)
Nên EM//CD có nghĩa là DI//EM.
Theo định lí 1: IA=IM.
Bài 26:

GT AD//CD//EF//GH
AC=CE=EG
BD=DF=FH
AB=6cm, EF=16cm
KL CD=x, GH=y.
Bài làm:
Vì AD//CD//EF//GH nên ABDC, ABFE, ABHG, CDHG, CDFE là hình thang.
Xét hình thang ABFE.
Ta có. AC=CE
BD=DF
CD đường trung bình của hình thang ABFE.
Áp dụng định lí 3 trang 78:
Ta có  cm.
Tương tự: xét hình thang CDHG.


2. củng cố và dặn dò.
- Nhắc lại các định li đường trung bình của tam giác, của hình thang.
- Về nhà làm bài tập còn lại.
- Chuẩn bị bài mới (dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thag)

Tuần 4 Ngày soạn: 10/09/1015
Tiết 8 Ngày dạy: …/09/2015
Bài 6: ĐỐI XỨNG TRỤC
I . MỤC TIÊU.