Chương I. §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Đăng ngày 9/7/2016 4:17:17 PM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: Xịn Giáo án | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

Giáo án : Đại số 8

Giáo viên:

Ngày soạn: 16/8/2014    

Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

 

I) Mục tiêu:

1./ Kiến thức

- Hs nắm được các HĐT: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu

2./ Kỹ năng

- Biết vận dụng các hằng đẳng thức vào bài tập.

3./ Thái độ

- Hiểu rõ thuận lợi khi sử dụng hằng đẳng thức để tính toán giải các dạng bài tập

II) Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Bảng phụ,phấn màu.

2. Học sinh: - thuộc hằng đẳng thức, bảng nhóm

III, Phương pháp:

Vấn đáp, chia nhóm nhỏ, luyện tập và thực hành, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

IV)Tiến trình bài dạy:

  1. ổn định tổ chức   
  2.  Kiểm tra bài cũ :

Câu1 . Tính ( x + 2y )2 được kết quả là :

A.x2 + 4xy + 4y2  B.x2 - 4xy + 4y2  C.x2 + 2xy + y2    D.x2 + 4xy - 4y2

 

 

 

C.Bài mới

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảng

* Hoạt động 1: Lập phương của một tổng

-Viết biểu thức sau dưới dạng tổng : (a + b)3 ?

-Từ đó hãy viết dạng tổng quát HĐT lập phương 1 tổng?

- Phát biểu hằng đẳng thức bằng lời ? -Tính

Xác định biểu thức A,  B  rồi vận dụng hằng đẳng thức ( A + B)3 tính

H: Hãy phát biểu lại bằng lời HĐT lập phương của 1 tổng?

1 HS viết trên bảng

 

 

A = x;  B = 1

A = 2x; B = y

1HS phát biểu

 

 

 

1. Lập phương của một tổng:

* áp dụng:

(x + 1)3 = x3 + 3x2.1 + 3x.12 + 13

= x3 + 3x2 + 3x + 1

(2x + y)3 = (2x)2 + 3(2x)2y + 3.2x.y2 + y3

= 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3

* Hoạt động 3:  Lập phương của một hiệu

H: Nêu cách tính ?

+=(a-b)(a-b)(a-b)

+=(a-b)

+

=(a-b)(a-b)(a-b)

=(a-b)

2, Lập phương của một hiệu

- Rút ra nhận xét gì?

-Tương tự viết hằng đẳng thức với A,B là các biểu thức ?

-Phát biểu hằng đẳng thức với A,B là các biểu thức  ?

- Phát biểu hằng đẳng thức vừa lập bằng lời

- Phân biệt với HĐT lập phương của một tổng

1 HS phát biểu

HS khác nhắc lại

Chỉ khác nhau về dấu đứng trước ;

*

- ? 4

Tính ; ( x - 2y)3

G:Lưu ý H xác định đúng biểu thức A,  biểu thức B, trước khi dùng hằng đẳng thức

G: Qua bài tập ta có nhận xét:

. ( A -B)2 = (B - A)2

. (A - B)3 ( B - A)3

. (A +B)3 = (B + A)3

. A2 - B B - A2

HS1 tính

HS2 tính( x - 2y)3

 

 

 

 

HS3  điền Đ,  S    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áp dụng : a, =                                       

b, (x - 2y)3 =

= x3 - 3x2.2y + 3x(2y)2 - (2y)3

= x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3

c,

1._Đ                  4_S

2._S                    5_S  

3._Đ

 

 

 

 

 

* Hoạt động 4: Luyện tập củng cố

-Làm bài tập 26 /14 SGK

 

 

 

 

 

 

G: Treo bảng phụ có BT 29/14 SGK cho HS hoạt động nhóm

Cả lớp làm vào vở

HS1: Làm phần a nêu rõ HĐT áp dụng

 

 

 

HS2: Làm phần b nêu rõ HĐT áp dụng

Chia cả lớp làm 4 nhóm . Trình bày vào bảng nhóm rồi điền bảng phụ

3. Luyện tập:

Bài 26 /14SGK

a, ( 2x2 + 3y)3

=(2x2)3+3(2x2)23y+ 3.2x2(3y)2+ ( 3y)3

= 8x6 + 36x4y2 + 54x2y2 + 27x3

b, 

2.BT 29/14 sgk

x3 - 3x2 + 3x - 1 = ( x - 1)3               N

16 + 8x + x2 = ( 4 + x)2                   U

3x2 + 3x + 1 + x3 = ( 1 + x)3           H

1- 2y + y2 = ( 1 - y)2= ( y - 1)2                Â

* Hoạt động 5:  Hướng dẫn về nhà :

  1. Ôn tập các bài đã học
  2. Làm 27, 28 /14 sgk

Các bài tập sách bài tập 16,17/5 SBT

+) Hướng dẫn tự học: HS đọc bài tiếp theo và làm ?1, ?2/15 SGK.

Tính (a+b)(a2- ab+ b2)  ;    (a- b)(a2+ ab+ b2

IV. rút kinh nghiệm

 

Trường THCS

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án Chương I. §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp), Đại số 8. Ngày soạn: 16/8/2014 Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp) I) Mục tiêu: 1./ Kiến thức - Hs nắm được các HĐT: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu 2./ Kỹ năng - Biết vận dụng các hằng đẳng thức vào bài tập. 3./ Thái độ - Hiểu rõ thuận lợi khi sử dụng hằng đẳng thức để tính toán... nslide.com chia sẽ tới mọi người thư viện Chương I. §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , giáo án Chương I. §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) thuộc danh mục Đại số 8 được giới thiệu bởi thành viên Xịn Giáo án tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại Đại số 8 , có 1 page, thuộc file .docx, cùng thể loại còn có Giáo án Lớp 8 Toán học 8 Đại số 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Ngày soạn: 16/8/2014 Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp) I) Mục tiêu: 1, kế tiếp là / Kiến thức - Hs nắm được những HĐT: Lập phương của https://nslide.com/giao-an/chuong-i-4-nhung-hang-dang-thuc-dang-nho-tiep.w9cn0q.html