Chương I. §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Đăng ngày 9/7/2016 4:17:17 PM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: Xịn Giáo án | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: docx

Giáo án : Đại số 8

Giáo viên:

Ngày soạn: 16/8/2014    

Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

 

I) Mục tiêu:

1./ Kiến thức

- Hs nắm được các HĐT: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu

2./ Kỹ năng

- Biết vận dụng các hằng đẳng thức vào bài tập.

3./ Thái độ

- Hiểu rõ thuận lợi khi sử dụng hằng đẳng thức để tính toán giải các dạng bài tập

II) Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Bảng phụ,phấn màu.

2. Học sinh: - thuộc hằng đẳng thức, bảng nhóm

III, Phương pháp:

Vấn đáp, chia nhóm nhỏ, luyện tập và thực hành, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

IV)Tiến trình bài dạy:

  1. ổn định tổ chức   
  2.  Kiểm tra bài cũ :

Câu1 . Tính ( x + 2y )2 được kết quả là :

A.x2 + 4xy + 4y2  B.x2 - 4xy + 4y2  C.x2 + 2xy + y2    D.x2 + 4xy - 4y2

 

 

 

C.Bài mới

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảng

* Hoạt động 1: Lập phương của một tổng

-Viết biểu thức sau dưới dạng tổng : (a + b)3 ?

-Từ đó hãy viết dạng tổng quát HĐT lập phương 1 tổng?

- Phát biểu hằng đẳng thức bằng lời ? -Tính

Xác định biểu thức A,  B  rồi vận dụng hằng đẳng thức ( A + B)3 tính

H: Hãy phát biểu lại bằng lời HĐT lập phương của 1 tổng?

1 HS viết trên bảng

 

 

A = x;  B = 1

A = 2x; B = y

1HS phát biểu

 

 

 

1. Lập phương của một tổng:

* áp dụng:

(x + 1)3 = x3 + 3x2.1 + 3x.12 + 13

= x3 + 3x2 + 3x + 1

(2x + y)3 = (2x)2 + 3(2x)2y + 3.2x.y2 + y3

= 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3

* Hoạt động 3:  Lập phương của một hiệu

H: Nêu cách tính ?

+=(a-b)(a-b)(a-b)

+=(a-b)

+

=(a-b)(a-b)(a-b)

=(a-b)

2, Lập phương của một hiệu

- Rút ra nhận xét gì?

-Tương tự viết hằng đẳng thức với A,B là các biểu thức ?

-Phát biểu hằng đẳng thức với A,B là các biểu thức  ?

- Phát biểu hằng đẳng thức vừa lập bằng lời

- Phân biệt với HĐT lập phương của một tổng

1 HS phát biểu

HS khác nhắc lại

Chỉ khác nhau về dấu đứng trước ;

*

- ? 4

Tính ; ( x - 2y)3

G:Lưu ý H xác định đúng biểu thức A,  biểu thức B, trước khi dùng hằng đẳng thức

G: Qua bài tập ta có nhận xét:

. ( A -B)2 = (B - A)2

. (A - B)3 ( B - A)3

. (A +B)3 = (B + A)3

. A2 - B B - A2

HS1 tính

HS2 tính( x - 2y)3

 

 

 

 

HS3  điền Đ,  S    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áp dụng : a, =                                       

b, (x - 2y)3 =

= x3 - 3x2.2y + 3x(2y)2 - (2y)3

= x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3

c,

1._Đ                  4_S

2._S                    5_S  

3._Đ

 

 

 

 

 

* Hoạt động 4: Luyện tập củng cố

-Làm bài tập 26 /14 SGK

 

 

 

 

 

 

G: Treo bảng phụ có BT 29/14 SGK cho HS hoạt động nhóm

Cả lớp làm vào vở

HS1: Làm phần a nêu rõ HĐT áp dụng

 

 

 

HS2: Làm phần b nêu rõ HĐT áp dụng

Chia cả lớp làm 4 nhóm . Trình bày vào bảng nhóm rồi điền bảng phụ

3. Luyện tập:

Bài 26 /14SGK

a, ( 2x2 + 3y)3

=(2x2)3+3(2x2)23y+ 3.2x2(3y)2+ ( 3y)3

= 8x6 + 36x4y2 + 54x2y2 + 27x3

b, 

2.BT 29/14 sgk

x3 - 3x2 + 3x - 1 = ( x - 1)3               N

16 + 8x + x2 = ( 4 + x)2                   U

3x2 + 3x + 1 + x3 = ( 1 + x)3           H

1- 2y + y2 = ( 1 - y)2= ( y - 1)2                Â

* Hoạt động 5:  Hướng dẫn về nhà :

  1. Ôn tập các bài đã học
  2. Làm 27, 28 /14 sgk

Các bài tập sách bài tập 16,17/5 SBT

+) Hướng dẫn tự học: HS đọc bài tiếp theo và làm ?1, ?2/15 SGK.

Tính (a+b)(a2- ab+ b2)  ;    (a- b)(a2+ ab+ b2

IV. rút kinh nghiệm

 

Trường THCS

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx