Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

Giáo án : Đại số 8

Giáo viên:

Ngày soạn: 16/8/2014    

Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

 

I) Mục tiêu:

1./ Kiến thức

- Hs nắm được các HĐT: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu

2./ Kỹ năng

- Biết vận dụng các hằng đẳng thức vào bài tập.

3./ Thái độ

- Hiểu rõ thuận lợi khi sử dụng hằng đẳng thức để tính toán giải các dạng bài tập

II) Chuẩn bị:

1. Giáo viên: Bảng phụ,phấn màu.

2. Học sinh: - thuộc hằng đẳng thức, bảng nhóm

III, Phương pháp:

Vấn đáp, chia nhóm nhỏ, luyện tập và thực hành, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.

IV)Tiến trình bài dạy:

  1. ổn định tổ chức   
  2.  Kiểm tra bài cũ :

Câu1 . Tính ( x + 2y )2 được kết quả là :

A.x2 + 4xy + 4y2  B.x2 - 4xy + 4y2  C.x2 + 2xy + y2    D.x2 + 4xy - 4y2

 

 

 

C.Bài mới

Hoạt động của thầy

Hoạt động của trò

Ghi bảng

* Hoạt động 1: Lập phương của một tổng

-Viết biểu thức sau dưới dạng tổng : (a + b)3 ?

-Từ đó hãy viết dạng tổng quát HĐT lập phương 1 tổng?

- Phát biểu hằng đẳng thức bằng lời ? -Tính

Xác định biểu thức A,  B  rồi vận dụng hằng đẳng thức ( A + B)3 tính

H: Hãy phát biểu lại bằng lời HĐT lập phương của 1 tổng?

1 HS viết trên bảng

 

 

A = x;  B = 1

A = 2x; B = y

1HS phát biểu

 

 

 

1. Lập phương của một tổng:

* áp dụng:

(x + 1)3 = x3 + 3x2.1 + 3x.12 + 13

= x3 + 3x2 + 3x + 1

(2x + y)3 = (2x)2 + 3(2x)2y + 3.2x.y2 + y3

= 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3

* Hoạt động 3:  Lập phương của một hiệu

H: Nêu cách tính ?

+=(a-b)(a-b)(a-b)

+=(a-b)

+

=(a-b)(a-b)(a-b)

=(a-b)

2, Lập phương của một hiệu

- Rút ra nhận xét gì?

-Tương tự viết hằng đẳng thức với A,B là các biểu thức ?

-Phát biểu hằng đẳng thức với A,B là các biểu thức  ?

- Phát biểu hằng đẳng thức vừa lập bằng lời

- Phân biệt với HĐT lập phương của một tổng

1 HS phát biểu

HS khác nhắc lại

Chỉ khác nhau về dấu đứng trước ;

*

- ? 4

Tính ; ( x - 2y)3

G:Lưu ý H xác định đúng biểu thức A,  biểu thức B, trước khi dùng hằng đẳng thức

G: Qua bài tập ta có nhận xét:

. ( A -B)2 = (B - A)2

. (A - B)3 ( B - A)3

. (A +B)3 = (B + A)3

. A2 - B B - A2

HS1 tính

HS2 tính( x - 2y)3

 

 

 

 

HS3  điền Đ,  S    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

áp dụng : a, =                                       

b, (x - 2y)3 =

= x3 - 3x2.2y + 3x(2y)2 - (2y)3

= x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3

c,

1._Đ                  4_S

2._S                    5_S  

3._Đ

 

 

 

 

 

* Hoạt động 4: Luyện tập củng cố

-Làm bài tập 26 /14 SGK

 

 

 

 

 

 

G: Treo bảng phụ có BT 29/14 SGK cho HS hoạt động nhóm

Cả lớp làm vào vở

HS1: Làm phần a nêu rõ HĐT áp dụng

 

 

 

HS2: Làm phần b nêu rõ HĐT áp dụng

Chia cả lớp làm 4 nhóm . Trình bày vào bảng nhóm rồi điền bảng phụ

3. Luyện tập:

Bài 26 /14SGK

a, ( 2x2 + 3y)3

=(2x2)3+3(2x2)23y+ 3.2x2(3y)2+ ( 3y)3

= 8x6 + 36x4y2 + 54x2y2 + 27x3

b, 

2.BT 29/14 sgk

x3 - 3x2 + 3x - 1 = ( x - 1)3               N

16 + 8x + x2 = ( 4 + x)2                   U

3x2 + 3x + 1 + x3 = ( 1 + x)3           H

1- 2y + y2 = ( 1 - y)2= ( y - 1)2                Â

* Hoạt động 5:  Hướng dẫn về nhà :

  1. Ôn tập các bài đã học
  2. Làm 27, 28 /14 sgk

Các bài tập sách bài tập 16,17/5 SBT

+) Hướng dẫn tự học: HS đọc bài tiếp theo và làm ?1, ?2/15 SGK.

Tính (a+b)(a2- ab+ b2)  ;    (a- b)(a2+ ab+ b2

IV. rút kinh nghiệm

 

Trường THCS

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

Chương I. §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Đăng ngày 9/7/2016 4:17:17 PM | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án Chương I. §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp), Đại số 8. Ngày soạn: 16/8/2014 Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp) I) Mục tiêu: 1./ Kiến thức - Hs nắm được các HĐT: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu 2./ Kỹ năng - Biết vận dụng các hằng đẳng thức vào bài tập. 3./ Thái độ - Hiểu rõ thuận lợi khi sử dụng hằng đẳng thức để tính toán... nslide.com chia sẽ tới mọi người thư viện Chương I. §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , giáo án Chương I. §4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) thuộc danh mục Đại số 8 được giới thiệu bởi thành viên Xịn Giáo án tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại Đại số 8 , có 1 page, thuộc file .docx, cùng thể loại còn có Giáo án Lớp 8 Toán học 8 Đại số 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Ngày soạn: 16/8/2014 Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp) I) Mục tiêu: 1, kế tiếp là / Kiến thức - Hs nắm được những HĐT: Lập phương của

https://nslide.com/giao-an/chuong-i-4-nhung-hang-dang-thuc-dang-nho-tiep.w9cn0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Đại số 8


Ngày soạn: 16/8/2014
Tiết 6: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)

I) Mục tiêu:
1./ Kiến thức
- Hs nắm được các HĐT: Lập phương của một tổng, lập phương của một hiệu
2./ Kỹ năng
- Biết vận dụng các hằng đẳng thức vào bài tập.
3./ Thái độ
- Hiểu rõ thuận lợi khi sử dụng hằng đẳng thức để tính toán giải các dạng bài tập
II) Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Bảng phụ,phấn màu.
2. Học sinh: - thuộc hằng đẳng thức, bảng nhóm
III, Phương pháp:
Vấn đáp, chia nhóm nhỏ, luyện tập và thực hành, nêu vấn đề và giải quyết vấn đề.
IV)Tiến trình bài dạy:
ổn định tổ chức
Kiểm tra bài cũ :
Câu1 . Tính ( x + 2y )2 được kết quả là :
A.x2 + 4xy + 4y2 B.x2 - 4xy + 4y2 C.x2 + 2xy + y2 D.x2 + 4xy - 4y2C.Bài mới
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

* Hoạt động 1: Lập phương của một tổng

-Viết biểu thức sau dưới dạng tổng : (a + b)3 ?
-Từ đó hãy viết dạng tổng quát HĐT lập phương 1 tổng?
- Phát biểu hằng đẳng thức bằng lời ? -Tính 
Xác định biểu thức A, B rồi vận dụng hằng đẳng thức ( A + B)3 tính
H: Hãy phát biểu lại bằng lời HĐT lập phương của 1 tổng?
1 HS viết trên bảngA = x; B = 1
A = 2x; B = y
1HS phát biểu1. Lập phương của một tổng:

* áp dụng:
(x + 1)3 = x3 + 3x2.1 + 3x.12 + 13
= x3 + 3x2 + 3x + 1
(2x + y)3 = (2x)2 + 3(2x)2y + 3.2x.y2 + y3
= 8x3 + 12x2y + 6xy2 + y3

* Hoạt động 3: Lập phương của một hiệu

H: Nêu cách tính  ?
+=(a-b)(a-b)(a-b)
+=(a-b) 
+
=(a-b)(a-b)(a-b)
=(a-b) 

2, Lập phương của một hiệu

- Rút ra nhận xét gì?
-Tương tự viết hằng đẳng thức với A,B là các biểu thức ?
-Phát biểu hằng đẳng thức với A,B là các biểu thức ?
- Phát biểu hằng đẳng thức vừa lập bằng lời
- Phân biệt với HĐT lập phương của một tổng


1 HS phát biểu
HS khác nhắc lại
Chỉ khác nhau về dấu đứng trước ; 
*


- ? 4
Tính ; ( x - 2y)3
G:Lưu ý H xác định đúng biểu thức A, biểu thức B, trước khi dùng hằng đẳng thức
G: Qua bài tập ta có nhận xét:
. ( A -B)2 = (B - A)2
. (A - B)3 ( ( B - A)3
. (A +B)3 = (B + A)3
. A2 - B ( B - A2
HS1 tính 
HS2 tính( x - 2y)3
HS3 điền Đ, S


áp dụng : a, =

b, (x - 2y)3 =
= x3 - 3x2.2y + 3x(2y)2 - (2y)3
= x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3
c,
1._Đ 4_S
2._S 5_S
3._Đ


* Hoạt động 4: Luyện tập củng cố

-Làm bài tập 26 /14 SGK


G: Treo bảng phụ có BT 29/14 SGK cho HS hoạt động nhóm
Cả lớp làm vào vở
HS1: Làm phần a nêu rõ HĐT áp dụngHS2: Làm phần b nêu rõ HĐT áp dụng
Chia cả lớp làm 4 nhóm . Trình bày vào bảng nhóm rồi điền bảng phụ
3. Luyện tập:
Bài 26 /14SGK
a, ( 2x2 + 3y)3
=(2x2)3+3(2x2)23y+ 3.2x2(3y)2+ ( 3y)3
= 8x6 + 36x4y2 + 54x2y2 + 27x3
b, 2.BT 29/14 sgk
x3 - 3x2 + 3x - 1

Sponsor Documents