cn6.tuan34.t65

giáo án Công nghệ
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
jwi9zq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/5/2015 8:13:11 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

TUẦN 34 Ngày soạn :10 /04/2015 TIẾT 65 Ngày dạy: 13/ 04/ 2015 Bài 26: CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH ( Tiết 2) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết được khái niệm và các khoản chi tiêu trong gia đình. - Biế,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử cn6.tuan34.t65, Giáo Án Công Nghệ , Giáo án điện tử cn6.tuan34.t65, doc, 1 trang, 0.05 M, Công nghệ chia sẽ bởi Thuận Nguyễn Thị đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

cn6.tuan34.t65.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

TUẦN 34 Ngày soạn :10 /04/2015
TIẾT 65 Ngày dạy: 13/ 04/ 2015
Bài 26: CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH
( Tiết 2)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết được khái niệm và các khoản chi tiêu trong gia đình.
- Biết được mức chi tiêu của các hộ gia đình ở Việt Nam.
2. Kĩ năng:
- Lập được kế hoặc chi tiêu cho bản thân.
3. Thái độ:
- Quan tâm tớ việc tiết kiệm chi tiêu cho bản thân và gia đình.
4. Tích hợp bảo vệ môi trường:
- Tham gia sản xuất góp phần tăng thu nhập cho gia đình, giữ gìn môi trường sống .
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án, tài liệu tham khảo.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc và tìm hiểu bài trước ở nhà.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1ph).
6ª1:…………… ………………………………………………………
6ª2:…………… ………………………………………………………
2. Kiểm tra bài cũ: (5ph).- Chi tiêu trong gia đình là gì?
- Em hãy kể tên các khoản chi tiêu của gia đình?
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài: (1ph).
- Giữa các gia dình trong xã hội có thu nhập khác nhau nên các khoản chi tiêu trong gia đình cũng khác nhau. Để hiểu rõ hơn vấn đề này chúng ta cùng tìm hiểu trong phần bài học hôm nay.
b. Các hoạt động dạy và học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG GHI BẢNG

Hoạt động 1: Chi tiêu của các loại hộ gia đình ở Việt Nam(15ph)

- Nhắc lại hình thức thu nhập của các hộ gia đình ở thành phố và nông thôn?
GV dẫn dắt: sự khác nhau về hình thức thu nhập đó sẽ có ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình.
- Vậy theo em mức chi tiêu của gia đình thành phố có gì khác so với mức chi tiêu của gia đình nông thôn?
-GV: đánh dấu x vào các cột ở bảng 5 ( trang 129 SGK)
- Nhìn vào bảng chi tiêu của các loại hộ gia đình em có nhận xét gì về hình thức chi tiêu của các loại hộ gia đình nông thôn, thành thị?
-HS nhắc lại kiến thức đã học
-HS phân tích và trả lời
- Hs nhận xét
III.CHI TIÊU CỦA CÁC LOẠI HỘ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM
+ Gia đình nông thôn: Sản xuất ra sản phẩm vật chất và trực tiếp tiêu dùng.
+ Gia đình thành thị: thu nhập bằng tiền nên phải mua hoặc chi trả.

Hoạt động 2: Tìm hiểu cân đối thu chi trong gia đình(20ph)

GV: cân đối thu chi là đảm bảo sao cho tổng thu nhập của gia đình phải lớn hơn tổng chi tiêu để có thể dành một phần tích luỹ cho gia đình.
+Gọi HS đọc 4 ví dụ trong SGK.
-Em hãy cho biết chi tiêu như các hộ gia đình ở 4 ví dụ trên đã hợp lý chưa? Như thế nào gọi là chi tiêu hợp lý?
- Nếu chi tiêu không hợp lý thiếu phần tích luỹ thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Liên hệ với thực tế chi tiêu ở gia đình em?
Cho HS quan sát hình 4.3 tr.132 SGK.
- Em quyết định mua hàng khi nào trong 3 trường hợp: rất cần, cần, chưa cần?
- Theo em phải làm như thế nào để mỗi gia đình có phần tích luỹ?
- Bản thân em đã làm gì để góp phần tiết kiệm chi tiêu cho gia đình?
- Vậy để cân đối được thu chi trong gia đình chúng ta phải làm gì?
-HS: dành cho những nhu cầu đột xuất: ốm đau, thăm viếng, cưới hỏi….
- HS đọc
- HS trả lời theo nhận thức của bản thân.
- HS liên hệ
- HS quan sát và trả lời theo nhóm.
- Vận dụng những kiến thức vừa học để trình bày
IV. CÂN ĐỐI THU CHI TRONG GIA ĐÌNH
1- Chi tiêu hợp lý.
+ Thoả mãn những nhu cầu thiết yếu của gia đình
+ có phần tích luỹ
2- Biện pháp cân đối thu chi
a. Chi tiêu theo kế hoạch.
chi tiêu theo kế hoạch là lập phương án chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định.

 


Trường THCS Liêng Trang                                                                                            Năm học : 2014 - 2015                                                    

 

TUẦN 34                       Ngày soạn :10 /04/2015

TIẾT   65                       Ngày dạy: 13/ 04/ 2015

 

Bài 26: CHI TIÊU TRONG GIA ĐÌNH

( Tiết 2)

I. MỤC TIÊU:

    1. Kiến thức:

      - Biết được khái niệm và các khoản chi tiêu trong gia đình.

      - Biết được mức chi tiêu của các hộ gia đình ở Việt Nam.

   2. Kĩ năng:

      - Lập được kế hoặc chi tiêu cho bản thân.

   3. Thái độ:

     - Quan tâm tớ việc tiết kiệm chi tiêu cho bản thân và gia đình.

   4. Tích hợp bảo vệ môi trường:

      - Tham gia sản xuất góp phần tăng thu nhập cho gia đình, giữ gìn môi trường sống .

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

   1. Chuẩn bị của giáo viên:

   - Giáo án, tài liệu tham khảo.

   2.  Chuẩn bị của học sinh:

   -  Đọc và tìm hiểu bài trước ở nhà.

III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP

  1. Ổn định lớp:  Kiểm tra sĩ số (1ph).

6ª1:…………… ………………………………………………………

6ª2:…………… ………………………………………………………

   2. Kiểm tra bài cũ: (5ph).- Chi tiêu trong gia đình là gì?

                       - Em hãy kể tên các khoản chi tiêu của gia đình?

   3. Bài mới

      a. Giới thiệu bài: (1ph).

        - Giữa các gia dình trong xã hội có thu nhập khác nhau nên các khoản chi tiêu trong gia đình cũng khác nhau. Để hiểu rõ hơn vấn đề này chúng ta cùng tìm hiểu trong phần bài học hôm nay.

      b. Các hoạt động dạy và học:

 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG GHI BẢNG

Hoạt động 1: Chi tiêu của các loại hộ gia đình ở Việt Nam(15ph)

- Nhắc lại hình thức thu nhập của các hộ gia đình ở thành phố và nông thôn?

GV dẫn dắt: sự khác nhau về hình thức thu nhập đó sẽ có ảnh hưởng đến chi tiêu của gia đình.

- Vậy theo em mức chi tiêu của gia đình thành phố có gì khác so với mức chi tiêu của gia đình nông thôn?

-HS nhắc lại kiến thức đã học

 

 

 

 

 

 

-HS phân tích và trả lời

 

 

 

III.CHI TIÊU CỦA CÁC LOẠI HỘ GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM

+ Gia đình nông thôn: Sản xuất ra sản phẩm vật chất và trực tiếp tiêu dùng.

+ Gia đình thành thị: thu nhập bằng tiền nên phải mua hoặc chi trả.

 

 

 

Giáo án công nghệ 6                                                                                                             GV:Ngũ Thị Thuận                                                                          


Trường THCS Liêng Trang                                                                                            Năm học : 2014 - 2015                                                    

 

-GV: đánh dấu x vào các cột ở bảng 5 ( trang 129 SGK)

- Nhìn vào bảng chi tiêu của các loại hộ gia đình em có nhận xét gì về hình thức chi tiêu của các loại hộ gia đình nông thôn, thành thị?

 

 

- Hs nhận xét

 

 

 

 

 

 

Hoạt động 2: Tìm hiểu cân đối thu chi trong gia đình(20ph)

GV: cân đối thu chi là đảm bảo sao cho tổng thu nhập của gia đình phải lớn hơn tổng chi tiêu để có thể dành một phần tích luỹ cho gia đình.

+Gọi HS đọc 4 ví dụ trong SGK.

-Em hãy cho biết chi tiêu như các hộ gia đình ở 4 ví dụ trên đã hợp lý chưa? Như thế nào gọi là chi tiêu hợp lý?

- Nếu chi tiêu không hợp lý thiếu phần tích luỹ thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Liên hệ với thực tế chi tiêu ở gia đình em?

Cho HS quan sát hình 4.3 tr.132 SGK.

- Em quyết định mua hàng khi nào trong 3 trường hợp: rất cần, cần, chưa cần?

- Theo em phải làm như thế nào để mỗi gia đình có phần tích luỹ?

- Bản thân em đã làm gì để góp phần tiết kiệm chi tiêu cho gia đình?

- Vậy để cân đối được thu chi trong gia đình chúng ta phải làm gì?

-HS: dành cho những nhu cầu đột xuất: ốm đau, thăm viếng, cưới hỏi….

 

 

 

- HS đọc

 

- HS trả lời theo nhận thức của bản thân.

 

 

- HS liên hệ

 

 

 

- HS quan sát và trả lời theo nhóm.

 

 

 

 

 

- Vận dụng những kiến thức vừa học để trình bày

IV. CÂN ĐỐI THU CHI TRONG GIA ĐÌNH

1- Chi tiêu hợp lý.

+ Thoả mãn những nhu cầu thiết yếu của gia đình

+ có phần tích luỹ

2- Biện pháp cân đối thu chi

a. Chi tiêu theo kế hoạch.

chi tiêu theo kế hoạch là lập phương án chi tiêu trong một khoảng thời gian nhất định. Cần phải sắp xếp thứ tự ưu tiên cho từng nhu cầu chi tiêu.

b. Tích luỹ

Để có tích luỹ thường có 2 hình thức:

+ tiết kiệm chi tiêu

+tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

 

 

4. Củng cố – đánh giá: (2ph).

    - Hãy kể tên các khoản chi tiêu trong gia đình mà em biết

    - Hàng ngày em đã chi cho những điều gì? Tự nhận xét xem như vậy có hợp lí chưa?

5. Nhận xét – Dặn dò: (1ph).

   - Về nhà học bài. Chuẩn bị ôn tập kiểm tra học kì II

- Nhắc nhở HS chấp hành tốt an toàn giao thông, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

 

Giáo án công nghệ 6                                                                                                             GV:Ngũ Thị Thuận                                                                          


Trường THCS Liêng Trang                                                                                            Năm học : 2014 - 2015                                                    

 

IV.RÚT KINH NGHIỆM:

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

 

Giáo án công nghệ 6                                                                                                             GV:Ngũ Thị Thuận                                                                          

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về cn6.tuan34.t65
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU