CỘNG ĐIỂM VÀ THỐNG KÊ

Đăng ngày 5/6/2011 2:52:43 PM | Thể loại: Thể dục 10 | Chia sẽ bởi: Nhân Lê Trường | Lần tải: 30 | Lần xem: 0 | Page: 3 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: xls
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

giáo án CỘNG ĐIỂM VÀ THỐNG KÊ, Thể dục 10. . nslide giới thiệu đến bạn đọc giáo án CỘNG ĐIỂM VÀ THỐNG KÊ .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện CỘNG ĐIỂM VÀ THỐNG KÊ thuộc chủ đề Thể dục 10 được chia sẽ bởi thành viên Nhân Lê Trường đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Thể dục 10 , có tổng cộng 3 trang, thuộc thể loại .xls, cùng chủ đề còn có Giáo án Giáo án Trung học phổ thông Thể dục Thể dục 10 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo LỚP : MOÂN: STTHOÏ VAØ TEÂN NÖÕHỌC KỲ I HỌC KỲ II TB CN THI TBHKI THI HKII TB HKII TB CN M 15` 1 TIẾT THI TB HK M 15` 1 TIẾT THI TB HK Ñeám ñieåmÑeám nöõÑeám ñieåmÑeám nöõÑeám ñieåmÑeám nöõÑeám ñieåmÑeám nöõÑeám ñieåmÑeám nöõ 1Huỳnh VănAn 7106 8991088 88, nói thêm là 3 0,còn cho biết thêm 02, ngoài ra 8GIOI GIOI KEM KEM KEM 2Nguyễn Thị ThuýAnn8108 797489 97, bên cạnh đó 9 0, nói thêm 02, kế tiếp là 6GIOIGIOIKHAKHAKEMKEMKEMKEMKEMKEM 3Lê Thị NgọcÁnhn747 849278 86,còn cho biết thêm 5 0, kế tiếp là 02, https://nslide.com/giao-an/cong-diem-va-thong-ke.gpmzwq.html

Nội dung

LỚP : MOÂN:
STT HOÏ VAØ TEÂN NÖÕ HỌC KỲ I HỌC KỲ II "TB
CN" THI TBHKI THI HKII TB HKII TB CN
M 15` 1 TIẾT THI "TB
HK" M 15` 1 TIẾT THI "TB
HK" Ñeám ñieåm Ñeám nöõ Ñeám ñieåm Ñeám nöõ Ñeám ñieåm Ñeám nöõ Ñeám ñieåm Ñeám nöõ Ñeám ñieåm Ñeám nöõ
1 Huỳnh Văn An 7 10 6 8 9 9 10 8 8 8 8.3 0.0 2.8 GIOI GIOI KEM KEM KEM
2 Nguyễn Thị Thuý An n 8 10 8 7 9 7 4 8 9 9 7.9 0.0 2.6 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
3 Lê Thị Ngọc Ánh n 7 4 7 8 4 9 2 7 8 8 6.5 0.0 2.2 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
4 Lê Thái Bằng 7 10 9 7 7 7 10 9 10 10 9.0 0.0 3 GIOI GIOI KEM KEM KEM
5 Trương Thị Thanh Điền ng 0.0 0.0 0
6 Phạm Hồng Định 7 10 7 8 5 9 9 9 8 8 8.1 0.0 2.7 GIOI GIOI KEM KEM KEM
7 Võ Quốc Định 7 10 6 8 9 7 4 7 10 10 7.9 0.0 2.6 GIOI KHA KEM KEM KEM
8 Đặng Thị Dung n 7 6 7 8 7 7 2 7 10 10 7.3 0.0 2.4 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
9 Nguyễn Thị Duy ng 0.0 0.0 0
10 Trương Thị Thuỳ Duy n 6 2 5 5 3 7 2 5 8 8 5.5 0.0 1.8 GIOI GIOI TB TB KEM KEM KEM KEM KEM KEM
11 Võ Thị Lệ Hằng n 6 5 7 5 4 9 6 7 8 8 6.8 0.0 2.3 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
12 Nguyễn Thị Bé Hạnh n 7 6 6 8 5 9 6 7 8 8 7.1 0.0 2.4 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
13 Nguyễn Thị Hảo ng 0.0 0.0 0
14 Ngô Thị Kim Hương n 5 1 6 8 5 7 9 9 10 10 7.9 0.0 2.6 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
15 Nguyễn Ngọc Hương n 7 7 6 8 8 7 6 8 9 9 7.7 0.0 2.6 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
16 Trinh Hoài Khánh 6 1 6 7 3 7 7 8 8 8 6.7 0.0 2.2 GIOI KHA KEM KEM KEM
17 Dương Thị Tuệ Khương n 8 10 8 10 2 7 4 6 9 9 7.3 0.0 2.4 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
18 Nguyễn Hồng Thanh Lâm 7 6 6 7 7 9 8 8 10 10 8.3 0.0 2.8 GIOI GIOI KEM KEM KEM
19 Nguyễn Vũ Linh 7 8 7 10 7 7 7 7 8 8 7.6 0.0 2.5 GIOI KHA KEM KEM KEM
20 Phạm Thị Linh n 5 4 6 8 8 9 6 7 8 8 7.1 0.0 2.4 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
21 Phạm Quốc Lịnh 5 1 8 8 6 7 2 7 9 9 6.5 0.0 2.2 GIOI KHA KEM KEM KEM
22 Lê Thị Tuyết Mai n 8 3 8 8 5 9 6 8 8 8 7.3 0.0 2.4 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
23 Nguyễn Thị Tuyết Mai n 6 10 8 8 9 7 4 7 10 10 8.0 0.0 2.7 GIOI GIOI GIOI GIOI KEM KEM KEM KEM KEM KEM
24 Lê Hoài Nam 6 5 7 8 7 7 6 7 8 8 7.1 0.0 2.4 GIOI KHA KEM KEM KEM
25 Cao Thị Kiều Nga n 6 4 8 8 6 7 4 7 10 10 7.4 0.0 2.5 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
26 Võ Hồ Thái Nguyên n 7 10 7 9 9 9 6 8 10 10 8.6 0.0 2.9 GIOI GIOI GIOI GIOI KEM KEM KEM KEM KEM KEM
27 Trương Thị Nhỉ n 7 10 6 9 9 4 4 7 8 8 7.1 0.0 2.4 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
28 Nguyễn Thị Huỳnh Như n 10 10 8 10 5 7 10 9 10 10 9.2 0.0 3.1 GIOI GIOI GIOI GIOI KEM KEM KEM KEM KEM KEM
29 Phạm Thị Nhụy n 3 7 6 8 4 7 4 7 9 9 6.8 0.0 2.3 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
30 Nguyễn Như Phong ng 0.0 0.0 0
31 Huỳnh Tuyết Sương ng 5 2 5 4.0 0.0 1.3
32 Nguyễn Duy Tân ng 4 4.0 0.0 1.3
33 Lê Nguyễn Nhâm Thân 6 2 4 7 9 7 6 7 10 10 7.4 0.0 2.5 GIOI KHA KEM KEM KEM
34 Huỳnh Thị Đang Thanh n 8 4 6 10 8 7 4 8 10 10 7.8 0.0 2.6 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
35 Nguyễn Văn Thành 7 4 4 8 3 9 8 8 8 8 7.1 0.0 2.4 GIOI KHA KEM KEM KEM
36 Võ Thị Kim Thoại n 6 3 6 8 6 9 8 8 4 4 6.0 0.0 2 YEU YEU TB TB KEM KEM KEM KEM KEM KEM
37 Nguyễn Hoài Thu n 5 5 7 5 6 9 4 7 8 8 6.6 0.0 2.2 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
38 Nguyễn Thị Anh Thư n 7 4 6 6 8 8 6 7 10 10 7.7 0.0 2.6 GIOI GIOI KHA KHA KEM KEM KEM KEM KEM KEM
39 Võ Thị Quỳnh Trâm n 8 10 7 9 10 7 6 9 10 10 8.7 0.0 2.9 GIOI GIOI GIOI GIOI KEM KEM KEM KE