CÔNG THỨC THỐNG KÊ ĐIỂM

Đăng ngày 6/22/2017 9:06:02 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Ngôn Nguyễn Quốc Chí | Lần tải: 4 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: xls

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls

Nội dung

PHÒNG GDĐT CHÂU THÀNH
TRƯỜNG TH AN NINH D
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3C
TIN HỌC NĂM HỌC 2016-2017

Stt Họ và tên Nữ "Dân
tộc" "Điểm
HKI" "Điểm
HKII" ĐG TS NỮ KM NỮ KM HOA NỮ HOA
TỔNG SỐ: 36 15 13 5 4 3 N KM KMN
1 Trương Quỳnh Anh 7 10 13 6 4 1 2 2 7 7 7
2 Phan Trần Đại 10 9 11 5 2 0 2 1 10 10 10
3 Lý Nguyễn Cát Đằng x Km 10 8 4 1 2 1 0 0 x10 Km10 xKm10
4 Ngô Hoàng Đạt Km 7 7 5 3 5 3 0 0 7 Km7 Km7
5 Nguyễn Thị Hồng Đoan x 9 6 2 0 0 0 0 0 x9 9 x9
6 Kim Hà Km 8 5 1 0 0 0 0 0 8 Km8 Km8
7 Lý Quốc Hải 10 10 10 10
8 Đỗ Xuân Hiếu 9 9 9 9
9 Dương Thanh Hoài 8 8 8 8
10 Lê Gia Hưng 5 5 5 5
11 Cao Vỹ Khang Km 7 7 Km7 Km7
12 Lê Anh Khoa 10 10 10 10
13 Hà Thị Hồng Loan x Km 8 x8 Km8 xKm8
14 Ngô Hồng Loan x Hoa 9 x9 Hoa9 xHoa9
15 Thạch Lê Trung Luân Km 9 9 Km9 Km9
16 Lam Vĩnh Nghi 10 10 10 10
17 Lý Tố Nguyên x Km 7 x7 Km7 xKm7
18 Trần Nhan Trọng Nhân 8 8 8 8
19 Nguyễn Minh Nhựt 9 9 9 9
20 Lý Tuyết Phương x Km 7 x7 Km7 xKm7
21 Đinh Thị Thu Phượng x 10 x10 10 x10
22 Prum Thị Tú Quyên x Km 7 x7 Km7 xKm7
23 Đào Hữu Tài 9 9 9 9
24 Lâm Văn Tài 6 6 6 6
25 Thạch Hữu Tâm Km 10 10 Km10 Km10
26 Nguyễn Thị Hồng Thắm x 10 x10 10 x10
27 Võ Thành Thắng Km 9 9 Km9 Km9
28 Lâm Quốc Thành Hoa 9 9 Hoa9 Hoa9
29 Lưu Trần Thông Km 10 10 Km10 Km10
30 Lâm Minh Thư x 10 x10 10 x10
31 Trương Ng Thanh Thúy x 9 x9 9 x9
32 Nguyễn Thủy Tiên x 9 x9 9 x9
33 Đuôn Anh Tuấn Km 10 10 Km10 Km10
34 Tăng Nghiêm Tường Vy x Hoa 10 x10 Hoa10 xHoa10
35 Hứa Huỳnh Phi Yến x Hoa 10 x10 Hoa10 xHoa10
36 Mạch Thị Giàu x 9 x9 9 x9
37 Trần Hữu Toàn 6 6