Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .xls
Có thể download miễn phí file .xls bên dưới

CÔNG THỨC THỐNG KÊ ĐIỂM

Đăng ngày 6/22/2017 9:06:02 PM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 4 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: xls
0 lần xem

giáo án CÔNG THỨC THỐNG KÊ ĐIỂM, Giáo án khác. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu CÔNG THỨC THỐNG KÊ ĐIỂM .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , giáo án CÔNG THỨC THỐNG KÊ ĐIỂM thuộc chủ đề Giáo án khác được chia sẽ bởi bạn Ngôn Nguyễn Quốc Chí đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Giáo án khác , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .xls, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo án khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu PHÒNG GDĐT CHÂU THÀNH TRƯỜNG TH AN NINH D DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3C TIN HỌC NĂM HỌC 2016-2017 SttHọ và tênNữ Dân tộc Điểm HKI Điểm HKII ĐG TSNỮKMNỮ KMHOANỮ HOA TỔNG SỐ:361513543 NKMKMN 1Trương Quỳnh Anh 7 101364122 777 2Phan Trần Đại 10 91152021 101010 3Lý Nguyễn Cát ĐằngxKm 10 8412100 x10Km10xKm10 4Ngô Hoàng Đạt Km 7 7535300 7Km7Km7 5Nguyễn Thị Hồng Đoanx 9 6200000 x99x9 6Kim Hà Km 8 5100000 8Km8Km8 7Lý Quốc Hải 10 101010 8Đỗ Xuân Hiếu 9 999 9Dương Thanh Hoài 8 888 10Lê Gia Hưng 5 555 11Cao Vỹ Khang Km 7 7

https://nslide.com/giao-an/cong-thuc-thong-ke-diem.mcou0q.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được. PHÒNG GDĐT CHÂU THÀNH
TRƯỜNG TH AN NINH D
DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 3C
TIN HỌC NĂM HỌC 2016-2017

Stt Họ và tên Nữ "Dân
tộc" "Điểm
HKI" "Điểm
HKII" ĐG TS NỮ KM NỮ KM HOA NỮ HOA
TỔNG SỐ: 36 15 13 5 4 3 N KM KMN
1 Trương Quỳnh Anh 7 10 13 6 4 1 2 2 7 7 7
2 Phan Trần Đại 10 9 11 5 2 0 2 1 10 10 10
3 Lý Nguyễn Cát Đằng x Km 10 8 4 1 2 1 0 0 x10 Km10 xKm10
4 Ngô Hoàng Đạt Km 7 7 5 3 5 3 0 0 7 Km7 Km7
5 Nguyễn Thị Hồng Đoan x 9 6 2 0 0 0 0 0 x9 9 x9
6 Kim Hà Km 8 5 1 0 0 0 0 0 8 Km8 Km8
7 Lý Quốc Hải 10 10 10 10
8 Đỗ Xuân Hiếu 9 9 9 9
9 Dương Thanh Hoài 8 8 8 8
10 Lê Gia Hưng 5 5 5 5
11 Cao Vỹ Khang Km 7 7 Km7 Km7
12 Lê Anh Khoa 10 10 10 10
13 Hà Thị Hồng Loan x Km 8 x8 Km8 xKm8
14 Ngô Hồng Loan x Hoa 9 x9 Hoa9 xHoa9
15 Thạch Lê Trung Luân Km 9 9 Km9 Km9
16 Lam Vĩnh Nghi 10 10 10 10
17 Lý Tố Nguyên x Km 7 x7 Km7 xKm7
18 Trần Nhan Trọng Nhân 8 8 8 8
19 Nguyễn Minh Nhựt 9 9 9 9
20 Lý Tuyết Phương x Km 7 x7 Km7 xKm7
21 Đinh Thị Thu Phượng x 10 x10 10 x10
22 Prum Thị Tú Quyên x Km 7 x7 Km7 xKm7
23 Đào Hữu Tài 9 9 9 9
24 Lâm Văn Tài 6 6 6 6
25 Thạch Hữu Tâm Km 10 10 Km10 Km10
26 Nguyễn Thị Hồng Thắm x 10 x10 10 x10
27 Võ Thành Thắng Km 9 9 Km9 Km9
28 Lâm Quốc Thành Hoa 9 9 Hoa9 Hoa9
29 Lưu Trần Thông Km 10 10 Km10 Km10
30 Lâm Minh Thư x 10 x10 10 x10
31 Trương Ng Thanh Thúy x 9 x9 9 x9
32 Nguyễn Thủy Tiên x 9 x9 9 x9
33 Đuôn Anh Tuấn Km 10 10 Km10 Km10
34 Tăng Nghiêm Tường Vy x Hoa 10 x10 Hoa10 xHoa10
35 Hứa Huỳnh Phi Yến x Hoa 10 x10 Hoa10 xHoa10
36 Mạch Thị Giàu x 9 x9 9 x9
37 Trần Hữu Toàn 6 6

Sponsor Documents