Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 

 B¶ng CỘNG                                                   

 

 9 +  2  =  11

 8  + 3  =  11

 7  + 4  =  11

 6  +  5  =  11

 9 +  3  =  12

 8 + 4  =  12

 7  + 5  =  12

 6 +  6  =  12

 9  + 4  =  13

 8  +  5  =  13

 7  +  6  =  13

 6 + 7  = 13

 9  +  5  =  14

 8 +  6  =  14

 7 + 7  =  14

 6 +  8  =  14

 9  +  6  =  15

 8 +  7  =  15

 7 + 8  =  15

 6 + 9  =  15

 9  +  7  =  16

 8 +  8  =  16

 7 +  9  =  16

 

 9  + 8  =  17

 8 + 9  =  17

 

 

 9  +  9  =  18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 +  9  =  11

 3  +  8  =  11

 4 + 7  =  11

 5  +  6  =  11

 

 3  +  9  =  12

 4  +  8  =  12

 5 + 7  =  12

 

 

 4  + 9  =  13

 5  +  8  =  13

 

 

 

 5 +  9  =  14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B¶ng TR                                                   

 

11  –   2   =   9

12  –   3   =   9

13  –   4   =   9

14  –   5   =   9

11  –   3   =   8

12  –   4   =   8

13  –   5   =   8

14  –   6   =   8

11  –   4   =   7

12  –   5   =   7

13  –   6   =   7

14  –   7   =   7

11  –   5   =   6

12  –   6   =   6

13  –   7   =   6

14  –   8   =   6

11  –   6   =   5

12  –   7   =   5

13  –   8   =   5

14  –   9   =   5

11  –   7   =   4

12  –   8   =   4

13  –   9   =   4

 

11  –   8   =   3

12  –   9   =   3

 

 

11  –   9   =   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  –   9   =   9

17  –   8   =   9

16  –   7   =   9

15  –   6   =   9

 

17  –   9   =   8

16  –   8   =   8

15  –   7   =   8

 

 

16  –   9   =   7

15  –   8   =   7

 

 

 

15  –   9   =   6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B¶ng cöu ch­¬ng nh©n                                                   

 

 2  x  1   = 2

 3 x  1   = 3

 4 x  1   =  4

 5  x 1   = 5

 2  x  2   = 4

 3  x  2   = 6

 4 x 2   = 8

 5  x 2    = 10

 2  x  3   = 6

 3 x 3   =  9

 4 x  3   = 12

 5  x  3   = 15

 2  x  4   = 8

 3 x  4   = 12

 4 x 4   = 16

 5  x 4   = 20

 2  x  5   = 10

 3  x 5   = 15

 4 x 5   = 20

 5  x  5   = 25

 2  x 6   = 12

 3  x  6   = 18

 4 x  6   = 24

 5 x 6   = 30

 2  x  7   = 14

 3 x  7   = 21

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

cộng trừ nhân chia

Đăng ngày 2/26/2017 11:57:02 AM | Thể loại: Toán học 2 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án cộng trừ nhân chia, Toán học 2. . Chúng tôi chia sẽ đến cộng đồng thư viện cộng trừ nhân chia .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu cộng trừ nhân chia thuộc thể loại Toán học 2 được chia sẽ bởi bạn Huệ Nguyễn Thị Minh đến mọi người nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã đưa vào danh mục Toán học 2 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Tiểu học Lớp 2 Toán học 2 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Bảng CỘNG 9 + 2 = 11 8 + 3 = 11 7 + 4 = 11 6 + 5 = 11  9 + 3 = 12 8 + 4 = 12 7 + 5 = 12 6 + 6 = 12  9 + 4 = 13 8 + 5 = 13 7 + 6 = 13 6 + 7 = 13  9 + 5 = 14 8 + 6 = 14 7 + 7 = 14 6 + 8 = 14  9 +

https://nslide.com/giao-an/cong-tru-nhan-chia.6v6r0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Toán học 2Bảng CỘNG

9 + 2 = 11
 8 + 3 = 11
 7 + 4 = 11
 6 + 5 = 11

 9 + 3 = 12
 8 + 4 = 12
 7 + 5 = 12
 6 + 6 = 12

 9 + 4 = 13
 8 + 5 = 13
 7 + 6 = 13
 6 + 7 = 13

 9 + 5 = 14
 8 + 6 = 14
 7 + 7 = 14
 6 + 8 = 14

 9 + 6 = 15
 8 + 7 = 15
 7 + 8 = 15
 6 + 9 = 15

 9 + 7 = 16
 8 + 8 = 16
 7 + 9 = 16


 9 + 8 = 17
 8 + 9 = 17 9 + 9 = 18
 2 + 9 = 11
 3 + 8 = 11
 4 + 7 = 11
 5 + 6 = 11


 3 + 9 = 12
 4 + 8 = 12
 5 + 7 = 12 4 + 9 = 13
 5 + 8 = 13
 5 + 9 = 14
Bảng

11 – 2 = 9
 12 – 3 = 9
 13 – 4 = 9
 14 – 5 = 9

 11 – 3 = 8
 12 – 4 = 8
 13 – 5 = 8
 14 – 6 = 8

 11 – 4 = 7
 12 – 5 = 7
 13 – 6 = 7
 14 – 7 = 7

 11 – 5 = 6
 12 – 6 = 6
 13 – 7 = 6
 14 – 8 = 6

 11 – 6 = 5
 12 – 7 = 5
 13 – 8 = 5
 14 – 9 = 5

 11 – 7 = 4
 12 – 8 = 4
 13 – 9 = 4


 11 – 8 = 3
 12 – 9 = 3 11 – 9 = 2
18 – 9 = 9
 17 – 8 = 9
 16 – 7 = 9
 15 – 6 = 9


 17 – 9 = 8
 16 – 8 = 8
 15 – 7 = 8 16 – 9 = 7
 15 – 8 = 7
 15 – 9 = 6

Bảng cửu chương nhân

2 x 1 = 2
 3 x 1 = 3
 4 x 1 = 4
 5 x 1 = 5

 2 x 2 = 4
 3 x 2 = 6
 4 x 2 = 8
 5 x 2 = 10

 2 x 3 = 6
 3 x 3 = 9
 4 x 3 = 12
 5 x 3 = 15

 2 x 4 = 8
 3 x 4 = 12
 4 x 4 = 16
 5 x 4 = 20

 2 x 5 = 10
 3 x 5 = 15
 4 x 5 = 20
 5 x 5 = 25

 2 x 6 = 12
 3 x 6 = 18
 4 x 6 = 24
 5 x 6 = 30

 2 x 7 = 14
 3 x 7 = 21
 4 x 7 = 28
 5 x 7 = 35

 2 x 8 = 16
 3 x 8 = 24
 4 x 8 = 32
 5 x 8 = 40

 2 x 9 = 18
 3 x 9 = 27
 4 x 9 = 36
 5 x 9 = 45

 2 x 10 = 20
 3 x 10 = 30
 4 x 10 = 40
 5 x 10 = 50 6 x 1 = 6
 7 x 1 = 7
 8 x 1 = 8
 9 x 1 = 9

 6 x 2 = 12
 7 x 2 = 14

Sponsor Documents