nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử cộng trừ nhân chia

Giáo án điện tử Toán học 2

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 2/26/2017 11:57:02 AM
Kích thước: 0.00 M
Lần tải: 1
Tác giả: Huệ Nguyễn Thị Minh
Nguồn: suu tam
File đính kèm: BANG_CONGTRU_NHAN_CHIA.doc
Xem: 0
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Giáo án điện tử Toán học 2, Mien phi 100%

SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Giáo án điện tử Toán học 2 cộng trừ nhân chia mien phi,tai lieu cộng trừ nhân chia mien phi,bai giang cộng trừ nhân chia mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem


Bảng CỘNG

9 + 2 = 11
 8 + 3 = 11
 7 + 4 = 11
 6 + 5 = 11

 9 + 3 = 12
 8 + 4 = 12
 7 + 5 = 12
 6 + 6 = 12

 9 + 4 = 13
 8 + 5 = 13
 7 + 6 = 13
 6 + 7 = 13

 9 + 5 = 14
 8 + 6 = 14
 7 + 7 = 14
 6 + 8 = 14

 9 + 6 = 15
 8 + 7 = 15
 7 + 8 = 15
 6 + 9 = 15

 9 + 7 = 16
 8 + 8 = 16
 7 + 9 = 16


 9 + 8 = 17
 8 + 9 = 17 9 + 9 = 18
 2 + 9 = 11
 3 + 8 = 11
 4 + 7 = 11
 5 + 6 = 11


 3 + 9 = 12
 4 + 8 = 12
 5 + 7 = 12 4 + 9 = 13
 5 + 8 = 13
 5 + 9 = 14
Bảng

11 – 2 = 9
 12 – 3 = 9
 13 – 4 = 9
 14 – 5 = 9

 11 – 3 = 8
 12 – 4 = 8
 13 – 5 = 8
 14 – 6 = 8

 11 – 4 = 7
 12 – 5 = 7
 13 – 6 = 7
 14 – 7 = 7

 11 – 5 = 6
 12 – 6 = 6
 13 – 7 = 6
 14 – 8 = 6

 11 – 6 = 5
 12 – 7 = 5
 13 – 8 = 5
 14 – 9 = 5

 11 – 7 = 4
 12 – 8 = 4
 13 – 9 = 4


 11 – 8 = 3
 12 – 9 = 3 11 – 9 = 2
18 – 9 = 9
 17 – 8 = 9
 16 – 7 = 9
 15 – 6 = 9


 17 – 9 = 8
 16 – 8 = 8
 15 – 7 = 8 16 – 9 = 7
 15 – 8 = 7
 15 – 9 = 6

Bảng cửu chương nhân

2 x 1 = 2
 3 x 1 = 3
 4 x 1 = 4
 5 x 1 = 5

 2 x 2 = 4
 3 x 2 = 6
 4 x 2 = 8
 5 x 2 = 10

 2 x 3 = 6
 3 x 3 = 9
 4 x 3 = 12
 5 x 3 = 15

 2 x 4 = 8
 3 x 4 = 12
 4 x 4 = 16
 5 x 4 = 20

 2 x 5 = 10
 3 x 5 = 15
 4 x 5 = 20
 5 x 5 = 25

 2 x 6 = 12
 3 x 6 = 18
 4 x 6 = 24
 5 x 6 = 30

 2 x 7 = 14
 3 x 7 = 21
 4 x 7 = 28
 5 x 7 = 35

 2 x 8 = 16
 3 x 8 = 24
 4 x 8 = 32
 5 x 8 = 40

 2 x 9 = 18
 3 x 9 = 27
 4 x 9 = 36
 5 x 9 = 45

 2 x 10 = 20
 3 x 10 = 30
 4 x 10 = 40
 5 x 10 = 50 6 x 1 = 6
 7 x 1 = 7
 8 x 1 = 8
 9 x 1 = 9

 6 x 2 = 12
 7 x 2 = 14

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download BANG_CONGTRU_NHAN_CHIA.doc