ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS TRẦM LỘNG
=====(=====
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập –tự do-hạnh phúc
=====(( =====
Trầm Lộng , ngày 2 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT
CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI CHI ĐỘI
Năm học 2020 – 2021

Năm học 2020 - 2021 là năm thiếu nhi Trầm Lộng thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021); 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021); 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2021).
CHỦ ĐỀ NĂM HỌC
“Thiếu nhi Trầm Lộng
Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn”
Phụ trách chi đội cùng các em trong ban chỉ huy chi đội đã bám sát nhiệm vụ, chủ đề năm học để đề ra phương hướng hoạt động cho cả năm học và thực hiện đạt được những kết quả như sau.
1. Số liệu cơ bản:
- Tổng số đội viên: ….đội viên.

- Ban chỉ huy chi đội: …… đội viên.
2. Thuận lợi- Khó Khăn:
* Thuận lợi:
* Khó khăn:
3.Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm học 2020 – 2021.
*Kết quả hai mặt giáo dục của lớp:
-Học lực:
-Hạnh kiểm
-Học sinh giỏi cấp huyện các môn văn hóa:
* Tham gia các hoạt động xã hội từ thiện.
-Mua tăm ủng hộ người mù:.................
-Ủng hộ quỹ Cùng bạn đến trường:....................
-Phong trào kế hoạch nhỏ:...........................
-Ủng hộ trung tâm dạy nghề dành cho trẻ em tàng tật việt nam……………
- Chi đôi tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt miền trung…………………
*Kết quả tham gia các hoạt động chào mừng 20/11, 26/3
+Kết quả tham gia các hoạt động chào mừng 20/11( Văn nghệ, Báo tường…)
+Kết quả tham gia các hoạt động thể thao chào mừng 26/3( kéo co, truyền nước, xe đạp chậm …)
+Tham gia hoa điểm 10, giờ học tốt.
*Công tác khác ( nếu có)
-Đội viên tham gia thi đấu thể thao cấp cụm
-Đội viên tham gia thi tiếng hát thầy và trò
-Lớp tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ trong các ngày lễ lớn của nhà trường( 20/11, 26/3, tổng kết, khai giảng……
4. Đánh giá chung
*Tồn tại:
*Nguyên nhân:
5. Kiến nghị - Đề xuất:
* Đối với Liên đội:
* Đối với Chi bộ - Ban giám hiệu nhà trường:

Trên đây là báo cáo Tổng kết công tác Đội - phong trào thanh thiếu nhi của Chi Đội lớp……………trường THCS  Trầm Lộng năm học 2020 - 2021.

Xin chân thành cảm ơn!
Phụ trách chi đội

nguon VI OLET