Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HẢI

     Trường TH Ngô Quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 2016- 2017.

Họ và tên: Phạm Văn Nông

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên

Đơn vị công tác: trường tiểu học Ngô Quyền

Hạng chức danh nghề nghiệp: 15a203 . Bậc: 5/9. Hệ số lương: 3.66

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

- Có năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoành thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết , đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan; đơn vị, các quy định về phong chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

- Thực hiện nghiêm túc các quy tác úng xử  của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện  nhiệm vụ.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

- Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

-Ưu điểm:

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

- Bám sát vào các kết hoạch và hoàn thành nhiệm vụ cuối năm học.

- Nghiêm túc thực hiện các nhiêm vụ.

-Nhược điểm:

Trong giảng dạy chưa phát huy hết khả năng sáng tạo, học tập của học sinh.

2. Phân loại đánh giá : Hoàn thành tốt nhiệm vụ .

 

Ngày … tháng ….năm 2017

Viên chức tự đánh giá

 

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

.................................................................................................................................

  

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

DANH GIÁ CONG CHÚC 2017 DOC.VIOLET

Đăng ngày 5/23/2017 7:26:17 AM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án DANH GIÁ CONG CHÚC 2017 DOC.VIOLET, Tư liệu tham khảo. . nslide.com giới thiệu tới các bạn tài liệu DANH GIÁ CONG CHÚC 2017 DOC.VIOLET .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu DANH GIÁ CONG CHÚC 2017 DOC.VIOLET thuộc chủ đề Tư liệu tham khảo được chia sẽ bởi user Nông phạm văn đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Tư liệu tham khảo , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Hóa học Tư liệu tham khảo ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HẢI Trường TH Ngô Quyền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2016- 2017, nói thêm là Họ và tên: Phạm Văn Nông Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên Đơn vị công tác: trường tiểu học Ngô Quyền Hạng chức danh nghề nghiệp: 15a203 , nói thêm Bậc: 5/9, cho biết thêm Hệ số lương: 3, cho biết thêm 66 I, bên cạnh đó TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN

https://nslide.com/giao-an/danh-gia-cong-chuc-2017-doc-violet.39bu0q.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Tư liệu tham khảo


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HẢI
Trường TH Ngô Quyền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2016- 2017.
Họ và tên: Phạm Văn Nông
Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên
Đơn vị công tác: trường tiểu học Ngô Quyền
Hạng chức danh nghề nghiệp: 15a203 . Bậc: 5/9. Hệ số lương: 3.66
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
- Có năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoành thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết , đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan; đơn vị, các quy định về phong chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
- Thực hiện nghiêm túc các quy tác úng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
- Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
-Ưu điểm:
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
- Bám sát vào các kết hoạch và hoàn thành nhiệm vụ cuối năm học.
- Nghiêm túc thực hiện các nhiêm vụ.
-Nhược điểm:
Trong giảng dạy chưa phát huy hết khả năng sáng tạo, học tập của học sinh.
2. Phân loại đánh giá : Hoàn thành tốt nhiệm vụ .
 
Ngày … tháng ….năm 2017
Viên chức tự đánh giáIII. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Ngày....tháng....năm 20... Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
.................................................................................................................................
  
Ngày....tháng....năm 20... Thủ trưởng đơn vị (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)Sponsor Documents