DANH GIÁ CONG CHÚC 2017 DOC.VIOLET

giáo án Giáo án khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 15       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
39bu0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 7:26:17 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
0
Lần tải
15
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HẢI Trường TH Ngô Quyền CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC Năm 2016- 2017. Họ và tên: Phạm Văn Nông Chức da,xem chi tiết và tải về giáo án DANH GIÁ CONG CHÚC 2017 DOC.VIOLET, Giáo Án Giáo Án Khác , Giáo án điện tử DANH GIÁ CONG CHÚC 2017 DOC.VIOLET, doc, 1 trang, 0.04 M, Giáo án khác chia sẽ bởi Nông phạm văn đã có 15 download

LINK DOWNLOAD

DANH-GIA-CONG-CHUC-2017-DOC.VIOLET.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HẢI
Trường TH Ngô Quyền
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2016- 2017.
Họ và tên: Phạm Văn Nông
Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên
Đơn vị công tác: trường tiểu học Ngô Quyền
Hạng chức danh nghề nghiệp: 15a203 . Bậc: 5/9. Hệ số lương: 3.66
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
- Có năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoành thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết , đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất.
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan; đơn vị, các quy định về phong chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc.
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
- Thực hiện nghiêm túc các quy tác úng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
- Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
-Ưu điểm:
- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.
- Bám sát vào các kết hoạch và hoàn thành nhiệm vụ cuối năm học.
- Nghiêm túc thực hiện các nhiêm vụ.
-Nhược điểm:
Trong giảng dạy chưa phát huy hết khả năng sáng tạo, học tập của học sinh.
2. Phân loại đánh giá : Hoàn thành tốt nhiệm vụ .
 
Ngày … tháng ….năm 2017
Viên chức tự đánh giá


III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Ngày....tháng....năm 20... Thủ trưởng trực tiếp đánh giá (ký tên, ghi rõ họ tên)


IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
.................................................................................................................................
  
Ngày....tháng....năm 20... Thủ trưởng đơn vị (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG HẢI

     Trường TH Ngô Quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 2016- 2017.

Họ và tên: Phạm Văn Nông

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên

Đơn vị công tác: trường tiểu học Ngô Quyền

Hạng chức danh nghề nghiệp: 15a203 . Bậc: 5/9. Hệ số lương: 3.66

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

- Có năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoành thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết , đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất.

2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan; đơn vị, các quy định về phong chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề, tận tụy với công việc.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

- Thực hiện nghiêm túc các quy tác úng xử  của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện  nhiệm vụ.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

- Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, trình độ, chuyên môn nghiệp vụ và khả năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ được phân công.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

-Ưu điểm:

- Thực hiện đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định.

- Bám sát vào các kết hoạch và hoàn thành nhiệm vụ cuối năm học.

- Nghiêm túc thực hiện các nhiêm vụ.

-Nhược điểm:


 

Trong giảng dạy chưa phát huy hết khả năng sáng tạo, học tập của học sinh.

2. Phân loại đánh giá : Hoàn thành tốt nhiệm vụ .

 

Ngày … tháng ….năm 2017

Viên chức tự đánh giá

 

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

.................................................................................................................................

  

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về DANH GIÁ CONG CHÚC 2017 DOC.VIOLET
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU