Danh sách học sinh lớp 10 năm học 2016-2017 giáo án L T

Đăng ngày 8/10/2016 8:15:53 AM | Thể loại: L T | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: xls
0 lần xem

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM 2016-2017 TTHọ tênNữNgày sinhNơi sinhHS trườngLớp 1Phạm Kim NgânX7/1/2001Tây NinhTrường THCS Long Thành Bắc10C1 2Lê Thị Bích NgọcX12/28/2001Tây NinhTrường THCS Nguyễn Thái Bình(HT)10C1 3Lê Thị Lan TườngX1/2/2001Tây NinhTrường THCS Long Thành Bắc10C1 4Nguyễn Thị Diễm..

Bình luận

Nội dung

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10 NĂM 2016-2017
TT Họ tên Nữ Ngày sinh Nơi sinh HS trường Lớp
1 Phạm Kim Ngân X 7/1/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
2 Lê Thị Bích Ngọc X 12/28/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
3 Lê Thị Lan Tường X 1/2/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
4 Nguyễn Thị Diễm Thúy X 6/7/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C1
5 Võ Huỳnh Vân X 3/26/2001 Tây Ninh Trường THCS Bàu Năng 10C1
6 Phạm Thùy Trang X 8/30/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
7 Trần Thị Mỹ Duyên X 1/18/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
8 Lê Thị Thu Hằng X 10/17/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
9 Cổ Hoàng Khang 2/5/2001 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi 10C1
10 Trần Thị Hồng Anh X 12/12/2001 Tây Ninh Trường THCS Thạnh Hiệp 10C1
11 Đoàn Trung Kiên 5/17/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C1
12 Nguyễn Huỳnh Quế Trân X 9/16/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
13 Trần Minh Nhựt 3/4/2001 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng 10C1
14 Phạm Thị Kim Ngân X 1/13/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
15 Phan Thị Thu Thủy X 8/16/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
16 Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh X 5/13/2001 TP.Hồ Chí Minh Trường THCS Lý Tự Trọng 10C1
17 Nguyễn Thị Thanh Hiền X 7/12/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
18 Đặng Anh Tuấn 4/27/2001 Tây Ninh Trường THCS Lê Lợi 10C1
19 Phạm Hoàng Duy 9/26/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
20 Đỗ Thị Yến Phương X 1/26/2001 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng 10C1
21 Ngô Châu Liêm 5/20/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
22 Nguyễn Thành Đạt 2/5/2001 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng 10C1
23 Lê Ngọc Anh Thư X 8/20/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C1
24 Nguyễn Thị Ngọc Hân X 5/29/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
25 Hồ Nguyễn Trọng Ân 10/26/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
26 Đỗ Thành Trung 8/15/2001 Thái Bình Trường THCS Ngô Quyền 10C1
27 Trần Minh Kha 7/12/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
28 Lê Võ Thiện Nhân 4/20/2001 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi 10C1
29 Hà Ngọc Anh Thư 6/8/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây 10C1
30 Cao Huỳnh Khánh 6/21/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C1
31 Phạm Đoan Hạ X 10/27/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
32 Trịnh Ngọc Tuyền X 8/7/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
33 Nguyễn Thị Kim Duyên X 3/19/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
34 Thi Thành Vinh 4/25/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C1
35 Võ Tấn Phát 7/27/2001 Tây Ninh Trường THCS Mạc Đĩnh Chi 10C1
36 Nguyễn Thành Phát 8/19/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây 10C1
37 Trần Thị Thu Thủy X 5/14/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C1
38 Nguyễn Thành Ninh X 12/25/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C1
39 Nguyễn Thị Phi Nhung X 5/25/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
40 Đoàn Nhựt Sang 5/1/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C1
41 Nguyễn Trung Hậu 3/19/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C1
42 Phạm Anh Tài 7/24/2001 Đồng Tháp Trường THCS Lý Tự Trọng 10C1
43 Phạm Thị Hoa Nhi X 4/5/2001 Tây Ninh Trường THCS Trưng Vương 10C11 Nguyễn Ngọc Ánh X 4/9/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
2 Lê Bảo Ngọc X 3/16/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C2
3 Trần Anh Phương 7/8/2001 Tây Ninh Trường THCS Ngô Quyền 10C2
4 Trần Ngọc Trân X 2/14/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
5 Nguyễn Thị Tường Vi X 6/19/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C2
6 Nguyễn Hoàng Giang 7/29/2001 Tây Ninh Trường THCS Ngô Quyền 10C2
7 Huỳnh Thị Thùy Linh X 11/28/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
8 Trần Thị Ngọc Trâm X 8/23/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C2
9 Nguyễn Thị Mỷ Duyên X 12/31/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C2
10 Hồ Võ Tấn Duy 6/16/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây 10C2
11 Trương Hồng Thi X 10/1/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây 10C2
12 Phạm Ngọc Minh Thơ X 9/13/2001 Tây Ninh Trường THCS Trần Bình Trọng 10C2
13 Thái Thị Yến Nhi X 12/16/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
14 Hồ Đặng Quốc Thịnh 12/17/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
15 Cao Kim Hồng X 2/18/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây 10C2
16 Đặng Gia Huy 9/28/2001 Tây Ninh Trường THCS Lý Tự Trọng 10C2
17 Huỳnh Thị Duyên X 12/3/2001 Tây Ninh Trường THCS Bàu Năng 10C2
18 Nguyễn Quốc Thái 1/1/2001 Tây Ninh Trường THCS Long Thành Bắc 10C2
19 Văn Duy Khiêm 10/24/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
20 Nguyễn Thị Thu Thảo X 7/20/2001 Tây Ninh Trường THCS Ngô Quyền 10C2
21 Phạm Thị Diễm Quỳnh X 12/10/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Tây 10C2
22 Nguyễn Thị Minh Thuận X 4/22/2001 Tây Ninh Trường THCS Ngô Quyền 10C2
23 Lê Thị Ngọc Hân B X 11/10/2001 Tây Ninh Trường THCS Trường Hòa 10C2
24 Trần Hồng Vĩnh Phát 7/27/2001 Tây Ninh Trường THCS Nguyễn Thái Bình(HT) 10C2
25 Trần Thị Trà My X 10

Sponsor Documents