TRƯỜNG THCS TRUNG PHÚ SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH
Năm học: 2017 - 2018 GVCN: Phan Thị Thơ Lớp: 9A - GVCN: Phan Thị Hải Lý

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH Nơi sinh Nữ "Con
TB,BB
HN, CN" Chỗ ở hiện tại thôn CON ÔNG "Năm
sinh " "Nghề
nghiêp" CON BÀ "Năm
sinh " Nghề nghiêp "Số Điện thoại
Cha (Mẹ)"
1 Lê Công Bắc 22/03/2003 Sơn Phú Công Đẳng S. Phú Lê Xuân Hùng 1970 T Trọt Nguyễn Thị Tân 1972 T Trọt
2 Phạm Quốc Bảo 04/03/2003 Sơn Phú Hồ Trung S. Phú Phạm Quốc Sáng 1972 T Trọt Lê Thị Duyên 1983 T Trọt
3 Hồ Thị Linh Chi 01/12/2003 TTYT H.Sơn x Tân Tàng S.Trung Hồ Huy Hùng 1979 T Trọt Đào Thị Phi 1981 T Trọt
4 Phan Văn Chiến 09/01/2003 Sơn Diệm MC cha Yên Sơn S.Trung Phan Văn Khả Chết Phan Thị Vinh T Trọt
5 Hồ Thị Nguyệt Hằng 27/07/2003 TTYT H.Sơn x Vọng Sơn S. Phú Hồ Hữu Trung 1978 T Trọt Thái Thị Hòa 1981 T Trọt
6 Nguyễn Thị Thuý Hằng 23/02/2003 Sơn Trung x Tân Tàng S.Trung Nguyễn Hồng Tảo 1971 T Trọt Ng. Thị Thanh 1982 T Trọt
7 Trần Thị Thu Hiền 25/10/2003 Sơn Trung x Tiên Long S.Trung Trần Quang Luyện 1968 T Trọt Nguyễn Thị An 1975 T Trọt
8 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 30/09/2003 Sơn Phú x H.Nghèo Tiên Sơn S. Phú Ng Đình Quân 1965 T Trọt Trần Thị Hạnh 1968 T Trọt
9 Nguyễn Thị Ánh Hoài 30/09/2003 Sơn Trung x Long Đình S.Trung Ng. Anh Tuân 1974 T Trọt Đặng Thị Thu 1982 T Trọt
10 Nguyễn Văn Hoàn 07/11/2003 Sơn Trung Con CN Tiên Long S.Trung Nguyễn Ngọc Phú 1965 T Trọt Phạm Thị An 1963 T Trọt
11 Nguyễn Thị Huyền 10/01/2003 Sơn Phú x Hồ Trung S. Phú Nguyễn Hữu Tình 1970 T Trọt Nguyễn Thị Quý 1972 T Trọt
12 Phan Trần Khánh Ly 10/09/2003 Sơn Trung x Hà Tràng S.Trung Phan Quang Hùng 1974 T Trọt Trần Thị Thương 1981 T Trọt
13 Trần Thị Trà My 21/12/2003 Sơn Trung x MC cha Tiên Long S.Trung MC Cha Trần Thị Sự 1966 T Trọt
14 Phạm Thành Nhân 17/04/2003 Sơn Phú Hồ Trung S. Phú Phạm Thanh Luyến 1950 T Trọt Nguyễn Thị Mạo 1981 T Trọt
15 Trần Thị Cẩm Nhi 18/09/2003 Sơn Phú x Hồng Kỳ S. Phú Trần Văn Lam 1971 T Trọt Trần Thị Lan 1976 T Trọt
16 Ng. T Phương Nhi 28/06/2003 Sơn Trung x Tân Tàng S.Trung Ng. Giang Nam 1968 T Trọt Nguyễn Thị Bình 1975 T Trọt
17 Hồ Thị Phương 09/12/2003 TTYT H.Sơn x Vọng Sơn S. Phú Hồ Nhật Lệ 1963 T Trọt Phan Thị Oánh 1964 T Trọt
18 Nguyễn Đình Quý 10/10/2003 Sơn Trung Yên Sơn S.Trung Ng. Dương Thanh 1975 T Trọt Nguyễn Thị Lan 1977 T Trọt
19 Phạm Trường Sơn 12/03/2003 Sơn Bằng Hồ Sơn S.Trung Phạm Đăng Kỷ 1969 T Trọt Trần Thị Bích 1974 T Trọt
20 Trần Đức Thắng 29/8/2002 Sơn Phú Công Đẳng S. Phú 1978 T Trọt Trần Thị Nga 1976 T Trọt
21 Phạm Mạnh Thắng 19/10/2003 Sơn Trung Trung Thịnh S.Trung Phạm Mạnh Minh T Trọt Hồ Thị Nam T Trọt
22 Nguyễn Hà Kiều Trang 02/09/2002 Sơn Bằng x Tân Tàng S.Trung Ng.Văn Quỳnh T Trọt Ng.Thị Nhuần 1974 T Trọt
23 Trần Quốc Trung 31/12/2002 TTYT H.Sơn Vọng Sơn S. Phú Trần Công Định 1976 T Trọt Ng.Thị Thắm 1979 T Trọt
24 Nguyễn Lưu Truyền 23/03/2003 TTYT H.Sơn Tiên Sơn S. Phú Ng.Tất Thắng 1973 T Trọt Nguyễn Thị Dần 1974 T Trọt
25 Trần Anh Tuấn 02/01/2003 Sơn Trung Tiên Long S.Trung Trần Đình Tiệp 1976 T Trọt Phạm T Minh Nữ 1983 T Trọt
26 Nguyễn Thị Hồng Vân 10/07/2003 Sơn Trung x Mỹ Sơn S.Trung Nguyễn Văn Ái 1971 T Trọt Thái Thị Trung 1977 T Trọt
27 Nguyễn Thị Trà Vy 15/03/2003 Sơn Trung x Mai Hà S.Trung Nguyễn Văn Lịch 1972 T Trọt Ng.Thị Hương T Trọt
15 "Sơn Trung, ngày 8 tháng 9 năm 2016"
Tổng số HS: 27 ; Nữ: 15; Nam 12 Giáo viên chủ nhiệm HIỆU TRƯỞNG
Học sinh xã Sơn Trung: 16; Sơn Phú: 11

Họ tên Hội trưởng HPH: Nguyễn Giang Nam
Số ĐT:`01669667834 Chổ ở: Tân Tràng - Sơn Trung Phan Thị Hải Lý Nguyễn Thái Lai
TRƯỜNG THCS TRUNG PHÚ SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH Tổng số: 28 em; Nữ: 15; Nam 12
Năm học: 2017 - 2018 Lớp 9B GVCN: Phạm Thị Hải Ninh

TT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH Nơi sinh Nữ "Con
TB,BB
HN, CN" Chỗ ở hiện tại thôn CON ÔNG "Năm
sinh " "Nghề
nghiêp" CON BÀ "Năm
sinh " Nghề nghiêp "Số Điện thoại
Cha (Mẹ)"
1 Cao Tuấn Bảo 02/09/2003 Sơn Trung Tiên Long s Trung Cao Ngọc Toàn 1971 B Bán Trần Thị Hồng 1975 B Bán
2 Trần Quốc Duật 15/06/2003 Sơn Trung Yên Sơn S. Trung Trần ĐÌnh Thuận 1963 T Trọt Nguyễn Thị Hương 1972 T Trọt
3 Hồ Thị Duyên 06/04/2003 Sơn Phú x Vọng Sơn S. Phú Hồ Võ Tương 1970 T Trọt Trần Thị Loan 1971 T Trọt
4 Nguyễn Thái Hà 15/06/2003 Sơn Phú Công Đẳng S. Phú Nguyễn Thái Bình 1971 T Trọt Lê Thị
nguon VI OLET