Danh sách học sinh năm học 2019-2020

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-08-19 10:09:13 Tác giả Toàn Phạm Nhật loại .xls kích thước 0.46 M số trang 20
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN TRẢNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LỘC HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH STT Lớp học Mã học sinh Mã VEMIS Sổ đăng bộ Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú Nơi sinh Quê quán Chứng minh thư Ngày cấp CMT Nơi cấp CMT Dân tộc Tôn giáo Diện chính sách Cận nghèo Đoàn viên Đội viên Con giáo viên Tên cha Nghề nghiệp cha Năm sinh cha Tên mẹ Nghề nghiệp mẹ Năm sinh mẹ Điện thoại DĐ Email Điện thoại bố Điện thoại mẹ Ghi c

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN TRẢNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LỘC HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINHSTT Lớp học Mã học sinh Mã VEMIS Sổ đăng bộ Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú Nơi sinh Quê quán Chứng minh thư Ngày cấp CMT Nơi cấp CMT Dân tộc Tôn giáo Diện chính sách Cận nghèo Đoàn viên Đội viên Con giáo viên Tên cha Nghề nghiệp cha Năm sinh cha Tên mẹ Nghề nghiệp mẹ Năm sinh mẹ Điện thoại DĐ Email Điện thoại bố Điện thoại mẹ Ghi chú
1 95 155288488 Trương Thị Lan Anh 8/4/2004 Nữ "Lộc Châu, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Châu, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Châu, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Trương Thành Tâm làm ruộng Nguyễn Thị Bích Chi làm ruộng 0387343200 0387343200 0971410143
2 95 155288492 Võ Trung Chánh 28/4/2004 Nam "Lộc Vĩnh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Vĩnh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Vĩnh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Võ Văn Hoài làm ruộng Phạm Thị xậy công nhân 0387132129 0966103646 0387132129
3 95 155288494 Võ Thành Chung 18/2/2004 Nam "Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Thành Phố Hồ Chí Minh "Phường 18, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Võ Thành Chương công nhân Nguyễn Thị Hiệp làm ruộng 0786839118 0776769840 0785657838
4 95 1603306744 Nguyễn Thành Danh 05/06/2004 Nam "Lộc Hòa, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Hòa, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Nguyễn Thành Trung làm ruộng 1981 Trương Thị Bích Ngân làm ruộng 1984 0363291509 1678624103 0363291509
5 95 1702101340 Phạm Trần Nhật Duy 24/7/2004 Nam "Lộc Tiến, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Tiến, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Bv Trảng Bàng "Lộc Tiến, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Trần Thị Nguyệt công nhân 0357761414
6 95 155288498 Bùi Thị Ánh Dương 27/2/2004 Nữ "Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Thanh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Bùi Công Thức làm ruộng Nguyễn Thị Nhiên công nhân 0986171473 0986171473 0399129117
7 95 155288500 Võ Thành Đạt 29/10/2004 Nam "Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Tân, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Võ Văn Chục thợ hồ Tắc Thị Ngọc Thảo thợ may 0938829066 0908643865 0938829066
8 95 155288502 Trương Cao Quỳnh Hân 1/1/2004 Nữ "Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Thanh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Trương Văn Thân làm ruộng Cao Thị Mỹ trinh nội trợ 0988415041 0988415041 0937617150
9 95 155288504 Trần Thị Khánh Hồng 8/2/2004 Nữ "Lộc Phước, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Phước, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Trần Văn Nho làm ruộng Lương Thị Sương làm ruộng 0393472168 0977675327 0393472168
10 95 155288508 Lý Ngọc Hương 30/6/2004 Nữ "Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Thành Phố Hồ Chí Minh "Lộc Tân, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Lý Đức Phái thợ điện Trần Thị Lập công nhân 0338010909 0813354607
11 95 1603308286 Phan Đăng Khoa 25/10/2003 Nam "Lộc Tiến, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Tiến, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Thành Phố Hồ Chí Minh "Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Phan Tứ Quý làm ruộng Nguyễn Ngọc Thảo làm ruộng 0904616452 0853553505
12 95 1803664208 Nguyễn Trung Kiên 24/05/2004 Nam Kinh Không Không 0 0 0 0 0702722069
13 95 155288514 Lê Hoài Linh 2/2/2004 Nam "Lộc Hòa, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Hòa, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Hòa, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Lê Văn tâm làm ruộng Trương Thị Có công nhân 0343348384 06143348384
14 95 155288516 Đào Việt Long 23/9/2004 Nam "Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Thử Hòa, Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam" Kinh Không Không 0 0 1 0 Đào Văn cường buôn bán Bùi Thị Báu buôn bán 0396654076 0396654076
15 95 1603308670 Lê Tấn Lộc 07/04/2004 Nam "Lộc Tiến, Xã Lộc Hưng, Huyện Trản

Nguồn:Toàn Phạm Nhật

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Danh sách học sinh năm học 2019-2020
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

xls.pnghoc_sinh_toan_truong.xls[0.46 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
gi260q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-08-19 10:09:13
Loại file
xls
Dung lượng
0.46 M
Trang
20
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử Danh sách học sinh năm học 2019-2020

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan