Danh sách học sinh năm học 2019-2020 - hoc sinh toan truong xls

  • 19/08/2019 10:09:13
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: xls , dung lượng : 0.46 M, số trang : 20 ,tên hoc sinh toan truong xls

Chi tiết

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN TRẢNG BÀNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LỘC HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINHSTT Lớp học Mã học sinh Mã VEMIS Sổ đăng bộ Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú Nơi sinh Quê quán Chứng minh thư Ngày cấp CMT Nơi cấp CMT Dân tộc Tôn giáo Diện chính sách Cận nghèo Đoàn viên Đội viên Con giáo viên Tên cha Nghề nghiệp cha Năm sinh cha Tên mẹ Nghề nghiệp mẹ Năm sinh mẹ Điện thoại DĐ Email Điện thoại bố Điện thoại mẹ Ghi chú
1 95 155288488 Trương Thị Lan Anh 8/4/2004 Nữ "Lộc Châu, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Châu, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Châu, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Trương Thành Tâm làm ruộng Nguyễn Thị Bích Chi làm ruộng 0387343200 0387343200 0971410143
2 95 155288492 Võ Trung Chánh 28/4/2004 Nam "Lộc Vĩnh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Vĩnh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Vĩnh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Võ Văn Hoài làm ruộng Phạm Thị xậy công nhân 0387132129 0966103646 0387132129
3 95 155288494 Võ Thành Chung 18/2/2004 Nam "Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Thành Phố Hồ Chí Minh "Phường 18, Quận 4, Thành Phố Hồ Chí Minh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Võ Thành Chương công nhân Nguyễn Thị Hiệp làm ruộng 0786839118 0776769840 0785657838
4 95 1603306744 Nguyễn Thành Danh 05/06/2004 Nam "Lộc Hòa, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Hòa, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Nguyễn Thành Trung làm ruộng 1981 Trương Thị Bích Ngân làm ruộng 1984 0363291509 1678624103 0363291509
5 95 1702101340 Phạm Trần Nhật Duy 24/7/2004 Nam "Lộc Tiến, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Tiến, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Bv Trảng Bàng "Lộc Tiến, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Trần Thị Nguyệt công nhân 0357761414
6 95 155288498 Bùi Thị Ánh Dương 27/2/2004 Nữ "Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Thanh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Bùi Công Thức làm ruộng Nguyễn Thị Nhiên công nhân 0986171473 0986171473 0399129117
7 95 155288500 Võ Thành Đạt 29/10/2004 Nam "Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Tân, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Võ Văn Chục thợ hồ Tắc Thị Ngọc Thảo thợ may 0938829066 0908643865 0938829066
8 95 155288502 Trương Cao Quỳnh Hân 1/1/2004 Nữ "Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Thanh, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Trương Văn Thân làm ruộng Cao Thị Mỹ trinh nội trợ 0988415041 0988415041 0937617150
9 95 155288504 Trần Thị Khánh Hồng 8/2/2004 Nữ "Lộc Phước, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Phước, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Phước, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Trần Văn Nho làm ruộng Lương Thị Sương làm ruộng 0393472168 0977675327 0393472168
10 95 155288508 Lý Ngọc Hương 30/6/2004 Nữ "Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Tân, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Thành Phố Hồ Chí Minh "Lộc Tân, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Lý Đức Phái thợ điện Trần Thị Lập công nhân 0338010909 0813354607
11 95 1603308286 Phan Đăng Khoa 25/10/2003 Nam "Lộc Tiến, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Tiến, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Thành Phố Hồ Chí Minh "Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Phan Tứ Quý làm ruộng Nguyễn Ngọc Thảo làm ruộng 0904616452 0853553505
12 95 1803664208 Nguyễn Trung Kiên 24/05/2004 Nam Kinh Không Không 0 0 0 0 0702722069
13 95 155288514 Lê Hoài Linh 2/2/2004 Nam "Lộc Hòa, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Hòa, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Lộc Hòa, Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh" Kinh Không Không 0 0 1 0 Lê Văn tâm làm ruộng Trương Thị Có công nhân 0343348384 06143348384
14 95 155288516 Đào Việt Long 23/9/2004 Nam "Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" "Lộc Thanh, Xã Lộc Hưng, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh" Tây Ninh "Thử Hòa, Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam" Kinh Không Không 0 0 1 0 Đào Văn cường buôn bán Bùi Thị Báu buôn bán 0396654076 0396654076
15 95 1603308670 Lê Tấn Lộc 07/04/2004 Nam "Lộc Tiến, Xã Lộc Hưng, Huyện Trản

Download

capchaimage
Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ