DANH SACH HSG TU NAM 2011-2017

giáo án GD công dân 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ul7w0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/22/2017 3:56:21 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.37 M
Lần xem
1
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT TĨNH GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Mai Lâm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP (TỪ NĂM HỌC 2011 - 2017) TT Họ tên học sinh Lớp Giải Môn Cấ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử DANH SACH HSG TU NAM 2011-2017, Giáo Án Gd Công Dân 6 , Giáo án điện tử DANH SACH HSG TU NAM 2011-2017, doc, 1 trang, 0.37 M, GD công dân 6 chia sẽ bởi Thuận Lê Văn đã có 1 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GD&ĐT TĨNH GIA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Trường THCS Mai Lâm                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP
(TỪ NĂM HỌC 2011 - 2017)
TT
Họ tên học sinh
Lớp
Giải
Môn
Cấp
Giáo viên dạy/Hướng dẫn
NĂM HỌC 2011 – 2012
 1
 Lê Thành Lê
 9A2
 Giải 3
Toán
Huyện
Lê Văn Thuận
 2
 Trần Thị Thúy Nga
 9A2
 Giải 3
Toán
Huyện
Lê Văn Thuận
 3
 Lê Vinh Thái
 9A3
 Giải 3
Toán
Huyện
Lê Văn Thuận
 4
 Lê Văn Linh
 9A3
 Giải 3
Toán
Huyện
Lê Văn Thuận
 5
 Lê Thị Hồng Nhung
 9A1
 Giải 3
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
 6
 Lê Thị Cẩm Hồng
 9A1
 Giải 3
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
 7
 Lê Thị Thu
 9A1
 KK
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
 8
 Văn Thị Vinh
 9A1
  KK
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
 9
 Nguyễn Thị Thu
 9A2
 KK
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
 10
 Lê Thị Thắm
 9A1
 KK
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
 11
 Lê Thị Hải
 9A2
 KK
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
 12
 Trần Thị Minh Anh
 9A1
 KK
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
 13
 Lê Thị Hồng Nhung
 9A1
 Giải 3
GDCD
Tỉnh
Lê Thị Duyên
 14
 Lê Văn Thương
 8A2
 KK
Vật Lí
Huyện
Nguyễn Đình Hùng
 15
 Văn Thị Hoàng Ngân
 8A3
 Ba
Vẽ
Huyện
Lê Văn Khoa
 16
 Lê Vinh Thái
 9A3
 Giải 3
Toán(Internet)
Huyện
Nguyễn Sỹ Cơ
 17
 Nguyễn Thị Linh
 8A2
 KK
Văn
Huyện
Nguyễn Thị X.Giang
 18
 Lê Thị Trang
 8A2
 KK
Văn
Huyện
Nguyễn Thị X.Giang
 19
 Lê Thanh Phương
 8A3
 KK
Văn
Huyện
Nguyễn Thị X.Giang
 20
 Nguyễn Thị Huyền
 8A3
 KK
Văn
Huyện
Nguyễn Thị X.Giang
 21
 Lê Thị Ngọc
 7A2
 KK
Toán
Huyện
Trịnh Thị Bích
 22
 Trịnh Văn Dũng
 7A2
 KK
Toán
Huyện
Trịnh Thị Bích
 23
 Lê Văn Kiên
 6A3
 KK
Toán
Huyện
Đào Đình Đông
 24
 Nguyễn Đình Hoàng
 6A3
 KK
Toán
Huyện
Đào Đình Đông
 25
 Nguyễn Thị Mai
 6A3
 KK
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
 26
 Lê Thị Bảo Ngọc
 6A3
 KK
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
 27
 Lê Thị Hồng Nga
 8A1
 Nhất
Vẽ
Huyện
Lê Văn Khoa
 28
 Lê Thị Diệu Thu
 7A2
 Nhì
Vẽ
Huyện
Lê Văn Khoa
 29
 Nguyễn Thị Hương
 7A3
 KK
Vẽ
Huyện
Lê Văn Khoa
 30
 Nguyễn Thị Huyền
 8A3
 KK
Vẽ
Huyện
Lê Văn Khoa
 31
 Lê Thị Huê
 8A4
 Nhì
TDTT
Huyện
Lê Trọng Bằng
 32
 Lê Thị Mười
 9A2
 KK
TDTT
Huyện
Lê Trọng Bằng
 33
 Lê Thị Huê
 8A4
 KK
TDTT
Huyện
Lê Trọng Bằng
 34
 Lê Thị Hải
 9A2
 Nhì
TDTT
Huyện
Lê Trọng Bằng
 35
 Lê Thị Kim Oanh
 9A2
 KK
TDTT
Huyện
Lê Trọng Bằng
 36
 Lê Thị Hải
 9A2
 Ba
TDTT
Huyện
Lê Trọng Bằng
 37
 Cao Trọng Thuyết
 9A4
 KK
TDTT
Huyện
Lê Trọng Bằng
 38
 Lê  Vinh Đại
 9A3
 KK
TDTT
Huyện
Lê Trọng Bằng
 39
 Lê Văn Tuấn
 9A2
 KK
TDTT
Huyện
Lê Trọng Bằng
 40
 Lê Thị Hải
 9A2
 Nhất
Chỉ huy đội giỏi
Huyện
Cao Thị Tuấn Anh
NĂM HỌC 2012 – 2013
1
 Mai Thị Thu Hà
6A2
KK
Toán
Huyện
Nguyễn Sỹ Cơ
2
 Lê Thị Hậu
6A2
KK
Toán
Huyện
Nguyễn Sỹ Cơ
3
 Nguyễn Văn Tường
7A3
KK
Toán
Huyện
Đào Đình Đông
4
 Trần Thị Nam
6A2
Nhất
Văn
Huyện
Cao Thị Tuấn Anh

TT
Họ tên học sinh
Lớp
Giải
Môn
Cấp
Giáo viên dạy/Hướng dẫn
5
 Lê Văn Ngôi
6A2
Ba
Văn
Huyện
Cao Thị Tuấn Anh
6
 Lê Thị Phương Thu
6A2
Ba
Văn
Huyện
Cao Thị Tuấn Anh
7
 Lê Thị Hạnh
7A3
Ba
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
8
 Văn Huy Thành
8A4
Nhất

Huyện
Văn Huy Quang
9
 Trịnh Thị Thảo
8A4
Nhì

Huyện
Văn Huy Quang
10
 Trịnh Thị Trang
8A4
KK

Huyện
Văn Huy Quang
11
 Lê Ngọc Thắng
8A4
KK

Huyện
Văn Huy Quang
12
 Cao Ích Kiên
8A4
KK

Huyện
Văn Huy Quang
13
 Lê Thị Ngọc
8A4
Ba
Toán
Huyện
Trịnh Thị Bích
14
 Lê Văn Thắng
8A4
KK
Toán
Huyện
Trịnh Thị Bích
15
 Văn Thị Thu
8A4
KK
Toán
Huyện
Trịnh Thị Bích
16
Lê Phong Tự
9A1
Nhì
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
17
Lê Thị Huê
9A1
Nhì
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
18
Nguyễn Thị Huyền
9A1
Nhì
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
19
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
9A1
Ba
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
20
Nguyễn Thị Ái nhi
9A1
KK
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
21
Lê Thị Hồng Nga
9A1
KK
Toán
Huyện
Lê Hồng Quân
22
Lê Văn Lôi
9A1
KK
Toán
Huyện
Lê Hồng Quân
23
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
9A1
Nhì
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
24
Lê Phong Tự
9A1
KK
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
25
Lê Thị Trang
9A1
KK
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
26
Nguyễn Thị Huyền
9A1
KK
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
27
Mai Văn Thành
9A1
KK
Đia
Huyện
Trần Công Hoa
28
Lê Văn Chung
9A1
KK

Huyện
Nguyễn Đình Hùng
29
Lê Thị Hồng Nga
9A1
KK
Sinh
Huyện
Vũ Thị Ngà
30
Lê Thị Trang
9A1
Ba
Hoá
Huyện
Phạm Văn Tuấn
31
Lê Văn Lôi
9A1
KK
Hoá
Huyện
Phạm Văn Tuấn
32
Văn Thị Hoàng Ngân
9A1
KK
Hoá
Huyện
Phạm Văn Tuấn
33
Lê Thị Hồng Nga
9A1
Nhì
Vẻ
Huyện
Lê Văn Thuận
34
Lê Thị Diệu Thu
8A1
Ba
Vẻ
Huyện
Lê Văn Thuận
35
Mai Thị Ái Vi
8A1
Ba
Vẻ
Huyện
Lê Văn Thuận
36
Nguyễn Thị Huyền
9A1
Ba
Vẻ
Huyện
Lê Văn Thuận
37
Văn Thị Hoàng Ngân
9A1
Ba
Vẻ
Huyện
Lê Văn Thuận
38
Lê Văn Ngôi
6A1
Ba
Vẻ
Huyện
Lê Văn Thuận
NĂM HỌC 2013 – 2014
1
  Lê Thị Vân
  9A4
  KK
Văn
Huyện
  Lê Thị Diện
2
  Lê Văn Thắng
  9A4
  KK
Toán
Huyện
  Trịnh Thị Bích
3
  Văn Thị Thu
  9A4
  KK
Toán
Huyện
  Trịnh Thị Bích
4
  Trịnh Thị Thảo
  9A4
  Nhì

Huyện
  Văn Huy Quang
5
  Trịnh Thị Trang
  9A4
  Nhất

Huyện
  Văn Huy Quang
6
  Văn Huy Thành
  9A4
  Nhì

Huyện
  Văn Huy Quang
7
  Cao Ích Kiên
  9A4
  Nhì

Huyện
  Văn Huy Quang
8
  Nguyễn Ngọc Huy
  9A4
  Nhất

Huyện
  Văn Huy Quang
9
  Trần Phong Thọ
  9A4
  Ba

Huyện
  Văn Huy Quang
10
  Trịnh Văn Dũng
  9A4
  KK
Hóa
Huyện
  Phạm Văn Tuấn
11
  Cao Văn Long
  9A4
  Nhì
Hóa
Huyện
  Phạm Văn Tuấn
12
  Trần Thị Thu Phương
  9A4
  Nhì
Hóa
Huyện
  Phạm Văn Tuấn
13
  Lê Thị Mĩ Tâm
  9A4
  Nhất
Hóa
Huyện
  Phạm Văn Tuấn
14
  Trịnh Thị Thảo
  9A4
  KK
Địa
Huyện
  Trần Công Hoa
15
  Lê Thị Thùy Dung
9A2
  KK
GDCD
Huyện
  Lê Thị Duyên

TT
Họ tên học sinh
Lớp
Giải
Môn
Cấp
Giáo viên dạy/Hướng dẫn
16
  Mai Thị Hậu
9A2
  Ba
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
17
  Cao Thị Nhung
9A2
  Ba
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
18
  Cao Thị Yến
9A2
  Ba
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
19
  Nguyễn Thị Hoàng Lan
9A3
  KK
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
20
  Cao Quyền Anh
6A1
  Ba
Toán
Huyện
Lê Văn Thuận
21
  Lê Vinh An
6A1
  KK
Toán
Huyện
Lê Văn Thuận
22
  Lê Vinh Thành
6A1
  Ba
Toán
Huyện
Lê Văn Thuận
23
  Lê Thị Tươi
8A3
  Ba

Huyện
Nguyễn Đình Hùng
24
  Lê Văn Phúc
8A3
  KK

Huyện
Nguyễn Đình Hùng
25
  Lê Văn Ngôi
7A2
  Ba
Văn
Huyện
Cao Thị Tuấn Anh
26
  Trần Thị PhươngNam
7A2
  KK
Văn
Huyện
Cao Thị Tuấn Anh
27
  Nguyễn Thị Thương
7A2
  KK
Văn
Huyện
Cao Thị Tuấn Anh
28
  Mai Thị Thu Hà
7A2
  KK
Toán
Huyện
Nguyễn Sỹ Cơ
29
  Lê Thị Hậu
7A2
  KK
Toán
Huyện
Nguyễn Sỹ Cơ
30
  Lê Văn Sơn
7A2
  KK
Toán
Huyện
Nguyễn Sỹ Cơ
31
  Lê Thị Hạnh
8A3
  KK
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
32
  Lê Thị Tường
8A3
  Nhì
TDTT
Huyện
Lê Trọng Bằng
33
  Lê Thị Hạnh
8A3
  Nhất
TDTT
Huyện
Lê Trọng Bằng
34
Văn Huy Thành
9A4
KK
Vật lý
Tỉnh
Văn Huy Quang
NĂM HỌC 2014 – 2015
1
  Lê Thị Vui
  6A1
    KK
Toán
Huyện
Trịnh Thị Bích
2
 Cao Trọng Quân
  6A1
    KK
Toán
Huyện
Trịnh Thị Bích
3
 Nguyễn Thị Hậu
  6A1
    KK
Văn
Huyện
Lê Thị Giang
4
 Lê Vinh An
  7A1
    KK
Toán
Huyện
Lê Văn Thuận
5
 Văn Huy Duy
  7A1
    KK
Toán
Huyện
Lê Văn Thuận
6
 Lê Thị Thảo
  7A1
    Nhì
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
7
 Lê Văn Sơn
  8A2
    KK
Toán
Huyện
Nguyễn Sỹ Cơ
8
Nguyễn Quốc Vương
  8A2
    Nhì
Tiếng  Anh
Huyện
Cao Văn Thuyết
9
Cao Thị Phương Thu
  8A2
    Ba
Tiếng  Anh
Huyện
Cao Văn Thuyết
10
Trần Thị PhươngNam
  8A2
    KK
Tiếng Anh
Huyện
Cao Văn Thuyết
11
Trần Thị PhươngNam
  8A2
    Ba
Văn
Huyện
Cao Thị Tuấn Anh
12
Lê Văn Ngôi
  8A2
    Ba
Văn
Huyện
Cao Thị Tuấn Anh
13
Nguyễn Thị Thương Thương
  8A2
    KK
Văn
Huyện
Cao Thị Tuấn Anh
14
 Nguyễn Văn Tường
  9A3
    KK
Toán
Huyện
Đào Đình Đông
15
 Nguyễn Đình Hoàng
  9A3
    Ba

Huyện
Văn Huy Quang
16
 Nguyễn Thị Mai
  9A3
    KK
Văn
Huyện
Lê Thị Diện
17
 Lê Văn Kiên
  9A3
    Ba
Địa
Huyện
Lê Văn Biên
18
 Lê Thành Vinh
  9A3
    KK
Địa
Huyện
Lê Văn Biên
19
 Lê Thị Năm
  9A3
    KK
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
20
 Lê Thị Nga
  9A3
    KK
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
21
 Cao Thị Tài
  9A3
    KK
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
22
 Lê Thị Vân A
  9A3
    KK
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
23
 Lê Thị Vân B
  9A3
    KK
GDCD
Huyện
Lê Thị Duyên
24
 Lê Văn Kiên
  9A3
    KK
Tiếng Anh
Huyện
Cao Văn Thuyết
25
Nguyễn Quốc Vương
  9A3
   KK
Tiếng  Anh
Huyện
Cao Văn Thuyết
26
Nguyễn Đình Hoàng
9A3
KK
Vật lý
Tỉnh
Văn Huy Quang
NĂM HỌC 2015 – 2016
1
  Mai Văn Hưởng
  9A2
    Ba
Địa
Huyện
Lê Văn Biên
2
  Mai Thị Phương Linh
  9A2
    KK
Địa
Huyện
Lê Văn Biên
3
  Lê Hồng Sơn
  9A3
    KK
Địa
Huyện
Lê Văn Biên

TT
Họ tên học sinh
Lớp
Giải
Môn
Cấp
Giáo viên dạy/Hướng dẫn
4
   Trịnh Công Sơn
  9A2
    KK
Địa
   Huyện
  Lê Văn Biên
5
   Lê Thị Nhung
  9A2
    KK
Địa
   Huyện
  Lê Văn Biên
6
   Nguyễn Đức Anh
  9A2
    KK
Địa
   Huyện
  Lê Văn Biên
7
   Cao Thị Phương Thu
  9A2
    Ba
T.Anh
   Huyện
  Cao Văn Thuyết
8
  Trần Thị PhươngNam
  9A2
    Ba
T.Anh
   Huyện
  Cao Văn Thuyết
9
 Nguyễn Quốc Vương
  9A2
    KK
T.Anh
   Huyện
  Cao Văn Thuyết
10
   Lê Văn Sơn
  9A2
    KK
T.Anh
   Huyện
  Cao Văn Thuyết
11
Trần Thị PhươngNam
  9A2
    KK
Văn
   Huyện
 Cao Thị Tuấn Anh
12
   Cao Thị Hợp
  9A2
    KK
Sinh
   Huyện
  Vũ Thị Ngà
13
   Lê Văn Ngôi
  9A2
    KK
Sinh
   Huyện
  Vũ Thị Ngà
14
   Lê Thị Hậu
  9A2
    Ba

   Huyện
  Văn Huy Quang
15
   Cao Thị Minh
  6A3
    Ba
Vẽ
   Huyện
  Lê Văn Thuận
16
   Lê Thị Dung
  6A3
    KK
Vẽ
   Huyện
  Lê Văn Thuận
17
   Lê Thị Thảo
  8A1
    Ba
Ngữ Văn
   Huyện
  Lê Thị Diện
18
  Trịnh Thị Phượng
  8A1
    Ba
Ngữ Vắn
   Huyện
  Lê Thị Diện
19
   Mai Thị Huyền
  8A1
    KK
Ngữ Văn
   Huyện
  Lê Thị Diện
20
   Lê Cao Trí
  8A1
    KK
Vật lý
   Huyện
 Nguyễn Đình Hùng
21
   Văn Huy Duy
  8A1
    KK
Toán
   Huyện
  Lê Văn Thuận
22
Nguyễn Thị Hồng Minh
  7A1
    KK
Ngữ Văn
   Huyện
  Lê Thị Giang
23
Trần Thị Phương Nam
  9A2
    KK
Tiếng Anh
    Tỉnh
  Cao Văn Thuyết
24
  Lê Thị Hậu
  9A2
    KK
Vật Lý
    Tỉnh
  Văn Huy Quang
NĂM HỌC 2016 – 2017
1
 Lê Thị Thảo
8A2
Ba
Địa lí
   Huyện
Lê Văn Biên
2
 Nguyễn Thị Trang
8A1
Ba
Địa lí
   Huyện
Lê Văn Biên
3
 Cao Thị Giang
8A1
Ba
Địa lí
   Huyện
Lê Văn Biên
4
 Cao Thị Thảo
8A1
KK
Địa lí
   Huyện
Lê Văn Biên
5
 Mai Quốc Vương
8A1
KK
Địa lí
   Huyện
Lê Văn Biên
6
 Bùi Thị Hiệp
8A2
KK
Địa lí
   Huyện
Lê Văn Biên
7
 Lê Thị Huyền
8A2
Ba
GDCD
   Huyện
Lê Thị Duyên
8
 Lê Thị Bích Hiền
8A2
KK
GDCD
   Huyện
Lê Thị Duyên
9
Nguyễn Thị Phương
8A2
KK
GDCD
   Huyện
Lê Thị Duyên
10
 Trịnh Thị Diễm Hương
8A2
KK
GDCD
   Huyện
Lê Thị Duyên
11
 Văn Thu Hiền
7A3
KK
Ngữ văn
   Huyện
Cao Thị T. Anh
12
 Nguyễn Thị Hồng Minh
8A1
Ba
Ngữ văn
   Huyện
Lê Thị Giang
13
 Trần Thị Nhân
8A1
KK
Ngữ văn
   Huyện
Lê Thị Giang
14
 Nguyễn Văn Minh
6A1
Ba
Tiếng Anh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
15
Lê Văn Ngọc Châu
6A1
KK
Tiếng Anh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
16
 Nguyễn Thị Mỹ Tâm
8A1
Nhất
Tiếng Anh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
17
 Nguyễn Thị Hậu
8A1
Ba
Tiếng Anh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
18
Nguyễn Thị Ngọc Linh
8A1
Ba
Tiếng Anh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
19
Mai Thị Thanh Tuyền
8A1
KK
Tiếng Anh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
20
Cao Minh Thắng
8A1
KK
Tiếng Anh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
21
Nguyễn Thị Hoa
8A1
KK
Tiếng Anh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
22
Lê Vinh Phát
6A1
KK
Toán
   Huyện
Nguyễn Sỹ Cơ
23
Lê Thị Vui
8A1
Ba
Toán
   Huyện
Trịnh Thị Bích
24
Văn Thị Đại
8A1
KK
Toán
   Huyện
Trịnh Thị Bích
25
Văn Huy Quý
8A1
Nhì
Vật lí
   Huyện
Văn Huy Quang
26
Lê Vinh Tài
8A1
Nhì
Vật lí
   Huyện
Văn Huy Quang
27
Nguyễn Đình Lâm
8A1
KK
Vật lí
   Huyện
Văn Huy Quang
28
Nguyễn Thị Mỹ Tâm
9A1
Nhất
T.Anh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
29
 Nguyễn Thị Hậu
9A1
Ba
Tiếng A nh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
30
 Nguyễn Ngọc Linh
9A1
KK
Tiếng Anh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
31
 Cao Thị Hoài
9A1
KK
Tiếng Anh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
32
 Lê Thị Thu Trang
9A1
Nhì
Tiếng Anh
   Huyện
Cao Văn Thuyết
33
 Lê Thị Cuông
9A2
Ba
GDCD
   Huyện
Lê Thị Duyên

TT
Họ tên học sinh
Lớp
Giải
Môn
Cấp
Giáo viên dạy/Hướng dẫn
34
 Lê Thị Xuân
9A1
KK
GDCD
   Huyện
Lê Thị Duyên
35
 Văn Thị Hiền
9A1
KK
GDCD
   Huyện
Lê Thị Duyên
36
 Lê Văn Chung
9A1
KK
Địa lí
   Huyện
Lê Văn Biên
37
 Mai Thị Huyền
9A1
KK
Địa lí
   Huyện
Lê Văn Biên
38
 Hồ Sỹ Quân
9A1
KK
Địa lí
   Huyện
Lê Văn Biên
39
Nguyễn Thị Minh
9A1
KK
Địa lí
   Huyện
Lê Văn Biên
40
Lê Văn Chung
9A1
KK
Địa lí
Tỉnh
Lê Văn Biên
 
Mai Lâm, Ngày 25 tháng 10 năm 2017
Chú ý:                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG
Tổng số giải:  202
     Trong đó:
                 +  Nhất: 10
                 + Nhì   : 20
                 + Ba    :  51        
                 + KK   :  121                                                                                          Ngô Quang Khánh
                   * HSG tỉnh: 06

Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về DANH SACH HSG TU NAM 2011-2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDANH-SACH-HSG-TU-NAM-2011-2017.doc[0.37 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU