DANH SACH HSG TU NAM 2011-2017

Đăng ngày 11/22/2017 3:56:21 PM | Thể loại: GDCD - GDNGLL 6 | Chia sẽ bởi: Thuận Lê Văn | Lần tải: 1 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.37 M | Loại file: doc

 


PHÒNG GD&ĐT TĨNH GIA           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Trường THCS Mai Lâm                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP

(TỪ NĂM HỌC 2011 - 2017)

TT

Họ tên học sinh

Lớp

Giải

Môn

Cấp

Giáo viên dạy/Hướng dẫn

NĂM HỌC 2011 – 2012

 1

 Lê Thành Lê

 9A2

 Giải 3

Toán

Huyện

Lê Văn Thuận

 2

 Trần Thị Thúy Nga

 9A2

 Giải 3

Toán

Huyện

Lê Văn Thuận

 3

 Lê Vinh Thái

 9A3

 Giải 3

Toán

Huyện

Lê Văn Thuận

 4

 Lê Văn Linh

 9A3

 Giải 3

Toán

Huyện

Lê Văn Thuận

 5

 Lê Thị Hồng Nhung

 9A1

 Giải 3

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

 6

 Lê Thị Cẩm Hồng

 9A1

 Giải 3

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

 7

 Lê Thị Thu

 9A1

 KK

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

 8

 Văn Thị Vinh

 9A1

  KK

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

 9

 Nguyễn Thị Thu

 9A2

 KK

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

 10

 Lê Thị Thắm

 9A1

 KK

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

 11

 Lê Thị Hải

 9A2

 KK

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

 12

 Trần Thị Minh Anh

 9A1

 KK

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

 13

 Lê Thị Hồng Nhung

 9A1

 Giải 3

GDCD

Tỉnh

Lê Thị Duyên

 14

 Lê Văn Thương

 8A2

 KK

Vật Lí

Huyện

Nguyễn Đình Hùng

 15

 Văn Thị Hoàng Ngân

 8A3

 Ba

Vẽ

Huyện

Lê Văn Khoa

 16

 Lê Vinh Thái

 9A3

 Giải 3

Toán(Internet)

Huyện

Nguyễn Sỹ Cơ

 17

 Nguyễn Thị Linh

 8A2

 KK

Văn

Huyện

Nguyễn Thị X.Giang

 18

 Lê Thị Trang

 8A2

 KK

Văn

Huyện

Nguyễn Thị X.Giang

 19

 Lê Thanh Phương

 8A3

 KK

Văn

Huyện

Nguyễn Thị X.Giang

 20

 Nguyễn Thị Huyền

 8A3

 KK

Văn

Huyện

Nguyễn Thị X.Giang

 21

 Lê Thị Ngọc

 7A2

 KK

Toán

Huyện

Trịnh Thị Bích

 22

 Trịnh Văn Dũng

 7A2

 KK

Toán

Huyện

Trịnh Thị Bích

 23

 Lê Văn Kiên

 6A3

 KK

Toán

Huyện

Đào Đình Đông

 24

 Nguyễn Đình Hoàng

 6A3

 KK

Toán

Huyện

Đào Đình Đông

 25

 Nguyễn Thị Mai

 6A3

 KK

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

 26

 Lê Thị Bảo Ngọc

 6A3

 KK

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

 27

 Lê Thị Hồng Nga

 8A1

 Nhất

Vẽ

Huyện

Lê Văn Khoa

 28

 Lê Thị Diệu Thu

 7A2

 Nhì

Vẽ

Huyện

Lê Văn Khoa

 29

 Nguyễn Thị Hương

 7A3

 KK

Vẽ

Huyện

Lê Văn Khoa

 30

 Nguyễn Thị Huyền

 8A3

 KK

Vẽ

Huyện

Lê Văn Khoa

 31

 Lê Thị Huê

 8A4

 Nhì

TDTT

Huyện

Lê Trọng Bằng

 32

 Lê Thị Mười

 9A2

 KK

TDTT

Huyện

Lê Trọng Bằng

 33

 Lê Thị Huê

 8A4

 KK

TDTT

Huyện

Lê Trọng Bằng

 34

 Lê Thị Hải

 9A2

 Nhì

TDTT

Huyện

Lê Trọng Bằng

 35

 Lê Thị Kim Oanh

 9A2

 KK

TDTT

Huyện

Lê Trọng Bằng

 36

 Lê Thị Hải

 9A2

 Ba

TDTT

Huyện

Lê Trọng Bằng

 37

 Cao Trọng Thuyết

 9A4

 KK

TDTT

Huyện

Lê Trọng Bằng

 38

   Vinh Đại

 9A3

 KK

TDTT

Huyện

Lê Trọng Bằng

 39

 Lê Văn Tuấn

 9A2

 KK

TDTT

Huyện

Lê Trọng Bằng

 40

 Lê Thị Hải

 9A2

 Nhất

Chỉ huy đội giỏi

Huyện

Cao Thị Tuấn Anh

NĂM HỌC 2012 – 2013

1

 Mai Thị Thu Hà

6A2

KK

Toán

Huyện

Nguyễn Sỹ Cơ

2

 Lê Thị Hậu

6A2

KK

Toán

Huyện

Nguyễn Sỹ Cơ

3

 Nguyễn Văn Tường

7A3

KK

Toán

Huyện

Đào Đình Đông

4

 Trần Thị Nam

6A2

Nhất

Văn

Huyện

Cao Thị Tuấn Anh


TT

Họ tên học sinh

Lớp

Giải

Môn

Cấp

Giáo viên dạy/Hướng dẫn

5

 Lê Văn Ngôi

6A2

Ba

Văn

Huyện

Cao Thị Tuấn Anh

6

 Lê Thị Phương Thu

6A2

Ba

Văn

Huyện

Cao Thị Tuấn Anh

7

 Lê Thị Hạnh

7A3

Ba

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

8

 Văn Huy Thành

8A4

Nhất

Huyện

Văn Huy Quang

9

 Trịnh Thị Thảo

8A4

Nhì

Huyện

Văn Huy Quang

10

 Trịnh Thị Trang

8A4

KK

Huyện

Văn Huy Quang

11

 Lê Ngọc Thắng

8A4

KK

Huyện

Văn Huy Quang

12

 Cao Ích Kiên

8A4

KK

Huyện

Văn Huy Quang

13

 Lê Thị Ngọc

8A4

Ba

Toán

Huyện

Trịnh Thị Bích

14

 Lê Văn Thắng

8A4

KK

Toán

Huyện

Trịnh Thị Bích

15

 Văn Thị Thu

8A4

KK

Toán

Huyện

Trịnh Thị Bích

16

Lê Phong Tự

9A1

Nhì

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

17

Lê Thị Huê

9A1

Nhì

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

18

Nguyễn Thị Huyền

9A1

Nhì

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

19

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

9A1

Ba

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

20

Nguyễn Thị Ái nhi

9A1

KK

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

21

Lê Thị Hồng Nga

9A1

KK

Toán

Huyện

Lê Hồng Quân

22

Lê Văn Lôi

9A1

KK

Toán

Huyện

Lê Hồng Quân

23

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

9A1

Nhì

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

24

Lê Phong Tự

9A1

KK

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

25

Lê Thị Trang

9A1

KK

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

26

Nguyễn Thị Huyền

9A1

KK

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

27

Mai Văn Thành

9A1

KK

Đia

Huyện

Trần Công Hoa

28

Lê Văn Chung

9A1

KK

Huyện

Nguyễn Đình Hùng

29

Lê Thị Hồng Nga

9A1

KK

Sinh

Huyện

Vũ Thị Ngà

30

Lê Thị Trang

9A1

Ba

Hoá

Huyện

Phạm Văn Tuấn

31

Lê Văn Lôi

9A1

KK

Hoá

Huyện

Phạm Văn Tuấn

32

Văn Thị Hoàng Ngân

9A1

KK

Hoá

Huyện

Phạm Văn Tuấn

33

Lê Thị Hồng Nga

9A1

Nhì

Vẻ

Huyện

Lê Văn Thuận

34

Lê Thị Diệu Thu

8A1

Ba

Vẻ

Huyện

Lê Văn Thuận

35

Mai Thị Ái Vi

8A1

Ba

Vẻ

Huyện

Lê Văn Thuận

36

Nguyễn Thị Huyền

9A1

Ba

Vẻ

Huyện

Lê Văn Thuận

37

Văn Thị Hoàng Ngân

9A1

Ba

Vẻ

Huyện

Lê Văn Thuận

38

Lê Văn Ngôi

6A1

Ba

Vẻ

Huyện

Lê Văn Thuận

NĂM HỌC 2013 – 2014

1

  Lê Thị Vân

  9A4

  KK

Văn

Huyện

  Lê Thị Diện

2

  Lê Văn Thắng

  9A4

  KK

Toán

Huyện

  Trịnh Thị Bích

3

  Văn Thị Thu

  9A4

  KK

Toán

Huyện

  Trịnh Thị Bích

4

  Trịnh Thị Thảo

  9A4

  Nhì

Huyện

  Văn Huy Quang

5

  Trịnh Thị Trang

  9A4

  Nhất

Huyện

  Văn Huy Quang

6

  Văn Huy Thành

  9A4

  Nhì

Huyện

  Văn Huy Quang

7

  Cao Ích Kiên

  9A4

  Nhì

Huyện

  Văn Huy Quang

8

  Nguyễn Ngọc Huy

  9A4

  Nhất

Huyện

  Văn Huy Quang

9

  Trần Phong Thọ

  9A4

  Ba

Huyện

  Văn Huy Quang

10

  Trịnh Văn Dũng

  9A4

  KK

Hóa

Huyện

  Phạm Văn Tuấn

11

  Cao Văn Long

  9A4

  Nhì

Hóa

Huyện

  Phạm Văn Tuấn

12

  Trần Thị Thu Phương

  9A4

  Nhì

Hóa

Huyện

  Phạm Văn Tuấn

13

  Lê Thị Mĩ Tâm

  9A4

  Nhất

Hóa

Huyện

  Phạm Văn Tuấn

14

  Trịnh Thị Thảo

  9A4

  KK

Địa

Huyện

  Trần Công Hoa

15

  Lê Thị Thùy Dung

9A2

  KK

GDCD

Huyện

  Lê Thị Duyên


TT

Họ tên học sinh

Lớp

Giải

Môn

Cấp

Giáo viên dạy/Hướng dẫn

16

  Mai Thị Hậu

9A2

  Ba

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

17

  Cao Thị Nhung

9A2

  Ba

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

18

  Cao Thị Yến

9A2

  Ba

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

19

  Nguyễn Thị Hoàng Lan

9A3

  KK

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

20

  Cao Quyền Anh

6A1

  Ba

Toán

Huyện

Lê Văn Thuận

21

  Lê Vinh An

6A1

  KK

Toán

Huyện

Lê Văn Thuận

22

  Lê Vinh Thành

6A1

  Ba

Toán

Huyện

Lê Văn Thuận

23

  Lê Thị Tươi

8A3

  Ba

Huyện

Nguyễn Đình Hùng

24

  Lê Văn Phúc

8A3

  KK

Huyện

Nguyễn Đình Hùng

25

  Lê Văn Ngôi

7A2

  Ba

Văn

Huyện

Cao Thị Tuấn Anh

26

  Trần Thị PhươngNam

7A2

  KK

Văn

Huyện

Cao Thị Tuấn Anh

27

  Nguyễn Thị Thương

7A2

  KK

Văn

Huyện

Cao Thị Tuấn Anh

28

  Mai Thị Thu Hà

7A2

  KK

Toán

Huyện

Nguyễn Sỹ Cơ

29

  Lê Thị Hậu

7A2

  KK

Toán

Huyện

Nguyễn Sỹ Cơ

30

  Lê Văn Sơn

7A2

  KK

Toán

Huyện

Nguyễn Sỹ Cơ

31

  Lê Thị Hạnh

8A3

  KK

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

32

  Lê Thị Tường

8A3

  Nhì

TDTT

Huyện

Lê Trọng Bằng

33

  Lê Thị Hạnh

8A3

  Nhất

TDTT

Huyện

Lê Trọng Bằng

34

Văn Huy Thành

9A4

KK

Vật lý

Tỉnh

Văn Huy Quang

NĂM HỌC 2014 – 2015

1

  Lê Thị Vui

  6A1

    KK

Toán

Huyện

Trịnh Thị Bích

2

 Cao Trọng Quân

  6A1

    KK

Toán

Huyện

Trịnh Thị Bích

3

 Nguyễn Thị Hậu

  6A1

    KK

Văn

Huyện

Lê Thị Giang

4

 Lê Vinh An

  7A1

    KK

Toán

Huyện

Lê Văn Thuận

5

 Văn Huy Duy

  7A1

    KK

Toán

Huyện

Lê Văn Thuận

6

 Lê Thị Thảo

  7A1

    Nhì

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

7

 Lê Văn Sơn

  8A2

    KK

Toán

Huyện

Nguyễn Sỹ Cơ

8

Nguyễn Quốc Vương

  8A2

    Nhì

Tiếng  Anh

Huyện

Cao Văn Thuyết

9

Cao Thị Phương Thu

  8A2

    Ba

Tiếng  Anh

Huyện

Cao Văn Thuyết

10

Trần Thị PhươngNam

  8A2

    KK

Tiếng Anh

Huyện

Cao Văn Thuyết

11

Trần Thị PhươngNam

  8A2

    Ba

Văn

Huyện

Cao Thị Tuấn Anh

12

Lê Văn Ngôi

  8A2

    Ba

Văn

Huyện

Cao Thị Tuấn Anh

13

Nguyễn Thị Thương Thương

  8A2

    KK

Văn

Huyện

Cao Thị Tuấn Anh

14

 Nguyễn Văn Tường

  9A3

    KK

Toán

Huyện

Đào Đình Đông

15

 Nguyễn Đình Hoàng

  9A3

    Ba

Huyện

Văn Huy Quang

16

 Nguyễn Thị Mai

  9A3

    KK

Văn

Huyện

Lê Thị Diện

17

 Lê Văn Kiên

  9A3

    Ba

Địa

Huyện

Lê Văn Biên

18

 Lê Thành Vinh

  9A3

    KK

Địa

Huyện

Lê Văn Biên

19

 Lê Thị Năm

  9A3

    KK

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

20

 Lê Thị Nga

  9A3

    KK

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

21

 Cao Thị Tài

  9A3

    KK

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

22

 Lê Thị Vân A

  9A3

    KK

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

23

 Lê Thị Vân B

  9A3

    KK

GDCD

Huyện

Lê Thị Duyên

24

 Lê Văn Kiên

  9A3

    KK

Tiếng Anh

Huyện

Cao Văn Thuyết

25

Nguyễn Quốc Vương

  9A3

   KK

Tiếng  Anh

Huyện

Cao Văn Thuyết

26

Nguyễn Đình Hoàng

9A3

KK

Vật lý

Tỉnh

Văn Huy Quang

NĂM HỌC 2015 – 2016

1

  Mai Văn Hưởng

  9A2

    Ba

Địa

Huyện

Lê Văn Biên

2

  Mai Thị Phương Linh

  9A2

    KK

Địa

Huyện

Lê Văn Biên

3

  Lê Hồng Sơn

  9A3

    KK

Địa

Huyện

Lê Văn Biên


TT

Họ tên học sinh

Lớp

Giải

Môn

Cấp

Giáo viên dạy/Hướng dẫn

4

   Trịnh Công Sơn

  9A2

    KK

Địa

   Huyện

  Lê Văn Biên

5

   Lê Thị Nhung

  9A2

    KK

Địa

   Huyện

  Lê Văn Biên

6

   Nguyễn Đức Anh

  9A2

    KK

Địa

   Huyện

  Lê Văn Biên

7

   Cao Thị Phương Thu

  9A2

    Ba

T.Anh

   Huyện

  Cao Văn Thuyết

8

  Trần Thị PhươngNam

  9A2

    Ba

T.Anh

   Huyện

  Cao Văn Thuyết

9

 Nguyễn Quốc Vương

  9A2

    KK

T.Anh

   Huyện

  Cao Văn Thuyết

10

   Lê Văn Sơn

  9A2

    KK

T.Anh

   Huyện

  Cao Văn Thuyết

11

Trần Thị PhươngNam

  9A2

    KK

Văn

   Huyện

 Cao Thị Tuấn Anh

12

   Cao Thị Hợp

  9A2

    KK

Sinh

   Huyện

  Vũ Thị Ngà

13

   Lê Văn Ngôi

  9A2

    KK

Sinh

   Huyện

  Vũ Thị Ngà

14

   Lê Thị Hậu

  9A2

    Ba

   Huyện

  Văn Huy Quang

15

   Cao Thị Minh

  6A3

    Ba

Vẽ

   Huyện

  Lê Văn Thuận

16

   Lê Thị Dung

  6A3

    KK

Vẽ

   Huyện

  Lê Văn Thuận

17

   Lê Thị Thảo

  8A1

    Ba

Ngữ Văn

   Huyện

  Lê Thị Diện

18

  Trịnh Thị Phượng

  8A1

    Ba

Ngữ Vắn

   Huyện

  Lê Thị Diện

19

   Mai Thị Huyền

  8A1

    KK

Ngữ Văn

   Huyện

  Lê Thị Diện

20

   Lê Cao Trí

  8A1

    KK

Vật lý

   Huyện

 Nguyễn Đình Hùng

21

   Văn Huy Duy

  8A1

    KK

Toán

   Huyện

  Lê Văn Thuận

22

Nguyễn Thị Hồng Minh

  7A1

    KK

Ngữ Văn

   Huyện

  Lê Thị Giang

23

Trần Thị Phương Nam

  9A2

    KK

Tiếng Anh

    Tỉnh

  Cao Văn Thuyết

24

  Lê Thị Hậu

  9A2

    KK

Vật Lý

    Tỉnh

  Văn Huy Quang

NĂM HỌC 2016 – 2017

1

 Lê Thị Thảo

8A2

Ba

Địa lí

   Huyện

Lê Văn Biên

2

 Nguyễn Thị Trang

8A1

Ba

Địa lí

   Huyện

Lê Văn Biên

3

 Cao Thị Giang

8A1

Ba

Địa lí

   Huyện

Lê Văn Biên

4

 Cao Thị Thảo

8A1

KK

Địa lí

   Huyện

Lê Văn Biên

5

 Mai Quốc Vương

8A1

KK

Địa lí

   Huyện

Lê Văn Biên

6

 Bùi Thị Hiệp

8A2

KK

Địa lí

   Huyện

Lê Văn Biên

7

 Lê Thị Huyền

8A2

Ba

GDCD

   Huyện

Lê Thị Duyên

8

 Lê Thị Bích Hiền

8A2

KK

GDCD

   Huyện

Lê Thị Duyên

9

Nguyễn Thị Phương

8A2

KK

GDCD

   Huyện

Lê Thị Duyên

10

 Trịnh Thị Diễm Hương

8A2

KK

GDCD

   Huyện

Lê Thị Duyên

11

 Văn Thu Hiền

7A3

KK

Ngữ văn

   Huyện

Cao Thị T. Anh

12

 Nguyễn Thị Hồng Minh

8A1

Ba

Ngữ văn

   Huyện

Lê Thị Giang

13

 Trần Thị Nhân

8A1

KK

Ngữ văn

   Huyện

Lê Thị Giang

14

 Nguyễn Văn Minh

6A1

Ba

Tiếng Anh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

15

Lê Văn Ngọc Châu

6A1

KK

Tiếng Anh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

16

 Nguyễn Thị Mỹ Tâm

8A1

Nhất

Tiếng Anh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

17

 Nguyễn Thị Hậu

8A1

Ba

Tiếng Anh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

18

Nguyễn Thị Ngọc Linh

8A1

Ba

Tiếng Anh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

19

Mai Thị Thanh Tuyền

8A1

KK

Tiếng Anh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

20

Cao Minh Thắng

8A1

KK

Tiếng Anh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

21

Nguyễn Thị Hoa

8A1

KK

Tiếng Anh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

22

Lê Vinh Phát

6A1

KK

Toán

   Huyện

Nguyễn Sỹ Cơ

23

Lê Thị Vui

8A1

Ba

Toán

   Huyện

Trịnh Thị Bích

24

Văn Thị Đại

8A1

KK

Toán

   Huyện

Trịnh Thị Bích

25

Văn Huy Quý

8A1

Nhì

Vật lí

   Huyện

Văn Huy Quang

26

Lê Vinh Tài

8A1

Nhì

Vật lí

   Huyện

Văn Huy Quang

27

Nguyễn Đình Lâm

8A1

KK

Vật lí

   Huyện

Văn Huy Quang

28

Nguyễn Thị Mỹ Tâm

9A1

Nhất

T.Anh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

29

 Nguyễn Thị Hậu

9A1

Ba

Tiếng A nh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

30

 Nguyễn Ngọc Linh

9A1

KK

Tiếng Anh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

31

 Cao Thị Hoài

9A1

KK

Tiếng Anh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

32

 Lê Thị Thu Trang

9A1

Nhì

Tiếng Anh

   Huyện

Cao Văn Thuyết

33

 Lê Thị Cuông

9A2

Ba

GDCD

   Huyện

Lê Thị Duyên


TT

Họ tên học sinh

Lớp

Giải

Môn

Cấp

Giáo viên dạy/Hướng dẫn

34

 Lê Thị Xuân

9A1

KK

GDCD

   Huyện

Lê Thị Duyên

35

 Văn Thị Hiền

9A1

KK

GDCD

   Huyện

Lê Thị Duyên

36

 Lê Văn Chung

9A1

KK

Địa lí

   Huyện

Lê Văn Biên

37

 Mai Thị Huyền

9A1

KK

Địa lí

   Huyện

Lê Văn Biên

38

 Hồ Sỹ Quân

9A1

KK

Địa lí

   Huyện

Lê Văn Biên

39

Nguyễn Thị Minh

9A1

KK

Địa lí

   Huyện

Lê Văn Biên

40

Lê Văn Chung

9A1

KK

Địa lí

Tỉnh

Lê Văn Biên

 

Mai Lâm, Ngày 25 tháng 10 năm 2017

Chú ý:                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

Tổng số giải:  202

     Trong đó:

                 +  Nhất: 10

                 + Nhì   : 20

                 + Ba    :  51        

                 + KK   :  121                                                                                          Ngô Quang Khánh

                   * HSG tỉnh: 06

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc