Giáo Án Kết Quả Chọn Học Sinh Giỏi:Danh Sách Thi Olympic Toán Huyện Năm Học 2016 - 2017

giáo án điện tử Lịch sử Lịch sử 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
sg4r0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-02-22 23:33:39
Loại file
xls
Dung lượng
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO "DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC CẤP HUYỆN" NĂM HỌC: 2016 - 2017 STTIDHỌ VÀ TÊNNgày sinhKhối lớpĐịa phươngKết quả thi cấp huyệnGhi chú NgàyThángNămKhốiTên lớpTrườngHuyệnTỉnhĐiểmThời gianSố lần thi 143673142Nguyễn Ngọc..

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

UBND HUYỆN ĐƠN DƯƠNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
"DANH SÁCH HỌC SINH THAM GIA
THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC CẤP HUYỆN"
NĂM HỌC: 2016 - 2017

STT ID HỌ VÀ TÊN Ngày sinh Khối lớp Địa phương Kết quả thi cấp huyện Ghi chú
Ngày Tháng Năm Khối Tên lớp Trường Huyện Tỉnh Điểm Thời gian Số lần thi
1 43673142 Nguyễn Ngọc Vân Giang 8 1 2005 6 6A5 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
2 45006549 Nguyễn Thị Thảo Mai 12 1 2005 6 6A5 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
3 48973323 Nguyễn Quang Ngọc 7 8 2004 6 6A3 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
4 43642038 Nguyễn Thị Ánh Nhi 30 9 2005 6 6A3 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
5 28007746 Hoàng Bảo Thạch 17 2 2005 6 6A3 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
6 45636804 Mai Thị Thư 14 7 2005 6 6A2 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
7 43686048 Nguyễn Ái Vy 28 2 2005 6 6A5 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
8 46667134 Nguyễn Nhật Hưng 4 10 2004 7 7A1 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
9 46416311 Cao Thị Ngoan 25 9 2004 7 7A5 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
10 49128578 Nguyễn Thị Thùy Vy 27 6 2004 7 7A5 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
11 48833554 Nguyễn Thị Bích Huệ 14 11 2003 8 8A3 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
12 44450184 Nguyễn Thị Yến Nhi 17 1 2003 8 8A3 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
13 47761091 Mai Văn Quân 2 1 2003 8 8A3 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
14 48680026 Nguyễn Đắc Tâm 1 3 2003 8 8A3 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
15 44786708 Nguyễn Thanh Thanh 28 10 2003 8 8A4 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
16 48602990 Phạm Thanh Trúc 7 8 2003 8 8A3 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
17 45966723 Nguyễn Lan Vy 22 3 2003 8 8A2 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
18 37712695 Dương Ngọc Ánh Linh 12 2 2002 9 9A4 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
19 45580540 Nguyễn Thị Trúc Linh 1 9 2002 9 9A4 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
20 50836558 Lê Nguyễn Phi Long 31 5 2002 9 9A4 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
21 45877627 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7 6 2002 9 9A2 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
22 45507829 Nguyễn Nữ Quỳnh Nhi 16 5 2002 9 9A4 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
23 45521797 Nguyễn Kiều Lan Nhi 20 7 2002 9 9A4 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
24 48448241 Nguyễn Duy Quân 18 6 2002 9 9A5 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
25 48416504 Nguyễn Hải Hoài Sương 7 2 2002 9 9A5 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
26 45509407 Vũ Phương Thảo 27 3 2002 9 9A1 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
27 48728932 Phạm Phú Thọ 11 11 2002 9 9A5 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
28 45491918 Lê Nguyễn Thanh Trúc 8 1 2002 9 9A2 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
29 48282317 Đặng Thị Yến Vy 14 12 2002 9 9A5 THCS Lạc Lâm Đơn Dương Lâm Đồng
30 19060240 Nguyễn Thị Thanh Hồng 26 4 2005 6 A THCS Ka Đơn Đơn Dương Lâm Đồng
31 45683079 Cam Phi Hào 28 4 2005 6 A THCS Ka Đơn Đơn Dương Lâm Đồng
32 13223720 Nguyễn Kiều Bảo Liêm 3 6 2004 7 B THCS Ka Đơn Đơn Dương Lâm Đồng
33 30569886 Nguyễn Phạm Quỳnh Như 11 8 2003 8 B THCS Ka Đơn Đơn Dương Lâm Đồng
34 45508939 Nguyễn Thị Thúy Hồng 14 12 2003 8 B THCS Ka Đơn Đơn Dương Lâm Đồng
35 46235325 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21 5 2003 8 A THCS Ka Đơn Đơn Dương Lâm Đồng
36 46763537 Thiều Việt Hoàng 9 8 2002 9 B THCS Ka Đơn Đơn Dương Lâm Đồng
37 44385487 Nguyễn Bùi Phượng My 23 12 2002 9 C THCS Ka Đơn Đơn Dương Lâm Đồng
38 46959866 Huỳnh Thị Thanh Trúc 17 3 2002 9 A THCS Ka Đơn Đơn Dương Lâm Đồng
39 46499420 Phan Khánh Vương 24 1 2005 6 6a3 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
40 45671701 Dương Ngọc Bảo 10 4 2005 6 6a3 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
41 34068001 Nguyễn Tài Tấn 22 2 2005 6 6a4 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
42 43808230 Vũ Nguyễn Minh Châu 22 4 2005 6 6a4 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
43 46058333 Trần Ngọc Trân 20 8 2005 6 6a5 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
44 43420091 Đoàn Thị Kim Ngân 24 11 2005 6 6a4 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
45 35893533 Võ Hoàng Thiên Ân 22 2 2005 6 6a4 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
46 45527989 Phan Thành Nhân 13 6 2004 7 7A2 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
47 45528241 Võ Ngọc Bảo Ngân 5 1 2004 7 7A2 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
48 8606844 Phạm Đình Bảo Hoàng 8 4 2004 7 7a2 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
49 47397023 Đào Nguyễn Thuyên Phụng 17 2 2004 7 7a2 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
50 44305895 Nguyễn Minh Thư 4 1 2004 7 7a5 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
51 43907279 Châu Nguyễn Tri Vũ 18 1 2004 7 7a4 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
52 49562446 Lương Thị Hồng Khuyên 5 3 2003 8 8a2 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
53 44550559 Nguyễn Thị Nhật Hồng 17 2 2003 8 8a2 THCS Lạc Nghiệp Đơn Dương Lâm Đồng
54 44161831 Phan Thanh Thảo Quyê

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Danh sách Thi Olympic Toán huyện năm học 2016 - 2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

xls.pngTong_hop.xls[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự