ĐÁP ÁN CUỘC THI TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 86 NĂM ĐOÀN TNCSHCM

giáo án điện tử Hoạt động Ngoài giờ lên lớp Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 11
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2017-03-12 16:33:39 Tác giả Hiểu Nguyễn Thị loại .doc kích thước 0.08 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH *** Quảng Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2017 ĐÁP ÁN CUỘC THI “Tự hào truyền thống 86 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (Ban hành kèm theo Kế hoạch số 230 -KH/TĐTN-

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


 BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
 ***
  Quảng Bình, ngày 17 tháng 02 năm 2017
 
ĐÁP ÁN CUỘC THI
“Tự hào truyền thống 86 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 230 -KH/TĐTN-TG ngày 17/2/2017)
 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM “TỰ HÀO ĐOÀN TA”
Câu 1. (2 điểm): Đoàn ta chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vào thời điểm nào?
A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) 
B. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.
C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980). 
D. Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên 
Câu 2. (2 điểm): Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào ? 
A. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950). 
B. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956). 
C. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).
D. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980). 
Câu 3. (2 điểm): Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ Nhất là ai? 
A. Vũ Quang 
B. Vũ Mão. 
C. Nguyễn Lam 
D. Vũ Trọng Kim 
Câu 4. (2 điểm): Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh? 
A. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận - sáng tác năm 1951 
B. Họa sĩ Nguyên Hạo - sáng tác năm 1975 
C. Họa sĩ Bửu Chỉ - sáng tác năm 1956 
D. Họa sĩ Trương Thìn - sáng tác năm 1976
 
 
Câu 5. (2 điểm): Người Đoàn viên thanh niên Cộng sản đầu tiên là ai?
A. Nông Văn Dền
B. Lê Hữu Trọng (Lý Tự Trọng)
C. Kim Đồng
D. Võ Thị Sáu
Câu 6. (2 điểm): Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?
A. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
B. Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
C. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
D. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Câu 7 (2 điểm); “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết những câu trên trong:
A. “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường” (1945)
B. “Lời kêu gọi đầu năm học mới” (1947)
C. “Lời kêu gọi ngày Tết” (1947)
D. “Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến” (1946)         Câu 8. (2 điểm): Theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá X quy định thì độ tuổi của Thanh niên Việt Nam được xét kết nạp Đoàn là bao nhiêu?
A. Từ 15 tuổi đến 30 tuổi.
B. Từ 16 tuổi đến không quá 30 tuổi.
C. Từ 15 đến 35 tuổi.
D. Từ 16 tuổi đến không quá 35 tuổi.
Câu 9. (2 điểm): Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh có những quyền gì?
A. Yêu cầu tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện phấn đấu trưởng thành.
B. Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.
C. Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đề nghị và bảo lưu ý kiến của mình về công việc tổ chức Đoàn.
D. Tất cả 3 phương án trên đều đúng.
 
Câu 10. (2 điểm): Ban Bí thư Trung ương Đoàn chọn tháng 3 hàng năm làm “Tháng Thanh niên” vào năm nào?
A. 2001
B. 2002
C. 2003
D. 2004
Câu 11. (2 điểm): Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam được thành lập vào ngày, tháng, năm nào?
A. Ngày 15/10/1956
B. Ngày 15/10/1957
C. Ngày 15/10/1958
D. Ngày 15/10/1959
Câu 12 (2 điểm): Hệ thống tổ chức Đoàn gồm bao nhiêu cấp?
A. Gồm 5 cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp chi đoàn)
B. Gồm 5 cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, cấp chi đoàn cơ sở)
C. Gồm 4 cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở bao gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).
D. Gồm 4 cấp (cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp chi đoàn cơ sở)
Câu 13. (2 điểm): Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh do ai thành lập và phụ trách?
 A. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.
 B. Đảng cộng sản Việt Nam thành lập và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.
              C. Do Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.
              D. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.
Câu 14. (2 điểm): Khẩu hiệu hành động được nêu trong văn kiện của Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 là gì?
A. Tuổi trẻ Quảng Bình xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ quê hương giàu đẹp.
B. Tuổi trẻ Quảng Bình xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
C. Tuổi trẻ Quảng Bình đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững.
D. Tuổi trẻ Quảng Bình rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương giàu đẹp.
Câu 15. (2 điểm): Theo Chương trình phát triển thanh niên Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020 thì chỉ tiêu đến năm 2020 có bao nhiêu % thanh niên đạt trình độ học vấn THPT và tương đương?
A. 70 % thanh niên
B. 80 % thanh niên
C. 90% thanh niên
D. 100 % thanh niên
Câu 16. (2 điểm): Theo Chương trình phát triển thanh niên Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020 thì chỉ tiêu mỗi năm giải quyết bao nhiêu việc làm cho thanh niên?
A. Từ 11.500 – 11.700
B. Từ 11.700 – 12.000
C. Từ 12.000 – 12. 500
D. Trên 12.500
Câu 17. (2 điểm): Theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X (Nghị quyết 25-NQ/TW), có bao nhiêu nhiệm vụ và giải pháp để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá?
A. 6 nhiệm vụ, giải pháp.
B. 7 nhiệm vụ, giải pháp.
C. 8 nhiệm vụ, giải pháp.
D. 9 nhiệm vụ, giải pháp.
Câu 18. (2 điểm): Chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Bình năm 2017 là gì?
A. Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
B. Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn.
C. Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng
D. Năm thanh niên tình nguyện
Câu 19. (2 điểm): Khẩu hiệu hành động được nêu trong văn kiện của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017 là gì?
A. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, xung kích, sáng tạo, tình nguyện xây dựng và bảo vệ đất nước giàu đẹp.
B. Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
C. Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững.
D. Tuổi trẻ Việt Nam rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện xây dựng đất nước giàu đẹp.
Câu 20. (2 điểm): Theo Luật Thanh niên, số 53/2005/QH11, ngày 29/11/2005 của Quốc hội, thanh niên có quyền và nghĩa vụ gì trong học tập?
A. Được học tập và bình đẳng về cơ hội học tập.
B. Tích cực học tập hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục và vươn lên học tập ở trình độ cao hơn; thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp; tham gia xây dựng môi trường văn hoá học đường; trung thực trong học tập.
C. Xung kích tham gia các chương trình phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng xã hội học tập.
D. Tất cả các đáp án trên.
II. PHẦN TỰ LUẬN “ĐOÀN TRONG TRÁI TIM TÔI”
Câu hỏi: Anh (chị) hãy viết về cảm nhận/ kỷ niệm sâu sắc của mình trong quá trình tham gia hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị mình. Từ đó, anh (chị) có hiến kế gì góp phần phát triển hơn nữa hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà? (viết tối thiểu 1.500 từ)
Gợi ý: Viết về 1 trong nhưng nội dung sau
- Kỉ niệm của em khi được kết nạp đoàn
- Một hoạt động Đoàn có ý nghĩa mà em đã tham gia
+ Tham gia hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi
+ Chăm sóc di tích lịch sử tại địa phương
+ Tham gia hiến máu nhân đạo
.........
 
  Nguyễn Thị Hiểu
GVCN 11A - THPT Kỹ thuật Lệ Thủy, Quảng Bình
 
1
 


Nguồn:Hiểu Nguyễn Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử ĐÁP ÁN CUỘC THI TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 86 NĂM ĐOÀN TNCSHCM
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngDAP_AN_CUOC_THI_TU_HAO_TRUYEN_THONG_86_NAM_DOAN_TNCSHCM.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
udjs0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-03-12 16:33:39
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
7
giáo án điện tử ĐÁP ÁN CUỘC THI TỰ HÀO TRUYỀN THỐNG 86 NĂM ĐOÀN TNCSHCM

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan