nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Giáo án điện tử đề cambridge

Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo đề cambridge

Loại file: docx
Ngày chia sẽ: 2/24/2017 10:49:02 AM
Kích thước: 0.00 M
Lần tải: 1
Tác giả: Gấm Lê
Nguồn: suu tam
File đính kèm: de_cam_1_.docx
Xem: 3
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo, Mien phi 100%

SLIDE

Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo đề cambridge

Loại file: docx | Kích thước: 0.00 M | Lần tải: 1 | Xem: 3 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Giáo án điện tử Tư liệu tham khảo đề cambridge mien phi,tai lieu đề cambridge mien phi,bai giang đề cambridge mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

I) Look at the pictures and write the words

………………………….. …………………………
………………………… …… ……………………………


II) Reorder the words
out / your / Take / please / ruler / , /

What’s / favorite / toy / his / ?

beautiful / It’s / monster / a / red

Pass / your / ruler / me /, / pleaseugly/ It’s / doll / an

on / the / pencil / your / Put / case / head /III) Choose the odd one out
How What Peter
doll pencil kite
purple pink teddy bear
rubber notebook car
pencil case eleven eighteen
Monday school Friday
IV) Translate into English
Nólàmộtchiếcxeđạpcũ.
…………………………………………………………….
Anhấybaonhiêutuổi?
……………………………………………………………….
Nólàchiếcxeđuamớimàuhồng.
………………………………………………………………….
Nólàcâybútchìcũ.
………………………………………………………………….
DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download de_cam_1_.docx