Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng docx

I) Look at the pictures and write the words

 

 

 

 

 

…………………………..      …………………………

 

 

 

…………………………       …… ……………………………

 

 

II) Reorder the words

1)     out / your / Take / please / ruler / , /

                                   

2)     What’s / favorite / toy / his / ?

                                        

3)     beautiful / It’s / monster / a / red

                                        

4)     Pass / your / ruler / me /, / please

                                              

 

 

5)     ugly/ It’s / doll / an

                                           

6)     on / the / pencil / your / Put / case / head /

 

                                          

 

III) Choose the odd one out

  1. How     What    Peter
  2. doll     pencil    kite 
  3. purple    pink                teddy bear
  4. rubber    notebook   car
  5. pencil case   eleven    eighteen
  6. Monday   school    Friday

IV) Translate into English

  1. một chiếc xe đạp .

…………………………………………………………….

  1. Anh ấy bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………………….

  1. chiếc xe đua mới màu hồng.

………………………………………………………………….

  1. cây bút chì .

………………………………………………………………….

 

 

 

 

Có thể download/tải file dạng docx bên dưới miễn phí

đề cambridge giáo án Tư liệu tham khảo

Đăng ngày 2/24/2017 10:49:02 AM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem


Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến mọi người giáo án đề cambridge .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện đề cambridge thuộc danh mục Tư liệu tham khảo được giới thiệu bởi bạn Gấm Lê tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Tư liệu tham khảo , có 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng thể loại còn có Giáo án Tiếng Anh Tư liệu tham khảo ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem

I) Look at the pictures and write the words …………………………, tiếp theo là ………………………… ………………………… …… …………………………… II) Reorder the words out / your / Take / please / ruler / , / What’s / favorite / toy / his / ? beautiful / It’s / monster / a / red Pass / your / ruler / me /, / please ugly/ It’s / doll / an on / the / pencil / your / Put / case / head / III) Choose the odd one out How What Peter doll pencil kite purple pink teddy bear rubber notebook car pencil case eleven eighteen Monday school Friday IV) Translate into English Nólàmộtchiếcxeđạpcũ, nói thêm ……………………………………………………………, nói thêm Anhấybaonhiêutuổi? ………………………………………………………
https://nslide.com/giao-an/de-cambridge.2d5r0q.html

Bình luận

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Tư liệu tham khảo


I) Look at the pictures and write the words

………………………….. …………………………
………………………… …… ……………………………


II) Reorder the words
out / your / Take / please / ruler / , /

What’s / favorite / toy / his / ?

beautiful / It’s / monster / a / red

Pass / your / ruler / me /, / pleaseugly/ It’s / doll / an

on / the / pencil / your / Put / case / head /III) Choose the odd one out
How What Peter
doll pencil kite
purple pink teddy bear
rubber notebook car
pencil case eleven eighteen
Monday school Friday
IV) Translate into English
Nólàmộtchiếcxeđạpcũ.
…………………………………………………………….
Anhấybaonhiêutuổi?
……………………………………………………………….
Nólàchiếcxeđuamớimàuhồng.
………………………………………………………………….
Nólàcâybútchìcũ.
………………………………………………………………….
Sponsor Documents