Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

I) Look at the pictures and write the words

 

 

 

 

 

…………………………..      …………………………

 

 

 

…………………………       …… ……………………………

 

 

II) Reorder the words

1)     out / your / Take / please / ruler / , /

                                   

2)     What’s / favorite / toy / his / ?

                                        

3)     beautiful / It’s / monster / a / red

                                        

4)     Pass / your / ruler / me /, / please

                                              

 

 

5)     ugly/ It’s / doll / an

                                           

6)     on / the / pencil / your / Put / case / head /

 

                                          

 

III) Choose the odd one out

  1. How     What    Peter
  2. doll     pencil    kite 
  3. purple    pink                teddy bear
  4. rubber    notebook   car
  5. pencil case   eleven    eighteen
  6. Monday   school    Friday

IV) Translate into English

  1. một chiếc xe đạp .

…………………………………………………………….

  1. Anh ấy bao nhiêu tuổi?

……………………………………………………………….

  1. chiếc xe đua mới màu hồng.

………………………………………………………………….

  1. cây bút chì .

………………………………………………………………….

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới

đề cambridge

Đăng ngày 2/24/2017 10:49:02 AM | Thể loại: Giáo án khác | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: docx
0 lần xem

giáo án đề cambridge, Giáo án khác. . Chúng tôi giới thiệu đến đọc giả thư viện đề cambridge .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , giáo án đề cambridge thuộc thể loại Giáo án khác được giới thiệu bởi thành viên Gấm Lê đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Giáo án khác , có 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Giáo án Tiếng Anh Giáo án khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu I) Look at the pictures and write the words …………………………, kế tiếp là ………………………… ………………………… ………………………………… II) Reorder the words out / your / Take / please / ruler / , / What’s / favorite / toy / his / ? beautiful / It’s / monster / a / red Pass / your / ruler / me /, / please ugly/ It’s / doll / an on / the / pencil / your / Put / case / head / III) Choose the odd one out How What Peter doll pencil kite purple pink teddy bear rubber notebook car pencil case eleven eighteen Monday school Friday IV) Translate into English Nólàmộtchiếcxeđạpcũ, nói thêm là ……………………………………………………………, bên cạnh đó

https://nslide.com/giao-an/de-cambridge.2d5r0q.html

Sponsor Documents